Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wsparcia edukacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwo Pracy i Polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wsparcia edukacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwo Pracy i Polityki."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wsparcia edukacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 24 kwietnia 2006 r.

2 Wiek Osoby sprawne Osoby niepełnosprawne prawnie w % Ogółem 100,0 Poniżej 15 20,22,8 15 - 24 18,63,7 25 - 34 15,34,0 35 - 44 14,78,5 45 -54 14,124,8 55- 64 7,023,5 65 i więcej 10,132,7 Źródło: GUS NSP 2002

3 Struktura osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 16 lat i więcej według stopnia niepełnosprawności i wykształcenia w 2002 r. Stopień niepełno- sprawności Ogółem Poziom wykształcenia wyższe policealne i średnie zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i bez wykształcenia Ogółem 100,04,824,423,540,26,8 Znaczny 100,04,620,313,946,214,7 Umiarkowany 100,05,826,923,138,45,6 Lekki 100,04,425,530,436,73,0 Źródło: NSP 2002

4 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat) według wykształcenia w III kw. 2005 r. Wyszczególnienie Poziom wykształcenia wyżsześrednie poniżej średniego Współczynnik aktywności zawodowej 35,030,120,9 Wskaźnik zatrudnienia 31,122,316,4 Stopa bezrobocia. 25,421,6. – dane o ograniczonej wiarygodności Źródło: BAEL GUS

5 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej według wykształcenia w 2004 r. i w III kw. 2005 r. Wyszczególnienie rok / kwartał Poziom wykształcenia wyżsześrednie poniżej średniego Współczynnik aktywności zawodowej 2004 22,119,115,0 III kw. 2005 21,421,214,7 Wskaźnik zatrudnienia 2004 17,614,912,2 III kw. 2005 18,916,112,1 Stopa bezrobocia 2004.21,918,8 III kw. 2005. 24,317,8. – dane o ograniczonej wiarygodności Źródło: BAEL GUS

6 Udział osób z wykształceniem co najmniej średnim wśród osób w wieku 15 lat i więcej, w % 20032004 Osoby sprawne45,047,1 w tym z wyższym11,913,2 Osoby niepełnosprawne prawnie – ogółem26,827,8 w tym z wyższym4,54,8 Osoby niepełnosprawne prawnie – miasta37,338,4 w tym z wyższym7,07,2 Osoby niepełnosprawne prawnie – wieś11,312,2 w tym z wyższym0,81,1 Źródło: BAEL GUS

7 Wykształcenie w % Źródło: GUS BAEL

8 Wykształcenie osób niepełnosprawnych prawnie i osób sprawnych w wieku produkcyjnym w 2002 r. (NSP) w % Osoby sprawne Osoby niepełnosprawne prawnie (dotyczy osób o ustalonym poziomie wykształcenia)

9 Struktura osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy według poziomu wykształcenia według stanu z końca grudnia 2005 r. Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na podstawie sprawozdawczości urzędów pracy (MPiPS-01 i MPiPS-07)

10 Udział osób pozostających w rejestracji urzędu pracy powyżej 12 miesięcy według poziomu wykształcenia według stanu z końca grudnia 2005 r., w % Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na podstawie sprawozdawczości urzędów pracy (MPiPS-01 i MPiPS-07)

11 Wsparcie uczniów niepełnosprawnych w ramach programów celowych PFRON Komputer dla Homera 2003 - program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących PEGAZ 2003 (Moduł I, obszar B i C) EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych PITAGORAS - program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

12 Komputer dla Homera 2003 Cel: m.in. pomoc finansowa w zakupie nowoczesnego, podstawowego oraz specjalistycznego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, umożliwiającego naukę oraz zdobycie wiedzy (osoby niewidome i niedowidzące) Program Komputer dla Homera 2003 - rok 2005 na podstawie danych PFRON

13 PEGAZ 2003 Cel: m.in. realizacja prawa osób niepełnosprawnych do swobodnego porozumiewania się oraz poruszania i przemieszczania się poprzez likwidację barier w komunikowaniu się i transportowych uniemożliwiających lub utrudniających im funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym (brak lub znaczny niedowład obu kończyn górnych (B); dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych(C)) Program Pegaz 2003 - rok 2005 na podstawie danych PFRON

14 EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych Cel: poprawa warunków umożliwiających prowadzenie procesu edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych na poziomie porównywalnym ze szkolnictwem ogólnodostępnym oraz poprawa infrastruktury socjalno-bytowej w placówkach specjalnych zapewniających całodobową opiekę nad uczniami/wychowankami niepełnosprawnymi Program Edukacja - rok 2005 na podstawie danych PFRON *Uwaga: jedna placówka mogła otrzymać wsparcie w ramach więcej niż jednego obszaru

15 PITAGORAS - program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu Cel: m.in. zapewnienie pomocy tłumaczy migowych lub możliwości korzystania w trakcie zajęć oraz egzaminów z urządzeń wspomagających (studenci niesłyszący i niedosłyszący oraz uczestnicy kursów przygotowawczych do egzaminów do szkół wyższych) W 2005 roku w ramach zapewnienia tłumaczy migowych: - zawarto 20 umów - 166 studentów skorzystało z pomocy w ramach programu

16 STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych Cel: przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy (studenci, uczniowie szkół policealnych) Program STUDENT – rok 2005 na podstawie danych PFRON

17 Kierunki ewentualnych zmian – podstawowe dylematy Czy system w pełni zaspokaja potrzeby edukacyjne osób niepełnosprawnych? Czego brakuje? – niezbędne uzupełnienia Co jest zbędne? Co wymaga wzmocnienia, zmiany albo uproszczenia? Jakie są uwarunkowania i ograniczenia?


Pobierz ppt "Możliwości wsparcia edukacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwo Pracy i Polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google