Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdolni Chętni do pracy UCZNIOWIE PRZYNALEŻĄCY DO SZKOLNYCH ZESPOŁÓW KOMPETENCYJNYCH Joanna Kossowska Uniwersytet Gdański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdolni Chętni do pracy UCZNIOWIE PRZYNALEŻĄCY DO SZKOLNYCH ZESPOŁÓW KOMPETENCYJNYCH Joanna Kossowska Uniwersytet Gdański."— Zapis prezentacji:

1 Zdolni Chętni do pracy UCZNIOWIE PRZYNALEŻĄCY DO SZKOLNYCH ZESPOŁÓW KOMPETENCYJNYCH Joanna Kossowska Uniwersytet Gdański

2 Wykłady wyjazdowe w Szkolnych Zespołach Kompetencyjnych Szkolne Zespoły Kompetencyjne stworzone w zgłoszonych, a następnie wybranych do projektu Rozwój przez kompetencje gimnazjach podzielone zostały według przedmiotów wiodących na: ZESPOŁY O KOMPETENCJI: MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ ZESPOŁY O KOMPETENCJI: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Zajęcia w tychże Zespołach prowadzone były przez opiekunów szkolnych w wymiarze 10 godzin w miesiącu. Dodatkowo wsparto je także zajęciami z kadrą naukową Trójmiejskich Uczelni Wyższych, prowadzonych w wymiarze 8 godzin w semestrze.

3 Tematy najczęściej wybierane przez Gimnazja uczestniczące w projekcie Pierwsze wykłady wyjazdowe w projekcie Rozwój przez Kompetencje zaczęły się odbywać już w semestrze letnim 2009/2010 r. Wśród Szkolnych Zespołów Kompetencyjnych o kompetencji matematyczno-przyrodniczej dominował wówczas temat pt.Budowa materii, podczas gdy Zespoły Kompetencyjne o kompetencji przedsiębiorczość skupiły się na wnikliwym opracowaniu aspektu dotyczącego Unii Europejskiej.

4 Najczęściej wybierane tematy projektowe w semestrze zimowym 2010/2011 KOMPETENCJA MATEM.-PRZYR. KOMPETENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

5 Najczęściej wybierane tematy projektowe w semestrze letnim 2010/2011 KOMPETENCJA MATEM.-PRZYR.KOMPETENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

6 Najczęściej wybierane tematy projektowe w semestrze zimowym 2011/2012 KOMPETENCJA MATEM.-PRZYR.KOMPETENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

7 Najczęściej wybierane tematy projektowe w semestrze letnim 2011/2012 KOMPETENCJA MATEM.-PRZYR.KOMPETENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

8 Faworyci wśród projektów Najczęściej, Szkolne Zespoły Projektowe o kompetencji matematyczno-przyrodniczej decydowały się na realizację projektu o temacie Czy wiem co jem?, w którym to uczniowie zdobywali wiedzę na temat zdrowego stylu życia oraz związanych z nim zasad prawidłowego odżywiania się. Na drugim miejscu pod względem częstotliwości wyboru projektu znalazł się ten, o temacie Nie z Orbisem ale … oraz Moja droga do szkoły, podczas realizacji których Uczniowie stosowali umiejętności geograficzne i matematyczne w życiu codziennym.

9 Wśród tematów wybieranych przez opiekunów Szkolnych Zespołów Kompetencyjnych o kompetencji przedsiębiorczość trudno jest wskazać jeden, najczęściej wybierany. Większość z nich wybierana była z podobną częstotliwością. Nauczyciele wraz z Uczniami koncentrowali się zwłaszcza na projektach: kształcących w Uczestnikach asertywność i swobodę wypowiedzi ustnej oraz takie, które miały być pomocne Uczniom przy podejmowaniu (w nieco bliższej, jak i dalszej przyszłości) ważnych decyzji życiowych tj. wybór przyszłej szkoły a w konsekwencji także przyszłego zawodu.

10 Metody prowadzenia wykładów wyjazdowych Wykładowcy starali się dostosowywać tematykę wykładów wyjazdowych do projektów realizowanych w Szkolnych Zespołach Kompetencyjnych, Duży nacisk kładziono na to aby zajęcia były interesujące dla dzieci, toteż jako środki dydaktyczne wielokrotnie wykorzystywano gry, zabawy czy krzyżówki, Do realizacji projektów z przedsiębiorczości wykorzystywano często specjalnie do tego celu przygotowaną grę, kompatybilną z tablicą interaktywną – Milionerzy oraz innego typu gry tematyczne

11 Przy realizacji projektów o kompetencji matematyczno- przyrodniczej część wykładowców przyjeżdżała do gimnazjów wyposażona w sprzęt: skale barwne do określania barwy wody, sondę tlenową do pomiaru stężenia tlenu w wodzie, mierniki temperatury i zasolenia wody, Dzieci uczyły się także wykonywania rozcieńczeń próbek wody w praktyce i w teorii podczas rozwiązywania zadań chemicznych.

12 Podsumowanie Realizowany w latach 2010-2012 projekt pt. Rozwój przez kompetencje był idealnym sposobem na wyrównywanie i ujednolicanie wiedzy i kompetencji kluczowych tj. matematyka i przedsiębiorczość u Uczniów z gimnazjów biorących udział w projekcie, Pracownicy tegoż projektu w sposób klarowny i jak najciekawszy starali się przekazać Uczniom wiedzę z wybranej przez nich kompetencji przedmiotowej, by wiedza ta była przez Uczniów zapamiętana jak najdłużej, Z tego również powodu zajęcia odbywały się w małych grupach. Umożliwiło to każdemu Uczniowi z osobna wziąć udział w przeprowadzanych doświadczeniach czy ćwiczeniach, Uczniowie nabyli także umiejętność pracy w grupach oraz delegowania obowiązków i odpowiedzialności za powierzone im zadania. Wszystkie te kompetencje będą im niezbędne w przyszłości!

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Zdolni Chętni do pracy UCZNIOWIE PRZYNALEŻĄCY DO SZKOLNYCH ZESPOŁÓW KOMPETENCYJNYCH Joanna Kossowska Uniwersytet Gdański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google