Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompresja bezstratna Radosław Kaczyński Wrocław 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompresja bezstratna Radosław Kaczyński Wrocław 2006."— Zapis prezentacji:

1 Kompresja bezstratna Radosław Kaczyński Wrocław 2006

2 Spis zagadnień 1.Wprowadzenie 2.Kompresja bezstratna i kompresja stratna 3.Metody kompresji bezstratnej 4.Postacie algorytmów kodowania 5.Efektywność kompresji 6.Kodowanie Huffmana 7.Kodowanie arytmetyczne 8.Praktyczna implementacja metod 2/16

3 Wprowadzenie Kompresja- wstęp Kompresja danych to proces przekształcenia pierwotnej reprezentacji sekwencji danych w reprezentację o mniejszej liczbie bitów. Kompresja- zastosowania 3/16

4 Kompresja bezstratna Kompresja bezstratna (kodowanie)- typ kompresji nie dopuszczający utraty wiadomości. Dane po skompresowaniu i późniejszym zdekompresowaniu są identyczne. 4/16

5 Metody kompresji bezstratnej Kodowanie Huffmana Kodowanie arytmetyczne Kodowanie słownikowe Kodowanie predykcyjne 5/16

6 Kompresja stratna Kompresja stratna - typ kompresji dopuszczający utratę wiadomości. Dane po skompresowaniu i późniejszym zdekompresowaniu nie muszą być identyczne. Możliwa ze względu na działanie ludzkich zmysłów (modele psychoakustyczne, psychowizualne itp.). 6/16

7 Postacie algorytmów kodowania Trzy podstawowe postacie: 1.Model jest jednakowy 2.Model wyznaczany na podstawie wstępnej analizy 3.Model dynamicznie dostosowywany na podstawie bieżącej analizy Postacie algorytmów kodowania Statyczna Semiadaptacyjna Adaptacyjna 7/16

8 Porównywanie metod kompresji Współczynnik kompresji Czas kompresji Zużycie energii 8/16

9 Kodowanie Huffmana Algorytm zaproponowany przez Davida Huffmana w 1954 roku Kody generowane przez algorytm to optymalne kody prefiksowe Założenia algorytmu: 1.Symbolom występującym częściej odpowiadają krótsze słowa niż symbolom występującym rzadziej, 2.Dwa najrzadziej występujące symbole mają w kodzie słowa kodowe tej samej długości, 3.Dwa najrzadziej występujące symbole mają w kodzie słowa kodowe różniące się tylko ostatnim bitem. 9/16

10 Kodowanie arytmetyczne Koncepcja opiera się na kodowaniu komunikatu jako liczby z przedziału {y:0y<1}. Znajdowanie tej liczby polega na zwiększaniu jej precyzji przez stopniowe zawężanie przedziału, przy użyciu prawdopodobieństwa aktualnie przetwarzanej litery. 10/16

11 Praktyczna implementacja Program napisany w języku C#, w środowisku Visual Studio 2005 na urządzenia typu Pocket PC z systemem operacyjnym Windows Mobile 2003 SE Implementacja semiadaptacyjnego kodowania Huffmana oraz semiadaptacyjnego i adaptacyjnego kodowania arytmetycznego 11/16

12 Porównanie algorytmów Rys. 1. Porównanie algorytmów pod względem współczynnika kompresji 12/16

13 Porównanie algorytmów Rys.2. Zestawienie średnich czasów znormalizowanych (a) oraz średnich znormalizowanych zużyć energii (b) 13/16

14 Implementacja metod kodowania Klasa AlgorytmHuffmana – składowe, metody oraz klasy wewnętrzne implementujące metodę Huffmana Klasa KodowanieArytmetyczne – składowe, metody oraz klasy wewnętrzne implementujące kodowanie arytmetyczne 14/16

15 Literatura [1] DROZDEK A., Wprowadzenie do kompresji danych, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, 1999, 37–75. [2] PRZELASKOWSKI A., Kompresja danych, podstawy, metody bezstratne, kodery obrazów, Warszawa, Wydawnictwo BTC, 2005, 15–152. [2] SAYOOD K., Kompresja danych- wprowadzenie, Warszawa, Wydawnictwo RM, 2002, 13–186. 15/16

16 Pytania 1.Co to jest kompresja? 2.Kompresja stratna a bezstratna- podaj różnice. 3.Wymień trzy przykłady metod kompresji bezstratnej. 4.Co to jest współczynnik kompresji? 5.Podaj założenia kodowania Huffmana. 6.Na czym polega kodowanie arytmetyczne? 16/16


Pobierz ppt "Kompresja bezstratna Radosław Kaczyński Wrocław 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google