Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR z perspektywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Kraków, 16 grudnia 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR z perspektywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Kraków, 16 grudnia 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR z perspektywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Kraków, 16 grudnia 2005 r.

2 2 WyszczególnienieŚrodki [EURO] 2.1 Rozwój umiejętności związany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ogółem EURO EURO EURO EURO 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa ogółem EURO EURO EURO 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi ogółem EURO EURO EURO Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Alokacja środków na lata (EFS+budżet państwa)

3 3 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i ogłoszonych konkursów 306 złożonych wniosków Szkolenia i doradztwo 3 konkursy Praktyki 1 konkurs Badania i analizy 1 konkurs Reorientacja zawodowa na terenach wiejskich 2 konkursy Reorientacja zawodowa na terenach restrukturyzo- wanych 3 konkursy

4 4 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Wyniki procedury konkursowej zawarto 48 umów o dofinansowanie realizacji projektu 13 projektów nie uzyskało dofinansowania z powodu wyczerpania się środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektów w danym konkursie (Działanie 2.1) 128 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny merytorycznej 84 wnioski zostały odrzucone na etapie weryfikacji formalnej 33 wnioski podlegają obecnie weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej

5 5 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4

6 6 Typy realizowanych projektów

7 7 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Struktura wnioskodawców

8 8 Wykorzystanie środków w rozstrzygniętych konkursach Wartość złożonych projektów ,14 Wartość dofinansowanych projektów: ,67 Wartość dofinansowania: ,78

9 9 Wdrażanie Działania 2.1 Liczba złożonych projektów: 248 Wartość dofinansowania: PLN Liczba realizowanych projektów: 43 Wartość realizowanych projektów: PLN Wartość dofinansowania: PLN Wartość przekazanych dotacji: PLN Stopień wydatkowania zakontraktowanych środków: 24,25% Planowana liczba beneficjentów ostatecznych: Liczba beneficjentów ostatecznych wg stanu na :

10 10 Wdrażanie Działania 2.3 Liczba złożonych projektów: 41 Wartość dofinansowania: PLN Liczba realizowanych projektów: 3 Wartość realizowanych projektów = wartość dofinansowania: PLN Wartość przekazanych dotacji: 0 Stopień wydatkowania zakontraktowanych środków: 0% Planowana liczba beneficjentów ostatecznych: 480 Liczba beneficjentów ostatecznych 0 wg stanu na r.:

11 11 Wdrażanie Działania 2.4 Liczba złożonych projektów: 17 Wartość dofinansowania: PLN Liczba realizowanych projektów: 0 Wartość realizowanych projektów = wartość dofinansowania: 0 Trwa ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu zakończonego r.

12 12 Wdrażanie Działania 2.4 Trwa konkurs zamknięty ogłoszony 13 grudnia 2005 r. Ostatnim dniem składania wniosków jest 31 stycznia 2006 r. Wnioski można składać we wszystkich trzech Punktach Informacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

13 13 DziałanieAlokacja (EFS +budżet państwa) Środki zakontraktowane Środki do zakontraktowania Środki do zakontrakto- wania z uwzględnieniem realokacji Działanie (43 umowy) ( w tym na projekty własne WUP) Działanie (3 umowy) nie objęte realokacją Działanie Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Środki do zakontraktowania (EURO) Kurs przeliczeniowy: 1 euro = 3,9009 PLN

14 14 Punkty informacyjne EFS utworzone przez WUP w Krakowie WUP w Krakowie Plac Na Stawach 1, pok (I p.) telefon 012/ ; 012/ Zespół Zamiejscowy WUP w Nowym Sączu ul. Węgierska 146, telefon 018/ Zespół Zamiejscowy WUP w Tarnowie al. Solidarności 5-9, telefon 014/

15 15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR z perspektywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Kraków, 16 grudnia 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google