Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Białystok 2013 www.bbn.gov.pl 1 Stanisław Koziej BEZPIECZEŃSTWO POLSKI w świetle rezultatów SPBN KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW Białystok, 25.04.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Białystok 2013 www.bbn.gov.pl 1 Stanisław Koziej BEZPIECZEŃSTWO POLSKI w świetle rezultatów SPBN KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW Białystok, 25.04.2013."— Zapis prezentacji:

1 Białystok 2013 www.bbn.gov.pl 1 Stanisław Koziej BEZPIECZEŃSTWO POLSKI w świetle rezultatów SPBN KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW Białystok, 25.04.2013

2 Zagadnienia: SPBN jako podstawa prac strategicznych w państwie Strategiczne warunki bezpieczeństwa Strategia operacyjna i preparacyjna Zapraszam na stronę: www.bbn.gov.pl www.bbn.gov.pl Białystok 2013 www.bbn.gov.pl 2

3 Główne przesłanie SPBN INTEGRACJA!!!! jako główne przesłanie wniosków i rekomendacji SPBN: Integracja operacyjna – w działaniu – w operacjach wojskowych: joint, w działaniach wojskowo-cywilnych: comprehensive approach Integracja preparacyjna – w przygotowaniu systemu bezpieczeństwa narodowego – systemy holistyczne, kompleksowe, zintegrowane Białystok 2013www.bbn.gov.pl3

4 1.Diagnoza Polski jako podmiotu bezpieczeństwa. Interesy narodowe i cele strategiczne. 2.Prognoza kształtowania się strategicznego środowiska bezpieczeństwa w perspektywie 20 lat. Możliwe scenariusze warunków bezpieczeństwa Polski. 3.Strategia operacyjna (koncepcja działań strategicznych państwa). Możliwe opcje. 4.Strategia preparacyjna (koncepcja przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego). Możliwe opcje. SPBN - główne obszary analizy zgodnie z cyklem strategicznym Środki (zasoby) Sposoby działania Interesy (misje) i cele środowisko Białystok 2013www.bbn.gov.pl4

5 1.Globalne: USA jako strategiczny punkt ciężkości (zwrot ku Azji?); zagrożenia transnarodowe – terroryzm i przestępczość globalna, proliferacja BMR; surowcowe wyzwania, zagrożenia i szanse; cyber:zagrożenia/ryzyka/wyzwania/szanse. 2.Europejskie: NATO postafgańskie?, UE – ryzyka kryzysowe, bez strategicznego drogowskazu, szanse integracyjne, UE-NATO? 3.Krajowe: społeczne (demografia, migracje, przestępczość); gospodarcze (energetyka, infrastruktura, finanse); cyberprzestrzeń. Strategiczne warunki bezpieczeństwa Polski Białystok 2013www.bbn.gov.pl5

6 1. Maksymalnego umiędzynarodowienia działań i przygotowań na rzecz bezpieczeństwa Polski, związana także z przesunięciem uwagi na działania pozamilitarne. 2. Autarkii strategicznej (samodzielności i samo- wystarczalności): zakłada zdecydowane wzmocnienie samodzielności działania państwa w sferze bezpieczeństwa w kontekście kryzysu zbiorowej polityki bezpieczeństwa w Europie i we wspólnocie transatlantyckiej, z dominacją uwagi na twardym bezpieczeństwie. 3. Zrównoważonego umiędzynarodowienia i usamodzielnienia bezpieczeństwa Polski: zakłada wzmacnianie więzi sojuszniczych oraz relacji dwustronnych z najważniejszymi partnerami i uwiarygodnienie przez to zewnętrznych filarów bezpieczeństwa z jednoczesną gotowością do samodzielnego działania w sytuacjach, w których pełna wiarygodność sojusznicza nie może być gwarantowana. Koncepcja strategiczna - opcje Białystok 2013www.bbn.gov.pl6

7 1.Utrzymanie własnej determinacji i gotowości do działania (podmiotowość strategiczna!) w pełnym spektrum dziedzin, obszarów i sektorów bezpieczeństwa narodowego z priorytetowym traktowaniem tych, w których sojusznicze (wspólne) działanie może być utrudnione (sytuacje trudnokonsensusowe). 2.Umacnianie międzynarodowej wspólnoty bezpieczeństwa poprzez działanie na rzecz pogłębiania procesów integracyjnych w Europie opartych na wspólnocie interesów (konsolidacja NATO, wspólnota interesów w UE, partnerstwo z USA). 3.Wspieranie i selektywny udział w międzynarodowym reagowaniu kryzysowym (prewencja, stabilizacja), przeciwdziałającej powstaniu nowych źródeł zagrożeń lub rozprzestrzenianiu się już istniejących kryzysów w wymiarze ponadregionalnym. Strategia operacyjna - priorytety Białystok 2013www.bbn.gov.pl7

8 1.Podsystem kierowania bezpieczeństwem – integracja. 2.Podsystemy operacyjne – profesjonalizacja. 3.Podsystemy wsparcia – powszechność przygotowań. Strategia preparacyjna – priorytety przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego Białystok 2013www.bbn.gov.pl8

9 1.Bezpieczeństwo staje się coraz bardziej złożone i dynamiczne. Strategia szybciej się dezaktualizuje. Potrzeba systematycznych przeglądów. 2.Pierwszy taki przegląd w Polsce: kompleksowe i interdyscyplinarne podejście do bezpieczeństwa. Ukaże się pierwsza w Polsce Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego. 3.Prowadzony równolegle i w powiązaniu z rządowymi pracami nad strategiami rozwojowymi, przy zaangażowaniu całego polskiego środowiska eksperckiego (w tym instytucji pozarządowych). 4.Rezultaty SPBN przyjęte jednomyślnie na posiedzeniu RBN: teraz faza realizacji w decyzjach ustawodawczych i wykonawczych, w planach, programach, ćwiczeniach itp. W 2013 r.: Biała Księga BN, Strategia BN oraz PSDO. PODSUMOWANIE Białystok 2013www.bbn.gov.pl9

10 DZIĘKUJĘ Białystok 2013www.bbn.gov.pl10


Pobierz ppt "Białystok 2013 www.bbn.gov.pl 1 Stanisław Koziej BEZPIECZEŃSTWO POLSKI w świetle rezultatów SPBN KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW Białystok, 25.04.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google