Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo nowych technologii w służbie prawu publicznemu. Gospodarka oparta na wiedzy a przyszłość administracji publicznej Mariusz Onufer.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo nowych technologii w służbie prawu publicznemu. Gospodarka oparta na wiedzy a przyszłość administracji publicznej Mariusz Onufer."— Zapis prezentacji:

1 Prawo nowych technologii w służbie prawu publicznemu. Gospodarka oparta na wiedzy a przyszłość administracji publicznej Mariusz Onufer

2 BADANIA I ROZWÓJ INNOWACYJNOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

3 Wyjaśnienie podstawowych pojęć Innowacyjność - Zdolność i motywacja przedsiębiorców do: ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników B+R, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków; doskonalenia i rozwoju istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych (w tym sferze usług), oraz wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu Konkurencyjność długookresowa zdolność do sprostania międzynarodowej konkurencji (na rynku krajowym oraz międzynarodowym), skutecznej adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych, osiągania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego Gospodarka oparta na wiedzy głównym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw (głównie MŚP) są WIEDZA (B+R) oraz przedsięwzięcia innowacyjne (technologiczne i organizacyjne) szybki rozwój dziedzin gospodarki, związanych z przetwarzaniem informacji i rozwojem nauki (tzw. wysokiej techniki oraz technik i usług Społeczeństwa Informacyjnego)

4 2005 SII – FINLANDIA (0,68) 2 MIEJSCE WŚRÓD UE-25 2005 SII – WĘGRY (0,31) 15 MIEJSCE WŚRÓD UE-25 2005 SII – POLSKA (0,23) 21 MIEJSCE WŚRÓD UE-25 27 MIEJSCE WŚRÓD 33 PAŃSTW OECD Summary Innovation Index

5 źródło: European Innovation Scoreboard 2005 Mapa innowacyjnych państw

6 gospodarka charakteryzująca się: wysokim i stabilnym wzrostem gospodarczym, wysoką innowacyjnością, rozwiniętym i wydajnym przemysłem, usługami i sektorze rolnym. Do tego konieczne jest: transfer technologii i wzrost innowacyjności gospodarki, podniesienie jakości kapitału ludzkiego, tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie w sektorze usług rynkowych Cele i środki

7 Cele polityki naukowej zwiększenie wpływu na rozwój gospodarczy wzrost efektywności konkurencyjność międzynarodowa rozwój młodych naukowców

8 Obiektywne spojrzenie na Polskę Od ponad dekady najszybszy wzrost ekonomiczny w Europie, Gospodarka w dużym stopniu odpolityczniona, Eksport – głównie średnio przetworzonych towarów, żywności, Import – high tech, Innowacyjność – najgorsza w EU-25, Nakłady na B+R na szarym końcu, Ale – boom w szkolnictwie wyższym, Ale – rynek usług, informatyka!

9 Europejski Instytut Technologiczny

10 KONIECZNOŚĆ RADYKALNYCH REFORM Czynienie z B+R oraz innowacji fundamentami Strategii Lizbońskiej jest słuszne, ale...... przyspieszenie transformacji społeczeństwa korzystającego głównie z zasobów, na społeczeństwo bazującego na wiedzy, wymaga działań znacznie wykraczających poza B+R oraz innowacje "Creating an Innovative Europe" Raport grupy E. Aho, luty 2006 http://europa.eu.int/invest-in-research/action/2006_ahogroup_en.htm

11 Zmierzch korporacyjnych laboratoriów Śledzący radar przemysłu Partnerstwo z przemysłem – Europejski MIT Źródło kadr i badań naukowych Grupowanie terytorialne przemysłu, MŚP i uniwersytetów Standaryzacja warunków uzyskiwania stopni Graham Davies, HLWG – Europe needs more scientists, EC 2004 Nowoczesne kształcenie, nowoczesne społeczeństwo

12 Dążenie do doskonałości wymaga istnienia wzorcowych ośrodków, dlatego Europie potrzebny jest silny Europejski Instytut Technologiczny – instytucja łącząca najwybitniejsze umysły i najbardziej prężne przedsiębiorstwa oraz rozpowszechniająca wyniki swojego działania w całej Europie. Będzie on kształcić absolwentów i doktorantów, a także prowadzić badania i aktywnie działać w dziedzinie innowacji, zarówno w określonych strategicznych dziedzinach, jak i w obszarze zarządzania nauką i innowacyjnością. J. Baroso Komisja Europejska O EIT

13 MISJA I CELE EIT EIT Kształcić na poziomie doktorskim, prowadzić badania, szukać szans ich komercjalizacji Rozwijać umiejętność menedżerskie w prowadzeniu badań Przyciągać najlepszych studentów i badaczy z całego świata Udowodnić, że ten nowy model organizacji jest efektywny Kształcić na poziomie doktorskim, prowadzić badania, szukać szans ich komercjalizacji Rozwijać umiejętność menedżerskie w prowadzeniu badań Przyciągać najlepszych studentów i badaczy z całego świata Udowodnić, że ten nowy model organizacji jest efektywny Badania Edukacja Innowacje Jan Figel, KE, DG Edu, Marzec 2006

14 Green Energy EIT eSpołec zeństwo EIT Klimat EIT Centrala EIT - Rada Wspólnoty wiedzy Organizacje partnerskie EIT Badania naukowe Szkolnictw o wyższe Innowacje EIT- STRUKURA

15 Powiadam wam, Panowie, iż nic lepszego uczynić ziemi naszej w Anglii nie możemy, niż nadać ją naszym Uniwersytetom.. A dobrze dbając o Nie, czynimy to samo Królestwu naszemu, gdy już pomrzemy i ciała w truchła się obrócą. Henryk VIII LEKCJA HISTORII

16 Fundator - Henryk VIII Początki Cambridge Fot. PiotrJ Langer

17 Szanse i zagrożenia Szanse: Nowe spojrzenie na naukę i innowacyjność wymusi zmianę administracji publicznej Absolwenci zaczną być użyteczni? Nowe technologie zmienią oblicze UE

18 Szanse i zagrożenia Zagrożenia: Gospodarka oparta na wiedzy stanie się kolejnym pustym sloganem EIT będzie luźną siecią uniwersytetów Administracja zatrzyma rozwój

19 Dziękuję za uwagę Mariusz Onufer


Pobierz ppt "Prawo nowych technologii w służbie prawu publicznemu. Gospodarka oparta na wiedzy a przyszłość administracji publicznej Mariusz Onufer."

Podobne prezentacje


Reklamy Google