Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanisław Pajor Szkolenie dla beneficjentów Kraków, 9 września 2010 r. Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomoc dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanisław Pajor Szkolenie dla beneficjentów Kraków, 9 września 2010 r. Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomoc dla."— Zapis prezentacji:

1 Stanisław Pajor Szkolenie dla beneficjentów Kraków, 9 września 2010 r. Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi w woj. małopolskim

2 USTAWA z dnia 13 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2010 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomoc dla przedsiębiorców Forma pomocy: Nieoprocentowana pożyczka wysokości do 50 tys. PLN Adresaci pomocy: Przedsiębiorcy zatrudniający nie więcej niż 50 pracowników poszkodowani w wyniku powodzi

3 USTAWA z dnia 13 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2010 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomoc dla przedsiębiorców Spłata pożyczki: W przypadku prawidłowego wykorzystania pożyczki spłaty będą całkowicie umarzane Wyjątek: Przedsiębiorcy nieubezpieczeni od następstw klęsk żywiołowych w dniu wystąpienia klęski żywiołowej – w takim wypadku umarzane będzie 75% kwoty udzielonej pożyczki.

4 USTAWA z dnia 13 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2010 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomoc dla przedsiębiorców W województwie małopolskim pożyczek udzielać będzie: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków, tel. (12) 617 66 28, fax. (12) 617 66 66

5 USTAWA z dnia 13 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2010 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomoc dla przedsiębiorców Złożony wniosek o pożyczkę będzie rozpatrywany przez MARR i w ciągu 14 dni od złożenia zawarta zostanie umowa o udzieleniu pożyczki Wypłata środków finansowych następować będzie niezwłocznie po zawarciu wspomnianej umowy, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Polskę pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności proponowanej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym.


Pobierz ppt "Stanisław Pajor Szkolenie dla beneficjentów Kraków, 9 września 2010 r. Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomoc dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google