Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywność e-nauczania w doskonaleniu zawodowym nauczycieli dr Przemysław Bąbel mgr Magdalena Pitala Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywność e-nauczania w doskonaleniu zawodowym nauczycieli dr Przemysław Bąbel mgr Magdalena Pitala Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego."— Zapis prezentacji:

1 Efektywność e-nauczania w doskonaleniu zawodowym nauczycieli dr Przemysław Bąbel mgr Magdalena Pitala Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Kształcenia Nauczycieli

2 20 czerwca 2007 r.2 Instytut Kształcenia Nauczycieli Ogólnopolska, niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli z siedzibą w Krakowie Istnieje od 2004 r. (wpis do rejestru Kuratora) Podstawowe cele statutowe: –doskonalenie zawodowe nauczycieli, pedagogów i psychologów w szkołach i w innych placówkach oświatowych oraz nauczycieli - instruktorów placówek wychowania pozaszkolnego; –upowszechnianie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej oraz prawnej w zakresie zagadnień istotnych dla oświaty. www.ikn.edu.pl

3 E-nauczanie w IKN IKN to jedna z pierwszych placówek doskonalenia nauczycieli w Polsce, która wprowadziła e-nauczanie (od początku istnienia) Kursy korespondencyjne i internetowe w modelu asynchronicznym, indywidualne (początkowo via e-mail, obecnie poprzez platformę e-nauczania stworzoną przy pomocy moodle) Obecnie w IKN dostępnych jest 59 kursów tradycyjnych, spośród których 30 jest jednocześnie dostępnych w formie e-nauczania, a kolejnych 20 tylko w formie e-nauczania 20 czerwca 2007 r.3www.ikn.edu.pl

4 E-nauczanie w IKN W sumie w IKN dostępnych jest 50 kursów korespondencyjnych i internetowych z 7 kategorii tematycznych spośród 12 oferowanych: –Proces nauczania i wychowania –Kompetencje psychologiczne nauczyciela –Podnoszenie efektywności nauczania języków obcych –Metody diagnozy pedagogicznej i psychologicznej –Kompetencje terapeutyczne nauczyciela –Prawo w szkole –Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o... 20 czerwca 2007 r.4www.ikn.edu.pl

5 E-nauczanie w IKN Zaliczenie kursów: na podstawie materiałów pobieranych z platformy oraz dodatkowych lektur uczestnicy przygotowują prace rozwijające praktyczne umiejętności (np. scenariusz lekcji, zestaw ćwiczeń, program autorski, diagnoza pedagogiczna) Nielimitowana możliwość konsultacji z trenerami przez e-mail Czas na przygotowanie pracy od r. szk. 2006/07 3 m-ce, wcześniej nieograniczony

6 E-nauczanie w IKN W latach 2005-2007 (do 31 V) kursy ukończyło 62,18 % uczestniczących Większość uczestników e-nauczania to nauczyciele z małych miejscowości (odległych od ośrodków doskonalenia), w wieku 25-40 lat.

7 E-nauczanie w IKN

8

9 Platforma e-nauczania i kursy zostały w całości sfinansowane ze środków własnych oraz opłat uczestników 17,22 % uczestników w latach 2006-2007 skorzystało z dwóch lub więcej kursów w formie e-nauczania Od 2004 roku stały wzrost liczby korzystających z e-nauczania

10 E-nauczanie w IKN

11 Moodle w IKN - modyfikacje Dodane katalogi kursów e-nauczania i stacjonarnych z możliwością zamawiania przez koszyk (katalogi moodle nie spełniały naszych wymagań, i nie umożliwiają sprzedaży kursów) Dostosowanie formularzy zbierających dane osobowe uczestników do potrzeb placówki doskonalenia nauczycieli Zmieniony moduł zarządzania - zapisywanie na kursy przez administratora po spełnieniu wymagań rekrutacyjnych. Możliwość zapisów na kursy stacjonarne – bez konieczności zakładania konta

12 Moodle w IKN - modyfikacje Możliwość łatwej edycji (CMS) treści podstron www – z ofertą, nowości itp. - moodle umożliwia to w ograniczonym zakresie Dodana lista wysyłkowa dla stałych klientów oraz wszystkich zainteresowanych - aktualności i informacje o nowościach w ofercie Zmiana wyglądu – stworzenie nowego tematu moodle – grafika, czcionki, kolory, rozwijane menu itp.

13 Moodle w IKN - modyfikacje

14 Pomiar efektywności e-nauczania Każdy uczestnik kursów organizowanych w IKN na zakończenie szkolenia otrzymuje ankietę oceny kursu. Jej wypełnienie jest dobrowolne. W przypadku e-nauczania ankieta obejmuje ocenę: –zadowolenia z kursu, –przygotowania merytorycznego materiałów szkoleniowych, –zrozumiałości materiałów szkoleniowych, –atrakcyjności sposobu prezentacji wiadomości, 20 czerwca 2007 r.14www.ikn.edu.pl

15 Pomiar efektywności e-nauczania –atrakcyjności formy materiałów, –stopnia nowości prezentowanych wiadomości, –przydatności zdobytej wiedzy, –zadowolenia ze współpracy z osobą prowadzącą szkolenie, –spełnienia oczekiwań pokładanych w szkoleniu, –e-nauczania jako formy doskonalenia nauczycieli, –sposobu organizacji szkolenia. 20 czerwca 2007 r.15www.ikn.edu.pl

16 Efektywność e-nauczania 20 czerwca 2007 r.www.ikn.edu.pl16

17 Efektywność e-nauczania Między większością mierzonych zmiennych istotne statystycznie różnice, z wyjątkiem: –Zadowolenie a Merytoryka, Przydatność i Oczekiwania –Merytoryka a Przydatność –Zrozumiałość a E-nauczanie i Organizacja –Przydatność a Oczekiwania –Współpraca a Organizacja 20 czerwca 2007 r.www.ikn.edu.pl17

18 Efektywność e-nauczania Brak istotnych statystycznie różnic między wynikami w latach 2005, 2006 i 2007 (p=0,230863) Brak istotnych statystycznie różnic między wynikami różnych prowadzących (p=0,071548) 20 czerwca 2007 r.www.ikn.edu.pl18

19 Efektywność e-nauczania 20 czerwca 2007 r.www.ikn.edu.pl19

20 Efektywność e-nauczania Istotne statystycznie różnice: –Zadowolenie (p=0,000004) –Merytoryka (p=0,012034) –Zrozumiałość (p=0,000058) –Przydatność (p=0,000000) –Oczekiwania (p=0,000000) –Suma (p=0,000000) Brak istotnych statystycznie różnic: –Nowość (p=0,897825) –Forma (p=0,073332) 20 czerwca 2007 r.www.ikn.edu.pl20

21 Pytania otwarte Pytania i najczęstsze odpowiedzi: 1.Co podobało się Pani/Panu najbardziej? –możliwość uczenia się we własnym tempie, w dowolnym czasie i miejscu –niski koszt szkolenia, brak dodatkowych wydatków (dojazd, nocleg) –ciekawe, praktyczne zadania –materiały – kompendium przydatnej wiedzy

22 Pytania otwarte –możliwość podnoszenia kwalifikacji, której dana osoba nie miała w inny sposób (młode matki, osoby z miejscowości bardzo odległych od ośrodków stacjonarnych) 2. Co podobało się Pani/Panu najmniej? –brak bezpośredniego kontaktu z prowadzącym

23 Wnioski W ocenie uczestników e-nauczanie jest bardzo efektywną formą doskonalenia nauczycieli Wskazywane przez uczestników zalety i wady e- nauczania są zgodne z odpowiedziami uzyskiwanymi w większości badań Na efektywność e-nauczania nie ma wpływu osoba prowadząca kurs Na większości wymiarów e-nauczanie jest istotnie efektywniejszą formą doskonalenia zawodowego nauczycieli niż kształcenie stacjonarne 20 czerwca 2007 r.www.ikn.edu.pl23

24 Dziękujemy za uwagę! 20 czerwca 2007 r.www.ikn.edu.pl24


Pobierz ppt "Efektywność e-nauczania w doskonaleniu zawodowym nauczycieli dr Przemysław Bąbel mgr Magdalena Pitala Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google