Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I T P W ZPT 1 Minimalizacja automatu abcdabcd ACBCA0111 BCCA–011– CBCAB0001 xSxS abcdabcd S1 –S3S4S2–111 S4–––0––– S3 S6 ––01–– S4 –S6S1S5–001 ––S2–––1–

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I T P W ZPT 1 Minimalizacja automatu abcdabcd ACBCA0111 BCCA–011– CBCAB0001 xSxS abcdabcd S1 –S3S4S2–111 S4–––0––– S3 S6 ––01–– S4 –S6S1S5–001 ––S2–––1–"— Zapis prezentacji:

1 I T P W ZPT 1 Minimalizacja automatu abcdabcd ACBCA0111 BCCA–011– CBCAB0001 xSxS abcdabcd S1 –S3S4S2–111 S4–––0––– S3 S6 ––01–– S4 –S6S1S5–001 ––S2–––1– S6 S3–S2S30–01 Minimalizacja liczby stanów Czysty zysk – zamiast trzech przerzutników tylko dwa! Minimalizacja automatu to minimalizacja liczby stanów. Jest to transformacja automatu o danej tablicy przejść-wyjść na równoważny mu (pod względem przetwarzania sygnałów cyfrowych) automat o mniejszej liczbie stanów wewnętrznych. Jest to prawie zawsze możliwe, gdyż w procesie pierwotnej specyfikacji często wprowadzane są stany nadmiarowe lub równoważne.

2 I T P W ZPT 2 Informacja dla zainteresowanych syntezą logiczną http://web.cecs.pdx.edu/~mperkows/CLASS_573/573-2006.html Materiał z tego wykładu jest prezentowany również w ramach wykładu prof. M. Perkowskiego ECE 573 Design od sequential circuits w Portland State University Jest to wykład obszerniejszy niż nasz bo obejmuje wyłącznie układy sekwencyjne

3 I T P W ZPT 3 Relacja zgodności na zbiorze stanów S: (pary stanów zgodnych) Maksymalne zbiory stanów zgodnych (Maksymalne Klasy Zgodności) Selekcja zbiorów zgodnych spełniających tzw.: warunek pokrycia warunek zamknięcia Minimalizacja liczby stanów

4 I T P W ZPT 4 Pojęcia podstawowe xSxS abcdabcd 1 –342–111 2 4–––0––– 3 66––01–– 4 –615–001 5 ––2–––1– 6 3–230–01 Dwa stany wewnętrzne Si, Sj są zgodne, jeżeli dla każdego wejścia v mają one niesprzeczne stany wyjść, a ich stany następne są takie same lub niesprzeczne. Dwa stany wewnętrzne S i, S j są zgodne warunkowo, jeżeli ich stany wyjść są niesprzeczne oraz dla pewnego v V para stanów następnych do S i, S j (ozn. S k, S l ): (S i, S j ) (S k, S l ) Stany Si, Sj są sprzeczne, jeżeli dla pewnego v V ich stany wyjść są sprzeczne. Stany zgodne warunkowo Stany zgodne Stany sprzeczne

5 I T P W ZPT 5 Relacja zgodności Ze względu na zgodność warunkową w obliczeniach (wszystkich!) par zgodnych posługujemy się tzw. tablicą trójkątną. Tablica trójkątna zawiera tyle kratek, ile jest wszystkich możliwych par stanów. Na przykład dla automatu o 5 stanach:

6 I T P W ZPT 6 Tablica trójkątna 2 3 4 5 1234 Kratki tablicy wypełniamy symbolami: v – jeżeli para stanów jest zgodna, v x – jeżeli para stanów jest sprzeczna, lub x (i,j) - parą (parami stanów następnych), jeżeli jest to para zgodna warunkowo. (i,j)

7 I T P W ZPT 7 Tablica trójkątna - przykład abcdabcd 1–342–111 24–––0––– 366––01–– 4–615–001 5––2–––1– 63–230–01 2 3 4 5 6 12345 1,2; 3,5 v v vv v 3646 24 34

8 I T P W ZPT 8 Tablica trójkątna - przykład 2 33,64,6 4 52,4 6 3,4 1,2; 3,5 12345 Po wypełnieniu tablicy sprawdzamy, czy pary stanów sprzecznych (zaznaczone ) nie występują przypadkiem jako pary stanów następnych. Wszystkie kratki niewykreślone odpowiadają parom zgodnym: Jeśli są takie pary, to należy je skreślić (czyli zaznaczyć ). Proces ten trzeba powtarzać tak długo, aż sprawdzone zostaną wszystkie krzyżyki. (1,2); (1,3); (1,5); (2,3); (2,4); (2,5); (3,5); (3,6); (4,6).

9 I T P W ZPT 9 Obliczanie MKZ Po wyznaczenie zbioru par stanów zgodnych, przystępujemy do obliczenia: maksymalnych zbiorów stanów zgodnych. Maksymalne klasy zgodności (MKZ)...znamy co najmniej trzy metody obliczania MKZ!

10 I T P W ZPT 10...wracamy do przykładu 1,2 1,3 1,5 2,3 2,4 2,5 3,5 3,6 4,6 1,2,3 MKZ: 1,2,3,5 MKZ = {{1,2,3,5}, {2,4}, {3,6}, {4,6}} 1,2,5 1,3,5 2,3,5 2,4 3,6 4,6 vvvvvvvvvvvv Pary zgodne: (1,2); (1,3); (1,5); (2,3); (2,4); (2,5); (3,5); (3,6); (4,6)

11 I T P W ZPT 11 Algorytm minimalizacji 1) Wyznaczenie par stanów zgodnych, 2) Obliczenie maksymalnych zbiorów stanów zgodnych (MKZ), 3) Selekcja zbiorów spełniających tzw. warunek pokrycia (a) i zamknięcia (b): a) każdy stan musi wchodzić co najmniej do jednej klasy; b) dla każdej litery wejściowej wszystkie następniki (stany następne) danej klasy muszą wchodzić do jednej klasy.

12 I T P W ZPT 12 Warunek pokrycia - przykład abcdabcd 1–342–111 24–––0––– 366––01–– 4–615–001 5––2–––1– 63–230–01 MKZ = {{1,2,3,5}, {3,6}, { 2,4}, 4,6}} Aby spełnić warunek pokrycia wystarczy wybrać klasy: {1,2,3,5}, {4,6}

13 I T P W ZPT 13 Warunek zamknięcia - przykład abcdabcd 1–342–111 24–––0––– 366––01–– 4–615–001 5––2–––1– 63–230–01 Dla wybranych klas {1,2,3,5},{4,6}} obliczamy ich następniki: abcd 1,2,3,5 4,6 Nie jest spełniony warunek zamknięcia ! 4,63,62,42 361,23,5 3,6!2,4!

14 I T P W ZPT 14 Warunek pokrycia i zamknięcia – druga próba abcdabcd 1–342–111 24–––0––– 366––01–– 4–615–001 5––2–––1– 63–230–01 abcdabcd A1,2 B3,5 C4,6 MKZ = {{1,2,3,5}, {3,6}, { 2,4}, {4,6}} Wybór: abcdabcd ACBCA0111 BCCA–011– CBCAB0001 {1,2}, {3,5}, {4,6} 361,23,5 662– 43420111 011– 0001 O.K.

15 I T P W ZPT 15 Jeszcze jeden przykład 0101 12600 23111 3–4–0 4–5–0 53–1– 67–1– 7–8–0 8–––1 2 3 4 5 6 7 8 1234567 37 46 56 68 45 4858 vvv vv v vv v v 37

16 I T P W ZPT 16 Jeszcze jeden przykład c.d. 2 3 4 5 6 7 8 1234567 37 46 56 68 45 4858 vvv vv v vv v v 37 1,3 1,7 2,5 2,8 3,4 3,5 3,6 4,5 4,6 4,7 5,7 5,8 6,7 6,8 Pary zgodne: 3,4,6 4,5,7 4,6,7 1,3 1,7 6,8 MKZ: 3,4,5 2,5,8

17 I T P W ZPT 17 Jeszcze jeden przykład c.d. 0101 12600 23111 3–4–0 4–5–0 53–1– 67–1– 7–8–0 8–––1 2,5,83,4,53,4,64,5,74,6,71,31,76,8 (0,S i ) (1,S i ) 2,5,8 3,4,5 3,4,6 4,5,7 4,6,7 1,3 1,7 6,8 MKZ: 33– 1– – – –3 45– – –7 45–5–8 646868 7–7– – 2––3––7–2–

18 I T P W ZPT 18 Jeszcze jeden przykład c.d. 0101 12600 23111 3–4–0 4–5–0 53–1– 67–1– 7–8–0 8–––1 2,5,83,4,53,4,64,5,74,6,71,31,76,8 (0,S i ) 33737227 (1,S i ) 145 58 464668– XSXS 0101 ACC11 BBA10 CAB00 ABC Automat minimalny:

19 I T P W ZPT 19 Detektor sekwencji Sygnał wyjściowy pojawiający się podczas trzeciego skoku układu ma wynosić 1, gdy trójka ma postać 001, a 0, gdy trójka jest innej postaci. Sygnał pojawiający się podczas pierwszego i drugiego skoku układu może być nieokreślony. 1234567 0/- 1/- 0/- 0/0 1/0 1/1 0/- 1/- 01100100110101001 - - 0 - - 1 - - 0 Zaprojektować układ sekwencyjny Mealyego o jednym wejściu binarnym i jednym wyjściu binarnym. Układ ma badać kolejne trójki symboli wejściowych.

20 I T P W ZPT 20 Detektor sekwencji 0/- 1/- 0/0 1 2 3 4 5 6 7 0/- 1/- 0/- 0/0 1/0 1/1 0/- 1/- 0/0 0/- 1/- 1 2 3 4 5 0/- 1/- 0/- 0/0 1/0 1/1 1/- S0101 123-- 245-- 355-- 41101 51100 S0101 123-- 245-- 367-- 41101 51100 61100 71100

21 I T P W ZPT 21 Minimalizacja detektora sekwencji XSXS 0101 1 23–– 2 45–– 3 55–– 4 1101 51100 22 4, 3 5 32 5, 3 545 41 2, 1 31 4, 1 51 5 51 2, 1 31 4, 1 51 5 1234 Bardzo dużo par zgodnych! Do wyznaczenia MKZ wykorzystamy pary sprzeczne, których jest znacznie mniej (dwie).

22 I T P W ZPT 22 Minimalizacja detektora sekwencji Pary sprzeczne zapisujemy w postaci wyrażenia boolowskiego typu iloczyn (koniunkcja) dwu-składnikowych sum. Na tej podstawie zapisujemy wyrażenie: (2 3) (4 5), które po wymnożeniu uzyskuje postać: (2 3) (4 5) = 2 4 2 5 3 4 3 5 W detektorze sekwencji pary sprzeczne są: (2, 3); (4, 5). Odejmując od zbioru S = {1, 2, 3, 4, 5} wszystkich stanów zbiory zapisane w poszczególnych składnikach uzyskujemy rodzinę wszystkich MKZ. {1, 2, 3, 4, 5} – {2, 4} = {1, 3, 5} {1, 2, 3, 4, 5} – {2, 5} = {1, 3, 4} {1, 2, 3, 4, 5} – {3, 4} = {1, 2, 5} {1, 2, 3, 4, 5} – {3, 5} = {1, 2, 4}

23 I T P W ZPT 23 Minimalizacja detektora sekwencji XSXS 0101 123-- 245-- 355-- 41101 51100 XSXS 01 135125135 134125135 125124135 124 135 MKZ: {1, 3, 5}, {1, 3, 4}, {1, 2, 5}, {1, 2, 4} Funkcja przejść dla wszystkich MKZ Dokładamy klasę {1,2,5} XSXS 0101 A 13512513500 B 12512413500 C 12412413501 XSXS 0101 ABA00 BCA00 CCA01 Klasy: {1,3,5}, {1, 2, 4}, {1, 2, 5} spełniają warunek pokrycia i zamkniętości ale nie spełniają warunku zamkniętości – stany następne: {1,2,5} ! Klasy {1, 3, 5}, {1, 2, 4} spełniają warunek pokrycia,

24 I T P W ZPT 24...a to już było XSXS 0101 ABA00 BCA00 CCA01 Uzyskany automat był już realizowany na przerzutnikach i bramkach – wykład cz6, plansze 15 do 21. CLK x Y Zaprojektować układ sekwencyjny Mealyego o jednym wejściu binarnym i jednym wyjściu binarnym. Układ ma badać kolejne trójki symboli wejściowych. Sygnał wyjściowy pojawiający się podczas trzeciego skoku układu ma wynosić 1, gdy trójka ma postać 001, a 0, gdy trójka jest innej postaci. Sygnał pojawiający się podczas pierwszego i drugiego skoku układu może być nieokreślony. Omówiliśmy cały proces syntezy !


Pobierz ppt "I T P W ZPT 1 Minimalizacja automatu abcdabcd ACBCA0111 BCCA–011– CBCAB0001 xSxS abcdabcd S1 –S3S4S2–111 S4–––0––– S3 S6 ––01–– S4 –S6S1S5–001 ––S2–––1–"

Podobne prezentacje


Reklamy Google