Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYMAGANIA Przedmiot: psychologia poznawcza Rok akademicki 2013/14.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYMAGANIA Przedmiot: psychologia poznawcza Rok akademicki 2013/14."— Zapis prezentacji:

1 WYMAGANIA Przedmiot: psychologia poznawcza Rok akademicki 2013/14

2 PRZEDMIOT NA STUDIACH Obligatoryjny 10 pkt ECTS Struktura przedmiotu: 30 godzin wykładu (dr Aleksandra Jasielska) + 30 godzin konwersatorium (dr Aleksandra Jasielska) +30 godzin ćwiczeń (mgr Marta Andrałojć, mgr Anna Nowotnik, mgr Łukasz Budzicz, mgr Lech Kaczmarek) Konwersatorium i ćwiczenia kończą się zaliczeniem, niezbędnym do podejścia do egzaminu z wykładów

3 WYKŁADY 15 tematów realizowanych w blokach 2- godzinnych Wykłady kompatybilne z konwersatoriami i ćwiczeniami Treści programowe dostępne na stronie IP

4 EGZAMIN Wykłady kończą się egzaminem w zakres którego wchodzi treść wykładów (dowolna lektura) i treść literatury obowiązkowej przypisanej do niektórych wykładów oraz treść ćwiczeń Ocena bdb. uzyskana z konwersatorium czy ćwiczeń nie zwalnia z egzaminu !!!! Organizacja wykładu: termin A lub B i poprawka (w sytuacjach losowych możliwość zdawania ze studentami niestacjonarnymi) Forma testu pisemnego jednokrotnego i wielokrotnego wyboru

5 Rodzaje pytań na egzaminie z psychologii poznawczej (1) Pytania jednokrotnego wyboru, gdzie tylko jedna odpowiedź jest poprawna PRZYKŁAD Polecenie: DO KAŻDEGO PYTANIA DOŁĄCZONO PROPOZYCJE ODPOWIEDZI. WYBIERZ JEDNĄ, NAJTRAFNIEJSZĄ ODPOWIEDŹ NA KAŻDE PYTANIE: Bodziec zakłócający to inaczej: a.detektor b.deprywator c.dyspozytor d.dystraktor e.derywator

6 Rodzaje pytań na egzaminie z psychologii poznawczej (2) Pytania polegające na przyporządkowaniu jednych elementów do drugich zgodnie z podaną zasadą i odrzucenie nadmiarowego elementu PRZYKŁAD Polecenie : POŁĄCZ POSZCZEGÓLNE ETAPY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z ICH OPISAMI- OPISÓW JEST O JEDEN ZA DUŻO: A.Monitorowanie rozwiązywania B.Tworzenie strategii C.Ocena D.Tworzenie reprezentacji problemu E.Dostrzeżenie problemu 1.Zidentyfikowanie sytuacji jako problemowej 2.Określenie problemu aby go zrozumieć 3.Planowanie sposobu rozwiązania 4.Sprawdzenie czy rozwiązanie jest zadowalające 5.Kontrolowanie stanu zaawansowania pracy nad problemem 6.Radzenie sobie z brakiem środków na rozwiązanie problemu

7 Rodzaje pytań na egzaminie z psychologii poznawczej (3) Pytania wielokrotnego wyboru polegające na wyborze jednej z pięciu możliwych kombinacji PRZYKŁAD Polecenie: KAŻDEMU PYTANIU PRZYPORZDĄKOWANO CZTERY ODPOWIEDZI, Z KTÓRYCH CO NAJMNIEJ JEDNA JEST PRAWIDŁOWA. Wskaż odpowiedź lub odpowiedzi, które uważasz za trafne. Jeśli wybierasz: 1, 2, 3 - to wybierasz A 1, 3 - to wybierasz B 2, 4 - to wybierasz C 4 -to wybierasz D 1,2,3,4 -to wybierasz E Pętla fonologiczna: 1jest hipotetycznym komponentem pamięci operacyjnej, 2jest narzędziem nabywania mowy, 3jest mechanizmem kontrolnym szczególnie przydatnym do zachowania kolejności informacji, 4operuje na informacjach przestrzennych.

8 Przykładowa treść wykładu Wykład 2.Temat: Istota i forma reprezentacji umysłowych Pojęcie i przedmiot reprezentacji umysłowej. Główne stanowiska w sporze na temat formy reprezentacji umysłowych. Reprezentacje obrazowe. Reprezentacje werbalne. Teoria podwójnego kodowania Paivio. Wzajemne relacje pomiędzy słowem a obrazem. Stanowisko propozycjonalne. Hipoteza języka myśli. Pierwotność a wtórność nietrwałych reprezentacji umysłowych. Koncepcja modeli mentalnych Jonsona-Lairda. Literatura obowiązkowa: Nęcka E., Orzechowski J. i Szymura B. (2006) Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN. (s. 86-88).[Reprezentacje numeryczne]

9 LITERATURA

10 Nęcka E., Orzechowski J. i Szymura B. (2006) Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN.

11 Sternberg, R. J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne

12 Maruszewski, T. (2011). Psychologia poznania. Umysł i świat. Gdańsk: GWP

13 Jagodzińska, M. (2005). Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

14 Chlewiński, Z. (red.). Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku. Gdańsk: GWP.

15 Maruszewski, T. (2001). Psychologia poznania. Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psychologiczne

16 Maruszewski T. (1996) Psychologia poznawcza. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne.

17 J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2 Gdańsk: GWP.

18 Doliński, D. (red.) 92011). Psychologia akademicka. Gdańsk: GWP. Rozdział 6. Procesy poznawcze – Andrzej Falkowski, Tomasz Maruszewski, Edward Nęcka

19 Baddeley, A. (1998). Pamięć. Poradnik użytkownika. Warszawa: Prószyński i S-ka.

20 POLECAM Pułapki umysłu – serial dokumentalny USA; emisja National Geographic; niedziela 22: 00, poniedziałek 18:00, czwartek 16:00

21 ZAPRASZAM Koło Naukowe Psychologii Poznawczej Problematyka: Związki procesów poznawczych z emocjami i ich regulacją Spotkania: poniedziałek (14.10.) godz. 17.00 sala 95

22 aleksandra.jasielska@amu.edu.pl


Pobierz ppt "WYMAGANIA Przedmiot: psychologia poznawcza Rok akademicki 2013/14."

Podobne prezentacje


Reklamy Google