Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR z perspektywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Kraków, 16 grudnia 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR z perspektywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Kraków, 16 grudnia 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR z perspektywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Kraków, 16 grudnia 2005 r.

2 2 WyszczególnienieŚrodki [EURO] 2.1 Rozwój umiejętności związany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ogółem 9 640 000 EURO 2004 2 252 868 EURO 2005 3 217 832 EURO 2006 4 169 300 EURO 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa ogółem 2 666 666 EURO 2005 1 513 333 EURO 2006 1 153 333 EURO 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi ogółem 6 529 333 EURO 2005 3 705 397 EURO 2006 2 823 936 EURO Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Alokacja środków na lata 2004-2006 (EFS+budżet państwa)

3 3 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 10 ogłoszonych konkursów 306 złożonych wniosków Szkolenia i doradztwo 3 konkursy Praktyki 1 konkurs Badania i analizy 1 konkurs Reorientacja zawodowa na terenach wiejskich 2 konkursy Reorientacja zawodowa na terenach restrukturyzo- wanych 3 konkursy

4 4 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Wyniki procedury konkursowej zawarto 48 umów o dofinansowanie realizacji projektu 13 projektów nie uzyskało dofinansowania z powodu wyczerpania się środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektów w danym konkursie (Działanie 2.1) 128 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny merytorycznej 84 wnioski zostały odrzucone na etapie weryfikacji formalnej 33 wnioski podlegają obecnie weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej

5 5 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4

6 6 Typy realizowanych projektów

7 7 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Struktura wnioskodawców

8 8 Wykorzystanie środków w rozstrzygniętych konkursach Wartość złożonych projektów 40 060 092,14 Wartość dofinansowanych projektów: 5 950 043,67 Wartość dofinansowania: 5 508 814,78

9 9 Wdrażanie Działania 2.1 Liczba złożonych projektów: 248 Wartość dofinansowania: 111 827 221 PLN Liczba realizowanych projektów: 43 Wartość realizowanych projektów: 23 531 710 PLN Wartość dofinansowania: 21 793 221 PLN Wartość przekazanych dotacji: 5 408 134 PLN Stopień wydatkowania zakontraktowanych środków: 24,25% Planowana liczba beneficjentów ostatecznych: 13 258 Liczba beneficjentów ostatecznych 5 095 wg stanu na 30.09.2005 :

10 10 Wdrażanie Działania 2.3 Liczba złożonych projektów: 41 Wartość dofinansowania: 25 478 231 PLN Liczba realizowanych projektów: 3 Wartość realizowanych projektów = wartość dofinansowania: 2 105 186 PLN Wartość przekazanych dotacji: 0 Stopień wydatkowania zakontraktowanych środków: 0% Planowana liczba beneficjentów ostatecznych: 480 Liczba beneficjentów ostatecznych 0 wg stanu na 30.09.2005 r.:

11 11 Wdrażanie Działania 2.4 Liczba złożonych projektów: 17 Wartość dofinansowania: 13 097 753 PLN Liczba realizowanych projektów: 0 Wartość realizowanych projektów = wartość dofinansowania: 0 Trwa ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu zakończonego 2.11.2005 r.

12 12 Wdrażanie Działania 2.4 Trwa konkurs zamknięty ogłoszony 13 grudnia 2005 r. Ostatnim dniem składania wniosków jest 31 stycznia 2006 r. Wnioski można składać we wszystkich trzech Punktach Informacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

13 13 DziałanieAlokacja (EFS +budżet państwa) Środki zakontraktowane Środki do zakontraktowania Środki do zakontrakto- wania z uwzględnieniem realokacji Działanie 2.19 640 000 5 715 572 (43 umowy) 3 924 428 ( w tym 501 812 na projekty własne WUP) 6 035 791 Działanie 2.32 666 667 539 667 (3 umowy) 2 127 000nie objęte realokacją Działanie 2.46 529 333 0 2 306 666 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Środki do zakontraktowania (EURO) Kurs przeliczeniowy: 1 euro = 3,9009 PLN

14 14 Punkty informacyjne EFS utworzone przez WUP w Krakowie WUP w Krakowie Plac Na Stawach 1, pok. 110-111 (I p.) telefon 012/ 42-40-737; 012/ 42-40-702 e-mail: efs@wup-krakow.pl Zespół Zamiejscowy WUP w Nowym Sączu ul. Węgierska 146, telefon 018/ 442-94-90 e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl Zespół Zamiejscowy WUP w Tarnowie al. Solidarności 5-9, telefon 014/ 626-95-43 e-mail: efs@wup.tarnow.pl

15 15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR z perspektywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Kraków, 16 grudnia 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google