Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2009 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2009 r. Ząbki,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2009 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2009 r. Ząbki,"— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2009 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2009 r. Ząbki, dn. 9 listopada 2009r.

2 SPIS TREŚCI 2 Zmiana polityki rachunkowości 3 Skutki zmian w polityce rachunkowości 4 Wyniki za III kwartał 2009r. 5 Wyniki narastająco za III kwartał 2009r. 7 Realizacja zysku brutto ze sprzedaży w III kwartale 2009 r. 9 Inwestycje realizowane w III kwartale 2009 r. 10 Inwestycje zakończone w III kwartale 2009 r. 11 Strategia J.W. Construction Holding S.A. 12 Strategia - dywersyfikacja ryzyka działalności grupy 13 Strategia - przygotowanie nowych inwestycji 15 Strategia - mieszkania gotowe do zamieszkania 21 Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy 22 Polityka sprzedażowa Spółki w 2009r. 23 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

3 ZMIANA W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI 3 Do końca 2008 Grupa rozpoznawała przychody i koszty zgodnie z MSR 11 stosując metodę zerową - zaawansowanie przychodów na danym projekcie przekraczało 50%, - zaawansowanie kosztów przekraczało 40%. Zgodnie ze zmienionymi przepisami od 2009r., Grupa rozpoznaje przychody i koszty według MSR 18 - moment rozpoznania przychodów to przekazanie lokalu nabywcy aktem notarialnym, ale z możliwością zakwalifikowania również do przychodów lokali spełniających następujące kryteria: uzyskane pozwolenie na użytkowanie,100% wpłaty od nabywcy oraz protokolarny odbiór lokalu przez nabywcę. Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

4 SKUTKI ZMIAN W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI 4 Zmiany zasad polityki rachunkowości spowodują ; Rozpoznanie przychodów i kosztów własnych sprzedaży z poszczególnych projektów, a tym samym marży ze sprzedaży zostanie przesunięte w czasie Wynik z działalności – uzależniony jest od cyklu realizacji inwestycji, rozpoznanie wyniku nastąpi po zakończeniu inwestycji tj. średnio 18-24 m-ce Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

5 WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2009 r. 5 Nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2009 r., o 8,73% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Spadek marży w III kwartale 2009r., o 0,94% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r. Dane za III kwartał 2008 r- po przekształceniu zgodnie z MSR 18

6 WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2009 r. 6 Wzrost zysku z działalności operacyjnej w III kwartale 2009 r., o 0,18% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost zysku netto w III kwartale 2009 r., o 2,47 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r. Dane za III kwartał 2008 r- po przekształceniu zgodnie z MSR 18

7 WYNIKI NARASTAJĄCO ZA III KWARTAŁ 2009 r. 7 Nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży w wynikach narastających za III kwartał 2009 r., o 4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost marży w wynikach narastających za III kwartał 2009r., o 8,42% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Dane za III kwartał 2008 r- po przekształceniu zgodnie z MSR 18 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

8 8 Wzrost zysku z działalności operacyjnej w wynikach narastających za III kwartał 2009r., o 23,19% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost zysku netto w wynikach narastających za III kwartał 2009r., o 27,18 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r. WYNIKI NARASTAJĄCO ZA III KWARTAŁ 2009 r. Dane za III kwartał 2008 r- po przekształceniu zgodnie z MSR 18

9 9 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r. REALIZACJA ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAŻY PO III KWARTAŁACH 2009 r. Poziom wypracowanego zysku brutto ze sprzedaży po III kwartałach 2009 roku jest równy 130,7 mln zł. Główny udział procentowy miały w nim następujące inwestycje: Osiedle Lazurowa, Warszawa - 37 % Rezydencja na Skarpie, Warszawa - 14 % Osiedle Leśne, Gdynia - 12 % Osiedle Górczewska Park, Warszawa - 8 % Osiedle Górczewska I, Warszawa – 8% Osada Wiślana, Warszawa – 7% Willa Konstancin, Konstancin - 6 % Osiedle Centrum, Łódź - 4 %

10 10 INWESTYCJE REALIZOWANE W III KWARTALE 2009 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r. W III kwartale 2009 roku realizowano budowę blisko 3000 lokali o łącznej powierzchni ponad 138 000 m² PUM INWESTYCJAMIASTO / DZIELNICASEGMENT RYNKULICZBA LOKALI PUM W M 2 Pyry II Aleja LudwinowskaWarszawa / UrsynówApartamenty241 632 Osiedle Lewandów I ul. LewandówWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne63126 827 Osiedle Lewandów II ul. LewandówWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne1 27454 364 Osiedle Bursztynowe ul. KorkowaWarszawa / WawerMieszkania popularne32817 594 Wiślana Aleja ul. OdkrytaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne2009 770 Lazurowe Ustronie I etapOżarów MazowieckiMieszkania popularne37617 902 Osiedle Victoria Park, RosjaKołomna / RosjaMieszkania popularne15811 545

11 11 INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W OKRESIE OD I - IX 2009 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r. W okresie 9 miesięcy 2009 r. ukończono budowę ponad 2 200 lokali w następujących inwestycjach : INWESTYCJAMIASTO / DZIELNICASEGMENT RYNKULICZBA LOKALIZAKOŃCZONO Osiedle Lazurowa ul. LazurowaWarszawa / BemowoMieszkania popularne669I półrocze 2009 Górczewska Park ul. GórczewskaWarszawa / Wola Mieszkania o podwyższonym standardzie 890I półrocze 2009 Rezydencja Quatro ul. Łukowska Warszawa / Praga Południe Mieszkania o podwyższonym standardzie 243I półrocze 2009 Osada Wiślana ul. Marcina z Wrocimowic I, II ETAP Warszawa / BiałołękaMieszkania popularne276I półrocze 2009 Osada Wiślana ul. Marcina z Wrocimowic III ETAP Warszawa / BiałołękaMieszkania popularne128III kwartał 2009 Aleja Ludwinowska IIWarszawa / MokotówApartamenty24III kwartał 2009

12 STRATEGIA J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Grupa kontynuuje przyjętą strategię w zakresie dywersyfikacji ryzyka: Rozwój działalności pozadeweloperskiej spółek z Grupy - ogólnobudowlanej, projektowej, produkcji prefabrykatów budowlanych Wprowadzenie do sprzedaży oferty powierzchni biurowo-komercyjnych Realizowanie rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych zgodnie z przyjętym harmonogramem Udostępnianie szerokiej oferty handlowej - w tym mieszkania gotowe do odbioru Intensyfikacja prac związanych z przygotowaniem nowych inwestycji do uruchomienia w pierwszych miesiącach 2010 r. (dokumentacja projektowa i pozwolenia na budowę) 12 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

13 STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY J.W. Construction S.A. - prowadzi działalność budowlano - montażową Mocne strony: możliwość realizacji kontraktów i zleceń spoza Grupy (w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych, sanitarnych i drogowych) doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna, własne siły wykonawcze duże zaplecze sprzętu budowlanego i transportowego Rozwój Spółek w Grupie – siła i potencjał 13 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

14 JW Projekt Sp. z o.o. - działalność z zakresu architektury i projektowania. możliwość przygotowywania projektów poza Grupą wysoko wykwalifikowana kadra w ramach pracowni: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej prace projektowe w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych i biurowych (m.in. w Warszawie: przy ul. Antoniewskiej, Światowida, Zdziarskiej, Badylarskiej, Pileckiego, Lewandów, Berensona, a także w Ożarowie Mazowieckim, Łodzi, Katowicach i Szczecinie) Rozwój Spółek w Grupie – siła i potencjał 14 STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

15 15 STRATEGIA- PRZYGOTOWANIE NOWYCH INWESTYCJI Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r. Niezależnie od sytuacji na rynku trwają prace związane z przygotowaniem kolejnych inwestycji na bazie posiadanego już banku ziemi, w tym: przygotowanie dokumentacji, m.in.: projektowej uzyskiwanie pozwoleń na budowę Powyższe działania pozwolą na płynne rozpoczęcie budów w przyszłości. INWESTYCJAMIASTO / DZIELNICASEGMENT RYNKU LICZBA LOKALI / DOMÓW SZACUNKOWO ILOŚĆ PUM/ PUU W M 2/ Ożarów Mazowiecki – domy I etapOżarów MazowieckiDomy jednorodzinne72 domy- Mokotów ul. AntoniewskaWarszawa / MokotówMieszkania popularne22013 863 ŚwiatowidaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne17311 735 Łódź II - I etapŁódź / TymienieckiegoMieszkania popularne8012 485 Katowice IIKatowiceMieszkania popularne9019 593 Zielona Dolina I, II ul. ZdziarskaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne1 48072 550 Lewandów Park III, ul. LewandówWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne78733 179 BerensonaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne1709 350 Badylarska – BiurowiecWarszawaUsługi-4 157 Szczecin, al. WyzwoleniaSzczecinUsługi-28 712 Pileckiego – Biura/HotelWarszawaUsługi/Usługi hotelarskie-16 838

16 JWCH Produkcja Budowlana Sp. z o.o. - działalność w zakresie wytwarzania prefabrykowanych elementów budowlanych na bazie własnego zakładu z nowoczesną linią produkcyjną Rozwój Spółek w Grupie – siła i potencjał skrócenie okresu realizacji inwestycji możliwość sprzedaży prefabrykatów budowlanych poza Grupą docelowo zmniejszenie kosztów inwestycji wykorzystanie technologii prefabrykatów w ramach realizowanych inwestycji: - Lewandów Park, Warszawa - zastosowanie ścian ceramicznych (w ramach ścian osłonowych) - Lazurowe Ustronie, Ożarów Maz. – kompleksowe zastosowanie prefabrykatów w budowie domów wielorodzinnych i jednorodzinnych (8 domów pokazowych gotowych do końca 2009 r.) 16 STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

17 Powierzchnie komercyjno - biurowe 17 STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r. Spółka przygotowana jest do projektu komercjalizacji biurowców, w związku z czym plany realizacji projektów mogą zostać rozpoczęte w niedługim czasie. Budynek biurowy – Jerozolimskie Point Warszawa, ul. Badylarska /Al. Jerozolimskie To nowoczesny 5-kondygnacyjny obiekt biurowy klasy B+ (z możliwością podniesienia do klasy A) zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy. Pow. użytkowa budynku: 4 157 m 2. Rozpoczęcie budowy już w listopadzie 2009r.

18 Budynek biurowy Nowa Dana Szczecin, Al. Wyzwolenia / ul. Odzieżowa To nowoczesny 22-kondygnacyjny obiekt biurowy klasy A. Powierzchnia usługowa: 28 712 m 2. Zakończono prace projektowe, wniosek o pozwolenie na budowę będzie złożony na przełomie listopada i grudnia 2009r. Budynek hotelowo - biurowy Warszawa, ul. Pileckiego W trakcie opracowywania projektu budowlanego. Powierzchnia obiektu to ok. 16 838 m 2 Powierzchnie komercyjno - biurowe 18 STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

19 Obecnie Grupa J.W. Construction Holding posiada 4 hotele (dwu- i trzygwiazdkowe) zlokalizowanych w: Zegrzu, Strykowie, Cieszynie i Tarnowie Podgórnym. Oferta hoteli skierowana jest głównie do klientów instytucjonalnych (w zakresie organizacji: konferencji, szkoleń, seminariów), ale także do osób indywidualnych. Działalność hotelarska 19 STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

20 W 2005 r. Spółka nabyła Ośrodek Turystyczny Czarny Potok w Krynicy. Obecnie prowadzona jest rozbudowa i modernizacja obiektu do kategorii Resort & SPA. Docelowo planuje się czterogwiazdkowy hotel z gastronomią, wielofunkcyjnymi salami konferencyjnymi oraz pięciogwiazdkowym kompleksem SPA/Wellness. W budynku znajdzie się lobby wraz z główną recepcją, restauracją dla ok. 400 gości oraz wielofunkcyjna sala konferencyjna. Działalność hotelarska 20 STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

21 STRATEGIA- MIESZKANIA GOTOWE DO ZAMIESZKANIA Spółka posiada około 360 wolnych mieszkań gotowych do zamieszkania w zakończonych inwestycjach 21 Osiedle Uroczysko Katowice Osiedle Leśne Gdynia Willa Konstancin, Konstancin Górczewska Park, Warszawa Osiedle Lazurowa, Warszawa Ludwinowska Aleja, Warszawa Osiedle Centrum, Łódź Rezydencja Quatro, Warszawa Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r. Osada Wiślana, Warszawa

22 PERSPEKTYWY ROZWOJU BRANŻY DEWELOPERSKIEJ W OCENIE FIRMY Ożywienie na rynku kredytów hipotecznych w ciągu ostatnich tygodni z perspektywą na następne miesiące Nadal niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe aktywnej grupy klientów wywodzącej się z wyżu demograficznego lat 80-tych Prognoza malejącej podaży gotowych mieszkań począwszy od 2010 r. - firmy deweloperskie wstrzymały budowy i nie rozpoczęły kolejnych projektów co w efekcie powoduje ponowne zainteresowanie zakupem mieszkań przy nieznacznym już wzroście cen Ustabilizowana sytuacja na rynku cen materiałów budowlanych W dalszej perspektywie ponowne ożywienie popytu od roku 2010 r. spowodowane efektem Euro 2012 i prawdopodobnym wejściem Polski do strefy euro 22 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

23 POLITYKA SPRZEDAŻOWASPÓŁKI W 2009r. POLITYKA SPRZEDAŻOWA SPÓŁKI W 2009r. Oferta różnorodnych programów finansowania zakupu inwestycji dla Klientów Pakiety na specjalnych warunkach dedykowanych pracownikom instytucji współpracujących z J.W. Construction Atrakcyjna oferta mieszkaniowa, w tym mieszkania gotowe do odbioru Oferta mieszkań spełniających kryteria rządowego programu Rodzina na swoim Profesjonalne doradztwo kredytowe Wieloletnia współpraca z bankami – najlepsza oferta kredytów na rynku kredytów hipotecznych wyłącznie dla klientów Spółki Programy wykończenia wnętrz dla Klientów Konkurs ofert składanych przez Klientów Stałe działania marketingowe Elastyczne podejście do klienta - możliwość negocjacji cen w zależności od wysokości i harmonogramu wpłat 23 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

24 RELACJE INWESTORSKIE: Małgorzata Szwarc-Sroka Dyrektor Pionu Ekonomicznego i Dyrektor Biura ds. Relacji Inwestorskich tel.: 022 771 77 85 / 0 22 771 78 10 bądź 022 771 75 10 relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl


Pobierz ppt "PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2009 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2009 r. Ząbki,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google