Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie lokowania aktywów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie lokowania aktywów"— Zapis prezentacji:

1 Modelowanie lokowania aktywów
Portfel inwestycyjny Modelowanie lokowania aktywów

2 Portfel inwestycyjny Jak podzielić portfel inwestycyjny na akcje (A), bony skarbowe (B) i obligacje (O), aby w perspektywie 5 lat spodziewany zysk wyniósł co najmniej 10% przy minimalnym ryzyku? Metodą błądzenia geometrycznego generujemy 500 symulowanych wartości akcji, bonów skarbowych i obligacji za pięć lat. Zakładamy, że aktualna cena każdego instrumentu to 1 zł. (Zwróćmy uwagę na korelację cen naszych inwestycji!)

3 Polecenie Należy obliczyć Dryf i Zmienność dla Akcji, Bonów i Obligacji w ujęciu miesięcznym i rocznym Korzystamy z arkusza „Notowania 2”

4 Symulacja cen akcji – model błądzenia geometrycznego
Wprowadzamy dane: A, B, O

5 Symulacja cen akcji: w ujęciu rocznym
Z = ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW(LOS()

6 Symulacja cen akcji – 500 powtórzeń

7 Przeklejonych 500 (x3) wartości z powtórzeń
Próbne udziały – muszą się sumować do 1: SUMA(C3:E3) G6=SUMA.ILOCZYNÓW(C6:E6;$C$3:$E$3) H6=(G6/$B$1)^(1/5)-1 B1 - początkowa wartość portfela (chcemy zainwestować 1 zł) G6 – końcowa wartość portfela uzyskana metodą symulacyjną - ponieważ liczymy średni roczny zysk z 5 lat Przeklejonych 500 (x3) wartości z powtórzeń

8 Badania c.d. Wklejamy 500 (x3) symulowanych wartości do nowego arkusza
Inwestujemy 100% naszych oszczędności, które wynoszą 1 zł. Wprowadzamy próbne udziały poszczególnych rodzajów inwestycji i sumujemy je do jednego Końcowa wartość portfela = końcowa wartość akcji + końcowa wartość bonów skarbowych + końcowa wartość obligacji Korzystamy z formuły SUMA.ILOCZYNÓW

9 Podział portfela Średnia i odchylenie z kolumny „Roczny zysk”
Wyznaczamy średni roczny zysk oraz odchylenie standardowe z 500 symulowanych portfeli Za pomocą dodatku Solver (patrz następny slajd) ustalamy udział poszczególnych rodzajów inwestycji, który przyniesie oczekiwany roczny zysk w wysokości co najmniej 10% przy minimalnym odchyleniu standardowym

10 Podział portfela - Solver
Minimalizujemy odchylenie standardowe rocznego zysku portfela: K6 Zmieniane komórki są udziałami poszczególnych rodzajów inwestycji: C3, D3, E3 Musimy rozdzielić 100% pieniędzy na trzy inwestycje: F3=1 Spodziewany roczny zysk musi wynosić co najmniej 10 %: K4>=0,1 Nie jest dozwolona krótka sprzedaż: udziały muszą mieć wartości nieujemne: C3, D3, E3 >=0 Minimalizujemy odchylenie standardowe

11 Skład portfela UWAGA! Proponowany skład portfela: wyniki mogą być różne. Solver znajduje rozwiązanie lokalne a nie globalne Proponowany (optymalny) skład portfela Zadane warunki brzegowe są spełnione


Pobierz ppt "Modelowanie lokowania aktywów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google