Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Volvo IT 1 2009-09-28 Janusz Kalinowski Kształcenie na kierunkach IT z perspektywy Volvo Janusz Kalinowski Volvo IT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Volvo IT 1 2009-09-28 Janusz Kalinowski Kształcenie na kierunkach IT z perspektywy Volvo Janusz Kalinowski Volvo IT."— Zapis prezentacji:

1 Volvo IT 1 2009-09-28 Janusz Kalinowski Kształcenie na kierunkach IT z perspektywy Volvo Janusz Kalinowski Volvo IT

2 Volvo IT 2 2009-09-28 Janusz Kalinowski Agenda 1.Volvo AB, Volvo IT 2.Oczekiwania Volvo w stosunku do absolwentów kierunków IT 3.Współpraca Volvo z Politechniką Wrocławską 4.Podsumowanie

3 Volvo IT 3 2009-09-28 Janusz Kalinowski Agenda 1.Volvo AB, Volvo IT 2.Oczekiwania Volvo w stosunku do absolwentów kierunków IT 3.Współpraca Volvo z Politechniką Wrocławską 4.Podsumowanie

4 Volvo IT 4 2009-09-28 Janusz Kalinowski Organizacja grupy Volvo

5 Volvo IT 5 2009-09-28 Janusz Kalinowski Globalna działalność

6 Volvo IT 6 2009-09-28 Janusz Kalinowski Volvo Polska, Wrocław, 2400 pracowników

7 Volvo IT 7 2009-09-28 Janusz Kalinowski France Sweden Poland Belgium United Kingdom USA Malaysia Australia Brazil India China Korea South Africa Mexico Turkey Russia Thailand Canada Japan Singapore Volvo IT na świecie

8 Volvo IT 8 2009-09-28 Janusz Kalinowski Volvo IT Poland, Historia 100% growth CM project Volvo IT Poland – start! AS/400: first group on board ISO 9001:2000

9 Volvo IT 9 2009-09-28 Janusz Kalinowski Volvo IT Poland, Technologie

10 Volvo IT 10 2009-09-28 Janusz Kalinowski Volvo IT Poland, Rodzaj aktywności

11 Volvo IT 11 2009-09-28 Janusz Kalinowski Agenda 1.Volvo AB, Volvo IT 2.Oczekiwania Volvo w stosunku do absolwentów kierunków IT 3.Współpraca Volvo z Politechniką Wrocławską 4.Podsumowanie

12 Volvo IT 12 2009-09-28 Janusz Kalinowski Oczekiwania Volvo 1.Utrzymanie aplikacji i wsparcie użytkowników 2.Metodyki zwinne 3.Testowanie 4.Wykorzystanie najlepszych praktyk IT (ITIL) 5.Podejście procesowe w zarządzaniu usługami IT 6.Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

13 Volvo IT 13 2009-09-28 Janusz Kalinowski Utrzymanie aplikacji i wsparcie użytkowników Nakłady na różne fazy rozwoju oprogramowania

14 Volvo IT 14 2009-09-28 Janusz Kalinowski Customers And Users Suppliers Software Developers Infrastructure and Operations Application Software Maintenance Up-front Maintenance and Help Desk Request Status Problem Resolution Communications Problem Tickets Failure calls Service Level Agreement, Maintenance services Support Development projects Initial Transition Relacje pomiędzy interesariuszami procesu Utrzymanie aplikacji i wsparcie użytkowników

15 Volvo IT 15 2009-09-28 Janusz Kalinowski Software Transition Event and Service Request Management SLA and Supplier Agreements Operational Support Corrections Evolutions Version Management Monitoring and Control Software Rejuvenation Migration Retirement Documentation Maintenance Planning Primary Processes Support Processes Organizational Processes Software Configuration Management Process and Product Quality Assurance Verification - Validation Reviews and Audits Causal Analysis and Problem Resolution Process Definition, Assesment, Improvement Measurement and Analysis of Maintenance Innovation and Deployment Maintenance Training Purchasing and Human Resources Kluczowe procesy w obszarze utrzymania aplikacji i wsparcia użytkowników (wg. S3M ) Utrzymanie aplikacji i wsparcie użytkowników

16 Volvo IT 16 2009-09-28 Janusz Kalinowski Utrzymanie aplikacji i wsparcie użytkowników Sugerujemy Wprowadzenia odrębnego przedmiotu związanego z tematyką utrzymania aplikacji. Model S3m (Software Maintenance Maturity Model) mógłby być podstawą takiego kursu. Wprowadzenia odrębnego przedmiotu związanego z problematyką wsparcia użytkowników: –ITIL lub CMMi-SVC –Umiejętności interpersonalne (współpraca, komunikacja, stres, itp.)

17 Volvo IT 17 2009-09-28 Janusz Kalinowski Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania Opracowany w 2001 roku Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania (Agile Manifesto) podkreślał wagę: –Jednostek i współdziałania między nimi nad procesy i narzędzia. –Działającego oprogramowanie nad dokładną dokumentację. –Współpracy z klientem nad negocjację umów. –Reagowania na zmiany nad realizowanie planu. Odpowiednio dobrane metodyki takie jak XP, Scrum czy Kanban mogą być świetnym narzędziem zarówno w pracy zespołów tworzących oprogramowanie jak i utrzymujących je wpływających korzystnie na: –precyzję dostawy, –zadowolenie klienta ze współpracy, –oddanie zespołu, –komfort pracy zespołu.

18 Volvo IT 18 2009-09-28 Janusz Kalinowski Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania Proces Scrum w pigułce

19 Volvo IT 19 2009-09-28 Janusz Kalinowski Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania Sugerujemy Rozszerzenie istniejących już kursów dotyczących zarządzania i prowadzenia projektów o zwinne metodyki, Wykorzystanie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania podczas projektowych i laboratoryjnych zajęć na wszystkich etapach edukacji.

20 Volvo IT 20 2009-09-28 Janusz Kalinowski Testowanie Testowanie - jest to ustalenie poziomu jakości aplikacji - określenie ilości defektów w badanej aplikacji Testowanie powinno być uwzględnione w planach od samego początku projektu. Koszty naprawy defektu rosną lawinowo w kolejnych fazach cyklu tworzenia oprogramowania

21 Volvo IT 21 2009-09-28 Janusz Kalinowski Testowanie Testy funkcjonalne Testy niefunkcjonalne Zarządzanie testami Testy jednostkowe Automatyzacja testów Metodyki: –RUP –Agile Test Driven Development XP Scrum –V-Model –Waterfall –etc. Modele usprawniania testowania: –TPI –TMM –etc Narzędzia wspierające testy; –Mercury –Rational –AutomatedQA –Microsoft –open-source –etc. Sugerujemy wprowadzenie odrębnego przedmiotu nauczania obejmującego:

22 Volvo IT 22 2009-09-28 Janusz Kalinowski ITIL Information Technology Infrastructure Library Zestaw najlepszych praktyk z zarządzania usługami IT Zbiór reguł opartych na doświadczeniach biznesu, dostawców IT, wiedzy ekspertów i użytkowników Optymalizacja procesów pod kątem: –zwiększenia jakości usług IT –zmniejszenia kosztów IT Najpełniejsze podejście do zarządzania usługami IT Światowy standard stosowany przez ponad 15 000 dużych firm

23 Volvo IT 23 2009-09-28 Janusz Kalinowski ITIL – model usług Service Support Service Delivery SLA Service Desk Zarządzanie incydentami Zarządzanie problemami Zarządzanie konfiguracją Zarządzanie zmianami Zarządzanie wersjami Zarządzanie poziomem usług Zarządzanie dostępnością Zarządzanie pojemnością Zarządzanie finansowe IT Zarządzanie ciągłością

24 Volvo IT 24 2009-09-28 Janusz Kalinowski ITIL - przedmiot studiów Sugerujemy Wprowadzenia odrębnego przedmiotu z zakresu zarządzania usługami IT w oparciu o ITIL Przygotowywania studentów do egzaminów certyfikujących na poziomie ITIL Foundation

25 Volvo IT 25 2009-09-28 Janusz Kalinowski Podejście procesowe w zarządzaniu usługami IT Zastosowanie podejścia procesowego wpłynęło na pojawienie się ogólnych, standardowych procesów, w wielu firmach rozumianych w identyczny sposób, takich jak np: –Product development; –Sales to order; –Order to delivery; –Delivery to repurchase.

26 Volvo IT 26 2009-09-28 Janusz Kalinowski Sales to Order - przykład

27 Volvo IT 27 2009-09-28 Janusz Kalinowski Volvo IT Process Map

28 Volvo IT 28 2009-09-28 Janusz Kalinowski Podejście procesowe w zarządzaniu usługami IT Sugerujemy poszerzenie programów nauczania w zakresie: –proces i rozumienie jego istotnego miejsca w organizacji; –klient zewnętrzny jak i klient wewnętrzny; –spojrzenie na organizację IT jako całość oraz jej powiązania z organizacją biznesową; –dostępne narzędzia do modelowania procesów.

29 Volvo IT 29 2009-09-28 Janusz Kalinowski Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zapotrzebowanie na systemy ERP –Integracja i spójność danych: logistycznych (np. gospodarka magazynowa, sprzedaż, dystrybucja), produkcyjnych (np. planowanie produkcji), finansowych (np. finanse i kontroling), HR (np. naliczanie płac) –Wspomaganie zarządzania strategicznego (tzw. SEM) –Wspomaganie zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM) –Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami (tzw. SRM) Przykłady systemów ERP: SAP R/3, SAP CRM, MAPICS, SCALA, ORACLE

30 Volvo IT 30 2009-09-28 Janusz Kalinowski Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Sugerujemy poszerzenie elementów programów nauczania o: –poznanie podstawowych procesów biznesowych (np. StO, OtD), –tworzenie specyfikacji wymagań aplikacji, –przegląd rynku dostępnych rozwiązań ERP, –wybrane aspekty wdrażania systemów klasy ERP, –praktyczne ćwiczenia laboratoryjne, np. z wykorzystaniem systemu mySAP ERP.

31 Volvo IT 31 2009-09-28 Janusz Kalinowski Oczekiwania Volvo - Podsumowanie Sugerujemy rozszerzenie / wprowadzenie następujących przedmiotów: –Utrzymanie aplikacji i wsparcie użytkowników –Metodyki zwinne –Testowanie –Zarządzanie usługami IT (ITIL) –Podejście procesowe w zarządzaniu usługami IT –Systemy ERP

32 Volvo IT 32 2009-09-28 Janusz Kalinowski Agenda 1.Volvo AB, Volvo IT 2.Oczekiwania Volvo w stosunku do absolwentów kierunków IT 3.Współpraca Volvo z Politechniką Wrocławską 4.Podsumowanie

33 Volvo IT 33 2009-09-28 Janusz Kalinowski Współpraca Volvo IT Poland z PWr Praktyki studenckie Wykłady Prace magisterskie Prace podyplomowe Prace projektowe Nowe przedmioty (np. kurs iSeries) IT Days Targi pracy Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji

34 Volvo IT 34 2009-09-28 Janusz Kalinowski Praktyki studenckie w Volvo IT Poland Rosnąca liczba zgłoszeń Volvo IT Poland zatrudniło: - 2005 – 7 praktykantów - 2006 – 12 praktykantów - 2007 – 14 praktykantów - 2008 – 23 praktykantów Praktyki 2009: 4 tygodnie praktyk dla studentów po 3 roku studiów 30 praktykantów 3 miesiące praktyk dla studentów po 4 i 5 roku studiów 17 praktykantów

35 Volvo IT 35 2009-09-28 Janusz Kalinowski Praktyki studenckie w Volvo IT Poland Korzyści dla pracodawców: Krótszy czas wdrożenia nowego pracownika w środowisko pracy Lepsze przygotowanie absolwentów do wymagań pracodawców Świadomość konieczności dbania o wysoką jakość Korzyści dla studentów: Brak poczucia, iż uczelnia nie przygotowuje do pracy w realnym świecie Znajomość światowych standardów IT (ITIL, S3m, PMBOK, TPI) Poznanie realiów działania usługodawców z branży IT Posiadanie wiedzy cenionej przez pracodawców (m.in. Volvo IT) Korzyści dla uczelni: Kształcenie wysoko wyedukowanej kadry pracowniczej i kierowniczej Atrakcyjność dla potencjalnych studentów

36 Volvo IT 36 2009-09-28 Janusz Kalinowski Wykłady i kursy w latach 2005 - 2009 Software Testing (7 wykładów) Implementation of MySAP ERP based solution for Volvo Trucks IT Project Management Maintenance of IT systems at Volvo Group The DBS Organization Tools in software testing process

37 Volvo IT 37 2009-09-28 Janusz Kalinowski Wsparcie przy pracach magisterskich, doktoranckich i podyplomowych 2006 – 2009 Łącznie 11 prac doktoranckich, magisterskich, podyplomowych 2006 – 2009 Wsparcie w realizowaniu akademickich prac projektowych

38 Volvo IT 38 2009-09-28 Janusz Kalinowski Agenda 1.Volvo AB, Volvo IT 2.Oczekiwania Volvo w stosunku do absolwentów kierunków IT 3.Współpraca Volvo z Politechniką Wrocławską 4.Podsumowanie

39 Volvo IT 39 2009-09-28 Janusz Kalinowski Podsumowanie


Pobierz ppt "Volvo IT 1 2009-09-28 Janusz Kalinowski Kształcenie na kierunkach IT z perspektywy Volvo Janusz Kalinowski Volvo IT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google