Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyjmowanie dokumentów od 28 marca do 8 kwietnia 2011 roku Przebieg naboru właściwego do gimnazjum Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyjmowanie dokumentów od 28 marca do 8 kwietnia 2011 roku Przebieg naboru właściwego do gimnazjum Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Przyjmowanie dokumentów od 28 marca do 8 kwietnia 2011 roku Przebieg naboru właściwego do gimnazjum Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego w Poznaniu /61/ 852-02-82 e-mail: sekretariat@gimnazjum1.info www: http://g1poznan.edu.plsekretariat@gimnazjum1.infohttp://g1poznan.edu.pl

2 Składanie dokumentów Podanie – jednolite dla wszystkich gimnazjów prowadzonych przez Miasto Poznań Oryginał świadectwa ukończenia klasy piątej Dokument potwierdzający oceny klasyfikacyjne z półrocza lub drugiego trymestru szóstej klasy Przebieg naboru właściwego do gimnazjum Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego w Poznaniu /61/ 852-02-82 e-mail: sekretariat@gimnazjum1.info www: http://g1poznan.edu.plsekretariat@gimnazjum1.infohttp://g1poznan.edu.pl

3 Uczniowie z obwodu Do gimnazjum przyjmowani są z urzędu! Uczniowie spoza obwodu Do gimnazjum spoza obwodu przyjmowani są uczniowie o największej liczbie punktów wyliczonych według zasad obowiązujących wszystkie gimnazja. Uwaga: Dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia podania ucznia spoza obwodu w przypadku, gdy ocenę z zachowania ma niższą niż dobra. Procedura przydziału kandydatów Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego w Poznaniu /61/ 852-02-82 e-mail: sekretariat@gimnazjum1.info www: http://g1poznan.edu.plsekretariat@gimnazjum1.infohttp://g1poznan.edu.pl

4 1.Punkty za oceny z przedmiotów z klasy V (maks. 42 pkt.) Język polski – ocena x 2 (maks. 12.pkt.) Matematyka – ocena x 2 (maks. 12 pkt.) Historia i społeczeństwo – ocena (maks. 6 pkt.) Język obcy nowożytny – ocena (maks.6 pkt.) Przyroda – ocena (maks. 6 pkt.) 2. Średnia ocen z ww. pięciu przedmiotów; wyniki za półrocze lub II trymestr w VI klasie - (maks. 6 pkt.) Punktacja dla kandydatów spoza obwodu Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego w Poznaniu /61/ 852-02-82 e-mail: sekretariat@gimnazjum1.info www: http://g1poznan.edu.plsekretariat@gimnazjum1.infohttp://g1poznan.edu.pl

5 3. Punkty wynikające z oceny z zachowania w klasie V (maks. 6 pkt.) - wzorowa – 6 pkt. - bardzo dobra – 3 pkt. - inne – 0 pkt. 4. Punkty wynikające ze świadectw z wyróż- nieniem w klasie V (maks. 6 pkt.) - tak – 6 pkt. - nie – 0 pkt. Razem: 60 pkt. Minimalna liczba punktów: 16 Dokładność wyliczeń: dwa miejsca po przecinku Punktacja dla kandydatów spoza obwodu Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego w Poznaniu /61/ 852-02-82 e-mail: sekretariat@gimnazjum1.info www: http://g1poznan.edu.plsekretariat@gimnazjum1.infohttp://g1poznan.edu.pl

6 Publikacja wyników naboru 19 kwietnia 2011 roku, godz. 15:00 Wyniki naboru będą podane do wiadomości w szkołach poprzez wywieszenie list z nazwiskami przyjętych uczniów, a także opublikowane zostaną na stronach internetowych: www.city.poznan.pl/oswiata https://nabor.pcss.pl/poznan/gimnazjum/nabor/ Ogłoszenie wyników naboru Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego w Poznaniu /61/ 852-02-82 e-mail: sekretariat@gimnazjum1.info www: http://g1poznan.edu.plsekretariat@gimnazjum1.infohttp://g1poznan.edu.pl


Pobierz ppt "Przyjmowanie dokumentów od 28 marca do 8 kwietnia 2011 roku Przebieg naboru właściwego do gimnazjum Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google