Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r. Konferencja dla Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych maj 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r. Konferencja dla Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych maj 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r. Konferencja dla Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych maj 2013 r.

2 ORGANIZACJA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU W SERWISIE KIEROWNIKA OŚRODKA

3 PROGRAM 1. Serwis KOE – wstęp logowanie logowanie 2. Serwis KOE - szczegóły wyznaczenie egzaminatora/egzaminatorów wyznaczenie egzaminatora/egzaminatorów materiały przekazane KOE za pośrednictwem serwisu materiały przekazane KOE za pośrednictwem serwisu koszty etapu praktycznego egzaminu koszty etapu praktycznego egzaminu umowy umowy rozliczenie ośrodka rozliczenie ośrodka

4

5 SERWIS KIEROWNIKA OŚRODKA LOGOWANIE KOD SZKOŁY HASŁO 1.NADAJE OKE 2.WŁASNE

6 SERWIS KIEROWNIKA OŚRODKA -INFORMACJE OGÓLNE-

7

8 SERWIS KIEROWNIKA OŚRODKA WYZNACZENIE EGZAMINATORA/EGZAMINATORÓW

9

10 WYZNACZENIE EGZAMINATORA/EGZAMINATORÓW

11 TERMINY ZAJĘTOŚCI EGZAMINATORA

12 WYZNACZENIE EGZAMINATORA/EGZAMINATORÓW

13

14 WYZNACZENIE EGZAMINATORA/EGZAMINATORÓW

15 MATERIAŁY DLA KIEROWNIKÓW OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH dostępne na 1-2 tygodni przed egzaminem

16 zakładka: Wytyczne do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych materiał zawiera informacje prawnie chronione MATERIAŁY DLA KIEROWNIKÓW OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH

17

18 koszty egzaminu kwalifikacje w zawodzie koszty egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

19 STRUKTURA KOSZTÓW ORGANIZACJI EGZAMINU W OŚRODKU EGZAMINACYJNYM RODZAJ KOSZTÓW SPOSÓB OBLICZENIAUWAGI ASYSTENT TECHNICZNY l. stanowisk × stawka za przygotowanie stanowisk egz. UMOWA ZLECENIE (tabela stawek w serwisie KOE) zależne od liczby przygotowanych stanowisk EGZAMINATOR l. odbytych zmian × 186,20 zł UMOWA O DZIEŁO zależne od liczby przeprowadzonych zmian DOJAZDY EGZAMINATORÓW TYLKO na podstawie przedłożonych biletów PKP lub PKS NOCLEGI do 35 zł / dobę dla egzaminatorów, którzy mieszkają w odległości nie mniejszej niż 50 km MATERIAŁY I SUROWCE na podstawie specyfikacji surowcowo- materiałowej

20 STAWKI DLA ASYSTENTA TECHNICZNEGO

21

22 UMOWY przed egzaminem przed egzaminem - prześlemy KOE umowy: - prześlemy KOE umowy: dla egzaminatorów – 2 egz. dla asystentów technicznych ZSZ – 2 egz.

23 UMOWY umowa o dzieło dla EGZAMINATORA - załącznik do umowy = dane osobowe umowa zlecenie dla ASYSTENTA TECHNICZNEGO - załącznik do umowy = oświadczenie wraz z danymi osobowymi Uwaga: każdy egzaminator i asystent techniczny indywidualnie po zalogowaniu do serwisu egzaminatora generuje załącznik do umowy

24 ZAŁĄCZNIK DO UMOWY EGZAMINATORA

25

26

27

28 DRUKUJ

29 ZAŁĄCZNIK DO UMOWY ASYSTENTA TECHNICZNEGO dalej analogicznie, jak u egzaminatora

30 Po zakończeniu egzaminów KOE drukuje rachunki UWAGA: nr umowy i rachunku nie mogą się różnić!

31 GENEROWANIE RACHUNKÓW DLA EGZAMINATORA I ASYSTENTA będzie uruchomiona zakładka: rachunki

32 ROZLICZENIE OŚRODKA UMOWY (po 1 egzemplarzu) z egzaminatorem/egzaminatorami z egzaminatorem/egzaminatorami z asystentem/asystentami z asystentem/asystentami NOTA OBCIĄŻENIOWA związana z kosztami poniesionymi Na zakup materiałów i surowców – spójna ze specyfikacją surowcowo – materiałową przygotowaną dla każdego zawodu/zadania

33

34 ROZLICZENIE OŚRODKA ROZLICZENIE OŚRODKA - UMOWY Wypełnione i podpisane rachunki KOE kompletuje z umowami, całość zszywa i przekazuje do OKE. Uwaga: umowy i rachunki nieskompletowane - przesłane luzem będą odesłane na koszt nadawcy. Komplet = umowa (1 egz.) + załącznik do umowy (1 egz.) + rachunek (1 egz.) Prosimy pamiętać o sprawdzeniu wszystkich podpisów.

35 przydatne zakładki: tabele do rozliczeń tabele do rozliczeń oświadczenie o zagospodarowaniu materiałów oświadczenie o zagospodarowaniu materiałów i surowców i surowców ROZLICZENIE OŚRODKAMATERIAŁY I SUROWCE ROZLICZENIE OŚRODKA - MATERIAŁY I SUROWCE rozliczenie: 1. nota obciążeniowa (ew. f-ra/r-k) z załączonymi opisanymi i czytelnymi kopiami faktur wystawionymi na ośrodek z potwierdzeniem zgodności z oryginałem 2. tabele do rozliczeń 3. oświadczenie o zagospodarowaniu materiałów i surowców

36 FORMA ROZLICZENIA KOSZTÓW ZAKUPU MATERIAŁOW I SUROWCÓW

37 wzór załącznika do rozliczeń

38 wzór oświadczenia do rozliczeń

39 CZAS TRWANIA SESJI 20.05 ÷ 28.06 2013 r.


Pobierz ppt "Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r. Konferencja dla Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych maj 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google