Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe zasady podziału dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych im.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe zasady podziału dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych im."— Zapis prezentacji:

1 Nowe zasady podziału dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych im ustawami.

2 W wyniku analizy materiałów przesłanych przez jednostki samorządu terytorialnego do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w listopadzie 2008 r. ustalono, że do zadań, które generują najwyższe koszty, ze względu na ilość realizowanych spraw lub ich specyfikę, należą: w gminach: sprawy z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz ewidencji działalności gospodarczej łącznie ok. 80 % kosztów realizacji wszystkich zadań. w powiatach: sprawy z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami oraz środowiska i rolnictwa - łącznie ok. 80 % kosztów realizacji wszystkich zadań.

3 Podział środków pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonany zostanie według kryterium liczby realizowanych przez nie spraw. Środki na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej podzielone zostaną pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego według kryterium liczby ludności.

4 Przykład. Sposób obliczenia środków dotacji dla gminy X na realizację
zadania pn. „Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego” – dane hipotetyczne. Łączna kwota dotacji do przekazania gminom w rozdziale = zł Udział kosztów zadania w kosztach realizacji wszystkich zadań w skali województwa = 5 % Kwota dotacji na realizację zadania = 5 % x zł = zł. Liczba spraw w skali województwa = Liczba spraw w gminie X = 5.000 Kwota dotacji dla gminy X = : x zł = zł

5 Ostateczny podział środków dotacji celowej dokonany zostanie po analizie i weryfikacji materiałów, które zostaną przesłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przez jednostki samorządu terytorialnego w styczniu 2009 r. Jednostki samorządu terytorialnego zostaną również zobligowane do sprawozdawczości w zakresie liczby realizowanych spraw oraz wykorzystania środków dotacji celowej. Przedstawione przez nie dane będą przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki.

6 Harmonogram prac nad podziałem dotacji celowej.
Małopolski Urząd Wojewódzki przesłał tabelę ze wskazanymi zadaniami realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego z prośbą o podanie liczby spraw w 2008 r. oraz czasu realizacji jednej sprawy: do gmin – 15 stycznia 2009 r. z terminem odpowiedzi – 19 stycznia 2009 r. do powiatów – 19 stycznia 2009 r. z terminem odpowiedzi – 21 stycznia 2009 r. W terminie do 28 stycznia 2009 r. dokonana zostanie analiza otrzymanych materiałów oraz ostateczny podział środków dotacji celowej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.


Pobierz ppt "Nowe zasady podziału dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych im."

Podobne prezentacje


Reklamy Google