Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Danuta Umiastowska Uniwersytet Szczeciński Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia JAK REALIZOWAĆ TREŚCI EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Danuta Umiastowska Uniwersytet Szczeciński Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia JAK REALIZOWAĆ TREŚCI EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA."— Zapis prezentacji:

1 Danuta Umiastowska Uniwersytet Szczeciński Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
JAK REALIZOWAĆ TREŚCI EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

2 Trochę teorii... ZDROWIE jak każda norma – jest szare, nieefektowne, niegodne uwagi lub wręcz niedostrzegalne. Jak wszystko co zwykle jest tylko tłem do niezwykłego. Maciej Demel

3 według Karty Ottawskiej
W promocji zdrowia zwraca się szczególną uwagę na jednostkową i społeczną odpowiedzialność za zdrowie. Kształtowanie właściwych postaw jest efektem pracy wszystkich środowisk, w których funkcjonuje człowiek.

4 OSOBOWOŚĆ DBAJĄCA O ZDROWIE
DBAŁOŚĆ O CIAŁO RADZENIE SOBIE ZE STRESEM KOREKTA BUDOWY CIAŁA NAWYK RUCHU HARTOWANIE ORGANIZMU SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA HIGIENA OSOBISTA UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE DBANIE O POPRAWNĄ POSTAWĘ OSOBOWOŚĆ DBAJĄCA O ZDROWIE

5 Edukacja prozdrowotna – w której głównym kreatorem jest nauczyciel – to ciągły, rytmicznie i planowo realizowany proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i innych, z równą troską. Zofia Żukowska

6 WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
WYCHOWAWCY KLAS PEDAGOGICZNA RADA NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UCZNIOWIE RODZICE

7 Kształtowanie postaw prozdrowotnych opiera się na dostarczeniu uczniowi wiedzy na temat funkcjonowania własnego organizmu i sposobów diagnozowania jego reakcji na różne sytuacje (np. zmęczenie, stres, wysiłek fizyczny, choroba itp.) w połączeniu z umiejętnością zastosowania tego w praktycznym działaniu.

8 diagnozowania sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego
Kształtowanie u ucznia prozdrowotnych postaw na zajęciach wychowania fizycznego wymaga wyposażenia go w następujące umiejętności: diagnozowania sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego układania treningu zdrowotnego wyboru sportów całego życia

9 DIAGNOZA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Zna różne próby testowe pozwalające ocenić poziom zdolności motorycznych Samodzielmnie interpretuje uzyskane wyniki Wie jakie ćwiczenia należy wykonać, by poprawić uzyskane wyniki

10 DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO
Zna sposób oceny poprawnej sylwetki Zna ćwiczenia korygujące różne wady postawy Wie jaka jest poprawna w jego wieku masa ciała Wie jak należy dbać o za-chowanie poprawnej sylwet-ki – zna niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym BMI

11 ORGANIZACJA TRENINGU ZDROWOTNEGO
Wie jakie zmiany zachodzą w organizmie podczas wysiłku fizycznego Zna korzyści dla zdrowia będące efektem podejmowania aktywności ruchowej Potrafi dobrać formę aktywności ruchowej do możliwości swojego organizmu

12 ORGANIZACJA TRENINGU ZDROWOTNEGO
Zna sposoby ergonomicznego podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze Wie jak zorganizować swój dzień dzieląc go na czas pracy i odpoczynku Zna zasady prawidłowego odżywiania się Czuje potrzebę podejmowania uczestnictwa w różnych formach ruchu

13 PROPOZYCJE PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ
FORMA PRACY W ZESPOŁACH – TRYB ZMIENNY – NA JEDNYM ZE STANOWISK ZADANIE ZWIĄZANE Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ Układanie haseł propagujących zdrowy styl życia Rozwiązywanie krzyżówek lub układanie krzyżówek o problematyce zdrowotnej

14 PROPOZYCJE PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ
FORMA FRONTALNA – PROPOZYCJE ĆWICZEŃ RELAKSACYJNYCH Uczniowie prowadzą różne ćwiczenia pozwalające na rozluźnienie sytuacji stresowych (np. joga, ćwiczenia oddechowe itp.) FORMA FRONTALNA – TEST COOPERA Pomiar tętna spoczynkowego i po wykonaniu testu, umiejętność analizowania swoich wyników

15 PROPOZYCJE PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ
ORGANIZACJA FESTYNU PROZDROWOTNEGO DLA UCZNIÓW LICEUM (SZKOŁY PPONADGIMNAZJANEJ) Kramik ze zdrową żywnością Więcej warzyw i owoców – konkurs na sałatki i surówki Pomiar ciśnienia tętniczego Oblicz swoje BMI Sprawdź swoją wydolność - próba Harwardzka

16 PROPOZYCJE PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ
UKŁADANIE INDYWIDUALNEGO TRENINGU ZDROWOTNEGO Poznanie swojego poziomu sprawności fizycznej Pomiar parametrów somatycznych Dobór formy ruchu do zainteresowań Zaplanowanie przebiegu treningu Ocena rezultatów realizowanego treningu

17 PROPOZYCJE PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ
PRACA W MAŁYCH ZESPOŁACH UCZNIOWSKICH NAD PROJEKTAMI Być aktywnym pacjentem i znać swoje podstawowe prawa pacjenta Jak konstruktywnie przekazywać i odbierać pozytywne i negatywne informacje zwrotne oraz radzić sobie z krytyką Współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia

18 PROPOZYCJE PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ
Klasy IV - VI Wykonaj pomiar tętna w spoczynku i po wysiłku – np. po 5 przysiadach, po 10 przysiadach, po 15 przysiadach Zaproponuj formy aktywnego spędzania czasu wolnego w Twoim otoczeniu – dla siebie, dla rodziny i dla rówieśników

19 PRZYDATNE ADRESY STRON Z MATERIAŁAMI DO REALIZACJI EDUKACJI ZDROWOTNEJ
wsse.szczecin.pl/docs/ozipz/tf/PORADNIK%20DLA%20 NAUCZYCIELI%20TF_2009_2010.pdf

20 INNA KONCEPCJA BUDOWY TOKU LEKCYJNEGO WG DANUTY UMIASTOWSKIEJ
Po dobrze przeprowadzonej lekcja wychowania fizycznego: na twarzach uczniów powinien gościć uśmiech ćwiczący są zmęczeni, ale zadowoleni

21 Czy dokładamy wszelkich starań, aby tym potrzebom sprostać?
Czy tak jest rzeczywiście w naszych szkołach? zgodnie z którym prowadzimy Czy tok lekcyjny zajęcia nam to umożliwia? szkoła nie domaga się pewnych zmian w sposobie prowadzenia Czy współczesna lekcji?

22 WAŻNE!!! Stanisław Strzyżewski 7 zadań pedagogicznych
3 zasady budowy lekcji: wszechstronności, zmienności pracy stopniowego natężenia wysiłku Władysław Pańczyk 5 efektów lekcji: psychomotoryczny, utylitarny, zdrowotny, psychospołeczny i wychowawczo-aksjologiczny

23 BUDOWA TOKU LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (PROPOZYCJA WŁASNA)
CZĘŚĆ LEKCJI OGNIWO LEKCJI Część wstępna (10 minut) 1.Ćwiczenia porządkowo-wychowawcze 2.Ćwiczenia, zabawa lub gra o charakterze ożywia-jącym 3.Ćwiczenia kształtujące wolne Część główna (28 minut) 1.Ćwiczenia wprowadzające do danej dyscypliny 2.Ćwiczenia nauczane 3.Ćwiczenia doskonalone 4.Zastosowanie poznanych elementów w praktycz-nym działaniu (gra drużynowa, pokonanie toru przeszkód, konkurs skoków lub rzutów) Część końcowa (7 minut) 1.Ćwiczenie o charakterze uspokajającym 2.Ćwiczenia porządkowe i podsumowanie lekcji

24 1. Ćwiczenia wprowadzające do danej dyscypliny 2. Ćwiczenia nauczane
GIMNASTYKA GRY ZESPOŁOWE OGNIWA LEKCJI 1. Ćwiczenia wprowadzające do danej dyscypliny 2. Ćwiczenia nauczane 3. Ćwiczenia doskonalone 4. Zastosowanie poznanych elementów w praktycznym działaniu GRY I ZABAWY LEKKA ATLETYKA

25 Ćwiczenia kształtujące według Jezierskiego, Szota, Młokosiewicz
GIMNASTYKA Ćwiczenia kształtujące według Jezierskiego, Szota, Młokosiewicz Ćwiczenia stosowane: równoważne, zwinnościowe, podpory, zwisy, skoki Zastosowanie poznanych elementów w praktycznym działaniu: układ ćwiczeń wolnych, zwinnościowy tor przeszkód, piramidy dwójkowe i trójkowe

26 Ćwiczenia kształtujące w formie zabaw dla dzieci młodszych
GRY I ZABAWY Ćwiczenia kształtujące w formie zabaw dla dzieci młodszych Zabawy i gry ruchowe orientacyjno-porządkowe, na czworakach, z mocowaniem, bieżne, skoczne, rzutne, kopne (stosownie do wieku uczniów) Zastosowanie poznanych elementów w praktycznym działaniu: gry drużynowe, wyścigi rzędów z przy-borami konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi

27 Ćwiczenia kształtujące z piłkami
GRY ZESPOŁOWE Ćwiczenia kształtujące z piłkami Elementy techniki wykorzystywane w grze Elementy taktyki gry Zastosowanie poznanych elementów w praktycznym działaniu: gra ruchowa, wyścigi rzędów (z kozłowa-niem, prowadzeniem piłki nogą itp.), małe gry, gra szkolna, gra uproszczona, gra właściwa

28 LEKKA ATLETYKA Bieg Skok Rzut Zastosowanie poznanych elementów w praktycznym działaniu: konkurs skoku w dal, konkurs skoku wzwyż, mała zabawa biegowa, duża zabawa biegowa, gra w palanta, gra w kwadranta, wyścigi rzędów, sztafety wahadłowe

29 PROBLEM - przezwyciężenie niechęci uczniów do ćwiczeń
Najczęściej popełniane błędy w szkole: przysłowiowe „lekcje na macie” niezauważanie mniej sprawnych wspólne zajęcia dziewcząt i chłopców w starszych klasach lekceważenie zainteresowań wychowanków brak prawdziwych zajęć ruchowych w nauczaniu zintegrowanym

30 PROBLEM - przezwyciężenie niechęci uczniów do ćwiczeń
Najczęściej popełniane błędy rodzicielskie: wygórowane ambicje – MÓJ NAJLEPSZY! nadopiekuńczość – BEZPIECZNIEJ W DOMU PRZED MONITOREM NIŻ GRAJĄC W PIŁKĘ NA PODWÓRKU zwolnienie na życzenie – NIE ĆWICZ, BO SIĘ SPOCISZ I ZMĘCZYSZ!

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Danuta Umiastowska Uniwersytet Szczeciński Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia JAK REALIZOWAĆ TREŚCI EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google