Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Popytowe podejście do innowacji Design thinking

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Popytowe podejście do innowacji Design thinking"— Zapis prezentacji:

1 Popytowe podejście do innowacji Design thinking
2011 Popytowe podejście do innowacji Design thinking Wojciech Pander

2 Popytowe podejście do innowacji jako nowa koncepcja procesu innowacyjnego w firmie
Model liniowy innowacji Model łańcuchowy Model otwarty innowacji (open innovation) Źródło: opracowanie własne

3 Przykładowe koncepcje tworzenia innowacji w firmach...
...czyli od modelu liniowego do modelu otwartego innowacji Open innovation – angażowanie podmiotów zewnętrznych do procesów tworzenia i wdrażania innowacji UDI – wykorzystanie wiedzy użytkowników w celu rozwijania nowych produktów i usług (systematyczne angażowanie użytkowników); źródłem innowacji są doświadczeni konsumenci (tworzenie platformy współpracy i wymiany opinii) - Design thinking – metodologia działań innowacyjnych która przedmiotem odniesienia czyni się człowieka i jego potrzeby (atrakcyjny design służy budowaniu emocji) Krzywa wartości jako narzędzie Blue Ocean Strategy W marketingu mówi się o kastomizacji...i crowdsourcingu...

4 Popytowe podejście do innowacji... user driven innovation
„Konsumenci już się zorientowali, że znaleźli się na lepszej pozycji i jaką mają siłę. Firmy muszą pogodzić się z tym, że zamiast kontrolować zachowanie klientów, jak było do tej pory, same znajdują się pod kontrolą. To sprawia, że dotychczasowe strategie marketingowe i kanały dystrybucji zawodzą, bo często trudno zidentyfikować docelowego konsumenta. Reguły rządzące stosunkami z klientem uległy zmianie i obecnie mówi się, że sukces odniosą ci, którzy będą potrafili współtworzyć z klientem oczekiwane przez niego wartości, wspólnie kształtować ofertę usługową czy tworzyć produkty” Cytat rozmowy z dr Markiem Madejem - Prezesem Zarządu MARANI Sp. z o.o., Nowe Życie Gospodarcze, NR 17-18, września 2008r.

5 Co to jest UDI? UDI (User-Driven Innovation) - to proces wykorzystania wiedzy użytkowników w celu rozwijania nowych produktów, usług oraz koncepcji, który bazuje na prawdziwym zrozumieniu potrzeb użytkowników i systematycznie angażuje użytkowników w proces rozwoju przedsiębiorstwa Definicja na podstawie publikacji Nordic Innovation Centre, User-Driven Innovation Context and Cases in the Nordic Region.

6 Nurty w popytowym podejściu do innowacji

7 Metody i techniki badawcze użyteczne w procesie UDI
IDI Obserwacja Grupy fokusowe Techniki projekcyjne Warsztaty Techniki heurystyczne Techniki analityczne Panele ekspertów Testowanie Źródło: opracowanie własne

8 Strategia innowacji firmy według UDI
rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań konsumentów kreowanie nowych pomysłów, projektowanie rozwiązań zdolności i możliwości technologiczne oszacowanie możliwości rynkowych wdrażanie strategia innowacji Źródło: opracowanie własne

9 Co wyróżnia UDI od tradycyjnego podejścia?
Metoda UDI różni się od standardowego podejścia takimi elementami jak: produkowanie tego, co się sprzedaje (technology push), a nie sprzedawanie tego, co jest już wyprodukowane; inwestowanie w umiejętności, zasoby w celu lepszego zrozumienia konsumentów i ich potrzeb (jawnych i ukrytych); używanie różnorodnych narzędzi i metod w procesie innowacyjnym – kombinacje nie tylko technicznych i biznesowych narzędzi, ale także włączenie w proces innowacyjny fachowej wiedzy i kompetencji innych użytkowników; bardziej bezpośrednie obejmowanie konsumentów procesem innowacji – przez obserwacje procesów i współuczestnictwo w tworzeniu innowacji.

10 Co wyróżnia UDI od tradycyjnego podejścia?
Koncepcja UDI wpisuje się w potrzebę rozwijania zewnętrznych źródeł informacji w przedsiębiorstwach; Proces wdrażania innowacji w oparciu o UDI powoduje zmiany organizacyjno - marketingowe w przedsiębiorstwach; Istotą koncepcji UDI jest komunikacja z klientami. Stosowane w tym celu techniki i metody badawcze powinny skupiać się na maksymalizacji efektów współpracy: przedsiębiorstwo – klient; Wdrażanie UDI w przedsiębiorstwach daje szereg korzyści wynikających z interakcji z otoczeniem, ale również napotyka na bariery i problemy o charakterze wewnętrznym, które należy neutralizować.

11 Metody i instrumenty wykorzystywane w ramach
popytowego podejścia do innowacji Internet !!! Firmy badawcze lub eksperci zewnętrzni Własne zespoły analityczne

12 Metody i instrumenty wykorzystywane w ramach popytowego podejścia do innowacji – jak je przeprowadzić? Pogłębione wywiady indywidualne Obserwacja Grupy focusowe Panele ekspertów Techniki heurystyczne Techniki projekcyjne Inne techniki analityczne Testowanie Gry

13 Praktyczne przykłady zastosowania na świecie popytowego podejścia do innowacji
BZ WBK DELL STARBUCKS

14 BZ WBK https://bankpomyslow.bzwbk.pl/ mechanizm zbierania insightów z rynku, włączenie konsumentów w kreowanie produktów i pomysłów na działania marki użytkownicy facebooka mogą logować się swoim loginem ze społeczności facebook bez konieczności rejestracji klienci generują pomysły dotyczące zmiany oferty banku, do tej pory stworzyli ich prawie 2000

15 DELL Idea Storm – globalna społeczność klientów Dell, istniejąca od lutego 2007 w tym czasie społeczność Idea Storm zgłosiła pomysłów, a Dell wdrożył 410 z nich każdy zarejestrowany użytkownik może zgłosić swój pomysł oraz głosować i komentować pomysły innych osób dzięki koncepcji „burz” Dell ma możliwość nakierowania użytkowników na jeden, istotny w danym momencie temat i zebrania feedbacku do prowadzonych działań

16 Starbucks jasna i przejrzysta struktura skupienie się na idei generowania pomysłów, głosowaniu, komentowaniu i wdrożeniu rozbudowa struktury o ankiety i sondy na zasadzie „Pytanie Dnia” oraz blog relacjonujący postępy w pracach mechanizm budowania autorytetu i statusu w formie rankingu najaktywniejszych użytkowników

17 Design Thinking jako sposób tworzenia innowacji w skali świata
W ujęciu kształtowania strategii firmy design thinking to proces, który jest zorientowany na człowieka i opiera się na obserwacji, współpracy, szybkiej nauce, wizualizacji pomysłów, szybkim prototypowaniu, przy jednoczesnym wykorzystaniu analizy biznesowej. Koncepcja ta z pewnością wymaga zmian w strukturze firmy, procesach oraz normach kulturowych w przedsiębiorstwach. Jest to zaangażowanie metod obserwacji, etnografi i, słuchania, patrzenia i obserwowania w celu zrozumienia ludzkich potrzeb (koncepcja bazuje na głębokim zrozumieniu potrzeb)

18 Design thinking (myślenie rozwiązaniami) – - jak wprowadzać innowacje
Definiowanie problemu Powołanie zespołu (multidyscyplinarność) Obserwacja (zrozumienie użytkownika) Szukanie rozwiązań (techniki heurystyczne) Prototypowanie

19 Warsztat...

20 Kontakt: wpander@case.com.pl
Dziękuję za uwagę Kontakt:


Pobierz ppt "Popytowe podejście do innowacji Design thinking"

Podobne prezentacje


Reklamy Google