Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAVA c.d.. Instrukcji wyboru SWITCH używamy, jeśli chcemy w zależności od wartości pewnego wyrażenia wykonać jeden z kilku fragmentów kodu. Jest to w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAVA c.d.. Instrukcji wyboru SWITCH używamy, jeśli chcemy w zależności od wartości pewnego wyrażenia wykonać jeden z kilku fragmentów kodu. Jest to w."— Zapis prezentacji:

1 JAVA c.d.

2 Instrukcji wyboru SWITCH używamy, jeśli chcemy w zależności od wartości pewnego wyrażenia wykonać jeden z kilku fragmentów kodu. Jest to w pewnym sensie rozszerzenie instrukcji warunkowej IF. Ogólna składnia instrukcji SWITCH jest następująca: switch ({wyrażenie wyboru}) { case {wartość wyboru}: {ciąg instrukcji dla danego wariantu} case {inna wartość wyboru}: {ciąg instrukcji dla danego wariantu} default: {ciąg instrukcji dla wariantu domyślnego} }

3 Dodatkowo, instrukcja SWITCH umożliwia określenie wariantu domyślnego, który to wariant oznaczamy słówkiem kluczowym default. Wariant ten wykonywany jest, jeśli dla danej wartości {wyrażenia wyboru} nie określono wariantu typu case.

4 public class Main { public static void main(String[] args) { int c=5; switch (c) { case 2: System.out.println("c jest rowne " +c); case 5: System.out.println(" c jest rowne " +c); default: System.out.println("c nie jest rowne 2 ani 5"); } } }

5 public class Main { public static void main(String[] args) { int c=5; switch (c) { case 2: System.out.println("c jest rowne " +c); break; case 5: System.out.println(" c jest rowne " +c); break; default: System.out.println("c nie jest rowne 2 ani 5"); } } }

6 WCZYTYWANIE ZMIENNYCH Z KLAWIATURY import java.util.Scanner; ….. …… Scanner Osa=new Scanner(System.in); Dodajemy do programu dodatkowy zewnętrzny kod Tworzymy obiekty typu Scanner o nazwie Osa Do pobierania informacji służy strumień System.in

7 package lekcja1; import java.util.Scanner; public class lekcja1 { public static void main(String[] args) { String imie; //w nim zapiszemy swoje imie Scanner odczyt=new Scanner(System.in); //obiekt do odebrania danych od użytkownika imie=odczyt.nextLine(); System.out.println("Witaj "+imie); }

8 imie = odczyt.nextLine(); W tym momencie następuje odebrania od użytkownika jednej linii znaków, czyli tekstu zakończonego klawiszem enter. Klasa Scanner oferuje również szereg innych metod do odczytu innych typów danych: nextInt() – odczytuje kolejną liczbę całkowitą nextDouble() – czyta kolejną liczbę zmiennoprzecinkową (uwaga, separatorem może być tutaj zarówno kropka jak i przecinek – wszystko zależy od standardu kraju Zadania do samodzielnego wykonania: Utwórz dwie zmienne typu double. Następnie przy użyciu klasy Scanner pobierz od użytkownika dwie liczby i wykonaj na nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, wyświetlając wyniki w kolejnych liniach na konsoli. http://javastart.pl

9 Program wczytuje tekst i wyświetla go w następnej linii import java.util.Scanner; public class lekcja1 { public static void main(String[] args) { Scanner Osa=new Scanner(System.in); System.out.println(Osa.nextLine()); } UWAGA!!! Tworząc program utwórz klasę o nazwie lekcja1


Pobierz ppt "JAVA c.d.. Instrukcji wyboru SWITCH używamy, jeśli chcemy w zależności od wartości pewnego wyrażenia wykonać jeden z kilku fragmentów kodu. Jest to w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google