Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIE UKRYTEGO POTENCJAŁU LOKALNEGO RYNKU PRACY MONITOROWANIE PLUS WARSZTAT 27.07.2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIE UKRYTEGO POTENCJAŁU LOKALNEGO RYNKU PRACY MONITOROWANIE PLUS WARSZTAT 27.07.2005."— Zapis prezentacji:

1 BADANIE UKRYTEGO POTENCJAŁU LOKALNEGO RYNKU PRACY MONITOROWANIE PLUS WARSZTAT 27.07.2005

2 PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD: -PRACODAWCÓW Z WOJ. WIELKOPOLSKIEGO -PRACUJĄCYCH Z WOJ. WIELKOPOLSKIEGO

3 * ZMIANY W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA * POSZUKIWANE ZAWODY

4 Odsetek firm, które nie zwalniały pracowników w 2004 roku – wg sekcji PKD (w firmach zatrudniających poniżej 9 pracowników)

5 Odsetek firm, które nie zwalniały pracowników w 2004 roku – wg sekcji PKD (N=400, w%) (w firmach zatrudniających powyżej 9 pracowników)

6 Obniżenie kosztów działalności a wzrost zatrudnienia w badanych firmach (w%; N=600) (firmy zatrudniające poniżej 9 pracowników) Czy Pana/i firma zatrudniłaby większą liczbę pracowników, gdyby zmniejszyło się obłożenie pensji kosztami świadczeń społecznych lub zmalała wielkość podatków, jakie płaci firma?

7 Obniżenie kosztów działalności a wzrost zatrudnienia w badanych firmach (w%; N=400) (firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników) Czy Pana/i firma zatrudniłaby większą liczbę pracowników, gdyby zmniejszyło się obłożenie pensji kosztami świadczeń społecznych lub zmalała wielkość podatków, jakie płaci firma?

8 Zawody deficytowe (N=119; w%) (firmy zatrudniające poniżej 9 pracowników) Uwzględniono jedynie zawody i specjalizacje wskazane przez co najmniej 3% pracodawców

9 Zawody deficytowe (N=97; w %)(firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników) Uwzględniono jedynie zawody i specjalności wskazane przez więcej niż 3% pracodawców

10 Przyczyny problemów ze znalezieniem pracowników (N=119; w%) (firmy zatrudniające poniżej 9 pracowników)

11 Przyczyny problemów ze znalezieniem pracowników (N=97; w%) (firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników)

12 *FORMY PODNOSZENIA UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI PRACOWNICZYCH

13 Czy firma doszkala pracowników w ramach kursów/szkoleń zewnętrznych? (N=600; w %) (firmy zatrudniające poniżej 9 pracowników)

14 Czy firma doszkala pracowników w ramach kursów/szkoleń zewnętrznych? (N=400; w%) (firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników)

15 Czy w najbliższym czasie (lata 2005, 2006) zamierzacie Państwo zmienić wielkość funduszy przeznaczanych na doszkalanie pracowników? (N=600; w %) (firmy zatrudniające poniżej 9 pracowników)

16 Czy w najbliższym czasie (lata 2005, 2006) zamierzacie Państwo zmienić wielkość funduszy przeznaczanych na doszkalanie pracowników? Analiza w podziale na firmy korzystające i nie korzystające ze szkoleń/kursów (N=600; w %) (firmy zatrudniające poniżej 9 pracowników)

17 Czy w najbliższym czasie (lata 2005, 2006) zamierzacie Państwo zmienić wielkość funduszy przeznaczanych na doszkalanie pracowników? (N=400; w%) (firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników)

18 Czy w najbliższym czasie (lata 2005, 2006) zamierzacie Państwo zmienić wielkość funduszy przeznaczanych na doszkalanie pracowników? Analiza w podziale na firmy korzystające i nie korzystające ze szkoleń/kursów w ciągu 2 ostatnich lat (w%) (firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników)

19 *AKTYWNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH ZMIERZAJĄCA DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI POPRZEZ UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH

20 Stopień podejmowanych przez osoby pracujące działań na własną rękę w celu podniesienia kwalifikacji (w%; N=1000) Czy Pan/i osobiście podejmowała jakieś działania w celu podniesienia własnych kwalifikacji w ciągu ostatnich 24 miesięcy?

21

22 Deklaracje respondentów co do dalszego dokształcania (N=1000, w %) Czy planuje Pan/i dalsze kształcenie lub dokształcanie?

23 Deklarowane formy dalszego kształcenia lub dokształcania (N=435, w %)

24 * CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

25 Czy zdarza się, że młodzież ucząca się/studenci odbywają praktyki zawodowe w Państwa firmie? (N=600; w %) (firmy zatrudniające poniżej 9 pracowników)

26 Czy zdarza się, że młodzież ucząca się/studenci odbywają praktyki zawodowe w Państwa firmie? (N=400; w%) (firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników)

27 Ile osób odbywających praktyki w Państwa firmie w ciągu ostatnich 5 lat znalazło w niej następnie zatrudnienie? (N=177; w %) (firmy zatrudniające poniżej 9 pracowników)

28 Ile osób odbywających praktyki w Państwa firmie w ciągu ostatnich 5 lat znalazło w niej następnie zatrudnienie? (N=203; w%) (firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników)

29 www.monitorowanieplus.org


Pobierz ppt "BADANIE UKRYTEGO POTENCJAŁU LOKALNEGO RYNKU PRACY MONITOROWANIE PLUS WARSZTAT 27.07.2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google