Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego podsumowanie pierwszego okresu wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego podsumowanie pierwszego okresu wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego podsumowanie pierwszego okresu wdrażania Iwona Stąsiek Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Instytucja Płatnicza Ministerstwo Finansów Komitet Monitorujący ZPORR Instytucje Pośredniczące Urzędy Wojewódzkie Instytucje Wdrażające Urzędy Marszałkowskie Wojewódzkie Urzędy Pracy Beneficjenci Komitety Sterujące komponent wojewódzki Panele Ekspertów/ Komisje Oceny Projektów Podkomitety Monitorujące komponent regionalny ZPORR Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Gospodarki i Pracy System instytucjonalny ZPORR

3 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Nazwa Alokacja EFRR w podziale na działania dla Małopolski w euro Alokacja na województwo wg wskaźnika 3,9009 Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów , ,50 zł 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego , ,60 zł 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska , ,00 zł 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna , ,39 zł 1.4. Rozwój turystyki i kultury , ,55 zł 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego , ,91 zł Priorytet III - Rozwój lokalny , ,80 zł 3.1. Obszary wiejskie , ,60 zł 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji , ,31 zł 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe , ,80 zł 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna , ,10 zł Alokacja na Województwo Małopolskie w podziale na priorytety i działania

4 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Według stanu na dzień 15 grudnia br. Wojewoda Małopolski podpisał łącznie 70 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość projektów (uwzględniając aneksy będące w przygotowaniu) wynosi ,77 PLN Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest równa: ,27 PLN co stanowi 58,91 % wykorzystania alokacji na lata (wielkość według zakontraktowanych środków z Funduszy Strukturalnych w oparciu o umowy wraz z aneksami). Wartość dofinansowania z budżetu państwa dla projektów w ramach priorytetu III wyniosła ,21 PLN.

5 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] W dniu 18 października został podpisany wniosek o dofinansowanie projektu w Działaniu 1.6: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Projekt: Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap I o wartości: PLN kwota dofinansowania w ramach ZPORR: PLN

6 Projekty realizowane w Województwie Małopolskim (Priorytet I i III bez 1.6 i 3.4)

7 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Informacje o podpisanych umowach (stan na 14.12, z uwzględnieniem aneksów) Priorytet I - 46 projektów 1). Wartość całkowita: ,60 2). Przyznane dofinansowanie EFRR: ,10 3). budżet państwa: 0,00 4). razem EFRR i budżet państwa: ,10 Priorytet III - 24 projekty 1). Wartość całkowita ,16 2). Przyznane dofinansowanie EFRR: ,17 3). budżet państwa: ,21 4). razem EFRR i budżet państwa: ,38

8 Kategorie projektów realizowanych w ramach I i III priorytetu (bez 3.4) obiekty ochrony zdrowia 16 obiekty dydaktyczne 9 drogi i mosty 21 kanalizacja 10 oczyszczalnie ścieków 3 sieci informatyczne 7 obiekty kulturalne 2 zabezpieczenia przeciwpowodziowe 2 składowisko odpadów komunalnych 1 strefa aktywności gospodarczej 1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

9 Do dnia 15 grudnia br. na podstawie podpisanych umów Wojewoda wypłacił beneficjentom kwotę: ,47 PLN, co stanowi 14,03 % całej alokacji przewidzianej na Województwo Małopolskie na lata

10 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Środki wypłacone w rozbiciu na kwartały – dynamika wzrostu

11 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Projekty zakończone 1.Gmina Gdów : Modernizacja ośrodka zdrowia w Gdowie 2. Powiat proszowicki : Zakup środka transportu sanitarnego dla SP ZOZ w Proszowicach 3. ZOZ Olkusz Szpital Powiatowy : Utworzenie i wyposażenie pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Olkuszu 4. Gmina Szczucin : Dobudowa dźwigu osobowego i wiatrołapu do budynku gminnego ośrodka zdrowia 5. Gmina Ropa : Modernizacja dróg gminnych - poprawa układu komunikacyjnego centrum wsi Ropa 6. Gmina Klucze : Etap I budowy kanalizacji sanitarnej dla północno - wschodniej części Klucz

12 Problemy przy realizacji Programu 1.Zmieniające się wzory dokumentów 2.Zmieniające się wytyczne 3.Błędy we wnioskach o płatność 4.Rozwiązania informatyczne 5.Terminy 6.Audyt i przepływ informacji [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

13 INFORMACJE REFERAT PROMOCJI I SZKOLENIA BIURA ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO UL. BASZTOWA 22; KRAKÓW TEL.: 012/ ;

14 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Materiały związane z dzisiejszym seminarium dostępne są na stronie internetowej:

15 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego podsumowanie pierwszego okresu wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google