Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łączenie tabel Odpowiedzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łączenie tabel Odpowiedzi."— Zapis prezentacji:

1 Łączenie tabel Odpowiedzi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 nuc Ala Ela Iza Julia Kamil Karolina Kasia Maja Marcin Michał Ola Piotr Rafał Tomek SELECT nuc FROM uczniowie; Lista uczniów

16 Konstrukcje użyte w MsAccess Złączenie wewnętrzne SELECT atr1, atr2, atr3, FROM tab1, tab2, tab3 WHERE war Złączenie zewnętrzne FROM tabela_1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN tabela_2 ON tabela_1.pole_1 op_por tabela_2.pole_2 Złączenie wewnętrzne SELECT atr1, atr2, atr3, FROM tabela_1 INNER JOIN tabela_2 ON tabela_1.pole_1 op_por tabela_2.pole_2

17 nucnproce Kasiawuef6 Michałwuef6 Majawuef2 Michałsztuka6 Majasztuka6 Kamilsztuka2 Marcinprzyroda2 Izaprzyroda1 Piotrprzyroda4 Tomekprzyroda4 Elapolski6 Marcinpolski3 Juliapolski5 Izapolski5 Karolinapolski4 Majapolski5 Olapolski4 Alapolski5 Rafałpolski3 Kasiapolski1 Marcinmatematyka 6............ SELECT nuc, npr, oce FROM (przedmioty INNER JOIN stopnie ON przedmioty.spr = stopnie.spr) INNER JOIN uczniowie ON stopnie.iuc = uczniowie.iuc ; Połączenie: SELECT nuc, npr, oce FROM przedmioty, stopnie, uczniowie WHERE przedmioty.spr = stopnie.spr and stopnie.iuc = uczniowie.iuc;

18 SELECT uczniowie.nuc, Count(uczniowie.nuc) AS ioc FROM stopnie, uczniowie WHERE stopnie.iuc=uczniowie.iuc GROUP BY uczniowie.nuc; SELECT uczniowie.nuc AS nuc, Avg(stopnie.oce) AS średnia FROM stopnie INNER JOIN uczniowie ON stopnie.iuc = uczniowie.iuc GROUP BY uczniowie.nuc ORDER BY uczniowie.nuc; NucŚrednia Ala4 Ela6 Iza3 Julia5 Kamil2 Karolina4 Kasia3.5 Maja4.33333333333333 Marcin3.66666666666667 Michał6 Ola4 Piotr4 Rafał3.5 Tomek4 Średnia ocen każdego z uczniów

19 SELECT uczniowie.nuc, Max(stopnie.oce) AS Maksimumzoce FROM stopnie INNER JOIN uczniowie ON stopnie.iuc = uczniowie.iuc GROUP BY uczniowie.nuc; SELECT uczniowie.nuc, Max(stopnie.oce) AS Maksimumzoce FROM stopnie, uczniowie WHERE stopnie.iuc = uczniowie.iuc GROUP BY uczniowie.nuc; Maksymalna ocen każdego z uczniów nucMaksimumzoce Ala5 Ela6 Iza5 Julia5 Kamil2 Karolina4 Kasia6 Maja6 Marcin6 Michał6 Ola4 Piotr4 Rafał4 Tomek4

20 SELECT uczniowie.nuc, Max(stopnie.oce) AS Maksimumzoce FROM stopnie INNER JOIN uczniowie ON stopnie.iuc = uczniowie.iuc GROUP BY uczniowie.nuc; SELECT uczniowie.nuc, AVG(stopnie.oce) AS soc FROM stopnie INNER JOIN uczniowie ON stopnie.iuc = uczniowie.iuc GROUP BY uczniowie.nuc HAVING AVG(stopnie.oce)>4; ; Średnia ocen każdego z dobrych uczniów nucMaksimumzoce Ala5 Ela6 Iza5 Julia5 Kamil2 Karolina4 Kasia6 Maja6 Marcin6 Michał6 Ola4 Piotr4 Rafał4 Tomek4 SELECT uczniowie.nuc, AVG(stopnie.oce) AS soc FROM stopnie, uczniowie WHERE stopnie.iuc = uczniowie.iuc AND stopnie.oce > 4 GROUP BY uczniowie.nuc HAVING AVG(stopnie.oce)>4;

21 SELECT uczniowie.nuc, stopnie.oce FROM przedmioty, stopnie, uczniowie WHERE przedmioty.spr=stopnie.spr and stopnie.iuc=uczniowie.iuc and przedmioty.npr="polski" AND stopnie.oce >= 5; 5 i 6 z polskiego SELECT uczniowie.nuc, stopnie.oce FROM (przedmioty INNER JOIN stopnie ON przedmioty.spr = stopnie.spr) INNER JOIN uczniowie ON stopnie.iuc = uczniowie.iuc WHERE (przedmioty.npr="polski") AND (oce>=5); nucoce Ela6 Julia5 Iza5 Maja5 Ala5

22 Bazy danych z językiem programowania SQL i Delphi

23 ODBC - Sterownik do baz danych

24


Pobierz ppt "Łączenie tabel Odpowiedzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google