Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Stan realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4 Priorytet 2 ZPORR w Małopolsce Kraków, 9 luty 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Stan realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4 Priorytet 2 ZPORR w Małopolsce Kraków, 9 luty 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Stan realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4 Priorytet 2 ZPORR w Małopolsce Kraków, 9 luty 2006 r.

2 2 Wyszczególnienie Środki na lata 2004 – 2006 [EURO] Środki na lata 2004 – 2006 [PLN] Środki w zakontraktowanych umowach [PLN] Środki zarezerwowane [PLN] Środki pozostałe do zakontraktowania [PLN] na konkursy ogłoszone w IV kwartale na umowy w trakcie podpisywania 2.1 Rozwój umiejętności związany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjny mi RAZEM Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Wartość środków na lata po realokacji (EFS + budżet państwa)

3 3 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i zakończonych konkursów 432 złożone wnioski 5 konkursów2 konkursy3 konkursy

4 4 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3. Typy realizowanych projektów w wyniku podpisanych umów

5 5 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 Struktura beneficjentów (projektodawców)

6 6 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4. Wyszczególnienie Działanie 2.1Działanie 2.3Działanie 2.4 RAZEM Planowana liczba osób objętych wsparciem w ramach umów Liczba osób uczestniczących w projektach od początku realizacji Działania w tym liczba osób rozpoczynających udział w projektach w IV kwartale Udział osób uczestniczących w projektach w stosunku do planowanej liczy osób objętych wsparciem 62%0% 59% Osoby uczestniczące w projektach

7 7 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4

8 8 Wdrażanie Działania 2.1, 2.3 i 2.4

9 9 Wyszczególnienie Działanie 2.1Działanie 2.3 Działanie 2.4Razem Wartość środków na lata [PLN] Środki zarezerwowane na konkurs z listopada i stycznia (oraz umowy w trakcie podpisywania w działaniach 2.3 i 2.4) [PLN] Środki zakontraktowane w umowach [PLN] Wartości wypłaconych dotacji na podstawie wniosku o płatność [PLN] Kwota dotacji rozliczonych i zaakceptowanych przez IW [PLN] Wykorzystanie środków w ramach Działań

10 10 Wdrażanie Działania 2.1, 2.3 i 2.4 Działanie 2.1Działanie 2.3Działanie 2.4 liczbaWartość [PLN] liczbaWartość [PLN] liczbaWartość [PLN] Ilość złożonych wniosków o płatność przez beneficjentów zaliczkowe pośrednie Ilość zatwierdzonych i wypłaconych dotacji zaliczkowe pośrednie Kwota dotacji rozliczonych i zaakceptowanych przez IW Ilość złożonych wniosków o płatność przez IW do IP [75%] Płatność dokonana na rzecz IW z konta programowego EFS Wykorzystanie środków w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4

11 11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Stan realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4 Priorytet 2 ZPORR w Małopolsce Kraków, 9 luty 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google