Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System zachęt dla młodych naukowców Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leszek Grabarczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System zachęt dla młodych naukowców Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leszek Grabarczyk."— Zapis prezentacji:

1 System zachęt dla młodych naukowców Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leszek Grabarczyk

2 POLITYKA WOBEC MŁODYCH NAUKOWCÓW Działania obejmują bądź obejmą: programy Ministra na rzecz młodych naukowców, przyznawanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 lat, zwiększanie udziału młodych naukowców w realizacji projektów badawczych i celowych poprzez stosowanie przy ocenie projektów dodatkowego kryterium ich udziału w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, włączanie młodych doktorów habilitowanych w prace resortu, poprzez zapraszanie do zespołów opiniodawczo-doradczych oraz paneli recenzenckich, powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw mobilności i karier naukowych, którego zadaniem będzie m. in. przygotowywanie rekomendacji dotyczących zwiększania zainteresowania młodych ludzi karierami naukowymi.

3 PROGRAM WSPARCIA MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW Program skierowany jest do posiadających obywatelstwo polskie pracowników naukowych co najmniej ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionych w polskiej jednostce naukowej. Program skierowany jest do posiadających obywatelstwo polskie pracowników naukowych co najmniej ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionych w polskiej jednostce naukowej. Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców. Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców. Program będzie realizowany poprzez dofinansowanie udziału polskich naukowców w projektach badawczych wykonywanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Program będzie realizowany poprzez dofinansowanie udziału polskich naukowców w projektach badawczych wykonywanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Wsparcie z programu udzielane jest na udział w projektach w dziedzinach nauki uznanych za priorytetowe. Wsparcie z programu udzielane jest na udział w projektach w dziedzinach nauki uznanych za priorytetowe.

4 PROGRAM WSPARCIA MIEDZYSEKTOROWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom na koszty zatrudnienia naukowca, który będzie realizował projekt badawczy. Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom na koszty zatrudnienia naukowca, który będzie realizował projekt badawczy. Celem realizacji programu jest zwiększenie mobilności polskich naukowców między sektorami nauki i gospodarki. Celem realizacji programu jest zwiększenie mobilności polskich naukowców między sektorami nauki i gospodarki. Preferencyjnie traktowane będą projekty B+R: Preferencyjnie traktowane będą projekty B+R: realizowane we współpracy z jednostką naukową,realizowane we współpracy z jednostką naukową, realizowane we współpracy z innym/i MSP lub innym/i przedsiębiorcami,realizowane we współpracy z innym/i MSP lub innym/i przedsiębiorcami, których przedmiotem są badania multi- i/lub transdyscyplinarne, przy czym te ostatnie powinny być oceniane wyżej,których przedmiotem są badania multi- i/lub transdyscyplinarne, przy czym te ostatnie powinny być oceniane wyżej, o tematyce zgodnej z Krajowym Programem Ramowym,o tematyce zgodnej z Krajowym Programem Ramowym, które są już dofinansowywane jako projekty celowe,które są już dofinansowywane jako projekty celowe, realizowane w ramach Programu Ramowego UE lub innego międzynarodowego programu B+R.realizowane w ramach Programu Ramowego UE lub innego międzynarodowego programu B+R.

5 PROGRAM WSPIERANIA MŁODYCH DOKTORÓW FINANSOWANIE BADAŃ WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW Adresaci programu: młodzi doktorzy (ci, którzy otrzymali stopień doktora nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o finansowanie z programu). Adresaci programu: młodzi doktorzy (ci, którzy otrzymali stopień doktora nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o finansowanie z programu). Cel programu: Cel programu: ułatwienie młodym naukowcom nabycia kompetencji, umiejętności i wiedzy wymaganych od samodzielnego badacza,ułatwienie młodym naukowcom nabycia kompetencji, umiejętności i wiedzy wymaganych od samodzielnego badacza, wykorzystanie programu jako instrumentu umożliwiającego nadanie dynamiki ich karierze naukowej,wykorzystanie programu jako instrumentu umożliwiającego nadanie dynamiki ich karierze naukowej, zwiększenie mobilności polskich młodych naukowców oraz tworzenie nowych więzi między naukowcami oraz między jednostkami naukowymi.zwiększenie mobilności polskich młodych naukowców oraz tworzenie nowych więzi między naukowcami oraz między jednostkami naukowymi. Program realizowany będzie przez finansowanie lub współfinansowanie projektów badawczych wykonywanych przez młodych doktorów w innej jednostce naukowej niż ta, w której otrzymali stopień doktora. Program realizowany będzie przez finansowanie lub współfinansowanie projektów badawczych wykonywanych przez młodych doktorów w innej jednostce naukowej niż ta, w której otrzymali stopień doktora. Tematyka projektów musi mieścić się w dziedzinach nauki uznanych za priorytetowe. Tematyka projektów musi mieścić się w dziedzinach nauki uznanych za priorytetowe.

6 WELCOME PACKAGE Welcome Package – inaczej: zestaw instrumentów mających zachęcić laureatów grantów ERC do: wybrania Polski jako miejsca realizacji grantu, wybrania Polski jako miejsca realizacji grantu, pozostania w Polsce po zakończeniu realizacji projektu finansowanego przez ERC. pozostania w Polsce po zakończeniu realizacji projektu finansowanego przez ERC. Instrumenty możliwe do zastosowania od zaraz: zwiększenie finansowania projektu już realizowanego w ramach programu POL-POSTDOC (w granicach 100 tys. zł.), jeśli w jego ramach będą mogły być wykonywane badania zbieżne z zapotrzebowaniem projektu laureata ERC; zwiększenie finansowania projektu już realizowanego w ramach programu POL-POSTDOC (w granicach 100 tys. zł.), jeśli w jego ramach będą mogły być wykonywane badania zbieżne z zapotrzebowaniem projektu laureata ERC; zwiększenie finansowania projektów badawczych własnych, których wykonawcy znajdą się w zespole badawczym laureata grantu ERC - w ramach których mogą być wykonywane prace B+R. zwiększenie finansowania projektów badawczych własnych, których wykonawcy znajdą się w zespole badawczym laureata grantu ERC - w ramach których mogą być wykonywane prace B+R. Instrumenty możliwe do zastosowania w przyszłości: Ustanowienie programu MNiSW na podstawie art. 14 ustawy o zasadach finansowania nauki. Ustanowienie programu MNiSW na podstawie art. 14 ustawy o zasadach finansowania nauki.

7 Dziękuję za uwagę! Leszek Grabarczyk Zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Nauki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Pobierz ppt "System zachęt dla młodych naukowców Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leszek Grabarczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google