Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Stan realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4 Priorytet 2 ZPORR w Małopolsce Kraków, 9 luty 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Stan realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4 Priorytet 2 ZPORR w Małopolsce Kraków, 9 luty 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Stan realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4 Priorytet 2 ZPORR w Małopolsce Kraków, 9 luty 2006 r.

2 2 Wyszczególnienie Środki na lata 2004 – 2006 [EURO] Środki na lata 2004 – 2006 [PLN] Środki w zakontraktowanych umowach [PLN] Środki zarezerwowane [PLN] Środki pozostałe do zakontraktowania [PLN] na konkursy ogłoszone w IV kwartale na umowy w trakcie podpisywania 2.1 Rozwój umiejętności związany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 11 468 230 43 997 86421 793 22113 500 0002 548 9786 155 665 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2 666 666 10 230 6662 105 18603 686 8294 438 652 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjny mi 2 872 93311 022 008002 128 4928 893 516 RAZEM 17 007 82965 250 53923 898 407 13 500 000 8 364 29919 487 833 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Wartość środków na lata 2004-2006 po realokacji (EFS + budżet państwa)

3 3 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 10 zakończonych konkursów 432 złożone wnioski 5 konkursów2 konkursy3 konkursy

4 4 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3. Typy realizowanych projektów w wyniku podpisanych umów

5 5 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 Struktura beneficjentów (projektodawców)

6 6 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4. Wyszczególnienie Działanie 2.1Działanie 2.3Działanie 2.4 RAZEM Planowana liczba osób objętych wsparciem w ramach umów 12 618480013 098 Liczba osób uczestniczących w projektach od początku realizacji Działania 7 76900 w tym liczba osób rozpoczynających udział w projektach w IV kwartale 2 77700 Udział osób uczestniczących w projektach w stosunku do planowanej liczy osób objętych wsparciem 62%0% 59% Osoby uczestniczące w projektach

7 7 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4

8 8 Wdrażanie Działania 2.1, 2.3 i 2.4

9 9 Wyszczególnienie Działanie 2.1Działanie 2.3 Działanie 2.4Razem Wartość środków na lata 2004 -2006 [PLN] 43 997 86410 230 66711 022 00865 250 540 Środki zarezerwowane na konkurs z listopada i stycznia (oraz umowy w trakcie podpisywania w działaniach 2.3 i 2.4) [PLN] 13 500 0003 686 8292 128 492 19 315 321 Środki zakontraktowane w umowach [PLN] 21 793 2212 105 186023 898 407 Wartości wypłaconych dotacji na podstawie wniosku o płatność [PLN] 7 266 437421 03707 687 474 Kwota dotacji rozliczonych i zaakceptowanych przez IW [PLN] 1 751 49900 Wykorzystanie środków w ramach Działań

10 10 Wdrażanie Działania 2.1, 2.3 i 2.4 Działanie 2.1Działanie 2.3Działanie 2.4 liczbaWartość [PLN] liczbaWartość [PLN] liczbaWartość [PLN] Ilość złożonych wniosków o płatność przez beneficjentów zaliczkowe434 367 9463421 03700 pośrednie405 301 9650000 Ilość zatwierdzonych i wypłaconych dotacji zaliczkowe434 367 9463421 03700 pośrednie252 898 4900000 Kwota dotacji rozliczonych i zaakceptowanych przez IW 201 751 4990000 Ilość złożonych wniosków o płatność przez IW do IP [75%] 51 313 0020000 Płatność dokonana na rzecz IW z konta programowego EFS 1173 3360000 Wykorzystanie środków w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4

11 11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Stan realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4 Priorytet 2 ZPORR w Małopolsce Kraków, 9 luty 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google