Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy"— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Nowe Horyzonty Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

2 Dlaczego warto zainwestować?
Bo jest to alternatywa… wobec lokaty terminowej, możliwość osiągnięcia większych zysków wobec funduszy akcji inwestycje na rynkach mało skorelowanych z rynkami akcji czyli tym samym mniejsze ryzyko wobec innych tradycyjnych form inwestycji, np. fundusze tradycyjne, lokaty, obligacje Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe 2

3 Dlaczego warto zainwestować?
Bo jest to alternatywa… dla osób poszukujących inwestycji bezpiecznych, ale z dużym potencjałem wzrostu ponieważ inwestycja oparta jest o konstrukcję produktu strukturyzowanego czyli dającego klientowi gwarancję zwrotu kapitału i możliwość osiągnięcia zysków Oto przykład: Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe 3

4 Co to jest produkt strukturyzowany?
Zarządzający takim produktem kupuje u Emitenta (o najwyższej wiarygodności) obligacje zerokuponowe o cenie emisyjnej np euro za 850 euro z terminem wykupu np. za 10 lat. Różnicę 150 euro inwestuje na rynkach finansowych z zamiarem osiągnięcia zysku. Gdy jest ten zysk osiągnięty to powiększa on również konto klienta. Gdy nie zostaną osiągnięte zyski klientowi po zakończeniu inwestycji np. po 10 latach wypłaca się kwotę gwarantowanego kapitału Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe 4

5 Gwarancja bezpieczeństwa
Emitentem i gwarantem obligacji jest Deutsche Bank Standard & Poor's Rating Deutsche Bank AG AA Citigroup AA Société Générale AA Calyon AA- Credit Suisse AA- Goldman Sachs AA- Merrill Lynch AA- JP Morgan Chase AA- HSBC A+ A Bardzo wysoka ocena kredytobiorców! Standard & Poor´s Confirms the Deutsche Bank AG AA Wysoka ocena, rentowność i profesjonalizm Commerzbank SOURCE: Scope, „Die Welt“ as at Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

6 Inwestor otrzymuje maksymalną wartość z 4 możliwości!
Gwarancja kapitału Inwestor otrzymuje maksymalną wartość z 4 możliwości! A) 96 % najwyższej wartości jednostki uzyskanej w 1 roku B) 76 % najwyższej wartości jednostki w 2 roku C) 79 % najwyższej wartości jednostki w 3-8 roku D) Końcowa wartość jednostki Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe Folie 6 6

7 Scenariusze rynkowe Maksymalna wartość z: Wartość jednostki 180 158
100 120 158 180 Wartość jednostki Końcowa wartość jednostki 76% najwyższej wartości jednostki w 2 roku 79 % najwyższej wartości jednostki w 3-8 roku 96 % najwyższej wartości jednostki w 1 roku Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

8 Najważniejsze atuty produktu
Wiarygodni partnerzy zarządzający aktywami (C-Quadrat, Deutsche Bank) Gwarancja ceny jednostki Super inwestycja w kraje z potencjałem rozwoju Super inwestycja w przyszłościowe sektory gospodarki Bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe 8

9 Autorzy produktu Nowe Horyzonty

10 Jakie inwestycje? Fundusz będzie inwestował w jednostki funduszy które inwestują w sześciu obszarach: w rynki krajów rozwijających się tzw. „Next eleven”. w ogólnoświatową opiekę zdrowotną/ life science w infrastrukturę w surowce w obligacje skarbowe rządów europejskich w fundusze hedgingowe. Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

11 Portfel Alokacja aktywów
„TRENDPORTFOLIO“ Obligacje skarbowe Next 11 Opieka zdrowotna/ Life Science Infrastruktura Surowce Hedge Funds Ustalona alokacja aktywów (kwartalne wyrównanie Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

12 Część dynamiczna portfela składa się z następujących segmentów rynku:
Skład portfela Część dynamiczna portfela składa się z następujących segmentów rynku: Akcje (45%) Alternatywne inwestycje (35%) Obligacje (20%) Surowce europejskie Egipt obligacje skarbowe Korea Południowa Fundusze Hedgingowe Indonezja Meksyk Pakistan Filipiny Turcja Wietnam /Life Science Infrastruktura Folie 12

13 Jakie kraje w Next eleven?
Afryka: Egipt, Nigeria* Azja: Bangladesz*, Indonezja, Pakistan, Filipiny, Południowa Korea, Wietnam Euroazja: Iran*, Turcja Ameryka Centralna: Meksyk Koncepcja BRIC, którą stworzył amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs, stała się tak szybko popularna, że w cztery lata po jej ogłoszeniu wydaje się nudna. I nie byłoby sensu z tą nudą polemizować, gdyby nie kilka wizjonerskich aspektów tego podejścia. Nigeria mln mieszkańców, jedenasty najliczniejszy naród świata, jedynie 3% Nigeryjczyków korzysta z Internetu. Korea Południowa - 50 mln mieszkańców, obecnie zajmuje 45 pozycję na liście najbogatszych narodów świata, aż 65% Koreańczyków korzysta z Internetu. Pomimo tych różnic oba te kraje trafiły na elitarną listę stworzoną przez Goldman Sachs. NEXT 11, bo o tej liście mowa, zrzesza 11 państw, które wraz z Brazylią, Rosją, Indiami i Chinami, czyli grupą BRIC, zatrzęsą gospodarczym ładem będącym spuścizną XX wieku. Według prognoz Goldman Sachs, już za 43 lata Nigeria i Korea Południowa będą odpowiednio 12 i 13 największą gospodarką świata. Ścisła elita. Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

14 Dlaczego właśnie te kraje?
Nigeria mln mieszkańców, jedenasty najliczniejszy naród świata, jedynie 3% Nigeryjczyków korzysta z Internetu. Korea Południowa - 50 mln mieszkańców, obecnie zajmuje 45 pozycję na liście najbogatszych narodów świata, aż 65% Koreańczyków korzysta z Internetu. Według prognoz Goldman Sachs, już za 43 lata Nigeria i Korea Południowa będą odpowiednio 12 i 13 największą gospodarką świata. Koncepcja BRIC, którą stworzył amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs, stała się tak szybko popularna, że w cztery lata po jej ogłoszeniu wydaje się nudna. I nie byłoby sensu z tą nudą polemizować, gdyby nie kilka wizjonerskich aspektów tego podejścia. Nigeria mln mieszkańców, jedenasty najliczniejszy naród świata, jedynie 3% Nigeryjczyków korzysta z Internetu. Korea Południowa - 50 mln mieszkańców, obecnie zajmuje 45 pozycję na liście najbogatszych narodów świata, aż 65% Koreańczyków korzysta z Internetu. Pomimo tych różnic oba te kraje trafiły na elitarną listę stworzoną przez Goldman Sachs. NEXT 11, bo o tej liście mowa, zrzesza 11 państw, które wraz z Brazylią, Rosją, Indiami i Chinami, czyli grupą BRIC, zatrzęsą gospodarczym ładem będącym spuścizną XX wieku. Według prognoz Goldman Sachs, już za 43 lata Nigeria i Korea Południowa będą odpowiednio 12 i 13 największą gospodarką świata. Ścisła elita. Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

15 Dlaczego Turcja? Turcja: Liczba ludności: 86 milionów
Roczny wzrost w liczbie ludności (2006): 1,8% Wysoki wzrost gospodarczy Wskaźnik wzrostu PKB z ostatnich 5 lat: 6,0% Zmniejszająca się inflacja  kraj staje się bardziej atrakcyjny dla inwestorów Obszerny pakiet reform spełniający standardy UE Dobre wyniki krajowego rynku akcji: 126 % (od kwietnia 2004 roku) Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

16 Dlaczego Wietnam? Wietnam: Roczny wzrost w liczbie ludności 1,02%
Wskaźnik wzrostu PKB (2006): 7,8% Wskaźnik wzrostu PKB na osobę (wskaźnik zamożności społeczeństwa 655 USD Liczba ludności: 84 mln Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe Dane z 2006 roku

17 Dlaczego Wietnam? Wietnam:
jest uznawany przez wielu ekspertów jako kraj, który zwiększy szanse na rozwoju w Azji. Od czasu otwarcia się tego kraju na rynki zagraniczne gospodarka rozwinęła się dynamicznie, poprzez rosnący eksport i popyt krajowy. Rynek akcji wykazuje ciągłe ożywienie w cenach i jest “wschodzącą gwiazdą“ z punktu widzenia wielu inwestorów w ostatnich latach. Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

18 Przyszłość segmentu life science
Opieka zdrowotna rozwija się dynamicznie i społeczeństwa wydaja na nią mnóstwo pieniędzy Czynniki sukcesu: 1. Światowy rozwój ludności i wzrost zamożności 2. Postęp medyczny – większość chorób może być leczona 3. Starzejące się społeczeństwo: starsi ludzie częściej chorują i wymagają opieki zdrowotnej  rosnący popyt na technologię medyczną i opiekę zdrowotną Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

19 Przyszłość segmentu life science
Opieka zdrowotna – life science 4. Koncentracja na pozyskanie klienta: pacjenci mają rosnącą potrzebę kompetentnej i efektywnej terapii. Aktualne badania wykazały: Liczba ludności na całym świecie wzrośnie do 9,2 miliardów do 2050 roku. W 2050 roku po raz pierwszy będzie więcej ludzi powyżej 60 roku życia niż dzieci poniżej 15 Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

20 Strategie inwestycyjne funduszy hedgingowych
W strategiach inwestycyjnych funduszy hedgingowych, zarządzający stosują szeroki zakres instrumentów i technik opartych na: krótkiej sprzedaży, lewarowaniu, arbitrażu, instrumentach pochodnych, Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe 20

21 Strategie inwestycyjne funduszy hedgingowych
W strategiach inwestycyjnych funduszy hedgingowych, zarządzający stosują szeroki zakres instrumentów i technik opartych na: wykorzystywaniu zdarzeń nadzwyczajnych (fuzje, przejęcia, wykup akcji, zyski lub straty nadzwyczajne, bankructwa), inwestowaniu w spółki z problemami finansowymi, inwestowaniu w trudne wierzytelności, analizie globalnych trendów ekonomicznych, wykorzystywaniu potencjału rynków wschodzących. Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

22 Infrastruktura Aktualny przykład - Londyn:
W stolicy UK wycieka dziennie 30 % wody, co jest spowodowane nieszczelnością sieci wodociągowej. To oznacza 915 milionów litrów wody dziennie. Powód: przestarzała sieć wodociągowa Manhatan, Sierpień 2003 rok: Z uwagi na przestarzałe linie wysokiego napięcia nastąpiło przeciążenie a w następstwie całkowita awaria linii wysokiego napięcia mieszkańców było przez 9 dni bez elektryczności, częściowo bez wody. Komunikacja powietrzna i kolejowa zostały wstrzymane w tej okolicy. Powód: letnie linie wysokiego napięcia Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

23 Infrastruktura Infrastruktura
Kraj rynków wschodzących takie jak Chiny, Tailandia, Indie, Brazylia, Argentyna oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą utrzymać swój dynamiczny rozwój, pod warunkiem kontynuowania rozwoju infrastruktury. W szybko rozwijających się stolicach musi być zainstalowana kanalizacja, linie wysokiego napięcia,sieć telekomunikacyjna i transportu, lotniska, w pełni rozwinięte nieruchomości oraz gotowe wysypiska śmieci. Wysoki popyt na inwestycje również w krajach uprzemysłowionych: Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

24 Bardzo bezpieczne instrumenty
Europejskie obligacje rządowe uznawane jako najbezpieczniejsza przystań inwestycyjna na świecie doskonały komponent do stabilizacji portfela stałe zyski obligacje z terminem zapadalności 5-7 lat waluta: EUR Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

25 Bogactwa naturalne surowce stanowią jedną trzecią wszystkich światowych dóbr dostawa surowców: jedna z najważniejszych podstawowych wymagań w każdym kraju (nie ma rozwoju ani produkcji bez paliwa, gazu, złota, aluminium…) ogromny popyt, w szczególności krajów rynków wschodzących, oferuje wysoki potencjał dla sektora surowców w nadchodzących latach. Surowce jako komponent portfela: jako element dywersyfikacyjny niska korelacja z rynkiem akcji Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

26 Waluta Polisy Nominowany w euro Wycena jednostki tygodniowa
Compensa udziela gwarancji ceny pod warunkiem utrzymania inwestycji do 31 marca 2016 r. Składki wpłacone w PLN lub USD są zamieniane na EUR – ryzyko kursowe pozostaje po stronie wpłacającego składkę Świadczenie (w tym wykup) wypłacane w EUR Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

27 Składki minimalne 3 000 EURO 3000 USD 10 000 PLN Jakie składki?
Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

28 5 000 EURO Suma ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa dla osób w wieku do 65 lat: Śmierć - SU = 10% wpłaconej składki jednorazowej, maksymalnie do W przypadku śmierci Uposażony otrzymuje SU plus wartość Funduszu po cenach bieżących. Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci w następstwie NW stanowi zawsze 10% wpłaconej składki bez limitu 5 000 EURO Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

29 5 000 EURO Suma ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa dla osób w wieku powyżej 65 lat: Śmierć - SU = 2,5% wpłaconej składki jednorazowej, maksymalnie do W przypadku śmierci Uposażony otrzymuje SU plus wartość Funduszu po cenach bieżących. Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci w następstwie NW stanowi zawsze 10% wpłaconej składki bez limitu 5 000 EURO Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

30 Opłata Standardowa opłata za zawarcie umowy wynosi 5% kwoty, za jaką zostaną zakupione jednostki. Opłata jest pobierana przy zakupie jednostek funduszu. Przykład I ( wyliczenie z góry) Klient chce zakupić jednostki za kwotę PLN i za to pobierana jest opłata wstępna w wysokości 5 %, a więc inwestowane jest PLN a opłata wynosi 500 PLN . Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

31 Opłata – cd. Klient chce wpłacić kwotę PLN. Obliczamy opłatę wstępną wg wzoru: 5 x S 105 Gdzie S- jest kwotą wpłaconą. Czyli opłata wyniesie: 5 X czyli 476,2 PLN Czyli zakupione zostaną jednostki za – 476,2 = 9 523,8 PLN Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

32 Opłata administracyjna
Wysokość opłaty rocznie 1,8 % za rok z góry dla aktywów poniżej euro 1,5% dla aktywów powyżej euro do euro 1,1% euro Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

33 Możliwość wcześniejszego umorzenia
Ubezpieczony może umorzyć swoje jednostki przed czasem, po bieżącej cenie jednostki, z uwzględnieniem opłat za wykup Gwarancje wówczas nie działają Minimalna wartość wykupu 1000 EUR Minimalna wartość rachunku po wykupie 1000 EUR Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

34 Wcześniejsze umorzenie jednostek
Wariant standardowy do EUR, wcześniejszy wykup Rok okresu ubezpieczenia % wartości umarzanych jednostek 1 9% (nie mniej niż 90 EUR za jednostkę) 2 8% (nie mniej niż 80 EUR za jednostkę) 3 6% (nie mniej niż 60 EUR za jednostkę 4 4 % (nie mniej niż 40 EUR za jednostkę) 5 2% (nie mniej niż 20 EUR za jednostkę) 6 - 8 1% (nie mniej niż 10 EUR za jednostkę) Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

35 Wcześniejsze umorzenie jednostek
Wariant standardowy powyżej EUR, wcześniejszy wykup Rok okresu ubezpieczenia % wartości umarzanych jednostek 1 7% (nie mniej niż 70 EUR za jednostkę) 2 3 5% (nie mniej niż 50 EUR za jednostkę 4 – 8 1 % (nie mniej niż 10 EUR za jednostkę) Zbyszek Sawiński Capitol Materiały szkoleniowe

36 Korzyści Inwestujący ma dostęp do funduszy o unikalnej strategii inwestowania Produkt daje możliwości osiągania zysku mimo dekoniunktury na rynku giełdowym (konstrukcja produktów strukturyzowanych) Ma gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału plus gwarancję otrzymania przynajmniej części wypracowanych kiedykolwiek najwyższych zysków

37 Korzyści Gwarantem powierzonego kapitału jest Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Brak dostępu instytucji trzecich do kapitału inwestora Zwolnienie z „podatku belki” w czasie prowadzenia inwestycji W razie śmierci inwestora jego uposażeni otrzymują nie tylko wartość rachunku jednostek, ale również Sumę Ubezpieczenia

38 Nowe Horyzonty Człowiek bogaty ma pieniądze.
Człowiek bardzo bogaty ma czas. Margaret Bonnano


Pobierz ppt "Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google