Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie na kierunkach IT z perspektywy Volvo Janusz Kalinowski Volvo IT 2009-09-28.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie na kierunkach IT z perspektywy Volvo Janusz Kalinowski Volvo IT 2009-09-28."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie na kierunkach IT z perspektywy Volvo Janusz Kalinowski Volvo IT

2 Agenda Volvo AB, Volvo IT
Oczekiwania Volvo w stosunku do absolwentów kierunków IT Współpraca Volvo z Politechniką Wrocławską Podsumowanie Janusz Kalinowski

3 Agenda Volvo AB, Volvo IT
Oczekiwania Volvo w stosunku do absolwentów kierunków IT Współpraca Volvo z Politechniką Wrocławską Podsumowanie Janusz Kalinowski

4 Organizacja grupy Volvo
Janusz Kalinowski

5 Globalna działalność Janusz Kalinowski

6 Volvo Polska, Wrocław, 2400 pracowników
Janusz Kalinowski

7 Volvo IT na świecie Sweden Russia United Kingdom Poland France Belgium
Canada Turkey China Korea USA Japan Mexico India Thailand Malaysia Singapore Brazil South Africa Australia Janusz Kalinowski

8 Volvo IT Poland, Historia
100% growth CM project AS/400: first group on board Volvo IT Poland – start! ISO 9001:2000 Janusz Kalinowski

9 Volvo IT Poland, Technologie
Janusz Kalinowski

10 Volvo IT Poland, Rodzaj aktywności
Janusz Kalinowski

11 Agenda Volvo AB, Volvo IT
Oczekiwania Volvo w stosunku do absolwentów kierunków IT Współpraca Volvo z Politechniką Wrocławską Podsumowanie Janusz Kalinowski

12 Oczekiwania Volvo Utrzymanie aplikacji i wsparcie użytkowników
Metodyki zwinne Testowanie Wykorzystanie najlepszych praktyk IT (ITIL) Podejście procesowe w zarządzaniu usługami IT Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Janusz Kalinowski

13 Utrzymanie aplikacji i wsparcie użytkowników
Nakłady na różne fazy rozwoju oprogramowania Janusz Kalinowski

14 Utrzymanie aplikacji i wsparcie użytkowników
Customers And Users Suppliers Software Developers Infrastructure and Operations Application Software Maintenance Up-front and Help Desk Request Status Problem Resolution Communications Tickets Failure calls Service Level Agreement, Maintenance services Support Development projects Initial Transition Relacje pomiędzy interesariuszami procesu Janusz Kalinowski

15 Utrzymanie aplikacji i wsparcie użytkowników
Operational Support Software Transition Event and Service Request Management Corrections Version Management Monitoring and Control Software Rejuvenation Migration Retirement Primary Processes SLA and Supplier Agreements Evolutions Documentation Software Configuration Management Process and Product Quality Assurance Verification - Validation Reviews and Audits Causal Analysis and Problem Resolution Support Processes Maintenance Planning Process Definition, Assesment, Improvement Measurement and Analysis of Maintenance Innovation and Deployment Maintenance Training Purchasing and Human Resources Organizational Processes Kluczowe procesy w obszarze utrzymania aplikacji i wsparcia użytkowników (wg. S3M ) Janusz Kalinowski

16 Utrzymanie aplikacji i wsparcie użytkowników
Sugerujemy Wprowadzenia odrębnego przedmiotu związanego z tematyką utrzymania aplikacji. Model S3m (Software Maintenance Maturity Model) mógłby być podstawą takiego kursu. Wprowadzenia odrębnego przedmiotu związanego z problematyką wsparcia użytkowników: ITIL lub CMMi-SVC Umiejętności interpersonalne (współpraca, komunikacja, stres, itp.) Janusz Kalinowski

17 Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania
Opracowany w 2001 roku Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania (Agile Manifesto) podkreślał wagę: Jednostek i współdziałania między nimi nad procesy i narzędzia. Działającego oprogramowanie nad dokładną dokumentację. Współpracy z klientem nad negocjację umów. Reagowania na zmiany nad realizowanie planu. Odpowiednio dobrane metodyki takie jak XP, Scrum czy Kanban mogą być świetnym narzędziem zarówno w pracy zespołów tworzących oprogramowanie jak i utrzymujących je wpływających korzystnie na: precyzję dostawy, zadowolenie klienta ze współpracy, oddanie zespołu, komfort pracy zespołu. Janusz Kalinowski

18 Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania
Za wikipedią: Nazwa "scrum", czyli po polsku "młyn", wywodzi się z terminu występującego w grze rugby. Pomysłodawcami jej są Hirotaka Takeuchi i Ikujiro Nonaka, którzy w artykule The New New Product Development Game, jaki ukazał się w Harvard Business Review (styczeń-luty 1986), przedstawili ogólne założenia metodyki. Ken Schwaber w 1995 roku, sformalizował definicję i samą metodykę. Używana jest w skomplikowanych projektach, w których nie można przewidzieć wszystkiego, co może się przydarzyć lub w przypadku przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności. Metodyka skupia się na: - dostarczaniu kolejnych, coraz bardziej dopracowanych wyników projektu, - włączaniu się przyszłych użytkowników w proces wytwórczy, - samoorganizacji zespołu projektowego. Proces Scrum w pigułce Janusz Kalinowski

19 Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania
Sugerujemy Rozszerzenie istniejących już kursów dotyczących zarządzania i prowadzenia projektów o zwinne metodyki, Wykorzystanie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania podczas projektowych i laboratoryjnych zajęć na wszystkich etapach edukacji. Na Wydziale IZ (na specjalności Inżynieria oprogramowania) istnieją 2 przedmioty, na których omawiane są metodyki Agile (historię i omówienie XP oraz Scrum). Są to wybieralne przedmioty prowadzone przez dr inż. Lecha Madeyskiego: - Wirtualne przedsiębiorstwo - Technologie biznesu elektronicznego Obydwu wykładom towarzyszą formy projektowe. Janusz Kalinowski

20 Testowanie Testowanie - jest to ustalenie poziomu jakości aplikacji
- określenie ilości defektów w badanej aplikacji Testowanie powinno być uwzględnione w planach od samego początku projektu. Koszty naprawy defektu rosną lawinowo w kolejnych fazach cyklu tworzenia oprogramowania Janusz Kalinowski

21 Testowanie Sugerujemy wprowadzenie odrębnego przedmiotu nauczania obejmującego: Testy funkcjonalne Testy niefunkcjonalne Zarządzanie testami Testy jednostkowe Automatyzacja testów Metodyki: RUP Agile Test Driven Development XP Scrum V-Model Waterfall etc. Modele usprawniania testowania: TPI TMM etc Narzędzia wspierające testy; Mercury Rational AutomatedQA Microsoft open-source etc. Janusz Kalinowski

22 ITIL Information Technology Infrastructure Library
Zestaw najlepszych praktyk z zarządzania usługami IT Zbiór reguł opartych na doświadczeniach biznesu, dostawców IT, wiedzy ekspertów i użytkowników Optymalizacja procesów pod kątem: zwiększenia jakości usług IT zmniejszenia kosztów IT Najpełniejsze podejście do zarządzania usługami IT Światowy standard stosowany przez ponad dużych firm Janusz Kalinowski

23 ITIL – model usług Service Delivery Service Support Service Desk
SLA Service Desk Zarządzanie incydentami Zarządzanie problemami Zarządzanie konfiguracją Zarządzanie zmianami Zarządzanie wersjami Zarządzanie poziomem usług Zarządzanie dostępnością Zarządzanie pojemnością Zarządzanie finansowe IT Zarządzanie ciągłością Janusz Kalinowski

24 ITIL - przedmiot studiów
Sugerujemy Wprowadzenia odrębnego przedmiotu z zakresu zarządzania usługami IT w oparciu o ITIL Przygotowywania studentów do egzaminów certyfikujących na poziomie ITIL Foundation Janusz Kalinowski

25 Podejście procesowe w zarządzaniu usługami IT
Zastosowanie podejścia procesowego wpłynęło na pojawienie się ogólnych, standardowych procesów, w wielu firmach rozumianych w identyczny sposób, takich jak np: Product development; Sales to order; Order to delivery; Delivery to repurchase. Janusz Kalinowski

26 Sales to Order - przykład
Janusz Kalinowski

27 Volvo IT Process Map Janusz Kalinowski

28 Podejście procesowe w zarządzaniu usługami IT
Sugerujemy poszerzenie programów nauczania w zakresie: proces i rozumienie jego istotnego miejsca w organizacji; klient zewnętrzny jak i klient wewnętrzny; spojrzenie na organizację IT jako całość oraz jej powiązania z organizacją biznesową; dostępne narzędzia do modelowania procesów. Janusz Kalinowski

29 Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem
Zapotrzebowanie na systemy ERP Integracja i spójność danych: logistycznych (np. gospodarka magazynowa, sprzedaż, dystrybucja), produkcyjnych (np. planowanie produkcji), finansowych (np. finanse i kontroling), HR (np. naliczanie płac) Wspomaganie zarządzania strategicznego (tzw. SEM) Wspomaganie zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM) Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami (tzw. SRM) Przykłady systemów ERP: SAP R/3, SAP CRM, MAPICS, SCALA, ORACLE Janusz Kalinowski

30 Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem
Sugerujemy poszerzenie elementów programów nauczania o: poznanie podstawowych procesów biznesowych (np. StO, OtD), tworzenie specyfikacji wymagań aplikacji, przegląd rynku dostępnych rozwiązań ERP, wybrane aspekty wdrażania systemów klasy ERP, praktyczne ćwiczenia laboratoryjne, np. z wykorzystaniem systemu mySAP ERP. Janusz Kalinowski

31 Oczekiwania Volvo - Podsumowanie
Sugerujemy rozszerzenie / wprowadzenie następujących przedmiotów: Utrzymanie aplikacji i wsparcie użytkowników Metodyki zwinne Testowanie Zarządzanie usługami IT (ITIL) Podejście procesowe w zarządzaniu usługami IT Systemy ERP Janusz Kalinowski

32 Agenda Volvo AB, Volvo IT
Oczekiwania Volvo w stosunku do absolwentów kierunków IT Współpraca Volvo z Politechniką Wrocławską Podsumowanie Janusz Kalinowski

33 Współpraca Volvo IT Poland z PWr
Praktyki studenckie Wykłady Prace magisterskie Prace podyplomowe Prace projektowe Nowe przedmioty (np. kurs iSeries) IT Days Targi pracy Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji Janusz Kalinowski

34 Praktyki studenckie w Volvo IT Poland
Rosnąca liczba zgłoszeń Volvo IT Poland zatrudniło: – 7 praktykantów – 12 praktykantów – 14 praktykantów – 23 praktykantów Praktyki 2009: 4 tygodnie praktyk dla studentów po 3 roku studiów 30 praktykantów 3 miesiące praktyk dla studentów po 4 i 5 roku studiów 17 praktykantów Janusz Kalinowski

35 Praktyki studenckie w Volvo IT Poland
Korzyści dla pracodawców: Krótszy czas wdrożenia nowego pracownika w środowisko pracy Lepsze przygotowanie absolwentów do wymagań pracodawców Świadomość konieczności dbania o wysoką jakość Korzyści dla studentów: Brak poczucia, iż uczelnia nie przygotowuje do pracy w „realnym świecie” Znajomość światowych standardów IT (ITIL, S3m, PMBOK, TPI) Poznanie realiów działania usługodawców z branży IT Posiadanie wiedzy cenionej przez pracodawców (m.in. Volvo IT) Korzyści dla uczelni: Kształcenie wysoko wyedukowanej kadry pracowniczej i kierowniczej Atrakcyjność dla potencjalnych studentów Janusz Kalinowski

36 Wykłady i kursy w latach 2005 - 2009
„Software Testing” (7 wykładów) „Implementation of MySAP ERP based solution for Volvo Trucks” „IT Project Management” „Maintenance of IT systems at Volvo Group” „The DBS Organization” „Tools in software testing process” Janusz Kalinowski

37 Wsparcie przy pracach magisterskich, doktoranckich i podyplomowych
2006 – Łącznie 11 prac doktoranckich, magisterskich, podyplomowych 2006 – Wsparcie w realizowaniu akademickich prac projektowych Janusz Kalinowski

38 Agenda Volvo AB, Volvo IT
Oczekiwania Volvo w stosunku do absolwentów kierunków IT Współpraca Volvo z Politechniką Wrocławską Podsumowanie Janusz Kalinowski

39 Podsumowanie Janusz Kalinowski


Pobierz ppt "Kształcenie na kierunkach IT z perspektywy Volvo Janusz Kalinowski Volvo IT 2009-09-28."

Podobne prezentacje


Reklamy Google