Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Małopolskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Małopolskim."— Zapis prezentacji:

1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Małopolskim Ryszard Półtorak – I Wicewojewoda Małopolski Kraków, 9 marca 2005 r.

2 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 2 Projekty przekazane do Urzędu Wojewódzkiego – Priorytet 1 i 3

3 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 3 Nazwa Wartość dofinansowania z EFRR Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 352 953 312,57 zł 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 170 514 068,00 zł 1.1.1. Infrastruktura drogowa 151 957 268,00 zł 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego 18 556 800,00 zł 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska 51 588 930,09 zł 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna 90 146 096,41 zł 1.3.1. Regionalna infrastruktura edukacyjna 61 944 875,13 zł 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 28 201 221,28 zł 1.4. Rozwój turystyki i kultury 34 615 707,72 zł 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 6 088 510,35 zł Priorytet III - Rozwój lokalny 37 723 212,18 zł 3.1. Obszary wiejskie 22 116 684,63 zł 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji 1 303 321,50 zł 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 6 466 425,00 zł 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna 7 836 781,05 zł 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa3 243 124,78 zł 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia4 593 656,27 zł Dofinansowanie z EFRR – umowy zawarte lub oczekujące na prefinansowanie

4 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 4 Realizowane projekty – podział rzeczowy 20 15 7 7 2 2 2 1 1 1 1 1

5 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 5 Realizowane projekty – podział rzeczowy Budowa i przebudowa infrasutruktury drogowej i transportowej Modernizacja i doposażenie obiektów ochrony zdrowia Modernizacja i doposażenie obiektów dydaktycznych Budowa kanalizacji Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych Budowa oczyszczalni ścieków Budowa sieci informatycznych Przedsięwzięcie ekologiczne Budowa strefy aktywności gospodarczej Zabezpieczenia przeciwpowodziowe Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Budowa stacji uzdatniania wody

6 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 6 Realizowane projekty – rodzaje Beneficjentów

7 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 7 ZPORR w trakcie realizacji – Opera Krakowska w Krakowie

8 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 8 ZPORR w trakcie realizacji – Budowa strefy aktywności miejskiej przy ul. Rouvroy w Libiążu

9 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 9 ZPORR w trakcie realizacji – Budowa pasów wolnego ruchu na przełęczy Snozka – droga wojewódzka nr 969 Przebudowa mostu na potoku Muszynka w Muszynie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971

10 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 10 ZPORR w trakcie realizacji – dokończenie budowy ośrodka zdrowia w Wieprzu

11 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 11 Zawarte umowy finansowania Działań Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 12 Zawarte umowy finansowania Działań

13 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 13 Nazwa Alokacja EFRR w podziale na działania dla Małopolski w euro Alokacja na województwo wg wskaźnika 4,7894 Alokacja na województwo wg wskaźnika 4,0908 Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 110 693 697,00 530 156 392,41 zł452 825 775,69 zł 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 50 916 754,00 243 860 701,61 zł208 290 257,26 zł 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska12 965 000,00 62 094 571,00 zł53 037 222,00 zł 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna22 139 151,00 106 033 249,80 zł90 566 838,91 zł 1.4. Rozwój turystyki i kultury16 653 264,00 79 759 142,60 zł68 125 172,37 zł 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego8 019 528,00 38 408 727,40 zł32 806 285,14 zł Priorytet III - Rozwój lokalny46 019 342,00 220 405 036,57 zł188 255 924,25 zł 3.1. Obszary wiejskie 23 960 849,00 114 758 090,20 zł98 019 041,09 zł 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji 6 295 198,00 30 150 221,30 zł25 752 395,98 zł 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 4 748 000,00 22 740 071,20 zł19 423 118,40 zł 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna7 098 500,00 33 997 555,90 zł29 038 543,80 zł Alokacja z EFRR dla Małopolski – euro i złotówka

14 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 14 Nazwa % wykorzystanych środków z EFRR wg wskaźnika 4,7894 % wykorzystanych środków z EFRR wg wskaźnika 4,0908 Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 66,57%77,94% 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 69,92%81,86% 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska 83,08% 97,27% 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna 85,02%99,53% 1.4. Rozwój turystyki i kultury 43,40%50,81% 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 15,85%18,56% Priorytet III - Rozwój lokalny 17,11%20,04% 3.1. Obszary wiejskie 19,27%22,56% 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji 4,32%5,06% 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 28,44%33,29% 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna 23,05%26,99% Środki z EFRR – procentowe wykorzystanie

15 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 15 Środki z EFRR – procentowe wykorzystanie 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5.

16 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 16 Nazwa Wartość środków z EFRR możliwych do wykorzystania Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 99 872 463,12 zł 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego37 776 189,26 zł 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska1 448 291,91 zł 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna420 742,50 zł 1.4. Rozwój turystyki i kultury33 509 464,65 zł 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego26 717 774,79 zł Priorytet III - Rozwój lokalny150 532 712,07 zł 3.1. Obszary wiejskie75 902 356,46 zł 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji24 449 074,48 zł 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe12 956 693,40 zł 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna21 201 762,75 zł Środki z EFRR możliwe do wykorzystania

17 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 17 W ramach realizacji ZPORR Wojewoda Małopolski do końca lutego br. przekazał na działania i projekty środki z: Europejskiego Funduszu Europejskiego Rozwoju Regionalnego - dla 7 projektów - w kwocie 1.060.124,54 zł z rezerwy celowej budżetu państwa - łącznie w kwocie 2.583.345 zł w tym: - na współfinansowanie Działań realizowanych w ramach ZPORR – 2.349.651 zł, - na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu III – 84.813 zł, - na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV - Pomoc Techniczna – 148.881 zł Przekazane środki

18 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 18 Tytuł projektuBeneficjentEFRRRezerwa celowa budżetu państwa RAZEM 1Budowa stefy aktywności gospodarczej przy ulicy Rouvroy w Libiążu Gmina Libiąż374 681,08 zł49 957,00 zł424 638,08 zł 2Modernizacja bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem oraz zakup urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej 4 575,00 zł4 575,00 zł 3Dokończenie budowy Ośrodka Zdrowia w WieprzuGmina Wieprz255 997,46 zł34 246,00 zł290 243,46 zł 4Modernizacja oddziałów Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu w ramach ZPORR Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 4 575,00 zł610,00 zł5 185,00 zł 5Utworzenie i wyposażenie pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Olkuszu Zakład Opieki Zdrowotnej w Olkuszu, Szpital Powiatowy 204 96,00 zł204 96,00 zł 6Rozbudowa i wyposażenie budynku ZPS SP ZOZ w Tarnowie Zespół Przychodni Specjalistycznych SPZOZ, Tarnów 389 000,00 zł389 000,00 zł 7Modernizacja obiektu dydaktyczno - labolatoryjnego kampusu w Czyżynach - budynek nr 5 Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki 10 800,00 zł10 800,00 zł R A Z E M :1 060 124,54 zł84 813,00 zł1 144 937,54 zł Przekazane środki

19 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Małopolskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google