Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO lub INNĄ FORMĄ RAŻENIA ZBIOROWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO lub INNĄ FORMĄ RAŻENIA ZBIOROWEGO"— Zapis prezentacji:

1 PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO lub INNĄ FORMĄ RAŻENIA ZBIOROWEGO
PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO lub INNĄ FORMĄ RAŻENIA ZBIOROWEGO (zadania dyspozytora) Za zgodą i przy współpracy KWP w Katowicach podinsp. mgr Robert Zasłona asp.szt. mgr Jarosław Leszko Sztab Policji KWP w Białymstoku

2 PROCEDURA POSTĘPOWANIA DYSPOZYTORA (PO UZYSKANIU INFORMACJI OD KIEROWCY O UJAWNIENIU NIEZNANEGO PRZEDMIOTU MOGĄCEGO STANOWIĆ ZAGROŻENIE WYBUCHOWE lub OBECNOŚCI OSOBY NIEBEZPIECZNEJ) 1. Potwierdzić czy kierowca zrealizował punkty procedury:      Ustalić spośród pasażerów właściciela podejrzanego przedmiotu       Jeśli go nie ma nakazać pasażerom opuszczenie pojazdu wraz ze swoimi bagażami i rzeczami osobistymi i oddalenie się od niego na minimum metrów         4. Jeśli to możliwe sprawdzić wzrokowo ze wszystkich stron jaka jest zawartość tego przedmiotu  PAMIĘTAJ! PRZYPOMNIJ KIEROWCY, IŻ PODEJRZANEGO PRZEDMIOTU BEZWZGLĘDNIE NIE NALEŻY DOTYKAĆ!!! 2. Uruchomić procedurę jak najszybszego powiadomienia o zdarzeniu Policji i dyrektora firmy (w zawiadomieniu wskazać jakie czynności podjął już kierowca, w tym co dzieje się z zagrożonym pojazdem – czy stoi w określonym miejscu czy też udaje się w miejsce bezpieczne),

3 PROCEDURA POSTĘPOWANIA DYSPOZYTORA (PO UZYSKANIU INFORMACJI OD KIEROWCY O UJAWNIENIU NIEZNANEGO PRZEDMIOTU MOGĄCEGO STANOWIĆ ZAGROŻENIE WYBUCHOWE lub OBECNOŚCI OSOBY NIEBEZPIECZNEJ) 3. W kontakcie z kierowcą monitorować podejmowane przez niego czynności 4. Jeśli pojazd został przemieszczony w miejsce bezpieczne natychmiast powiadomić o nim Policję i skierować tam wóz pomocy technicznej, 5. Jeżeli istnieje potrzeba skierować na miejsce zdarzenia pojazd zastępczy, który zabierze ewakuowanych pasażerów, 6. O miejscu postoju zagrożonego pojazdu powiadomić też innych kierowców firmy w celu: - zatrzymania swoich pojazdów i sprawdzenia czy w ich pojazdach nie znajdują się nieznane przedmioty,        - zmiany przez nich trasy przejazdu (ominięcie strefy zagrożenia), 7. O wyniku sprawdzeń pozostałych pojazdów firmy powiadomić Policję.

4 PROCEDURA POSTĘPOWANIA DYSPOZYTORA (PO UZYSKANIU INFORMACJI OD KIEROWCY O UJAWNIENIU NIEZNANEGO PRZEDMIOTU MOGĄCEGO STANOWIĆ ZAGROŻENIE WYBUCHOWE lub OBECNOŚCI OSOBY NIEBEZPIECZNEJ) CELEM ZAPOBIEŻENIA PANICE WŚRÓD PASAŻERÓW DYSPOZYTORZY I KIEROWCY POWINNI STOSOWAĆ KODY INFORMOWANIA SIĘ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI PAMIĘTAJ!!! W PRZYPADKU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO NA POJAZD WYDAJ POLECENIE NIEZWŁOCZNEGO ZATRZYMANIA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW PRZEDSIĘBIORSTWA I NATYCHMIASTOWEJ EWAKUACJI PASAŻERÓW

5 P Y T A N I A ?

6 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO lub INNĄ FORMĄ RAŻENIA ZBIOROWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google