Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI w świetle rezultatów SPBN

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO POLSKI w świetle rezultatów SPBN"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO POLSKI w świetle rezultatów SPBN
KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW Białystok, Stanisław Koziej BEZPIECZEŃSTWO POLSKI w świetle rezultatów SPBN Białystok 2013

2 SPBN jako podstawa prac strategicznych w państwie
Zagadnienia: SPBN jako podstawa prac strategicznych w państwie Strategiczne warunki bezpieczeństwa Strategia operacyjna i preparacyjna Zapraszam na stronę: Białystok 2013

3 Główne przesłanie SPBN
INTEGRACJA!!!! jako główne przesłanie wniosków i rekomendacji SPBN: Integracja operacyjna – w działaniu – w operacjach wojskowych: „joint”, w działaniach wojskowo-cywilnych: „comprehensive approach” Integracja preparacyjna – w przygotowaniu systemu bezpieczeństwa narodowego – systemy holistyczne, kompleksowe, zintegrowane Białystok 2013

4 SPBN - główne obszary analizy zgodnie z cyklem strategicznym
Diagnoza Polski jako podmiotu bezpieczeństwa. Interesy narodowe i cele strategiczne. Prognoza kształtowania się strategicznego środowiska bezpieczeństwa w perspektywie 20 lat. Możliwe scenariusze warunków bezpieczeństwa Polski. Strategia operacyjna (koncepcja działań strategicznych państwa). Możliwe opcje. Strategia preparacyjna (koncepcja przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego). Możliwe opcje. (zasoby) Środki Sposoby działania Interesy (misje) i cele środowisko środowisko Białystok 2013

5 Strategiczne warunki bezpieczeństwa Polski
Globalne: USA jako strategiczny punkt ciężkości (zwrot ku Azji?); zagrożenia transnarodowe – terroryzm i przestępczość globalna, proliferacja BMR; surowcowe wyzwania, zagrożenia i szanse; cyber:zagrożenia/ryzyka/wyzwania/szanse. Europejskie: NATO postafgańskie?, UE – ryzyka kryzysowe, bez strategicznego drogowskazu, szanse integracyjne, UE-NATO? Krajowe: społeczne (demografia, migracje, przestępczość); gospodarcze (energetyka, infrastruktura, finanse); cyberprzestrzeń. Białystok 2013

6 Koncepcja strategiczna - opcje
Maksymalnego umiędzynarodowienia działań i przygotowań na rzecz bezpieczeństwa Polski, związana także z przesunięciem uwagi na działania pozamilitarne. Autarkii strategicznej (samodzielności i samo-wystarczalności): zakłada zdecydowane wzmocnienie samodzielności działania państwa w sferze bezpieczeństwa w kontekście kryzysu zbiorowej polityki bezpieczeństwa w Europie i we wspólnocie transatlantyckiej, z dominacją uwagi na „twardym” bezpieczeństwie. Zrównoważonego umiędzynarodowienia i usamodzielnienia bezpieczeństwa Polski: zakłada wzmacnianie więzi sojuszniczych oraz relacji dwustronnych z najważniejszymi partnerami i uwiarygodnienie przez to zewnętrznych filarów bezpieczeństwa z jednoczesną gotowością do samodzielnego działania w sytuacjach, w których pełna wiarygodność sojusznicza nie może być gwarantowana. Białystok 2013

7 Strategia operacyjna - priorytety
Utrzymanie własnej determinacji i gotowości do działania (podmiotowość strategiczna!) w pełnym spektrum dziedzin, obszarów i sektorów bezpieczeństwa narodowego z priorytetowym traktowaniem tych, w których sojusznicze (wspólne) działanie może być utrudnione (sytuacje trudnokonsensusowe). Umacnianie międzynarodowej wspólnoty bezpieczeństwa poprzez działanie na rzecz pogłębiania procesów integracyjnych w Europie opartych na wspólnocie interesów (konsolidacja NATO, wspólnota interesów w UE, partnerstwo z USA). Wspieranie i selektywny udział w międzynarodowym reagowaniu kryzysowym (prewencja, stabilizacja), przeciwdziałającej powstaniu nowych źródeł zagrożeń lub rozprzestrzenianiu się już istniejących kryzysów w wymiarze ponadregionalnym. Białystok 2013

8 Podsystem kierowania bezpieczeństwem – integracja.
Strategia preparacyjna – priorytety przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego Podsystem kierowania bezpieczeństwem – integracja. Podsystemy operacyjne – profesjonalizacja. Podsystemy wsparcia – powszechność przygotowań. Białystok 2013

9 PODSUMOWANIE Bezpieczeństwo staje się coraz bardziej złożone i dynamiczne. Strategia szybciej się dezaktualizuje. Potrzeba systematycznych przeglądów. Pierwszy taki przegląd w Polsce: kompleksowe i interdyscyplinarne podejście do bezpieczeństwa. Ukaże się pierwsza w Polsce Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego. Prowadzony równolegle i w powiązaniu z rządowymi pracami nad strategiami rozwojowymi, przy zaangażowaniu całego polskiego środowiska eksperckiego (w tym instytucji pozarządowych). Rezultaty SPBN przyjęte jednomyślnie na posiedzeniu RBN: teraz faza realizacji w decyzjach ustawodawczych i wykonawczych, w planach, programach, ćwiczeniach itp. W 2013 r.: Biała Księga BN, Strategia BN oraz PSDO. Białystok 2013

10 DZIĘKUJĘ Białystok 2013


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO POLSKI w świetle rezultatów SPBN"

Podobne prezentacje


Reklamy Google