Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewidencja spraw w latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewidencja spraw w latach"— Zapis prezentacji:

1 Ewidencja spraw w latach 1997-2006
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY Wydział Statystyki INFORMACJA STATYSTYCZNA o działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Ewidencja spraw w latach Lata Wpływ spraw Pozostałości spraw (sprawy niezałatwione) Sprawy do załatwienia*) Obciążenie prokuratora sprawami Wskaźnik skuteczności ścigania**) w tysiącach w liczbach bezwzględnych 1997 1 212 99 1 306 26,7 72,2 1998 1 299 106 1 398 28,4 69,0 1999 1 373 112 1 479 27,7 2000 1 496 127 1 609 30,9 70,6 2001 1 651 134 1 778 34,0 76,9 2002 1 645 132 1 779 33,6 78,9 2003 1 668 119 1 800 79,6 2004 1 697 117 1 816 32,9 80,8 2005 1 663 116 1 780 32,2 81,0 2006 1 557 1 673 30,8 82,9 Wskaźniki dynamiki (1997=100) *) Sprawy do załatwienia – jest to łączna liczba spraw, które pozostały z roku poprzedniego i zarejestrowano w danym roku. **) Wskaźnik skuteczności ścigania (osób) jest ilorazem sumy spraw (wobec osób) przesłanych sądowi z aktem oskarżenia i wnioskiem o umorzenie na podstawie przepisów o amnestii i art.324 kpk, umorzeń warunkowych (wniosków o warunkowe umorzenie) oraz umorzeń na podstawie amnestii, podzielonej przez liczbę ogółem zakończonych śledztw – dochodzeń (co do osób).

2 Uszeregowanie prokuratur wg wybranych kryteriów
Ewidencja spraw w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w r. według obszarów apelacji (liczby spraw w tysiącach) Uszeregowanie prokuratur wg wybranych kryteriów Wpływ spraw Ogółem Polska 1 556 611 Apelacja Katowicka Apelacja Gdańska Apelacja Warszawska Apelacja Wrocławska Apelacja Krakowska Apelacja Lubelska Apelacja Łódzka Apelacja Poznańska Apelacja Szczecińska 97 162 Apelacja Białostocka 81 593 Apelacja Rzeszowska 54 908 Apel. Białostocka Apel. Gdańska Apel. Szczecińska Apel. Warszawska Apel. Poznańska Apel. Łódzka Apel. Lubelska Załatwienia spraw Ogółem Polska 1 555 731 Apelacja Katowicka Apelacja Gdańska Apelacja Warszawska Apelacja Wrocławska Apelacja Krakowska Apelacja Lubelska Apelacja Łódzka Apelacja Poznańska Apelacja Szczecińska 97 483 Apelacja Białostocka 81 389 Apelacja Rzeszowska 54 698 Apel. Wrocławska Apel. Krakowska wpływ spraw załatwienia spraw pozostałość spraw na następny okres sprawozdawczy Apel. Katowicka Apel. Rzeszowska Średnie obciążenie prokuratora sprawami (dla prokuratur rejonowych) Ogółem Polska 30,8 Apelacja Katowicka 34,9 Apelacja Wrocławska 33,8 Apelacja Łódzka 33,7 Apelacja Warszawska 31,8 Apelacja Gdańska 30,0 Apelacja Poznańska Apelacja Krakowska 29,9 Apelacja Białostocka 28,0 Apelacja Lubelska 27,8 Apelacja Szczecińska 27,7 Apelacja Rzeszowska 25,6 Sprawy zakończone (z wyłą-czeniem postanowień o odmowie wszczęcia postępowania) Ogółem Polska 1 375 106 Apelacja Katowicka Apelacja Warszawska Apelacja Gdańska Apelacja Wrocławska Apelacja Krakowska Apelacja Poznańska Apelacja Lubelska Apelacja Łódzka Apelacja Szczecińska 84 969 Apelacja Białostocka 64 063 Apelacja Rzeszowska 47 520 Osoby oskarżone tymczasowo aresztowane Ogółem Polska 19 830 Apelacja Katowicka 3 042 Apelacja Warszawska 2 739 Apelacja Gdańska 2 513 Apelacja Wrocławska 2 031 Apelacja Krakowska 1 727 Apelacja Lubelska 1 721 Apelacja Łódzka 1 622 Apelacja Poznańska 1 431 Apelacja Białostocka 1 364 Apelacja Szczecińska 1 219 Apelacja Rzeszowska 421 Osoby osądzone – ogółem Ogółem Polska Apelacja Katowicka 71 811 Apelacja Wrocławska 65 026 Apelacja Gdańska 63 813 Apelacja Warszawska 59 069 Apelacja Lubelska 52 272 Apelacja Krakowska 49 864 Apelacja Poznańska 45 807 Apelacja Łódzka 41 678 Apelacja Szczecińska 33 793 Apelacja Białostocka 33 330 Apelacja Rzeszowska 22 657 Pozostałość spraw na następny okres sprawozdawczy Ogółem Polska 116 501 Apelacja Katowicka 19 040 Apelacja Gdańska 14 895 Apelacja Warszawska 14 600 Apelacja Wrocławska 12 630 Apelacja Krakowska 10 966 Apelacja Lubelska 10 045 Apelacja Łódzka 9 507 Apelacja Poznańska 9 070 Apelacja Szczecińska 7 378 Apelacja Białostocka 4 864 Apelacja Rzeszowska 3 506

3 Ewidencja spraw cywilnych i administracyjnych w latach 2004-2006
Podział powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wg obszarów apelacji i okręgów Apel. Warszawska Prok. Ostrołęcka Prok. Płocka Prok. Warszawska Prok. Warszawsko-Praska Apel. Białostocka Prok. Białostocka Prok. Łomżyńska Prok. Olsztyńska Prok. Suwalska Apel. Gdańska Prok. Bydgoska Prok. Elbląska Prok. Gdańska Prok. Słupska Prok. Toruńska Prok. Włocławska Apel. Katowicka Prok. Bielska Prok. Częstochowska Prok. Gliwicka Prok. Katowicka Apel. Krakowska Prok. Kielecka Prok. Krakowska Prok. Nowosądecka Prok. Tarnowska Apel. Lubelska Prok. Lubelska Prok. Radomska Prok. Siedlecka Prok. Zamojska Apel. Łódzka Prok. Kaliska Prok. Łódzka Prok. Piotrkowska Prok. Sieradzka Apel. Poznańska Prok. Konińska Prok. Poznańska Prok. Zielonogórska Apel. Rzeszowska Prok. Krośnieńska Prok. Przemyska Prok. Rzeszowska Prok. Tarnobrzeska Apel. Szczecińska Prok. Gorzowska Prok. Koszalińska Prok. Szczecińska Apel. Wrocławska Prok. Jeleniogórska Prok. Legnicka Prok. Opolska Prok. Świdnicka Prok. Wrocławska Adres korespondencyjny: Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 Warszawa tel. (0-22) 56 – 18 – 617 UWAGA: Wszystkie dane zostały zebrane i opracowane przez Wydział Statystyki. Przy wykorzystaniu prosimy o podanie źródła.

4 Osądzenia osób przez sądy
Ewidencja spraw niezałatwionych w latach Lata Skazano Uniewinniono Umorzono postępowanie Warunkowo umorzono Inne w liczbach bezwzględnych (w tys.) 1997 241,0 8,7 10,3 18,5 0,2 1998 243,7 9,4 13,1 21,5 0,4 1999 223,8 8,6 12,3 29,9 0,5 2000 248,6 8,9 11,5 28,2 0,6 2001 341,2 32,0 1,0 2002 387,2 10,2 13,5 37,4 2003 454,1 11,1 14,1 36,7 2004 514,4 11,9 13,4 30,9 0,1 2005 527,1 11,6 13,0 28,3 0,9 2006 491,2 11,2 11,0 24,8 Lata Powyżej 3 do 6 miesięcy Powyżej 6 miesięcy do roku Powyżej roku do 2 lat Ponad 2 lata w liczbach bezwzględnych (w tys.) 1997 8,1 2,5 0,8 0,5 1998 10,0 3,0 0,9 0,6 1999 9,9 2,8 2000 12,6 4,4 1,2 2001 13,3 4,5 1,4 1,0 2002 12,1 4,3 1,3 2003 10,4 3,8 2004 10,2 3,3 1,1 2005 11,1 3,6 2006 12,8 1,5 Struktura osądzeń

5 Wskaźniki dynamiki (1997=100)
Rodzaje załatwień spraw w prokuraturach okręgowych i rejonowych w latach Osoby oskarżone i środki zapobiegawcze zastosowane w zakończonych postępowaniach przygotowawczych co do osób oskarżonych Lata Ogółem W tym skierowano do sądów z umorzono z powodu aktami oskarżenia wnioskami o warunkowe umorzenie postępowania niewykrycia sprawców innego w liczbach bezwzględnych (w tys.) 1997 1 100 227 23 500 220 1998 1 185 221 17 576 127 1999 1 262 216 6 664 239 2000 1 370 241 7 714 267 2001 1 512 374 702 275 2002 1 516 391 8 682 287 2003 1 535 402 694 293 2004 1 542 415 9 297 2005 1 500 434 11 619 304 2006 1 375 429 10 520 292 Lata Osoby oskarżone Tymczasowo aresztowani Poręczenie majątkowe Dozór policyjny w liczbach bezwzględnych 1997 18 076 5 262 21 601 1998 16 893 3 947 20 627 1999 16 953 3 637 18 723 2000 25 395 4 103 21 822 2001 32 585 4 563 23 951 2002 25 706 4 714 24 803 2003 26 022 5 359 25 835 2004 22 772 7 074 25 663 2005 20 729 9 640 25 392 2006 19 830 12 816 28 170 Wskaźniki dynamiki (1997=100) Struktura załatwień


Pobierz ppt "Ewidencja spraw w latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google