Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z ARZĄDZANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Wykorzystanie narzędzi ZZL – procedura oceny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z ARZĄDZANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Wykorzystanie narzędzi ZZL – procedura oceny."— Zapis prezentacji:

1 Z ARZĄDZANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Wykorzystanie narzędzi ZZL – procedura oceny

2 2 F UNKCJE OCENIANIA – PO CO TO ROBIĆ ? Informacyjna wiedza o pracowniku Wiedza o potencjale organizacji/zespołu wiedza pracownika o tym jak jest spostrzegany Motywacyjna Decyzyjna przesunięcia awanse szkolenia planowanie kariery

3 3 F ORMY OCEN : Ocena sytuacyjna przypadkowa gorąca mimowolna Ocena systemowa zaplanowana zorganizowana metodyczna (procedury) systematyczna

4 4 O CENA NIE MOŻE BYĆ OCENĄ OSOBY ANI OCENĄ MORALNĄ. O CENIA SIĘ : ZACHOWANIA, DZIAŁANIA I ICH SKUTECZNOŚĆ LUB METODY, FORMY ZACHOWANIA CZY WYKONYWANIA PEWNYCH DZIAŁAŃ ; OCENIA SIĘ ROLĘ, NIE FORMUŁUJEMY NATOMIAST OCEN CZŁOWIEKA W OGÓLE

5 5 C ZEGO POWINNA DOTYCZYĆ OCENA ? Kompetencje Formalne Merytoryczne Psychologiczne Wyniki Poziom (ilość) Sposób wykonania Jakość wykonania Motywacja Wysiłek Nakład czasu i pracy Wielkość ponoszonych kosztów pracy i obciążeń z nią związanych

6 6 Z ASADY SKUTECZNEGO OCENIANIA : Precyzyjne określenie przedmiotu oceny Jasność kryteriów oceniania Obiektywizacja procesu oceniania Odnoszenie się do zewnętrznych faktów, danych i dowodów Efektywność metody Zrozumiałość, przejrzystość, prostota, łatwość, ekonomiczność

7 7 Ź RÓDŁA INFORMACJI DO OCENY : Opinie nieformalne Obserwacje Kontaktów z innymi (pracownikami, klientami,...) Polecanie przez innych w trudniejszych sytuacjach Arkusze ocen Rankingi Rekomendacje i plebiscyty popularności

8 8 P ROCEDURA OCENIANIA Cele ocen systemowych Warunki i procedury ocen oceniani Komunikowanie ocen Ocena globalna kumulacja Oceny cząstkowe Kryteria ocen Wagi kryteriów

9 9 H ARMONOGRAM PROCESU OCENIANIA 3-6 miesięcy Przedstawienie zasad i kryteriów oceny Zebranie danychSamoocena Rozmowa oceniająca Rozmowa wstępna

10 10 C ELE ROZMOWY OCENIAJĄCEJ Omówienie: Osiągnięć i silnych stron zawodowych Porażek i słabych stron Możliwości awansu i rozwoju zawodowego Potrzeb szkoleniowych i zamierzeń w nabywaniu nowych umiejętności

11 11 Z ASADY PROWADZENIA ROZMOWY OCENIAJĄCEJ Rozpoczynanie od inf. pozytywnej Opisywanie a nie ocenianie Trzymanie się konkretów Odnoszenie się do zachowania, które można zmienić Proponowanie alternatywnych rozwiązań Pozostawienie pracownikowi możliwości wyboru sposobów działania Omawianie tylko tych inf., z którymi pracownik się zapoznał Wspieranie a nie krytykowanie

12 12 B ŁĘDY W SZTUCE OCENIANIA Brak obiektywizmu Etykietowanie Błąd Pigmaliona (samospełniająca się przepowiednia) Efekt pierwszego wrażenia Transfer stereotypu estetycznego Błąd tendencji centralnej Liberalizm lub nadmierna surowość Dogmatyzm

13 13 B ŁĘDY W SZTUCE OCENIANIA – CD Zjawisko promieniowania Efekt Horna Efekt kontaktu Efekt ojcowski Błąd projekcji Błąd przeniesienia Efekt ostatnich wyników pracy Błąd atrybucji przyczynowych

14 P RAWIDŁOWE OCENIANIE JEST RZECZYWIŚCIE TRUDNĄ SZTUKĄ


Pobierz ppt "Z ARZĄDZANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Wykorzystanie narzędzi ZZL – procedura oceny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google