Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inżynieria Procesów Technologicznych Kierunek: Specjalność: POLITECHNIKA KRAKOWSKA im.Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej INŻYNIERIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inżynieria Procesów Technologicznych Kierunek: Specjalność: POLITECHNIKA KRAKOWSKA im.Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej INŻYNIERIA."— Zapis prezentacji:

1 Inżynieria Procesów Technologicznych Kierunek: Specjalność: POLITECHNIKA KRAKOWSKA im.Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

2 Przedmioty specjalizacyjne Projektowanie instalacji procesowych przemysłu chemicznego Symulatory w inżynierii chemicznej Układy rozproszone Odnawialne źródła energii Przedmioty wybieralne

3 Procesy przenoszenia w układach rozproszonych SI-1/41a Podstawy reologii SI-1/41b Procesy oczyszczania cieczy SI-1/41c Kinetyka procesowa – lab. SI-1/41d Termodynamika procesowa – lab. SI-1/41e Mechaniczne mieszanie układów ciecz-gaz SI-1/49a Proc. przenoszenia w układach niejednorodnych SI-1/49b Metody badań znacznikowych SI-1/49c Rozwój zrównoważony SI-1/49d

4 Przedmioty wybieralne Procesy wytwarzania nanomateriałów Technologia luminoforów Zarys wytwarzania funkcjonalnych materiałów inżynierskich Wybrane procesy uszlachetniania powierzchni materiałów funkcjonalnych - Coating Reakcje i procesy jednostkowe przy spiekaniu proszków

5 Charakterystyka absolwenta Dzięki szerokiemu i gruntownemu wykształceniu, absolwent specjalności Inżynieria Procesów Technologicznych jest uniwersalnym inżynierem, który znajduje zatrudnienie w wielu gałęziach gospodarki.

6 Specjaliści inżynierii procesów technologicznych są dobrze przygotowani do rozwiązywania problemów z wielu dziedzin przemysłu, gdyż posiadają: Specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych; Umiejętność pracy w zespole; Umiejętność zarządzania projektami i ich realizacją; Umiejętność zarządzania zasobami; Umiejętność porozumiewania się ze specjalistami z różnych branż; Podstawy wiedzy ekonomicznej i prawnej. Cechy absolwenta

7 Tradycyjny przemysł chemiczny; Petrochemia; Przemysł farmaceutyczny; Przemysł kosmetyczny i chemia gospodarcza; Przemysł spożywczy; Produkcja farb i lakierów; Zaopatrzenie w wodę; Energetyka; Zakłady budowy aparatury przemysłowej; Biotechnologia; Zarządzanie; Konsulting; Bankowość. Potencjalne miejsca pracy

8 Podpisane umowy o współpracy w zakresie realizacji prac dyplomowych oraz praktyk Air-Liquid Lurgi S.A. Tikkurilla S.A. Instytut Fizykochemii i Katalizy PAN Instytut Nafty i Gazu

9 Współpraca z zagranicą Uczelnie z którymi podpisano umowy o podwójnym dyplomowaniu: TU Bergakademie Freiberg UAS FH Münster Studia podyplomowe na uczelniach niemieckich Stiftung der Deutsche Wirtschaft Berlin

10 Jaką ścieżkę procesową zastosować, aby otrzymać właściwy produkt; Jak oczyścić pożądany produkt; Jak sterować procesem, aby był wydajny i bezpieczny; Jak poprawić ekonomikę produkcji; W jaki sposób zredukować ilość produktów ubocznych; Jak zagospodarować odpady i produkty uboczne; Co zrobić z nieprzereagowanymi surowcami; W jaki sposób oszczędzać energię w procesie. Typowe zadania

11 Menadżer projektu – organizuje i realizuje inwestycje dla firm inżynierskich, od niewielkich, jak modyfikacje istniejących instalacji, aż do kompleksowych, jak budowa wielkich zakładów przemysłowych. Projektant – odpowiada za prawidłowy dobór aparatury i bilans procesu przemysłowego. Inżynier ruchu – pracuje na instalacji przemysłowej, a jego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu, nadzór nad stanem instalacji i usuwanie awarii, oraz wprowadzanie technicznych i ekonomicznych usprawnień. Specjalista w zakresie badań i rozwoju – opracowuje założenia dla przyszłych zakładów, poprawia sprawność istniejących, niweluje skutki ich oddziaływań na środowisko oraz opracowuje nowe technologie. Pracownik laboratoriów zakładowych – dobiera metody i tryb pomiarów, nadzoruje pracę służb kontroli jakości. Przykłady karier zawodowych

12 The future is bright for chemical engineers. Theyre more in demand than ever before, their skills are widely recognised and the rewards are excellent. The intake to first degree courses continues to climb and graduates can expect to secure highly competitive salaries, says Institution of Chemical Engineers (IChemE) Director, Andrew Furlong.


Pobierz ppt "Inżynieria Procesów Technologicznych Kierunek: Specjalność: POLITECHNIKA KRAKOWSKA im.Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej INŻYNIERIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google