Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium problemowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium problemowe"— Zapis prezentacji:

1 Seminarium problemowe
Temat seminarium: Obsługa błędów za pomocą wyjątków Łukasz Czechowski

2 Plan prezentacji 1) Podstawy obsługi wyjątków
2) Klasy i rodzaje wyjątków 3) Przechwytywanie i obsługa wyjątków 4) Tworzenie własnych wyjątków i ich specyfikacja

3 Podstawy obsługi wyjątków
● Sytuacja wyjątkowa ● Zgłaszanie/wyrzucanie wyjątku (ang. throwing) - throw - new - procedura obsługi ● Parametry

4 Podstawy obsługi wyjątków
● Przykład 1) if(obiekt==null) throw new NullPointerException(); Output: Exception in thread " main" java.lang.NullPointerException at MyClass.main(MyClass.java:47) 2) if(obiekt2==null) throw new NullPointerException(”Obiekt2 nie został zainicjowany”); Exception in thread " main" java.lang.NullPointerException: Obiekt2 nie został zainicjowany

5 Klasy i rodzaje wyjątków

6 Przechwytywanie i obsługa wyjątków
● Blok try, catch i finally try { //kod który może zgłosić wyjątki } catch (Typ1 w) { //obsługa wyjątków Typ1 } catch (Typ2 w) { //obsługa wyjątków Typ2 } catch (Typ3 w) { //obsługa wyjątków Typ3 } finally { //czynności, które są wykonywane za każdym razem }

7 Przechwytywanie i obsługa wyjątków
● Przykłady public class MyClass { public static void main(String args[]) { int []tablica=new int[10]; try{ tablica[10]=2; }catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {} }

8 Przechwytywanie i obsługa wyjątków
● Przykłady public class MyClass { public static void main(String args[]) { int []tablica=new int[10]; try{ tablica[10]=2; }catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System.out.println(e.getMessage()); System.out.println(e.getLocalizedMessage()); System.out.println(e.toString()); e.printStackTrace(); }

9 Przechwytywanie i obsługa wyjątków
● Przykłady Output: e.getMessage() -> 10 e.getLocalizedMessage() -> 10 e.toString() -> java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: e.printStackTrace() -> java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: at MyClass.main(MyClass.java:43)

10 Przechwytywanie i obsługa wyjątków
● Przykłady public class MyClass { public static void main(String args[]) { int []tablica=new int[10]; try{ tablica[10]=2; }catch(Exception e) { System.out.println(e.getMessage()); System.out.println(e.getLocalizedMessage()); System.out.println(e.toString()); e.printStackTrace(); }

11 Przechwytywanie i obsługa wyjątków
● Przykłady Output: e.getMessage() -> 10 e.getLocalizedMessage() -> 10 e.toString() -> java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: e.printStackTrace() -> java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: at MyClass.main(MyClass.java:43)

12 Przechwytywanie i obsługa wyjątków
● Przykłady class Przyklad { public double przyklad(int a,int b) { if(b==0) throw new ArithmeticException("Divide by zero"); return a/b; } public class MyClass { public static void main(String args[]) { Przyklad np=new Przyklad(); try{ np.przyklad(1,0); }catch(ArithmeticException e){ e.printStackTrace();

13 Przechwytywanie i obsługa wyjątków
● Przykłady Output: java.lang.ArithmeticException: Divide by zero at Przyklad.przyklad(MyClass.java:28) at MyClass.main(MyClass.java:40)

14 Przechwytywanie i obsługa wyjątków
● Przykłady class Przyklad { public double przyklad(int a,int b){ return podziel(a,b); } public double podziel(int a,int b){ if(b==0) throw new ArithmeticException("Divide by zero"); return a/b;} public class MyClass { public static void klasa(){ Przyklad np=new Przyklad(); np.przyklad(1,0); public static void main(String args[]) { try{ klasa(); }catch(ArithmeticException e){ e.printStackTrace(); }

15 Przechwytywanie i obsługa wyjątków
● Przykłady Output: java.lang.ArithmeticException: Divide by zero at Przyklad.podziel(MyClass.java:31) at Przyklad.przyklad(MyClass.java:27) at MyClass.klasa(MyClass.java:39) at MyClass.main(MyClass.java:45)

16 Przechwytywanie i obsługa wyjątków
● Przykłady class Punkt { int x,y; } public class MyClass { public static void main(String args[]){ Punkt z=null; int liczba; try{ liczba=1/0; z.x=1; }catch(ArithmeticException e){ System.out.println("Niepoprawna operacja arytmetyczna"); e.printStackTrace(); }catch(Exception e){ System.out.println("Blad ogolny"); }finally{System.out.println("Wykonywany za kazdym razem");}}

17 Przechwytywanie i obsługa wyjątków
● Przykłady Output: Dla liczba=1/0; Niepoprawna operacja arytmetyczna Wykonywany za kazdym razem java.lang.ArithmeticException: / by zero at MyClass.main(MyClass.java:44) Dla z.x=1 Blad ogolny java.lang.NullPointerException Dla ;

18 Przechwytywanie i obsługa wyjątków
● Przykłady class Punkt { int x,y; } public class MyClass { public static void main(String args[]){ Punkt z=null; int liczba; try{ liczba=2/0; }catch(ArithmeticException e){ System.err.println("Niepoprawna operacja arytmetyczna"); e.printStackTrace(); liczba=0;} z.x=liczba; }catch(Exception e){ System.err.println("Blad ogolny");

19 Przechwytywanie i obsługa wyjątków
● Przykłady Output: Niepoprawna operacja arytmetyczna java.lang.ArithmeticException: / by zero at MyClass.main(MyClass.java:45) Blad ogolny java.lang.NullPointerException at MyClass.main(MyClass.java:50)

20 Przechwytywanie i obsługa wyjątków
● Przykłady class Przyklad { public double wynik; public double przyklad(int a,int b) throws Throwable{ try{ wynik=podziel(a,b); }catch(ArithmeticException e){ //throw e; //throw e.fillInStackTrace(); } return wynik; public double podziel(int a,int b){ return a/b;

21 Przechwytywanie i obsługa wyjątków
● Przykłady public class MyClass { public static void main(String args[]) throws Throwable{ Przyklad np=new Przyklad(); int liczba; try{ np.przyklad(1,0); }catch(Exception e){ System.err.println("Blad ogolny"); e.printStackTrace(); }

22 Przechwytywanie i obsługa wyjątków
● Przykłady Output: Dla throw e; Blad ogolny java.lang.ArithmeticException: / by zero at Przyklad.podziel(MyClass.java:38) at Przyklad.przyklad(MyClass.java:29) at MyClass.main(MyClass.java:50) Dla throw e.fillInStackTrace(); at Przyklad.przyklad(MyClass.java:32) at MyClass.main(MyClass.java:50)

23 Tworzenie własnych wyjątków i ich specyfikacja
● Tworzenie własnego wyjątku class MojWyjatek extends Exception{ } ● Specyfikacja public double przyklad(int a,int b) throws MojWyjatek { .

24 Tworzenie własnych wyjątków i ich specyfikacja
● Przykład class MojWyjatek extends Exception{ } class Przyklad { public double przyklad(int a,int b)throws MojWyjatek { if(b==0) throw new MojWyjatek(); return a/b; public class MyClass { public static void main(String args[]){ Przyklad np=new Przyklad(); try{ np.przyklad(1,0); }catch(MojWyjatek e){e.printStackTrace();}}

25 Tworzenie własnych wyjątków i ich specyfikacja
● Przykład Output: MojWyjatek at Przyklad.przyklad(MyClass.java:37) at MyClass.main(MyClass.java:51)

26 Tworzenie własnych wyjątków i ich specyfikacja
● Przykład class MojWyjatek extends Exception{ public MojWyjatek(String inf) super(inf); } class Przyklad { public double przyklad(int a,int b)throws MojWyjatek { if(b==0) throw new MojWyjatek(”Dzielenie przez zero”); return a/b; public class MyClass { public static void main(String args[]){ Przyklad np=new Przyklad(); try{ np.przyklad(1,0); }catch(MojWyjatek e){e.printStackTrace();}}

27 Tworzenie własnych wyjątków i ich specyfikacja
● Przykład Output: MojWyjatek: Dzielenie przez zero at Przyklad.przyklad(MyClass.java:37) at MyClass.main(MyClass.java:51)

28 Tworzenie własnych wyjątków i ich specyfikacja
● Przykład: zagubiony wyjątek class MojWyjatek extends Exception{ public MojWyjatek(String inf){ super(inf); } class Przyklad { public double przyklad(int a,int b)throws MojWyjatek { if(b==0) throw new MojWyjatek("Dzielenie przez zero"); return a/b; public void przyklad2(int a,int b)throws MojWyjatek { throw new MojWyjatek("Wyjatek");

29 Tworzenie własnych wyjątków i ich specyfikacja
● Przykład: zagubiony wyjątek public class MyClass { public static void main(String args[])throws MojWyjatek{ Przyklad np=new Przyklad(); try{ np.przyklad(1,0); }finally{ np.przyklad2(2,0); } Output: Exception in thread "main" MojWyjatek: Wyjatek at Przyklad.przyklad2(MyClass.java:38) at MyClass.main(MyClass.java:51)

30 KONIEC Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Seminarium problemowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google