Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu"— Zapis prezentacji:

1 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
„KLUCZ DO UCZENIA SIĘ w praktyce trenerskiej” – podsumowanie zajęć praktycznych z dziećmi i szkoleń z nauczycielami *Rodzice/prawni opiekunowie wszystkich dzieci, których podobizny znalazły się na zdjęciach zamieszczonych w materiale wyrazili zgodę na ich publikację (stosowne oświadczenia wyrażone na piśmie znajdują się w dokumentacji przedszkolnej). „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

2 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
KAŻDY CHCE ODNOSIĆ SUKCESY … Klucz do przeobrażeń procesu wychowawczo-dydaktycznego leży w ręku nauczyciela, który znając i rozumiejąc rzeczywistość pedagogiczną szuka najlepszych, efektywnych oddziaływań na samo dziecko, jak i na jego środowisko K. Datkun-Czerniak … GDY POZNASZ KLUCZ DO UCZENIA TRUDNO PRZEJŚĆ OBOK NIEGO OBOJĘTNIE, ŚWIADOMIE ZREZYGNOWAĆ Z ODKRYCIA DROGI DO SUKCESU DZIECKA „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

3 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
PUNKT WYJŚCIA I KOLEJNE KROKI PODCZAS MOJEJ PRZYGODY TRENERSKIEJ Z KDU … Punktem wyjścia do realizacji wszystkich zajęć z dziećmi (a zarazem zajęć z nauczycielami ) było zorganizowanie zaplecza organizacyjnego i bazy dydaktycznej KDU. Oczywiście podstawowe środki dydaktyczne otrzymałam w pakietach modułowych, ale bezpośrednio do pracy należało je odpowiednio przygotować – wyciąć i uporządkować. Do organizacji materiałów (dzięki podpowiedzi naszego trenera Idy ) przydały się: zakupione foliowe koperty, klipsy oraz pudła …  Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

4 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
… odpowiednio oznaczone usprawniły zarówno przygotowania do zajęć z dziećmi, jak i prowadzenie szkoleń z nauczycielami … docelowo posłużą w naszym przedszkolu do kontynuacji działań z KDU. Przydatne okazało się również zorganizowanie dostępu do tablicy magnetycznej, magnesów samoprzylepnych, jak i sprzętu audio i ICT (w tym znajdujących się w przedszkolu projektorów, tablic interaktywnych …) „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

5 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Przed przystąpieniem do zajęć konieczne było również zgromadzenie środków dydaktycznych niedostępnych w materiałach modułowych, w tym m.in. zewnętrznych pośredników. Jak się okazało (w moim przedszkolu) niekoniecznie bogate finanse, a odrobina dobrej woli życzliwych osób, wyobraźnia i zapał w szukaniu pozwoliły odkryć je w bliższym lub dalszym otoczeniu. I tak wśród zgromadzonych pomocy do zajęć pojawiły się między innymi : matrioszki ,motyle, czarodziejskie okulary, łapka – kołatka, kosz, kapelusz i wianek narratora, dzwoneczek, maskotki, pacynki na palec … „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

6 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
… a do zajęć z zakresu Konstrukcji: - pudła do porządkowania klocków, koszyczki i tacki dla dzieci, kaski budowniczych, maskotki, pacynki postaci występujących w scenariuszach (w tym m.in. Bob Budowniczy), drobne zabawki w różnych rozmiarach (samochody, różne postaci, zwierzęta, rośliny, znaki drogowe), pisaki suchościeralne „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

7 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
PRAKTYKA Z DZIEĆMI I krok w prowadzeniu praktyki trenerskiej z dziećmi to WŁAŚCIWE ZAPLANOWANIE PRACY z uwzględnieniem potrzeb i możliwości wychowanków, czyli : A) dobór grupy odbiorców zajęć z KDU - założyłam, że będzie to najmłodsza grupa, w której systematycznie realizuję godziny dydaktyczne (postawiłam na możliwość objęcia programem większej ilości dzieci, jak i dłuższy kontakt z dziećmi w danym dniu sprzyjający utrwalaniu treści realizowanych w KDU) … niestety już w drugim dniu zajęć okazało się, że pora dnia (przesunęłam godziny pracy) zupełnie nie sprzyja skuteczności przekazu (duża rotacja dzieci) … szybko podjęłam decyzję, o wprowadzeniu KDU do zajęć terapii pedagogicznej … W ten oto sposób mogliśmy z grupą naszych chłopców rozpocząć wspólną zabawę z Kluczem … 1 „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

8 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Przedstawiam naszą grupę  Wiktor Gabriel Marcel Igor Jędrzej Kacper „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

9 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
B) dobór modułów KDU do realizacji z dziećmi - biorąc pod uwagę potrzeby chłopców oraz zakres działań realizowany na zajęciach terapii pedagogicznej równolegle przez drugiego nauczyciela założyłam, że najkorzystniej dla chłopców będzie, jeśli zajmiemy się Programem Literackim i Matematyką Sensoryczną (ukierunkowanie na rozwój komunikacji, rozwiązywanie problemów, logiczne myślenie, edukację społeczną). Szybko jednak okazało się, że łączenie sesji z w/w modułów bywa czasami dość dużym wyzwaniem dla młodszych chłopców … … toteż ze względu na zainteresowania grupy, jak i w celu zastosowania większego wachlarza form i metod pracy (w tym angażujących rozwój fizyczny chłopców) po trzech tygodniach zajęć wprowadziłam do realizacji moduł „Konstrukcje” (stosowany naprzemiennie z PL i MS). Pomysł okazał się „strzałem w dziesiątkę”, a „Konstrukcje” stały się szybko najbardziej ulubionym elementem zajęć terapeutycznych. „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

10 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
II krok to REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW Matematyka Sensoryczna 1 Przeprowadziłam 9 sesji w większości bezproblemowych. Uwagi: Sesje cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci W momencie nieobecności dziecka na sesji została ona powtórzona w innym terminie indywidualnie lub w grupie (wówczas z utrwaleniem przeprowadzonych zabaw z pozostałymi chłopcami) Klipsy stwarzały problem wszystkim chłopcom dlatego zostały zastąpione koszyczkami (równocześnie ze względu na duże zainteresowanie dzieci chłopcy otrzymali klipsy do domu w celu ćwiczenia umiejętności posługiwania się nimi) Sesje niejednokrotnie wzbogacałam zabawami ruchowymi, prezentacjami multimedialnymi , zagadkami Spośród poznanych zabaw chłopcy chcieli wielokrotnie powtarzać zabawy z Matrioszkami , zabawy w ukryte myszki czy pisklęta (przy podsumowaniu zajęć z Matematyką sensoryczną było podobnie - ponownie z tą samą radością podczas wybranych przez siebie zabaw ratowali zwierzęta, bądź występowali w roli kota czy węża …) 2 „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

11 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Matematyka Sensoryczna 1 Sesja 1 - „Ukryj myszkę”  Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

12 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Matematyka Sensoryczna 1 Sesja 4 - „Ratowanie piskląt”  Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

13 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Program Literacki Przeprowadziłam 10 sesji w większości bezproblemowych. Uwagi: Sesje również cieszyły się dużym zainteresowaniem chłopców Podobnie jak w MS w momencie nieobecności dziecka na sesji została ona powtórzona w innym terminie indywidualnie lub w grupie Sesje nie wymagały specjalnych modyfikacji, jak i wzbogacania ich dodatkowymi zabawami i ćwiczeniami – sprzyjały aktywności i skupieniu uwagi dzieci Chłopcy przy drugiej bajce szybko reagowali na powtarzający się schemat pracy co usprawniało przebieg sesji Z powodu nieobecności jednego z chłopców na sesjach dotyczących inscenizacji jednej i drugiej bajki wprowadzono dodatkowe zajęcia zmodyfikowane stanowiące utrwalenie treści dla wszystkich dzieci (połączono sesję 5 i 10). „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

14 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Program Literacki Poznajemy bajkę „Trzy Małe Prosiaczki” „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

15 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Program Literacki Inscenizacja bajki „Trzy Małe Prosiaczki” „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

16 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Program Literacki Poznajemy bajkę „Trzy Koziołki Spryciołki” i sprawdzamy się wzajemnie … „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

17 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Konstrukcje Przeprowadziłam 11 sesji bezproblemowych. Uwagi: Podobnie jak w MS i PL w momencie nieobecności dziecka na sesji została ona powtórzona w innym terminie indywidualnie lub w grupie Sesje cieszyły się największym zainteresowaniem chłopców Jedyny problem było zakończenie sesji ;-) (ostatnia podsumowująca to ponad 100 minut ciągłej aktywności chłopców przerwana tylko z powodu obiadu ) Podobnie jak w PL sesje nie wymagały specjalnych modyfikacji, jak i wzbogacania ich dodatkowymi zabawami i ćwiczeniami – sprzyjały aktywności i skupieniu uwagi dzieci Początkowo dwaj młodsi chłopcy mieli problem z precyzją i dokładnością w zakresie układania z klocków większych budowli (obecnie nie stanowi to dla nich problemu) Jeden z chłopców po zakończeniu proponowanych ćwiczeń realizował dodatkowo z wyprzedzeniem kolejne sesje Starsi chłopcy po 11 sesjach bez problemu posługują się nazewnictwem całej rodziny klocków (po zakończeniu każdej sesji od nr 8 wprowadzono możliwość budowania dowolnych form z wykorzystaniem wszystkich klocków)  Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

18 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Konstrukcje Nasze pierwsze budowle … „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

19 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Konstrukcje Papużko, papużko, czy potrafisz tak jak ja ? „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

20 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Konstrukcje Meble dla trzech Misiów … „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

21 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Konstrukcje Mebelki dla Wygibajtkowej rodziny oraz drużyny piłkarskiej … „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

22 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Konstrukcje Dróżka do domku Królika … i nie tylko „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

23 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Konstrukcje Czas na nasze wspaniałe budowle dowolne (w tym stadiony z zapleczem na EURO ) … oraz na sprawdzenie tego, co już potrafimy … „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

24 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Konstrukcje „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

25 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
III krok to WŁAŚCIWE ORGANIZOWANIE PROCESU UCZENIA SIĘ naszych DZIECI dające szanse każdemu niezależnie od jego tempa i rytmu rozwoju. Systematycznie w trakcie zajęć odnotowywałam ewentualne problemy w realizacji sesji,w celu ew. powtórzeń i utrwalania ćwiczeń, jak i uzupełniałam realizację zajęć dla nieobecnych 3 IV krok to EWALUACJA, AUTOREFLEKSJA I SAMOOCENA „Dzieciństwo jest tak krótkie, a przy tym tak otwarte i pouczające. Doświadczenia z dzieciństwa przenosimy do dorosłego życia. (…) Dlatego należy im się wszystko, co najlepsze – w trosce o ich przyszłość” Walter de la Mare Nie mam wątpliwości, że sesje z KDU przyczyniły się do rozwoju umiejętności ogólnych chłopców … chociaż to tylko kilkadziesiąt zajęć bez problemu można zobaczyć ich efektywność i skuteczność na co dzień. 4 „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

26 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
SZKOLENIE Z NAUCZYCIELAMI 1 I krok w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami to podobnie, jak w pracy z dziećmi WŁAŚCIWE ZAPLANOWANIE PRACY. Po ustaleniu harmonogramu zajęć (w naszym przypadku najczęściej 1 dzień w tygodniu po 6 godzin dydaktycznych), należało właściwie rozplanować tematykę naszego szkolenia. Postanowiłam po wprowadzeniu teoretycznym rozpocząć od modułu „Konstrukcje” i poprzez „Program Literacki” przejść do „Matematyki sensorycznej”. Po akceptacji kierownika projektu mogliśmy już rozpocząć właściwe zajęcia. „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

27 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
II krok to REALIZACJA ZAJĘĆ Z NAUCZYCIELAMI Jak się szybko okazało moja niewielka praktyka w realizacji KDU z dziećmi przed rozpoczęciem szkolenia (wcześniej miałam większy kontakt wyłącznie z modułem „Konstrukcje”) oraz początkowe obawy, czy wystarczy mi tak skromne doświadczenie, by zachęcić nauczycieli do pracy z KDU szybko minęły. W grupie nauczycieli, którą otrzymałam jako trener (17 osób) znaleźli się pasjonaci KDU pozytywnie „zarażeni” motywacją przez autorkę programu Galinę oraz naszego trenera kluczowego Idę - wspaniale kontynuowało się ich dzieło… Pierwsze zajęcia dość intensywnie rozgrzały nas teoretycznie … 2 „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

28 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
… a już kolejne (zgodnie z pomysłem naszego trenera) były przede wszystkim realizacją w praktyce kolejnych sesji (w oparciu o otrzymane przez nas materiały do poszczególnych modułów). I tak rozpoczęliśmy zajęciami z „Konstrukcji” „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

29 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Konstrukcji „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

30 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Konstrukcji „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

31 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Konstrukcji „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

32 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Konstrukcji Po przeprowadzeniu, których powstały następujące wnioski … „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

33 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Moduł Konstrukcje: - korzyści dla dziecka: odczuwa radość z działania uczy się systematyczności rozbudza ciekawość poznawczą rozwija umiejętność komunikacji, samoregulacji, doskonali procesy poznawcze uczy się funkcjonowania w świecie znaków i symboli samodzielnie zdobywa wiedzę, wzbogaca doświadczenia rozwija spostrzegawczość, koncentrację uwagi, wyobraźnię, rozwija orientację przestrzenną, sprawność manualną wzbogaca słownictwo rozwija umiejętności konstrukcyjne (skomplikowane budowle stają się proste, jak nigdy dotąd) uczy się planowania, rozwiązywania problemów rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe rozwija umiejętność współpracy, integruje się z zespołem uczy się pojęć matematycznych poprzez świetną zabawę moduł Konstrukcje pozwala na wielokierunkowy i wszechstronny rozwój dziecka z naciskiem na sukces „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

34 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Moduł Konstrukcje: - korzyści dla nauczyciela : mobilizuje do planowania pracy wzbogacenie warsztatu pracy bogata baza dydaktyczna (gotowe scenariusze, pomoce do zajęć) rozwój umiejętności zawodowych, podniesienie własnych kompetencji przeciwdziałanie rutynie rozwój kreatywnego myślenia usprawnienie organizacji zajęć rozwijanie wyobraźni przestrzennej satysfakcja z sukcesu dziecka wykorzystanie zabawy jako podstawowej formy aktywności dziecka moduł Konstrukcje pozwala na ewaluację zajęć „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

35 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Moduł Konstrukcje: – co będzie nam potrzebne poza wyposażeniem modułowym do realizacji zajęć: pudła na uporządkowanie klocków, pudełka/koszyczki na klocki do zajęć dla dzieci, koperty foliowe, klipsy, okulary inspektora drobne zabawki zróżnicowane wielkością (zwierzęta, rośliny, ludzie, znaki drogowe) modele samochodów różnej wielkości parawan, kukiełki, pacynki (np. Bob Budowniczy, papuga, wścibski sąsiad), Matrioszki nagrania muzyczne, tablica magnetyczna, aparat fotograficzny (naturalny, zabawkowe) pieczątki emotikonki, źródło światła do podświetlania klocków; pisaki suchościeralne, kartki papieru (białe, w różnych kolorach) korona, kaski budowniczych, kapelusz dozorcy oczka samoprzylepne do klocków Piłeczka-Kołaczyk „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

36 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Programu Literackiego „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

37 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Programu Literackiego I pora na kolejne wnioski … „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

38 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Moduł Program Literacki : - korzyści dla dziecka: wzbogaca słownictwo rozwija wyobraźnię rozwija spostrzegawczość, koncentrację uwagi, doskonali pojęcia matematyczne odczuwa radość z działania rozwija umiejętność słuchania rozwija umiejętność komunikacji, samoregulacji, uczy się systematyczności rozbudza ciekawość poznawczą „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

39 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Moduł Program Literacki : - korzyści dla nauczyciela: systematyzuje pracę (schemat pracy z tekstem literackim) rozwija ekspresję, kreatywność stanowi drogę do sukcesu dziecka przynosi satysfakcję z realizacji podnosi atrakcyjność pracy z dzieckiem przystępność realizacji wzbogaca warsztat pracy daje bogatą bazę dydaktyczną (gotowe scenariusze, pomoce do zajęć) „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

40 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Moduł Program Literacki : – co będzie nam potrzebne poza wyposażeniem modułowym do realizacji zajęć : tablica magnetyczna, samoprzylepne magnesy, tacki, koperty, pudełka, klipsy do porządkowania materiału dla dzieci kukiełki, pacynki, sylwety bohaterów bajek rekwizyty do inscenizacji bajek wianek/kapelusz, chusta narratora krzesło narratora kosz, dzwoneczek, instrumenty perkusyjne „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

41 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

42 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

43 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

44 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

45 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

46 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

47 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

48 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

49 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

50 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

51 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

52 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

53 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

54 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

55 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

56 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

57 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

58 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

59 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

60 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Zajęcia z Matematyką sensoryczną I kolejne refleksje … „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

61 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Moduł Matematyka sensoryczna 1 i 2 : - korzyści dla dziecka (w opinii nauczycieli): odczuwa radość z zabawy uczy się poprzez działanie poznaje świat matematycznych pojęć w działaniu , doświadcza na konkretach zdobywa umiejętność analizowania świata: postrzeganie kolorów, kształtów, rozmiarów uczy się przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji, świadomego planowania działań nabywa umiejętności poruszania się w świecie symboli rozwija spostrzegawczość, koncentrację uwagi, pamięć rozwija umiejętność komunikacji, samoregulacji, uczy się współpracy z partnerem, grupą uczy się bezkonfliktowego porozumiewania się, wzajemnego współdziałania, budowania właściwych relacji z innymi uczy się wytrwałości w dążeniu do celu nabywa precyzji, dokładności uczy się systematyczności rozbudza ciekawość poznawczą ma możliwość osiągania sukcesów w indywidualnym dla siebie tempie, wzmacnia poczucie własnej wartości przygotowuje się do pełnienia ról uczy się stosowania zasad, konsekwencji w działaniu „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

62 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Moduł Matematyka sensoryczna 1 i 2 : - korzyści dla nauczyciela (w opinii nauczycieli): praktyczne podejście do edukacji dziecka daje możliwość wspierania i stymulowania rozwoju dziecka jasno określone cele do których dążymy w pracy z dzieckiem pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy rolą nauczyciela i przewodnika małego dziecka w drodze do zdobywania wiedzy, umiejętności zapewnia efektywność edukacji zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka mobilizuje do systematycznej pracy (cykliczność działania) wzbogaca warsztat pracy daje bogatą bazę dydaktyczną (gotowe krótkie i konkretne scenariusze, pomoce do zajęć) daje efekty i satysfakcję systematyzuje wiedzę motywuje do poszukiwania nowych rozwiązań buduje dobry kontakt i relacje z dziećmi Podnosi atrakcyjność pracy z dzieckiem „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

63 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Moduł Matematyka sensoryczna 1 i 2 : – co będzie nam potrzebne poza wyposażeniem modułowym do realizacji zajęć (w opinii nauczycieli): tablica magnetyczna, samoprzylepne magnesy, tacki, koperty, pudełka, koszyczki, woreczki, klipsy do porządkowania materiału dla dzieci, talerzyki kukiełki, pacynki, sylwety, maski, maskotki artykuły papiernicze, farby, pędzle, kubeczki na wodę, paletki, kredki, kleje przedmioty w różnych rozmiarach, kolorach, kształtach kącik do ciagłego rozwijania umiejętności z zakresu matematyki sensorycznej linki, skakanki, sznurówki, tasiemki, gumki matrioszki imitacja sklepu, straganu parawan balony, piramida zabawkowa, mozaika geometryczna, bączki, „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

64 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
wybór zabaw muzyczno-ruchowych z płytą CD  Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu Moduł Matematyka sensoryczna 1 i 2 : – co będzie nam potrzebne poza wyposażeniem modułowym do realizacji zajęć (w opinii nauczycieli): projektor do wywołania tęczy wybór zabaw muzyczno-ruchowych z płytą CD „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

65 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
III krok to EWALUACJA, AUTOREFLEKSJA I SAMOOCENA Nasze zajęcia sprzyjały integracji nauczycieli, jak i dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. Wymiana pomysłów na zajęciach dała efekt synergii w postaci wzbogacenia wielu realizowanych sesji dodatkowymi zabawami i ćwiczeniami. Nauczyciele przygotowali sobie przedszkolną bazę do realizacji poszczególnych modułów. Szkolenie zakończyło się pracą w grupach, które obejmowały przedszkola ćwiczeń. Ćwiczenie dało szansę na podsumowanie i refleksje po zajęciach, jak i plany na przyszłość odnośnie wykorzystania KDU już bezpośrednio u zainteresowanych, czyli tak naprawdę „u siebie”. Koncepcje były różne, aczkolwiek wyraźnie widać było zaangażowanie i zapał wszystkich uczestniczących w szkoleniu nauczycieli do wykorzystania zdobytych umiejętności bezpośrednio w pracy z dziećmi (w jak najbardziej optymalny i efektywny dla wychowanków sposób). . 3 „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

66 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Czas na refleksję, czyli … „Klucz do uczenia się w naszym przedszkolu” PM-44 „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

67 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
PM-12 „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

68 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
PM15 „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

69 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
PM3 „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

70 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
PM54 „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos

71 Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu
Dziękuję za uwagę  „Klucz do uczenia się w praktyce trenerskiej - opracowanie: mgr Elżbieta Kordos


Pobierz ppt "Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google