Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Małopolskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Małopolskim."— Zapis prezentacji:

1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Małopolskim Ryszard Półtorak – I Wicewojewoda Małopolski Kraków, 9 marca 2005 r.

2 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 2 Projekty przekazane do Urzędu Wojewódzkiego – Priorytet 1 i 3

3 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 3 Nazwa Wartość dofinansowania z EFRR Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów ,57 zł 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego ,00 zł Infrastruktura drogowa ,00 zł Infrastruktura transportu publicznego ,00 zł 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska ,09 zł 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna ,41 zł Regionalna infrastruktura edukacyjna ,13 zł Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia ,28 zł 1.4. Rozwój turystyki i kultury ,72 zł 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ,35 zł Priorytet III - Rozwój lokalny ,18 zł 3.1. Obszary wiejskie ,63 zł 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji ,50 zł 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe ,00 zł 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna ,05 zł Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa ,78 zł Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia ,27 zł Dofinansowanie z EFRR – umowy zawarte lub oczekujące na prefinansowanie

4 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 4 Realizowane projekty – podział rzeczowy

5 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 5 Realizowane projekty – podział rzeczowy Budowa i przebudowa infrasutruktury drogowej i transportowej Modernizacja i doposażenie obiektów ochrony zdrowia Modernizacja i doposażenie obiektów dydaktycznych Budowa kanalizacji Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych Budowa oczyszczalni ścieków Budowa sieci informatycznych Przedsięwzięcie ekologiczne Budowa strefy aktywności gospodarczej Zabezpieczenia przeciwpowodziowe Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Budowa stacji uzdatniania wody

6 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 6 Realizowane projekty – rodzaje Beneficjentów

7 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 7 ZPORR w trakcie realizacji – Opera Krakowska w Krakowie

8 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 8 ZPORR w trakcie realizacji – Budowa strefy aktywności miejskiej przy ul. Rouvroy w Libiążu

9 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 9 ZPORR w trakcie realizacji – Budowa pasów wolnego ruchu na przełęczy Snozka – droga wojewódzka nr 969 Przebudowa mostu na potoku Muszynka w Muszynie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971

10 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 10 ZPORR w trakcie realizacji – dokończenie budowy ośrodka zdrowia w Wieprzu

11 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 11 Zawarte umowy finansowania Działań Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 12 Zawarte umowy finansowania Działań

13 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 13 Nazwa Alokacja EFRR w podziale na działania dla Małopolski w euro Alokacja na województwo wg wskaźnika 4,7894 Alokacja na województwo wg wskaźnika 4,0908 Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów , ,41 zł ,69 zł 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego , ,61 zł ,26 zł 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska , ,00 zł ,00 zł 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna , ,80 zł ,91 zł 1.4. Rozwój turystyki i kultury , ,60 zł ,37 zł 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego , ,40 zł ,14 zł Priorytet III - Rozwój lokalny , ,57 zł ,25 zł 3.1. Obszary wiejskie , ,20 zł ,09 zł 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji , ,30 zł ,98 zł 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe , ,20 zł ,40 zł 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna , ,90 zł ,80 zł Alokacja z EFRR dla Małopolski – euro i złotówka

14 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 14 Nazwa % wykorzystanych środków z EFRR wg wskaźnika 4,7894 % wykorzystanych środków z EFRR wg wskaźnika 4,0908 Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 66,57%77,94% 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 69,92%81,86% 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska 83,08% 97,27% 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna 85,02%99,53% 1.4. Rozwój turystyki i kultury 43,40%50,81% 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 15,85%18,56% Priorytet III - Rozwój lokalny 17,11%20,04% 3.1. Obszary wiejskie 19,27%22,56% 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji 4,32%5,06% 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 28,44%33,29% 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna 23,05%26,99% Środki z EFRR – procentowe wykorzystanie

15 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 15 Środki z EFRR – procentowe wykorzystanie

16 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 16 Nazwa Wartość środków z EFRR możliwych do wykorzystania Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów ,12 zł 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego ,26 zł 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska ,91 zł 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna ,50 zł 1.4. Rozwój turystyki i kultury ,65 zł 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ,79 zł Priorytet III - Rozwój lokalny ,07 zł 3.1. Obszary wiejskie ,46 zł 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji ,48 zł 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe ,40 zł 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna ,75 zł Środki z EFRR możliwe do wykorzystania

17 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 17 W ramach realizacji ZPORR Wojewoda Małopolski do końca lutego br. przekazał na działania i projekty środki z: Europejskiego Funduszu Europejskiego Rozwoju Regionalnego - dla 7 projektów - w kwocie ,54 zł z rezerwy celowej budżetu państwa - łącznie w kwocie zł w tym: - na współfinansowanie Działań realizowanych w ramach ZPORR – zł, - na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu III – zł, - na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV - Pomoc Techniczna – zł Przekazane środki

18 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 18 Tytuł projektuBeneficjentEFRRRezerwa celowa budżetu państwa RAZEM 1Budowa stefy aktywności gospodarczej przy ulicy Rouvroy w Libiążu Gmina Libiąż ,08 zł49 957,00 zł ,08 zł 2Modernizacja bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem oraz zakup urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej 4 575,00 zł4 575,00 zł 3Dokończenie budowy Ośrodka Zdrowia w WieprzuGmina Wieprz ,46 zł34 246,00 zł ,46 zł 4Modernizacja oddziałów Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu w ramach ZPORR Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 4 575,00 zł610,00 zł5 185,00 zł 5Utworzenie i wyposażenie pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Olkuszu Zakład Opieki Zdrowotnej w Olkuszu, Szpital Powiatowy ,00 zł204 96,00 zł 6Rozbudowa i wyposażenie budynku ZPS SP ZOZ w Tarnowie Zespół Przychodni Specjalistycznych SPZOZ, Tarnów ,00 zł ,00 zł 7Modernizacja obiektu dydaktyczno - labolatoryjnego kampusu w Czyżynach - budynek nr 5 Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki ,00 zł10 800,00 zł R A Z E M : ,54 zł84 813,00 zł ,54 zł Przekazane środki

19 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Małopolskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google