Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Popytowe podejście do innowacji Design thinking Wojciech Pander 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Popytowe podejście do innowacji Design thinking Wojciech Pander 2011."— Zapis prezentacji:

1 Popytowe podejście do innowacji Design thinking Wojciech Pander 2011

2 Popytowe podejście do innowacji jako nowa koncepcja procesu innowacyjnego w firmie Model liniowy innowacji Model łańcuchowy Model otwarty innowacji (open innovation) Źródło: opracowanie własne

3 Przykładowe koncepcje tworzenia innowacji w firmach......czyli od modelu liniowego do modelu otwartego innowacji -Open innovation – angażowanie podmiotów zewnętrznych do procesów tworzenia i wdrażania innowacji - UDI – wykorzystanie wiedzy użytkowników w celu rozwijania nowych produktów i usług (systematyczne angażowanie użytkowników); źródłem innowacji są doświadczeni konsumenci (tworzenie platformy współpracy i wymiany opinii) - Design thinking – metodologia działań innowacyjnych która przedmiotem odniesienia czyni się człowieka i jego potrzeby (atrakcyjny design służy budowaniu emocji) - Krzywa wartości jako narzędzie Blue Ocean Strategy - W marketingu mówi się o kastomizacji...i crowdsourcingu...

4 Konsumenci już się zorientowali, że znaleźli się na lepszej pozycji i jaką mają siłę. Firmy muszą pogodzić się z tym, że zamiast kontrolować zachowanie klientów, jak było do tej pory, same znajdują się pod kontrolą. To sprawia, że dotychczasowe strategie marketingowe i kanały dystrybucji zawodzą, bo często trudno zidentyfikować docelowego konsumenta. Reguły rządzące stosunkami z klientem uległy zmianie i obecnie mówi się, że sukces odniosą ci, którzy będą potrafili współtworzyć z klientem oczekiwane przez niego wartości, wspólnie kształtować ofertę usługową czy tworzyć produkty Cytat rozmowy z dr Markiem Madejem - Prezesem Zarządu MARANI Sp. z o.o., Nowe Życie Gospodarcze, NR 17-18, 14-28 września 2008r. Popytowe podejście do innowacji... user driven innovation

5 Co to jest UDI? UDI (User-Driven Innovation) - to proces wykorzystania wiedzy użytkowników w celu rozwijania nowych produktów, usług oraz koncepcji, który bazuje na prawdziwym zrozumieniu potrzeb użytkowników i systematycznie angażuje użytkowników w proces rozwoju przedsiębiorstwa Definicja na podstawie publikacji Nordic Innovation Centre, User-Driven Innovation Context and Cases in the Nordic Region.

6 Nurty w popytowym podejściu do innowacji

7 Metody i techniki badawcze użyteczne w procesie UDI IDI Obserwacja Grupy fokusowe Techniki projekcyjne Warsztaty Techniki heurystyczne Techniki analityczne Panele ekspertów Testowanie Techniki analityczne Techniki projekcyjne Testowanie Techniki projekcyjne Panele ekspertów Źródło: opracowanie własne

8 Strategia innowacji firmy według UDI rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań konsumentów kreowanie nowych pomysłów, projektowanie rozwiązań zdolności i możliwości technologiczne oszacowanie możliwości rynkowych wdrażanie strategia innowacji Źródło: opracowanie własne

9 Co wyróżnia UDI od tradycyjnego podejścia? Metoda UDI różni się od standardowego podejścia takimi elementami jak: produkowanie tego, co się sprzedaje (technology push), a nie sprzedawanie tego, co jest już wyprodukowane; inwestowanie w umiejętności, zasoby w celu lepszego zrozumienia konsumentów i ich potrzeb (jawnych i ukrytych); używanie różnorodnych narzędzi i metod w procesie innowacyjnym – kombinacje nie tylko technicznych i biznesowych narzędzi, ale także włączenie w proces innowacyjny fachowej wiedzy i kompetencji innych użytkowników; bardziej bezpośrednie obejmowanie konsumentów procesem innowacji – przez obserwacje procesów i współuczestnictwo w tworzeniu innowacji.

10 Co wyróżnia UDI od tradycyjnego podejścia? Koncepcja UDI wpisuje się w potrzebę rozwijania zewnętrznych źródeł informacji w przedsiębiorstwach; Proces wdrażania innowacji w oparciu o UDI powoduje zmiany organizacyjno - marketingowe w przedsiębiorstwach; Istotą koncepcji UDI jest komunikacja z klientami. Stosowane w tym celu techniki i metody badawcze powinny skupiać się na maksymalizacji efektów współpracy: przedsiębiorstwo – klient; Wdrażanie UDI w przedsiębiorstwach daje szereg korzyści wynikających z interakcji z otoczeniem, ale również napotyka na bariery i problemy o charakterze wewnętrznym, które należy neutralizować.

11 Internet !!! Firmy badawcze lub eksperci zewnętrzni Własne zespoły analityczne Metody i instrumenty wykorzystywane w ramach popytowego podejścia do innowacji

12 Metody i instrumenty wykorzystywane w ramach popytowego podejścia do innowacji – jak je przeprowadzić? - Pogłębione wywiady indywidualne - Obserwacja - Grupy focusowe - Panele ekspertów - Techniki heurystyczne - Techniki projekcyjne - Inne techniki analityczne - Testowanie - Gry

13 Praktyczne przykłady zastosowania na świecie popytowego podejścia do innowacji - BZ WBK - DELL - STARBUCKS

14 BZ WBK https://bankpomyslow.bzwbk.pl/ użytkownicy facebooka mogą logować się swoim loginem ze społeczności facebook bez konieczności rejestracji klienci generują pomysły dotyczące zmiany oferty banku, do tej pory stworzyli ich prawie 2000 mechanizm zbierania insightów z rynku, włączenie konsumentów w kreowanie produktów i pomysłów na działania marki

15 DELL http://ideastorm.com/ Idea Storm – globalna społeczność klientów Dell, istniejąca od lutego 2007 w tym czasie społeczność Idea Storm zgłosiła 13 778 pomysłów, a Dell wdrożył 410 z nich każdy zarejestrowany użytkownik może zgłosić swój pomysł oraz głosować i komentować pomysły innych osób dzięki koncepcji burz Dell ma możliwość nakierowania użytkowników na jeden, istotny w danym momencie temat i zebrania feedbacku do prowadzonych działań

16 Starbucks http://mystarbucksidea.force.com/ jasna i przejrzysta struktura skupienie się na idei generowania pomysłów, głosowaniu, komentowaniu i wdrożeniu rozbudowa struktury o ankiety i sondy na zasadzie Pytanie Dnia oraz blog relacjonujący postępy w pracach mechanizm budowania autorytetu i statusu w formie rankingu najaktywniejszych użytkowników

17 Design Thinking jako sposób tworzenia innowacji w skali świata Design thinking W ujęciu kształtowania strategii firmy design thinking to proces, który jest zorientowany na człowieka i opiera się na obserwacji, współpracy, szybkiej nauce, wizualizacji pomysłów, szybkim prototypowaniu, przy jednoczesnym wykorzystaniu analizy biznesowej. Koncepcja ta z pewnością wymaga zmian w strukturze firmy, procesach oraz normach kulturowych w przedsiębiorstwach. Jest to zaangażowanie metod obserwacji, etnografi i, słuchania, patrzenia i obserwowania w celu zrozumienia ludzkich potrzeb (koncepcja bazuje na głębokim zrozumieniu potrzeb)

18 Design thinking (myślenie rozwiązaniami) – - jak wprowadzać innowacje Definiowanie problemuPowołanie zespołu (multidyscyplinarność)Obserwacja (zrozumienie użytkownika)Szukanie rozwiązań (techniki heurystyczne)Prototypowanie

19 Warsztat...

20 Dziękuję za uwagę Kontakt: wpander@case.com.pl


Pobierz ppt "Popytowe podejście do innowacji Design thinking Wojciech Pander 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google