Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

kobiet – „Kobieta pracująca…”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "kobiet – „Kobieta pracująca…”"— Zapis prezentacji:

1 kobiet – „Kobieta pracująca…”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Prezentacja w ramach projektu: System aktywizacji zawodowej kobiet – „Kobieta pracująca…” OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA: „KOBIETA PRACUJĄCA NA (NIE)PRZYJAZNYM RYNKU PRACY” 25 kwiecień 2007 Działanie 1.6. SPO RZL; System aktywizacji zawodowej kobiet – „Kobieta pracująca…” System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

2 Prezentacja działań zrealizowanych w projekcie „Kobieta pracująca...”
Katarzyna Świeżawska-Ambroziak (ASM)

3 Projekt „KOBIETA PRACUJĄCA” realizowany jest w ramach:
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 Priorytetu 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działania 1.6 – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Według schematu: Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Okres wdrażania projektu: – Instytucja wdrażająca: Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

4 Koordynator projektu: Partnerzy projektu:
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Partnerzy projektu: Kobiety.lodz.pl – Łódź (Centrum Praw Kobiet – Łódź) Demokratyczna Unia Kobiet – Gdańsk Małopolski Związek Pracodawców - Kraków Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych - Poznań System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

5 Celem projektu „KOBIETA PRACUJĄCA” jest:
Przełamanie stereotypów w sferze podziału zawodów na tradycyjne męskie i kobiece System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

6 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Krystyna Mollin były z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

7 Celem projektu „KOBIETA PRACUJĄCA” jest:
Udzielenie wielostronnego wsparcia na rynku pracy poprzez promowanie równego dostępu kobiet i mężczyzn do zatrudniania. System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

8 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Zadania 1. rozpoznanie sytuacji kobiet na rynku pracy w ujęciu ogólnopolskim i lokalnym 2. przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do kobiet, instytucji rynku pracy i pracodawców System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

9 W ramach projektu zrealizowano:
Ogólnopolskie badanie kobiet (N=1850) Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy – Badanie kobiet (grudzień 2005) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

10 W ramach projektu zrealizowano:
Ogólnopolskie badanie pracodawców (N=1619) Diagnoza zróżnicowania szans kobiet w dostępie do rynku pracy – Badanie ogólnopolskie, przeprowadzone wśród pracodawców (grudzień 2005) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

11 W ramach projektu zrealizowano:
Regionalne* badanie opinii publicznej (N=1200) Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy - Badanie opinii publicznej (grudzień 2005) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’ *Badania przeprowadzono w następujących województwach: małopolskim, łódzkim, wielkopolskim, pomorskim.

12 W ramach projektu zrealizowano:
Regionalne* badania kobiet i przedsiębiorców techniką FGI - zogniskowanych wywiadów grupowych (20 x 10 osób) Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania w dostępie do rynku pracy – Badanie pogłębione w wybranych województwach (marzec 2006) System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’ *Badania przeprowadzono w następujących województwach: małopolskim, łódzkim, wielkopolskim, pomorskim.

13 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Ważne rezultaty: Wytyczne do akcji informacyjno – promocyjnej projektu ,,Kobieta pracująca..’’ Raport podsumowujący wyniki badań w ramach projektu ,,Kobieta pracująca’’ Publikacja ogólnopolska i publikacje regionalne System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

14 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Wytyczne do akcji informacyjno- promocyjnej, co należy promować: równy dostęp do zawodów uznawanych za typowo kobiece lub męskie elastyczne formy czasu pracy, cechy kobiet jak: wykształcenie, organizacja pracy, sumienność, odpowiedzialność partnerski model rodziny łatwy dostęp do przedszkoli, żłobków aktywne metody poszukiwania pracy gotowość kobiet do zmiany planów macierzyńskich dla kariery zawodowej System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

15 Akcja informacyjno-edukacyjna
4 konferencje regionalne 24 seminaria regionalne Konferencja ogólnopolska System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

16 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

17 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

18 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

19 System wymiany informacji
Regionalne bazy danych na temat programów i działań na rzecz kobiet System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

20 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Przewidywanym efektem działań projektu będzie wzrost stopy zatrudnienia kobiet oraz podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

21 Przykłady osiągnięć projektu
Pani Maria zdobyła pracę w Telekomunikacji, dystansując młodsze kandydatki; Pani Alina ukończywszy kurs komputerowy, podjęła staż w przedsiębiorstwie Pani Helena podjęła naukę w zaocznej szkole policealnej; Pani Elżbieta rozpoczęła naukę języka niemieckiego, Pani Barbara – angielskiego. Pani Grażyna zaangażowała się w kampanię wspierającą kobiety w wyborach samorządowych. Panie kończyły kursy opiekunek prowadzone przez DUK i podejmowały pracę jako opiekunki osób starszych System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

22 Więcej informacji na temat badań i ich wyników na stronie:
System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’

23 System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.6. SPO RZL: System aktywizacji zawodowej kobiet DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Katarzyna Świeżawska-Ambroziak ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5, Kutno tel   , fax   System aktywizacji zawodowej kobiet - ,,Kobieta pracująca ...’’


Pobierz ppt "kobiet – „Kobieta pracująca…”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google