Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co jeszcze mógłby wymyślić Einstein gdyby znał applety Javy? Dolnośląski Festiwal Nauki i Techniki Wrocław 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co jeszcze mógłby wymyślić Einstein gdyby znał applety Javy? Dolnośląski Festiwal Nauki i Techniki Wrocław 2005."— Zapis prezentacji:

1 Co jeszcze mógłby wymyślić Einstein gdyby znał applety Javy? Dolnośląski Festiwal Nauki i Techniki Wrocław 2005

2 Plan Bazy danych Czat Applety

3 Bazy danych Java pozwala na pracę zarówno z prostymi bazami danych (pliki tekstowe) jak, również z bazami relacyjnymi (mySQL, Oracle itd.) Polimorfizm pozwlający na dziedziczenie metod obsługujących bazy danych z pakietu java.sql JDBC (Java DataBase Connectivity) i ODBC (Open DataBase Connectivity) Książka telefoniczna

4 Czat Java oferuje mechanizm komunikacyjny oparty na tzw.gniazdkach (ang.sockets) Zestaw metod obsługujących usługi sieciowe zawarto w pakiecie java.net Czym są gniazda i w jaki sposób następuje między nimi wymiana danych? Gniazda klienckie, serwerowe, adres IP, numer portu

5 Applety Czym Applety różnią się od Aplikacji? Sandbox - zestaw obostrzeń w jakie wyposażono Applety w celach bezpieczeństwa

6 Applety Tworzenie Appletów Public class myClass extends java.applet.Applet{...}

7 Applety Inicjalizacja (ang. Initialization), stanowi o zachowaniu appletu Start (ang. Starting), uruchomienie Stop Usunięcie (ang. Destroying), nie tak brutalne na jakie może wyglądać Painting, tłum. Malowanie, nie najpoprawniejsze

8 Applety #1 Checkers

9 Applety cd. #1 Checkers xpos – zmienna xpos przechowuje poczatkową pozycję koła, które porusza się horyzontalnie; ypos – o ile wartość przechowywana przez zmienną xpos pozostaje stała, o tyle wartość ypos jest powiększana, co powoduje efekt obrotu się koła.

10 Applety cd. #1 Checkers Run() - metoda zmienia wartość x i przemawlowuje (repaint()) applet wywołując efekt obrotu koła z zachowaniem 100ms opóźnienia pomiędzy każdym kolejnym ruchem paint() - ustawia kolor tła appletu (czarny i biały)

11 Applety #2 Digital Clock

12 Applety cd. #2 Digital Clock class Date – klasa odpowiedzialna za datę i godzinę wyświetlane przez Applet. Date jest częścią pakietu java.util importowanego w linii 3. theDate – zmienna przechowuje bieżącą datę i czas.

13 Applety cd. #2 Digital Clock Sleep() - przy wykorzystaniu metody sleep() linie 14 i 15 powodują wstrzymanie działania appletu na 1000 ms zanim pętla zostanie powtórzona. Paint() - w liniach 34-37 zostały ustawione czcionki, jak również data uległa przeformatowaniu z typu Date na typ łąńcucha znaków przy wykorzystaniu metody toString().

14 Applety #3 Lady Bug

15 Applety cd. #3 Lady Bug bugimg – zmienna typu Image przechowuje zdjęcie init() - wczytuje zdjęcie paint() - wyświetla zdjęcie na ekranie

16 Applety cd. #3 Lady Bug drawImage() - korzysta z 6 argumentów : zdjęcie, kolejne współrzędne x i y położenia zdjęcia, szerokość i wysokość zdjęcia, metoda this. Metoda drawImage() służy do pozycjonowania i dopasowania rozmiarów zdjęcia.

17 Applety #4 Neko

18 Applety cd. #4 Neko Neko – to jedna z pierwszych animowanych gier na Macintosh, została napisana przez japończyka Kenji Gotho w 1989 i zinterpretowana na wszelkie możliwe języki programowania. Neko oznacza po japońsku kot.

19 Applety cd. #4 Neko Wczytywanie zdjęć. Tworzymy tablicę przechowującą zdjęcia – nekopics, oraz zmienną typu Image przechowującą bieżące zdjęcie – currentimg. Metoda init() wczytuje kolejne zdjęcia do tablicy.

20 Applety cd. #4 Neko Animacja zdjęć W metodzie void nekorun (int start, int end){ }, pozycja start stanowi o początku, a end o końcu animacji. Dla każdej iteracji pętli ustawia się bieżącą wartość x oraz bieżące currentimg. Następnie wywoływana zostaje metoda repaint() oraz pause.


Pobierz ppt "Co jeszcze mógłby wymyślić Einstein gdyby znał applety Javy? Dolnośląski Festiwal Nauki i Techniki Wrocław 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google