Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Prezentacja w ramach projektu: System aktywizacji zawodowej kobiet – Kobieta pracująca… OGÓLNOPOLSKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Prezentacja w ramach projektu: System aktywizacji zawodowej kobiet – Kobieta pracująca… OGÓLNOPOLSKA."— Zapis prezentacji:

1 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Prezentacja w ramach projektu: System aktywizacji zawodowej kobiet – Kobieta pracująca… OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA: KOBIETA PRACUJĄCA NA (NIE)PRZYJAZNYM RYNKU PRACY 25 kwiecień 2007 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.6. SPO RZL; System aktywizacji zawodowej kobiet – Kobieta pracująca…

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.6. SPO RZL: System aktywizacji zawodowej kobiet Prezentacja działań zrealizowanych w projekcie Kobieta pracująca... Katarzyna Świeżawska-Ambroziak (ASM)

3 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Projekt KOBIETA PRACUJĄCA realizowany jest w ramach : Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 Priorytetu 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działania 1.6 – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Według schematu: Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Okres wdrażania projektu: 01.08.2005 – 30.06.2007 Instytucja wdrażająca: Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

4 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Koordynator projektu: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Partnerzy projektu: Kobiety.lodz.pl – Łódź (Centrum Praw Kobiet – Łódź) Demokratyczna Unia Kobiet – Gdańsk Małopolski Związek Pracodawców - Kraków Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych - Poznań

5 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Celem projektu KOBIETA PRACUJĄCA jest : Przełamanie stereotypów w sferze podziału zawodów na tradycyjne męskie i kobiece

6 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Krystyna Mollin były z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku

7 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Celem projektu KOBIETA PRACUJĄCA jest : Udzielenie wielostronnego wsparcia na rynku pracy poprzez promowanie równego dostępu kobiet i mężczyzn do zatrudniania.

8 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Zadania 1. rozpoznanie sytuacji kobiet na rynku pracy w ujęciu ogólnopolskim i lokalnym 2. przeprowadzenie akcji informacyjno- edukacyjnej skierowanej do kobiet, instytucji rynku pracy i pracodawców

9 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... W ramach projektu zrealizowano: Ogólnopolskie badanie kobiet (N=1850) Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy – Badanie kobiet (grudzień 2005)

10 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... W ramach projektu zrealizowano: Ogólnopolskie badanie pracodawców (N=1619) Diagnoza zróżnicowania szans kobiet w dostępie do rynku pracy – Badanie ogólnopolskie, przeprowadzone wśród pracodawców (grudzień 2005)

11 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... W ramach projektu zrealizowano: Regionalne* badanie opinii publicznej (N=1200) * Badania przeprowadzono w następujących województwach: małopolskim, łódzkim, wielkopolskim, pomorskim. Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy - Badanie opinii publicznej (grudzień 2005)

12 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... W ramach projektu zrealizowano: Regionalne* badania kobiet i przedsiębiorców techniką FGI - zogniskowanych wywiadów grupowych (20 x 10 osób) * Badania przeprowadzono w następujących województwach: małopolskim, łódzkim, wielkopolskim, pomorskim. Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania w dostępie do rynku pracy – Badanie pogłębione w wybranych województwach (marzec 2006)

13 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Ważne rezultaty: 1.Wytyczne do akcji informacyjno – promocyjnej projektu,,Kobieta pracująca.. 2.Raport podsumowujący wyniki badań w ramach projektu,,Kobieta pracująca 3.Publikacja ogólnopolska i publikacje regionalne

14 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Wytyczne do akcji informacyjno- promocyjnej, co należy promować: równy dostęp do zawodów uznawanych za typowo kobiece lub męskie elastyczne formy czasu pracy, cechy kobiet jak: wykształcenie, organizacja pracy, sumienność, odpowiedzialność partnerski model rodziny łatwy dostęp do przedszkoli, żłobków aktywne metody poszukiwania pracy gotowość kobiet do zmiany planów macierzyńskich dla kariery zawodowej

15 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Akcja informacyjno-edukacyjna 4 konferencje regionalne 24 seminaria regionalne Konferencja ogólnopolska

16 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca...

17

18

19 System wymiany informacji Regionalne bazy danych na temat programów i działań na rzecz kobiet

20 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Przewidywanym efektem działań projektu będzie wzrost stopy zatrudnienia kobiet oraz podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego

21 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Przykłady osiągnięć projektu Pani Maria zdobyła pracę w Telekomunikacji, dystansując młodsze kandydatki; Pani Alina ukończywszy kurs komputerowy, podjęła staż w przedsiębiorstwie Pani Helena podjęła naukę w zaocznej szkole policealnej; Pani Elżbieta rozpoczęła naukę języka niemieckiego, Pani Barbara – angielskiego. Pani Grażyna zaangażowała się w kampanię wspierającą kobiety w wyborach samorządowych. Panie kończyły kursy opiekunek prowadzone przez DUK i podejmowały pracę jako opiekunki osób starszych

22 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Więcej informacji na temat badań i ich wyników na stronie: www.kobietapracujaca.org

23 System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Katarzyna Świeżawska-Ambroziak ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5, 99-300 Kutno tel. + 48 24 355 77 34, fax. +48 24 355 77 01 k.swiezawska@asm-poland.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.6. SPO RZL: System aktywizacji zawodowej kobiet


Pobierz ppt "System aktywizacji zawodowej kobiet -,,Kobieta pracująca... Prezentacja w ramach projektu: System aktywizacji zawodowej kobiet – Kobieta pracująca… OGÓLNOPOLSKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google