Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE

3

4

5

6 Ręka na książce – oznacza, że do opakowania dołączona jest ulotka informacyjna. Ulotka najczęściej zawiera informacje o składzie kosmetyku i ostrzeżeniach związanych z jego stosowaniem.

7 Symbol otwartego słoika – informuje, jak długo można używać kosmetyku. Obok lub na symbolu słoika podany jest okres trwałości po otwarciu, czyli okres bezpiecznego stosowania kosmetyku, licząc od jego pierwszego użycia. Okres określany jest w miesiącach. Pewne produkty nie wymagają podania okresu trwałości po otwarciu, ponieważ nie zachodzi ryzyko pogorszenia ich bezpieczeństwa zdrowotnego po otwarciu opakowania. Są to m.in.: szminki, aerozole, produkty jednorazowe.

8 Znak informujący o realizacji przez producenta obowiązku odzysku opakowania.

9 Symbol e oznacza, że producent skorzystał z uznaniowego standardowego systemu kontroli wagi lub objętości na etapie produkcyjnym.

10 Symbol oznaczający, że opakowanie powinno trafić do kosza na odpady.

11 Oznaczenie rodzaju materiału, z którego wykonano opakowanie. W tym przypadku – aluminium.

12 Znaki pojawiające się na produktach, które nie zawierają freonów i halonów, które niszczą powłokę ozonową.

13 Symbol informujący, że kosmetyku nie testowano na zwierzętach. Może być używany jedynie wówczas, gdy producent i jego dostawcy nie wykonywali i nie zlecali wykonania testów na zwierzętach kosmetyku, jego prototypu ani żadnego z jego składników oraz gdy nie zawiera on składników testowanych na zwierzętach przez innych producentów w celu wytworzenia nowych kosmetyków. Są to bardzo restrykcyjne obwarowania, bowiem dotyczą nie tylko produktu finalnego, ale każdego z jego składników użytych do jego wytworzenia.

14 Symbol produktu łatwopalnego. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Należy chronić przed źródłami zapłonu.

15

16 Taką rzecz można prać w pralce, w niskiej temperaturze do ° C. Maksymalna dozwolona temperatura, w jakiej można prać przedmiot, zawsze jest podana – może być np. 40, 65, 95 stopni Celsjusza. Jeśli pod miską znajdować się będzie dodatkowa kreska – tzw. podkreślenie miski – oznacza to, iż należy zachować szczególną ostrożność czyszcząc taką rzecz – zazwyczaj w pralce są specjalne programy do delikatnych tkanin itp. Dłoń włożona do miski – zawsze oznacza pranie ręczne, zazwyczaj w temperaturach między 30 a 40 ° C

17 Zakaz prania na mokro – to znak, który widnieje na tkaninach bardzo delikatnych, np. wełnianych, jedwabnych itp. Kolejne niezwykłe istotne oznaczenia dotyczą prasowania. Tutaj głównym symbolem jest żelazko. W zależności od ilości kropek wpisanych w żelazko – taką można stosować temperaturę. 1 kropka - 100 C 2 kropki - 150 C 3 kropki - 200 C Zakaz prasowania

18 Przekreślony okrąg to zakaz czyszczenia chemicznie. Pojawiają się również dwa oznaczenia dotyczące używania wybielaczy – stosowany jest trójkąt, w którego często wpisany jest symbol CL (chlor): Taki znak oznacza możliwość suszenia w suszarce bębnowej. Kropki wewnątrz symbolu oznaczają: - suszenie normalne, - suszenie ochronne. Brak kropek świadczy o możliwości suszenia przy użyciu najwyższej możliwej temperatury. Natomiast skreślony symbol oznacza zakaz suszenia w suszarce bębnowej: Zakaz suszenia w suszarce bębnowej

19 Pionowe kreski wpisane w kwadrat oznaczają konieczność suszenia w pozycji rozwieszonej. Pozioma kreska oznacza: suszenie w pozycji rozłożonej, poziomej.

20 Na swoich metkach Nike Poland podaje, iż jest to symbol, który zezwala na czyszczenie chemiczne. Warto wiedzieć, iż poza tą literą w okręgu mogą pojawić się również A i F – będzie to znak, iż takie ubranie należy zanieść do pralni chemicznej

21

22

23

24 Zakaz parkowania

25 Nakaz jazdy prosto

26 Nakaz skrętu w lewo nakaz jazdy w prawo lub w lewo

27 skrzyżowanie dróg równorzędnych

28 dwa niebezpieczne zakrętyUwaga! dzieci

29 początek pasa ruchu powolnego

30 autostrada droga z pierwszeństwem

31

32 Kod Morse'a – stworzony w 1840 przez Samuela Morse'a i Alfreda Vaila sposób reprezentacji alfabetu, cyfr i znaków specjalnych za pomocą dźwięków, błysków światła, impulsów elektrycznych lub znaków popularnie zwanych kreską i kropką. Wszystkie znaki reprezentowane są przez kilkuelementowe serie sygnałów – krótkich (kropek) i długich (kresek). Kreska powinna trwać co najmniej tyle czasu, co trzy kropki. Odstęp pomiędzy elementami znaku powinien trwać jedną kropkę. Odstęp pomiędzy poszczególnymi znakami – jedną kreskę. Odstęp pomiędzy grupami znaków – trzy kreski.

33 Początkowo Morse stworzył swój kod z zamiarem wykorzystania go z telegrafem elektrycznym we wczesnych latach 40. XIX wieku, a od 1890 kod Morse'a był już szeroko wykorzystywany w telekomunikacji radiowej. DLA KOGO ZOSTAŁ STWORZONY?

34 Obecnie najczęściej używany jest przez radioamatorów, mimo iż nie jest już wymagany podczas egzaminu na licencję krótkofalarską w wielu krajach. Międzynarodowy kod Morse'a jest obecnie nazywany "międzynarodowym kodem radiowym", przede wszystkim z tego powodu, że kod będący w dzisiejszym użyciu został znacznie zmodyfikowany w stosunku do tego, który wymyślił Samuel Morse. OBECNE ZASTOSOWANIE

35 LITERY ALFABETU ŁACIŃSKIEGO, CYFRY I ZNAKI INTERPUNKCYJNE

36 Znak Kod znak rozdziału początek kontaktu (VVV) początek nadawania koniec nadawania błąd (8 kropek) prośba o powtórzenie zrozumiano czekaj wezwanie koniec kontaktu międzynarodowy sygnał alarmowy (SOS) SOS KOMENDY SPECJALNE

37 kropka: uniesienie ramion prosto do góry kreska: uniesienie ramion poziomo na boki rozdzielenie znaków: ramiona skrzyżowane na piersi rozdzielenie grup lub słów: ramiona rozłożone ukosem w dół pomyłka lub prośba o powtórzenie: okręgi ramionami rozłożonymi ukosem w górę SYGNALIZACJA PRZY POMOCY RĄK

38

39

40

41

42 Czyli ALFABET JAPOŃSKI tak(hai) nie (iie)

43 hiragana - zbi ó r 46 znak ó w oznaczających sylaby. Jego znajomość jest niezbędna aby m ó c zrozumieć tekst zapisany w kanji, gdyż w hiraganie zapisane są końc ó wki gramatyczne

44 katakana - znaki używane gł ó wnie do zapisywania obcojęzycznych wyraz ó w

45

46 KRYPTOLOGIA KRYPTOGRAFIA KRYPTOANALIZA nauka o tworzeniu szyfrów naukę o łamaniu szyfrów, tzn. o odczytywaniu zaszyfrowanej wiadomości bez znajomości klucza

47 Kryptologia jest nauką ścisłą, zajmuje się praktycznym zastosowaniem matematyki w ochronie danych. Ważną rolę we współczesnej kryptografii odgrywają takie działy matematyki jak: teoria liczb, teoria grup, logika kombinatoryczna, teoria złożoności, teoria ergodyczna i teoria informacji. Obecnie kryptografia stosowana jest do ochrony danych cyfrowych, ale wykorzystywano ją już w czasach starożytnych.

48 Kryptologia jako nauka liczy kilka tysięcy lat. Jej rozwój przebiegał równolegle z rozwojem matematyki. Zapiski na temat stosowania szyfrów znaleziono na pochodzących z Mezopotamii tabliczkach z pismem klinowym datowanych już na 1500 rok p.n.e. Rozwój kryptografii był powolny i nierówny. Powstawała ona niezależnie w wielu kręgach kulturowych i przybierała różne formy i stopnie zaawansowania. Rozwój przebiegał równolegle z rozwojem matematyki. Szczególnie działania matematyków w czasie II Wojny Światowej przyczyniły się do kojarzenia kryptologii z matematyką.

49 Istotą kryptografii jest zamiana tekstu jawnego na zaszyfrowany. SZYFRY SYMETRYCZNE ASYMETRYCZNE http://www.cryptography.ovh.org/index.php?page=symetryczne

50

51

52

53

54

55

56 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google