Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1

2 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

3 Opracowały grupy 98/64_MF_G1 (Gimnazjum Nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie) oraz 98/89_MF_G1 (Gimnazjum nr 7 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

4 1. Joanna Siemak 2. Magdalena Graboś 3. Wiktoria Herkt 4. Marta Szymańska 5. Paulina Piotrowska 6. Beata Stroynowska 7. Bartosz Kowalik 8. Natalia Lewandowska 9. Anna Kolasińska 10. Natalia Ćwikiel Grupa 98_64_mf_g1 Opiekun Bożena Luterek Id_ grupy 1

5 Id_ grupy 2 Grupa 98_64_mf_g1 Opiekun Alina Specht 1.Łukasz Goliwąs 2.Przemysław Łapiński 3.Bartłomiej Marek 4.Milena Matuszewska 5.Sebastian Remlein 6.Konrad Rodzynek 7.Szymon Łuczak 8.Mikołaj Bastian 9.Adam Grzywaczyk 10. Tomasz Kubiak 11. Victoria Adamowska 12.Karina Kubala 13.Krzysztof Frydrych

6 Co to jest prąd ? Warunki przepływu prądu. Nośniki ładunku elektrycznego. Skutki przepływu prądu elektrycznego. Obwód elektryczny. Przewodniki i izolator Przewodnictwo elektryczne ciał stałych. Przewodnictwo elektryczne cieczy. Przewodnictwo elektryczne gazów. Zasady bezpiecznego użytkowania odbiorników energii elektrycznej.

7

8 W naturze przykładami tego zjawiska są : - wyładowania atmosferyczne (pioruny) - wiatr słoneczny - czynność komórek nerwowych

9

10 w ciałach stałych – elektrony swobodne, w cieczach(elektrolitach) – jony dodatnie i jony ujemne, w gazach- jony dodatnie i ujemne oraz elektrony swobodne

11 Przepływ prądu elektrycznego poznajemy po skutkach jakie on wywołuje. Skutki przepływu prądu elektrycznego to: -emisja światła -wzrost temperatury -praca mechaniczna -oddziaływanie magnetyczne -reakcje chemiczne. CIEPLNY

12 Najprostszy obwód elektryczny składa się z dwóch elementów: źródła prądu i odbiornika Są one połączone przewodami.

13 W źródle prądu energia pola elektrycznego powstaje z przekształcenia innych form energii: chemicznej, mechanicznej, świetlnej. Odbiornikiem może być dowolne urządzenie zmieniające energię elektryczną w inne formy, np. w energię cieplną, świetlną, chemiczną, mechaniczną.

14

15 Izolator – materiał nie zawierający swobodnych nośników ładunku, uniemożliwiający przepływ prądu elektrycznego np. guma, szkło, drewno. W zwykłym przewodzie, służącym do podłączania urządzenia elektrycznego, elektrony płyną wiele metrów,ale nie mogą przeniknąć przez milimetr izolacji gumowej.

16 Do przewodników prądu elektrycznego zaliczamy między innymi: metale (najlepsze z nich to: złoto, srebro, miedź, aluminium), grafit, niektóre ciecze zwane elektrolitami (wodne roztwory kwasów, zasad i soli), ciała organizmów żywych (zawierają one również elektrolity), zjonizowane gazy (w których istnieją jony dodatnie i ujemne oraz elektrony swobodne)

17 Cel: Cel: Sprawdzenie przewodnictwa prądu elektrycznego w ciałach stałych Wykorzystane przedmioty : Wykorzystane przedmioty : obwód elektryczny, tekturka, 2 linijki - plastykowa i z tworzywa sztucznego, drewienko, szkło, drut z - konstantanu, miedzi, aluminium, stalowy pręt, Obserwacje: Obserwacje: przy obydwu linijkach, tekturce, drewnie i szkle żarówka się nie świeci natomiast przy drutach i stalowym pręcie żarówka świeci się. Wniosek: Wniosek: Nie wszystkie ciała stałe przewodzą prąd elektryczny.

18 Cel: Badanie przewodnictwa elektrycznego kwasu cytrynowego. Konieczne przyrządy i przedmioty: cytryna, przewody (miedziany i aluminiowy), woltomierz Wynik: wskazówka woltomierza wychyliła się. Wniosek : Pojawiło się napięcie o czym świadczy wychylenie wskazówki woltomierza. Kwas cytrynowy działa jak mały akumulator oraz doskonale przewodzi prąd elektryczny w wyniku rozpadu na jony.

19 Cel : Czy przez wodę przepływa prąd elektryczny? Przyrządy: - solanka (NaCl) -woda destylowana -dwie elektrody (Zn,Cu) -żaróka, -przewody, Czynności: Do naczynia z wodą destylowaną wkładamy dwie elektrody podłączone do obwodu, w którym jest żarówka. Sprawność żarówki sprawdzamy zwierając na chwile elektrody. Żarówka nie świeci, co oznacza, że destylowana woda nie przewodzi prądu. Następnie wsypujemy sól. Okazuje się że woda z solą (solanka) przewodzi prąd elektryczny i żarówka świeci się. Wnioski: Destylowana woda nie przewodzi prądu. Solanka (elektrolit) przewodzi prąd elektryczny – skutkiem doświadczenia jest emisja świetlna.

20 Ogrzanie lub napromieniowanie (promieniami UV, X lub radioaktywnymi) gazu w którym ma nastąpić wyładowanie iskrowe pozwala na uzyskanie dłuższej iskry, co jest związane z osłabieniem zdolności izolacyjnej gazu. Zdolność izolacyjna zależy także od ciśnienia gazu. Im niższe jest ciśnienie, tym większy prąd przepływa przez gaz.

21 Przy wykonywaniu prac związanych z obsługą energii elektrycznej nie wolno: dotykać gołymi palcami nieizolowanych części obwodu elektrycznego, używać narzędzi nieokrytych izolatorem, używać przewodów z uszkodzoną izolacją, korzystać z niesprawnych lub naprawionych nieprawidłowo bezpieczników, stosować odbiorników z obudową metalową bez połączenia tej obudowy specjalnym przewodem z ziemią, Nigdy nie dotykamy urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem

22 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google