Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tarnów, 12 marca 2009 rok Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania Porozumienia na 2009 rok Wydział Polityki Społecznej MUW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tarnów, 12 marca 2009 rok Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania Porozumienia na 2009 rok Wydział Polityki Społecznej MUW."— Zapis prezentacji:

1 Tarnów, 12 marca 2009 rok Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania Porozumienia na 2009 rok Wydział Polityki Społecznej MUW

2 Porozumienia na 2009 rok - środki finansowe Środki zaplanowane w budżecie Wojewody Małopolskiego – 25 004 000 zł/- ograniczenie 5 004 000 zł/ 20 004 000 zł Środki z rezerwy celowej budżetu państwa, potwierdzone pismem MP i PS – 11 628 387 zł Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na Program – 36 686 387 zł/31 686 387 zł

3 Zapotrzebowanie samorządów – zgłoszenie potrzeb do MP i PS: - ogółem - 64 775 517 zł - dotacja - 41 207 600 zł - środki własne – 23 567 917 zł Zweryfikowane przez MUW potrzeby samorządów: - ogółem - 58 355 449 - dotacja – 34 890 286 zł - środki własne – 23 465 163 zł Porozumienia na 2009 rok - środki finansowe

4 Różnica pomiędzy posiadanymi (potwierdzonymi) środkami finansowymi (budżet wojewody + rezerwa celowa budżetu państwa) a nie zweryfikowanymi potrzebami samorządów: - 4 521 213 zł/ - 9 521 213 Różnica pomiędzy posiadanymi środkami finansowymi a zweryfikowanymi potrzebami samorządów: + 1 796 101/ - 3 203 899 zł Porozumienia na 2009 rok - środki finansowe

5 Kryteria przyjęte do podziału środków na Program w 2009 r W 2009 roku, do momentu pozyskania dodatkowych środków finansowych, w porozumieniach zostaną uwzględnione jedynie wydatki związane z dożywianiem i dowozem posiłków, Wszystkie wnioski gmin, które zgłosiły potrzeby w zakresie tworzenia lub doposażenia kuchni lub punktów wydawania posiłków zostaną przeliczone na nowo bez uwzględnienia tych wydatków, Udział środków własnych gminy poniżej 40% - możliwy w przypadku dożywiania dzieci wyłącznie gorącym posiłkiem,

6 Wszystkie gminy, które zgłosiły udział środków własnych poniżej 40%, a nie spełniały poprzedniego warunku – zostały przeliczone do 40% udziału środków własnych w programie. Dotacja wojewody do posiłku, wynosić może maksymalnie 80% kwoty 4,5 zł. Kryteria przyjęte do podziału środków na Program w 2009 r

7 W porozumieniach zostanie zagwarantowane 91 % dotacji niezbędnej na dofinansowanie dożywiania, Uzupełnienie dotacji zostanie dokonane w miarę pozyskania dodatkowych środków finansowych, Wszystkie zmiany dokonane przez pracowników Wydziału zostaną zaproponowane w przesłanych porozumieniach do akceptacji samorządów. Kryteria przyjęte do podziału środków na Program w 2009 r

8 Kryteria podziału dodatkowych środków finansowych Dodatkowe środki finansowe zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na: Uzupełnienie brakującej dotacji, Obniżenia udziału własnego samorządów, które zapewnią dożywianie wyłącznie w formie gorącego posiłku, Doposażenie punktów wydawania posiłków dla samorządów, korzystających z produktów żywnościowych z Banku, Żywności, Caritasu i PKPS

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Tarnów, 12 marca 2009 rok Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania Porozumienia na 2009 rok Wydział Polityki Społecznej MUW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google