Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 14 marca 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 14 marca 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 14 marca 2005 r.

2 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Program posiedzenia 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Prezentacja raportu rocznego z realizacji Kontraktu dla Województwa Małopolskiego 3.Wystąpienie Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Śmiałka na temat Kontraktu w Województwie Małopolskim. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego z realizacji Kontraktu dla Województwa Małopolskiego za 2004 r. 5.Prezentacja Sprawozdania z realizacji komponentu wojewódzkiego ZPORR. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za rok 2004. 7.Sprawy wniesione. 8.Zakończenie posiedzenia.

3 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Projekty realizowane w Województwie Małopolskim

4 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Suma zawartych umów w 2004 r. Zawarto 88 umów, w tym: w ramach priorytetu I zawarto 22 umowy o wartości dofinansowania z EFRR 139.032.184,59 zł; w ramach priorytetu II zawarto 29 umów o wartości dofinansowania z EFS 9.099.961,57 zł (tylko w ramach działania 2.2); w ramach priorytetu III zawarto 13 umów o wartości dofinansowania z EFRR 26.840.627,97 zł; w ramach priorytetu IV zawarto 24 umowy o wartości dofinansowania z EFRR 1.676.477,75 zł;

5 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wartość zakontraktowanych środków w 2004 r., w stosunku do alokacji wg. kursu 4,0908 Alokacja 2004- 2006 Kwota zakontraktowana Priorytet I452.825.775,34139.032.184,59 Priorytet II116.780.820,319.099.961,57 Priorytet III188.255.924,2526.840.627,97 Priorytet IV10.017.905,181.676.477,75 Razem767.880.425,08176.649.251,88

6 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stopień wykorzystania całkowitej alokacji wg. kursu 4,0908 do zakontraktowanych środków w 2004 roku.

7 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Prognoza realizacji projektów w 2005 r.: Całkowita ilość przewidywanych projektów: 469 W tym: -projekty planowane do zrealizowania: 67 -projekty w trakcie realizacji:402 Całkowita suma wszystkich projektów: 613 211 909,7 zł W tym: - wartość projektów planowanych do zrealizowania: 63 296 897,7

8 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Pozostałe środki do dyspozycji z alokacji 2004-2006 wg. kursu 4,0908 zł po zakontraktowaniu projektów zaprognozowanych na 2005 154 668 515,38 zł

9 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Planowany przebieg realizacji Programu w 2005 r. Priorytet 1:

10 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Planowany przebieg realizacji Programu w 2005 r. Priorytet 2:

11 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Planowany przebieg realizacji Programu w 2005 r. Priorytet 3:

12 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Planowany przebieg realizacji Programu w 2005 r. Priorytet 4:

13 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Problemy przy realizacji Programu 1.Zmiana kursu euro; 2.Napięte okresy sprawozdawcze; 3.Zmieniające się wzory sprawozdań i ich instrukcje; 4.Rozbieżności interpretacyjne pomiędzy wytycznymi a aktami wykonawczymi; 5.Późne wejście w życie rozporządzeń koniecznych do ogłoszenia naboru w ramach priorytetu II i działania 3.4; 6.Brak systemu informatycznego SIMIK.

14 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] UCHWAŁA NR 7/2005 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za 2004 r. Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz §5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji i Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz.2206) § 1 1.Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie małopolskim za 2004 rok. 2.Sprawozdanie zostanie przekazane do Instytucji Zarządzającej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Następne posiedzenie Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki 9 Maja 2005 r.

16 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 14 marca 2005 r.

17 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Zakończenie posiedzenia

18 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wartość zakontraktowanych środków w 2004 r., w stosunku do alokacji wg. kursu 4,7894 Alokacja 2004- 2006 Kwota zakontraktowana Priorytet I530.156.392,00139.032.184,59 Priorytet II136.723.883,059.099.961,57 Priorytet III220.405.036,5726.840.627,97 Priorytet IV11.728.697,341.676.477,75 Razem899.014.008,96176.649.251,88

19 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Różnica alokacji powstała w wyniku zmiany kursu euro: Zmiana w zł.: Priorytet I-77.330.616,66 Priorytet II-19.943.062,74 Priorytet III-32.149.112,32 Priorytet IV-1.710.792,16 Razem-131.133.583,99


Pobierz ppt "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 14 marca 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google