Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego podsumowanie pierwszego okresu wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego podsumowanie pierwszego okresu wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego podsumowanie pierwszego okresu wdrażania Iwona Stąsiek Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Instytucja Płatnicza Ministerstwo Finansów Komitet Monitorujący ZPORR Instytucje Pośredniczące Urzędy Wojewódzkie Instytucje Wdrażające Urzędy Marszałkowskie Wojewódzkie Urzędy Pracy Beneficjenci Komitety Sterujące komponent wojewódzki Panele Ekspertów/ Komisje Oceny Projektów Podkomitety Monitorujące komponent regionalny ZPORR Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Gospodarki i Pracy System instytucjonalny ZPORR

3 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Nazwa Alokacja EFRR w podziale na działania dla Małopolski w euro Alokacja na województwo wg wskaźnika 3,9009 Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 110 693 697,00 431 771 834,50 zł 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 50 916 754,00 198 605 890,60 zł 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska12 965 000,00 50 571 279,00 zł 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna22 139 151,00 86 355 972,39 zł 1.4. Rozwój turystyki i kultury16 653 264,00 64 957 721,55 zł 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego8 019 528,00 31 280 970,91 zł Priorytet III - Rozwój lokalny42 102 547,00 164 225 194,80 zł 3.1. Obszary wiejskie23 960 849,00 93 461 687,60 zł 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji6 295 198,00 24 555 049,31 zł 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 4 748 000,00 18 520 048,80 zł 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna7 098 500,00 27 688 409,10 zł Alokacja na Województwo Małopolskie w podziale na priorytety i działania

4 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Według stanu na dzień 15 grudnia br. Wojewoda Małopolski podpisał łącznie 70 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość projektów (uwzględniając aneksy będące w przygotowaniu) wynosi 491 308 273,77 PLN Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest równa: 351 137 347,27 PLN co stanowi 58,91 % wykorzystania alokacji na lata 2004-2006 (wielkość według zakontraktowanych środków z Funduszy Strukturalnych w oparciu o umowy wraz z aneksami). Wartość dofinansowania z budżetu państwa dla projektów w ramach priorytetu III wyniosła 4 349 309,21 PLN.

5 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] W dniu 18 października został podpisany wniosek o dofinansowanie projektu w Działaniu 1.6: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Projekt: Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap I o wartości: 283 164 516 PLN kwota dofinansowania w ramach ZPORR: 115 168 000 PLN

6 Projekty realizowane w Województwie Małopolskim (Priorytet I i III bez 1.6 i 3.4)

7 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Informacje o podpisanych umowach (stan na 14.12, z uwzględnieniem aneksów) Priorytet I - 46 projektów 1). Wartość całkowita:441 734 642,60 2). Przyznane dofinansowanie EFRR: 315 527 337,10 3). budżet państwa: 0,00 4). razem EFRR i budżet państwa: 315 527 337,10 Priorytet III - 24 projekty 1). Wartość całkowita 49 573 631,16 2). Przyznane dofinansowanie EFRR: 35 610 010,17 3). budżet państwa: 4 349 309,21 4). razem EFRR i budżet państwa: 39 959 319,38

8 Kategorie projektów realizowanych w ramach I i III priorytetu (bez 3.4) obiekty ochrony zdrowia 16 obiekty dydaktyczne 9 drogi i mosty 21 kanalizacja 10 oczyszczalnie ścieków 3 sieci informatyczne 7 obiekty kulturalne 2 zabezpieczenia przeciwpowodziowe 2 składowisko odpadów komunalnych 1 strefa aktywności gospodarczej 1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

9 Do dnia 15 grudnia br. na podstawie podpisanych umów Wojewoda wypłacił beneficjentom kwotę: 83 654 813,47 PLN, co stanowi 14,03 % całej alokacji przewidzianej na Województwo Małopolskie na lata 2004-2006.

10 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Środki wypłacone w rozbiciu na kwartały – dynamika wzrostu

11 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Projekty zakończone 1.Gmina Gdów : Modernizacja ośrodka zdrowia w Gdowie 2. Powiat proszowicki : Zakup środka transportu sanitarnego dla SP ZOZ w Proszowicach 3. ZOZ Olkusz Szpital Powiatowy : Utworzenie i wyposażenie pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Olkuszu 4. Gmina Szczucin : Dobudowa dźwigu osobowego i wiatrołapu do budynku gminnego ośrodka zdrowia 5. Gmina Ropa : Modernizacja dróg gminnych - poprawa układu komunikacyjnego centrum wsi Ropa 6. Gmina Klucze : Etap I budowy kanalizacji sanitarnej dla północno - wschodniej części Klucz

12 Problemy przy realizacji Programu 1.Zmieniające się wzory dokumentów 2.Zmieniające się wytyczne 3.Błędy we wnioskach o płatność 4.Rozwiązania informatyczne 5.Terminy 6.Audyt i przepływ informacji [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

13 INFORMACJE REFERAT PROMOCJI I SZKOLENIA BIURA ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO UL. BASZTOWA 22; 31-156 KRAKÓW TEL.: 012/6160263; 6160264 www.malopolska.uw.gov.pl/ZPORR

14 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Materiały związane z dzisiejszym seminarium dostępne są na stronie internetowej: http://www.malopolska.uw.gov.pl/zporr/Szkol_i_Konf_konferencje.html

15 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego podsumowanie pierwszego okresu wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google