Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rola sektora bankowego w systemie absorpcji funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013 Banki a wspieranie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rola sektora bankowego w systemie absorpcji funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013 Banki a wspieranie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego."— Zapis prezentacji:

1 1 Rola sektora bankowego w systemie absorpcji funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013 Banki a wspieranie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego Włodzimierz Grudziński Prezes Zarządu Banku BISE

2 2 Plan prezentacji Dotychczasowe doświadczenia Założenia nowej perspektywy finansowej 2007-2013 Postulowana rola banków w procesie absorpcji

3 3 Dotychczasowe doświadczenia Brak danych na temat faktycznego udziału banków w procesie finansowania projektów unijnych JST. Wzrost roli banków jako doradców przy skomplikowanych projektach sfery partnerstwa publiczno-prywatnego. Faworyzowanie Banku BGK w procesie prefinansowania działań JST. Brak ścisłej współpracy pomiędzy bankami i instytucjami zarządzającymi odpowiedzialnymi za programy dla JST.

4 4 Założenia nowej perspektywy finansowej Uproszczenie procedur aplikacyjnych Decentralizacja rozwoju regionalnego – 16 RPO Wyrównywanie różnic rozwojowych regionów – PO Rozwój Polski Wschodniej Zwiększenie kompetencji samorządów wojewódzkich – rola instytucji zarządzających RPO Wprowadzenie w latach 2007-2010 zasady n+3 jest szczególnie korzystne zwłaszcza w przypadku inwestycji samorządowych.

5 5 Uproszczenie procedur aplikacyjnych Stworzenie sprawniejszego i prostszego systemu wdrażania przyczyni się do pełniejszego wykorzystania tych środków. PROBLEM: W celu uproszczenia procedur i zbliżenia do procedur bankowych, konieczne jest włączenie przedstawicieli banków do pracy nad przygotowywaniem systemu absorpcji. Konieczność zestandaryzowania procedur i dokumentacji aplikacyjnej w poszczególnych RPO.

6 6 Decentralizacja rozwoju regionalnego Stworzenie Regionalnych Programów Operacyjnych oraz PO Rozwój Polski Wschodniej pozwoli na lepsze ukierunkowanie pomocy strukturalnej w poszczególnych regionach. PROBLEM: Rozczarowuje wielkość przyznanych funduszy - zaledwie 26,8% całości środków zostanie przeznaczonych na RPO i 3,6% na PO Rozwój Polski Wschodniej. Wcześniej zapowiadano, że będzie to blisko 51% całości alokacji funduszy strukturalnych.

7 7 Zwiększenie kompetencji samorządów wojewódzkich Przekazanie roli instytucji zarządzających samorządom wojewódzkim to kolejny pozytywny krok w stronę decentralizacji PROBLEM: Konieczność wyznaczenia w ramach RPO koordynatora dla instytucji zarządzających, w celu ujednolicenia procedur w poszczególnych województwach.

8 8 Rola BGK w prefinansowaniu Wprowadzenie przypisanego BGK prefinansowania projektów JST, w postaci zaliczek bądź etapowania wypłat, może całkowicie wykluczyć banki komercyjne z procesu absorpcji funduszy unijnych przez JST. W efekcie obowiązek dokonywania szczegółowej analizy finansowej zostanie przeniesiony na instytucje zarządzające, czyli samorządy wojewódzkie.

9 9 Zmiany w finansach publicznych Większa przejrzystość finansów samorządowych spowoduje wzrost dynamiki na rynku samorządowych papierów dłużnych. Nałożenie na samorządy limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wymusi uchwalanie takich programów, co wpłynie na lepsze postrzeganie samorządów przez instytucje finansujące, a tym samym większą dostępność do finansowania. Nierozstrzygnięta sprawa nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych.

10 10 Postulowana rola banków w procesie absorpcji

11 11 Współudział w procesie programowania Postulujemy włączenie przedstawicieli sektora bankowego do pracy nad przygotowywaniem systemu absorpcji funduszy unijnych.

12 12 Współpraca banków i instytucji zarządzających Konieczne jest wzmocnienie współpracy pomiędzy bankami, a samorządami wojewódzkimi w ramach RPO na wzór tej, która została wypracowana w SPO WKP 2.3 pomiędzy bankami i PARP.

13 13 Szkolenia systemowe dla środowiska bankowego Postulujemy przygotowanie w ramach pomocy technicznej, systemowych szkoleń dla przedstawicieli banków komercyjnych w celu podwyższenia kwalifikacji doradczych bankowców. Banki mogą zorganizować specjalne staże dla pracowników instytucji wdrażających w celu przedstawienia zasad stosowanych przy prefinansowaniu projektów.

14 14 Banki w systemie doradztwa Postulujemy włączenie banków do systemu doradztwa dla JST i przeznaczenie części środków z pomocy technicznej na finansowanie tych działań.


Pobierz ppt "1 Rola sektora bankowego w systemie absorpcji funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013 Banki a wspieranie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google