Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: ZSOiZ Pogorzela i ZS Sławno ID grupy: 97_63_MF_G1 i 97_2_MF_G1 Kompetencja: MATEMATYCZNO - FIZYCZNA Temat projektowy: Nasza szkoła w liczbach Semestr/rok szkolny: Semestr II 2010/2011

3 NASZA SZKOŁA W LICZBACH Liczba uczniów uczących się aktualnie w ZSOiZ w Pogorzeli oraz w Zespole Szkół w Sławnie. Liczba ogólna a także z podziałem na kobiety i mężczyzn (szkoła dzienna i zaoczna). Liczba uczniów uczących się aktualnie w ZSOiZ w Pogorzeli oraz w Zespole Szkół w Sławnie. Liczba ogólna a także z podziałem na kobiety i mężczyzn (szkoła dzienna i zaoczna). POGORZELA SZKOŁA DZIENNA SZKOŁA ZAOCZNA 208 uczniów 287 uczniów 208 uczniów 287 uczniów kobiety: 74 kobiety: 114 mężczyźni: 134 mężczyźni: 173 SŁAWNO SZKOŁA DZIENNA 287 uczniów kobiety: 179 mężczyźni: 108

4 Ilość absolwentów od początku istnienia szkół aż po dzień dzisiejszy: POGORZELA SŁAWNO suma: 4193 zaoczni: 379 suma: 4193 dzienni: 1283 suma: 1662 Liczba nauczycieli uczących aktualnie w szkołach. Liczba ogólna, a także z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz liczba nauczycieli uczących w szkołach od momentu ich powstania: Liczba nauczycieli uczących aktualnie w szkołach. Liczba ogólna, a także z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz liczba nauczycieli uczących w szkołach od momentu ich powstania: POGORZELA Nauczyciele liczba nauczycieli uczących aktualnie: uczących od powstania liczba ogólna: 30 85 liczba ogólna: 30 szkoły: 85 kobiety: 18 mężczyźni: 12

5 SŁAWNO Nauczyciele liczba nauczycieli uczących aktualnie: uczących od powstania liczba ogólna: 27 szkoły: 243 kobiety: 17 mężczyźni: 10 Najwyższa średnia ocen uczennicy i ucznia w historii szkoły: POGORZELA SŁAWNO : 5.31 5.6 uczennica: 5.31 uczennica: 5.6 5.19 : 5.3 uczeń: 5.19 uczeń: 5.3 Najlepsza średnia ocen uczennicy i ucznia w roku szkolnym 2009/2010: POGORZELA SŁAWNO : 5.215.07 uczennica: 5.21 uczennica: 5.07 5.055.07 uczeń: 5.05 uczeń: 5.07

6 Odległość jaką pokonuje pan dyrektor od swojego domu do szkoły (wynik wyrażony w metrach): Odległość jaką pokonuje pan dyrektor od swojego domu do szkoły (wynik wyrażony w metrach): POGORZELA SŁAWNO 550 m 28 320 m Rekord szkoły w skoku wzwyż uczennicy i ucznia metodą flop (wynik wyrażony z dokładnością do centymetra): POGORZELA SŁAWNO 145 cm 145 cm uczennica: 145 cm uczennica: 145 cm 170 cm 185 cm uczeń: 170 cm uczeń: 185 cm Liczba piłek do gry w siatkówkę znajdująca się w pomieszczeniu obok sali gimnastycznej: POGORZELA SŁAWNO 29 piłek 27 piłek

7 Powierzchnia sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego znajdujących się przy ZSOiZ w Pogorzeli i Zespole Szkół w Sławnie Powierzchnia sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego znajdujących się przy ZSOiZ w Pogorzeli i Zespole Szkół w Sławnie: POGORZELA SALA GIMNASTYCZNA BOISKO WIELOFUNKCYJNE wymiary: 37m x 17m wymiary: 42,5m x 20,5m P= a*b P=a*b P= 37m*17m= 629m 2 P= 37m*17m= 629m 2 P= 42,5m* 20,5m = 871m 2 SŁAWNO SALA GIMNASTYCZNA BOISKO WIELOFUNKCYJNE 320 m 2 924 m 2

8

9 Różnica wzrostu pomiędzy najwyższą i najniższą uczennicą uczącą się aktualnie w szkołach: POGORZELA SŁAWNO 122cm różnica: 33 cm najniższa: 122cm różnica: 33 cm najwyższa: 182cm różnica: 182- 122= 60 cm Różnica wzrostu pomiędzy najwyższym i najniższym uczniem uczącym się aktualnie w szkołach: POGORZELA SŁAWNO różnica: 42 cm najniższy: 160 cm różnica: 42 cm najwyższy: 196 cm różnica: 196 – 160= 36 cm różnica: 196 – 160= 36 cm Daty powstania szkół oraz suma wszystkich liczb się w nich znajdujących: POGORZELA SŁAWNO 1.09.1995 9.09.1945 1+0+9+1+9+9+5= 34 19+9+1+9+4+5= 37

10 Różnica pomiędzy najdłuższą a najkrótszą trasą jaką nauczyciele pokonują dojeżdżając codziennie do pracy (wynik wyrażony w kilometrach): Różnica pomiędzy najdłuższą a najkrótszą trasą jaką nauczyciele pokonują dojeżdżając codziennie do pracy (wynik wyrażony w kilometrach): POGORZELA SŁAWNO różnica: 26,6 km najdłuższa: 25 km różnica: 26,6 km najkrótsza: 300 m różnica: 25000m-300=24700m 24,7km 24,7km

11 Różnica wieku pomiędzy najmłodszym i najstarszym nauczycielem uczącym aktualnie w szkołach: Różnica wieku pomiędzy najmłodszym i najstarszym nauczycielem uczącym aktualnie w szkołach: POGORZELA SŁAWNO różnica: 38 lat najmłodszy: 23 różnica: 38 lat najstarszy: 48 różnica: 48-23= 25 lat Liczba nauczycieli religii uczących w szkołach od momentu ich powstania: Liczba nauczycieli religii uczących w szkołach od momentu ich powstania: POGORZELA SŁAWNO 8 nauczycieli 7 nauczycieli

12 Ilość kaw wypijanych dziennie przez dyrektorów: POGORZELA SŁAWNO suma: 12 dyrektor: 2 suma: 12 wicedyrektor: 0 suma: 2+0=2 Odległość pomiędzy gabinetem dyrektora a wicedyrektora (wynik wyrażony w centymetrach): POGORZELA SŁAWNO 2,64m = 264cm 4,34 m = 434 cm

13 Ilość książek znajdujących się w bibliotekach szkolnych przy ZSOiZ w Pogorzeli i w Sławnie: POGORZELA SŁAWNO 241312120 2413 książek 12120 książek Ilość komputerów znajdujących się w szkołach: POGORZELA SŁAWNO 7451 74 komputery 51 komputery

14 Ilość ławek znajdujących się w szkołach: Ilość ławek znajdujących się w szkołach: POGORZELA SŁAWNO 197378 197 ławek 378 ławek Rozmiar buta sekretarek pracujących w szkołach: POGORZELA SŁAWNO 38 38 rozmiar 38 rozmiar 38 Odległość pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną: POGORZELA SŁAWNO 45 m38,2 m 45 m w linii prostej 38,2 m

15 Średnia uczniów przypadająca na jedną klasę: POGORZELA SŁAWNO liczba uczniów: 495 liczba uczniów: 287 liczba klas: 21 liczba klas: 9 495:21= 24 uczniów 287:9= 32 uczniów Ilość uczniów należących aktualnie do samorządu szkolnego: POGORZELA SŁAWNO ilość klas należących ilość klas należących do samorządu: 7 do samorządu: 9 ilość uczniów ilość uczniów reprezentujących klasę: 3 reprezentujących klasę: 3 7*3= 21 9*3=27 Wysokość składki szkolnej, płaconej przez każdego ucznia jednorazowo w ciągu semestru: POGORZELA SŁAWNO 2zł składka jest dobrowolna 2zł składka jest dobrowolna

16

17 Ilość uczniów, którzy rok szkolny 2009/2010 ukończyli z świadectwem z czerwonym paskiem: POGORZELA SŁAWNO 811 8 osób 11 osób Ilość uczniów, którzy ukończyli rok szkolny 2009/2010 ze średnią powyżej 4,2: POGORZELA SŁAWNO 2531 25 osób 31 osób Cena nowych podręczników i ćwiczeń dla ucznia rozpoczynającego naukę w klasie II liceum ogólnokształcącym w ZSOiZ w Pogorzeli lub w Zespole Szkół w Sławnie: POGORZELA 465 zł 24,90+24,90+53,90+39,90+29,90+33,20+33+28+28+30+33,90+2 2+22,40+24+31= 465 zł SŁAWNO 270 zł

18 Czas trwania każdej przerwy pomiędzy zajęciami (wyrażona w sekundach): POGORZELA SŁAWNO długość przerwy: 10 min długość przerwy: 10 min 1min = 60 s długość przerwy: 20 min 10*60= 600 s 10*60 = 600 s 20*60= 1200 s Czas jaki upłynął od momentu powstania szkół (wynik obejmuje ilość dni): POGORZELA SŁAWNO od 1.09.1995 od 9.09.1945 do 7.01.2011 upłynęło: do 7.01.2011 upłynęło: 5 606 dni 23 880 dni 5 606 dni 23 880 dni Suma wszystkich stopni schodów w budynku ZSOiZ w Pogorzeli i w Zespole Szkół w Sławnie: POGORZELA SŁAWNO 134 stopni stara cz. budynku:42 stopni 134 stopni nowa cz. budynku: 85 stopni 85+42= 127

19

20 Zdawalność matury (zarówno pisemnej jak i ustnej) w roku ubiegłym (wyrażona w procentach): Zdawalność matury (zarówno pisemnej jak i ustnej) w roku ubiegłym (wyrażona w procentach): POGORZELA LO: Technikum:

21 SŁAWNO USTNA LO: PISEMNA

22 Liczba uczniów zdających w roku ubiegłym język angielski lub niemiecki na maturze(wynik wyrażony w procentach) oraz różnica ilości uczniów zdających na maturze określony język(wynik wyrażony w procentach): Liczba uczniów zdających w roku ubiegłym język angielski lub niemiecki na maturze(wynik wyrażony w procentach) oraz różnica ilości uczniów zdających na maturze określony język(wynik wyrażony w procentach): POGORZELA 36 łączna liczba maturzystów: 36 47% j. angielski: 17 47% 53% j. niemiecki: 19 53% 19 – 17 = 2 53% - 47% = 6 % 53% - 47% = 6 %

23 SŁAWNO 28% j. niemiecki: 28% 72% j. angielski: 72% 72% - 28%= 44%

24 Różnica wieku pomiędzy dyrektorem a wicedyrektorem: POGORZELA SŁAWNO różnica: 96 dni dyrektor: 8.09.1963 różnica: 96 dni wicedyrektor: 18.07.1963 różnica: 52 dni Ilość sprzedanych egzemplarzy książki Powstanie Wielkopolskie. Gmina Pogorzela w walce o niepodległość napisanej przez dyrektora szkoły w Pogorzeli pana Krzysztofa Rybkę: 500 wydrukowanych: 500 353 sprzedanych: 353 Książka Ziemia Pogorzelska 500 wydrukowanych:500 325 sprzedanych:325

25 Ilość uczniów w historii szkół, którzy otrzymali stypendium Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce: POGORZELA SŁAWNO 2714 27 uczniów 14 uczniów Najdłuższa trasa jaką uczeń pokonuje codziennie dojeżdżając do szkoły od swojego miejsca zamieszkania (wynik wyrażony w kilometrach): POGORZELA SŁAWNO 25 km 24 km Najkrótsza trasa ją uczeń pokonuje codziennie przychodząc do szkoły od swojego miejsca zamieszkania (wynik wyrażony w metrach): POGORZELA SŁAWNO 11,8 m 30 m

26 Prezentację przygotowały szkoły: Prezentację przygotowały szkoły: ZSOiZ w Pogorzeli Zespół Szkół w Sławnie

27 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google