Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A."— Zapis prezentacji:

1 J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A.
PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2009 r. Ząbki, dn. 9 listopada 2009r.

2 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
SPIS TREŚCI Zmiana polityki rachunkowości Skutki zmian w polityce rachunkowości 4 Wyniki za III kwartał 2009r Wyniki narastająco za III kwartał 2009r Realizacja zysku brutto ze sprzedaży w III kwartale r. 9 Inwestycje realizowane w III kwartale r Inwestycje zakończone w III kwartale 2009 r Strategia J.W. Construction Holding S.A Strategia - dywersyfikacja ryzyka działalności grupy 13 Strategia - przygotowanie nowych inwestycji Strategia - mieszkania gotowe do zamieszkania Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy 22 Polityka sprzedażowa Spółki w 2009r 2 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

3 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
ZMIANA W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI Do końca 2008 Grupa rozpoznawała przychody i koszty zgodnie z MSR 11 stosując „metodę zerową” - zaawansowanie przychodów na danym projekcie przekraczało 50%, - zaawansowanie kosztów przekraczało 40%. Zgodnie ze zmienionymi przepisami od 2009r., Grupa rozpoznaje przychody i koszty według MSR 18 - moment rozpoznania przychodów to przekazanie lokalu nabywcy aktem notarialnym, ale z możliwością zakwalifikowania również do przychodów lokali spełniających następujące kryteria: uzyskane pozwolenie na użytkowanie,100% wpłaty od nabywcy oraz protokolarny odbiór lokalu przez nabywcę. 3 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

4 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
SKUTKI ZMIAN W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI Zmiany zasad polityki rachunkowości spowodują ; Rozpoznanie przychodów i kosztów własnych sprzedaży z poszczególnych projektów, a tym samym marży ze sprzedaży zostanie przesunięte w czasie Wynik z działalności – uzależniony jest od cyklu realizacji inwestycji, rozpoznanie wyniku nastąpi po zakończeniu inwestycji tj. średnio m-ce 4 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

5 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
Nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2009 r., o 8,73% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Spadek marży w III kwartale 2009r., o 0,94% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Dane za III kwartał 2008 r- po przekształceniu zgodnie z MSR 18 5 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

6 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
Wzrost zysku z działalności operacyjnej w III kwartale 2009 r., o 0,18% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost zysku netto w III kwartale 2009 r., o 2,47 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Dane za III kwartał 2008 r- po przekształceniu zgodnie z MSR 18 6 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

7 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
WYNIKI NARASTAJĄCO ZA III KWARTAŁ 2009 r. Nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży w wynikach narastających za III kwartał 2009 r., o 4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost marży w wynikach narastających za III kwartał 2009r. , o 8,42% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Dane za III kwartał 2008 r- po przekształceniu zgodnie z MSR 18 7 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

8 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
WYNIKI NARASTAJĄCO ZA III KWARTAŁ 2009 r. Wzrost zysku z działalności operacyjnej w wynikach narastających za III kwartał 2009r., o 23,19% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost zysku netto w wynikach narastających za III kwartał 2009r., o 27,18 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Dane za III kwartał 2008 r- po przekształceniu zgodnie z MSR 18 8 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

9 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
REALIZACJA ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAŻY PO III KWARTAŁACH 2009 r. Poziom wypracowanego zysku brutto ze sprzedaży po III kwartałach roku jest równy 130,7 mln zł. Główny udział procentowy miały w nim następujące inwestycje: Osiedle Lazurowa, Warszawa % Rezydencja na Skarpie, Warszawa - 14 % Osiedle Leśne, Gdynia % Osiedle Górczewska Park, Warszawa - 8 % Osiedle Górczewska I, Warszawa – 8% Osada Wiślana, Warszawa – 7% Willa Konstancin, Konstancin - 6 % Osiedle Centrum, Łódź - 4 % 9 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

10 INWESTYCJE REALIZOWANE W III KWARTALE 2009
W III kwartale 2009 roku realizowano budowę blisko 3000 lokali o łącznej powierzchni ponad m² PUM INWESTYCJA MIASTO / DZIELNICA SEGMENT RYNKU LICZBA LOKALI PUM W M2 „Pyry II” Aleja Ludwinowska Warszawa / Ursynów Apartamenty 24 1 632 „Osiedle Lewandów I” ul. Lewandów Warszawa / Białołęka Mieszkania popularne 631 26 827 „Osiedle Lewandów II” ul. Lewandów 1 274 54 364 „Osiedle Bursztynowe” ul. Korkowa Warszawa / Wawer 328 17 594 „Wiślana Aleja” ul. Odkryta 200 9 770 „Lazurowe Ustronie” I etap Ożarów Mazowiecki 376 17 902 „Osiedle Victoria Park”, Rosja Kołomna / Rosja 158 11 545 10 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

11 INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W OKRESIE OD I - IX 2009
W okresie 9 miesięcy 2009 r. ukończono budowę ponad lokali w następujących inwestycjach : INWESTYCJA MIASTO / DZIELNICA SEGMENT RYNKU LICZBA LOKALI ZAKOŃCZONO „Osiedle Lazurowa” ul. Lazurowa Warszawa / Bemowo Mieszkania popularne 669 I półrocze 2009 „Górczewska Park” ul. Górczewska Warszawa / Wola Mieszkania o podwyższonym standardzie 890 „Rezydencja Quatro” ul. Łukowska Warszawa / Praga Południe 243 „Osada Wiślana” ul. Marcina z Wrocimowic I, II ETAP Warszawa / Białołęka 276 „Osada Wiślana” ul. Marcina z Wrocimowic III ETAP 128 III kwartał 2009 Aleja Ludwinowska II Warszawa / Mokotów Apartamenty 24 11 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

12 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
STRATEGIA J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Grupa kontynuuje przyjętą strategię w zakresie dywersyfikacji ryzyka: Rozwój działalności pozadeweloperskiej spółek z Grupy - ogólnobudowlanej, projektowej, produkcji prefabrykatów budowlanych Wprowadzenie do sprzedaży oferty powierzchni biurowo-komercyjnych Realizowanie rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych zgodnie z przyjętym harmonogramem Udostępnianie szerokiej oferty handlowej - w tym mieszkania gotowe do odbioru Intensyfikacja prac związanych z przygotowaniem nowych inwestycji do uruchomienia w pierwszych miesiącach 2010 r. (dokumentacja projektowa i pozwolenia na budowę) 12 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

13 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Rozwój Spółek w Grupie – siła i potencjał J.W. Construction S.A. - prowadzi działalność budowlano - montażową Mocne strony: możliwość realizacji kontraktów i zleceń spoza Grupy (w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych, sanitarnych i drogowych) doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna, własne siły wykonawcze duże zaplecze sprzętu budowlanego i transportowego 13 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

14 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Rozwój Spółek w Grupie – siła i potencjał JW Projekt Sp. z o.o. - działalność z zakresu architektury i projektowania. możliwość przygotowywania projektów poza Grupą wysoko wykwalifikowana kadra w ramach pracowni: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej prace projektowe w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych i biurowych (m.in. w Warszawie: przy ul. Antoniewskiej, Światowida, Zdziarskiej, Badylarskiej, Pileckiego, Lewandów, Berensona, a także w Ożarowie Mazowieckim, Łodzi, Katowicach i Szczecinie) 14 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

15 PRZYGOTOWANIE NOWYCH INWESTYCJI
STRATEGIA- PRZYGOTOWANIE NOWYCH INWESTYCJI Niezależnie od sytuacji na rynku trwają prace związane z przygotowaniem kolejnych inwestycji na bazie posiadanego już „banku ziemi”, w tym: przygotowanie dokumentacji, m.in.: projektowej uzyskiwanie pozwoleń na budowę Powyższe działania pozwolą na płynne rozpoczęcie budów w przyszłości. INWESTYCJA MIASTO / DZIELNICA SEGMENT RYNKU LICZBA LOKALI / DOMÓW SZACUNKOWO ILOŚĆ PUM/ PUU W M2/ Ożarów Mazowiecki – domy I etap Ożarów Mazowiecki Domy jednorodzinne 72 domy - Mokotów ul. Antoniewska Warszawa / Mokotów Mieszkania popularne 220 13 863 Światowida Warszawa / Białołęka 173 11 735 Łódź II - I etap Łódź / Tymienieckiego 80 12 485 Katowice II Katowice 90 19 593 Zielona Dolina I, II ul. Zdziarska 1 480 72 550 Lewandów Park III, ul. Lewandów 787 33 179 Berensona 170 9 350 Badylarska – Biurowiec Warszawa Usługi 4 157 Szczecin, al. Wyzwolenia Szczecin 28 712 Pileckiego – Biura/Hotel Usługi/Usługi hotelarskie 16 838 15 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

16 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Rozwój Spółek w Grupie – siła i potencjał JWCH Produkcja Budowlana Sp. z o.o. - działalność w zakresie wytwarzania prefabrykowanych elementów budowlanych na bazie własnego zakładu z nowoczesną linią produkcyjną skrócenie okresu realizacji inwestycji możliwość sprzedaży prefabrykatów budowlanych poza Grupą docelowo zmniejszenie kosztów inwestycji wykorzystanie technologii prefabrykatów w ramach realizowanych inwestycji: - Lewandów Park, Warszawa - zastosowanie ścian ceramicznych (w ramach ścian osłonowych) - Lazurowe Ustronie, Ożarów Maz. – kompleksowe zastosowanie prefabrykatów w budowie domów wielorodzinnych i jednorodzinnych (8 domów pokazowych gotowych do końca 2009 r.) 16 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

17 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Powierzchnie komercyjno - biurowe Spółka przygotowana jest do projektu komercjalizacji biurowców, w związku z czym plany realizacji projektów mogą zostać rozpoczęte w niedługim czasie. Budynek biurowy – Jerozolimskie Point Warszawa, ul. Badylarska /Al. Jerozolimskie To nowoczesny 5-kondygnacyjny obiekt biurowy klasy B+ (z możliwością podniesienia do klasy A) zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy. Pow. użytkowa budynku: 4 157 m2. Rozpoczęcie budowy już w listopadzie 2009r. 17 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

18 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Powierzchnie komercyjno - biurowe Budynek biurowy Nowa Dana Szczecin, Al. Wyzwolenia / ul. Odzieżowa To nowoczesny 22-kondygnacyjny obiekt biurowy klasy A. Powierzchnia usługowa: m2. Zakończono prace projektowe, wniosek o pozwolenie na budowę będzie złożony na przełomie listopada i grudnia 2009r. Budynek hotelowo - biurowy Warszawa, ul. Pileckiego W trakcie opracowywania projektu budowlanego. Powierzchnia obiektu to ok m2 18 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

19 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Działalność hotelarska Obecnie Grupa J.W. Construction Holding posiada 4 hotele (dwu- i trzygwiazdkowe) zlokalizowanych w: Zegrzu, Strykowie, Cieszynie i Tarnowie Podgórnym. Oferta hoteli skierowana jest głównie do klientów instytucjonalnych (w zakresie organizacji: konferencji, szkoleń, seminariów), ale także do osób indywidualnych. 19 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

20 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Działalność hotelarska W 2005 r. Spółka nabyła Ośrodek Turystyczny „Czarny Potok” w Krynicy . Obecnie prowadzona jest rozbudowa i modernizacja obiektu do kategorii „Resort & SPA”. Docelowo planuje się czterogwiazdkowy hotel z gastronomią, wielofunkcyjnymi salami konferencyjnymi oraz pięciogwiazdkowym kompleksem SPA/Wellness. W budynku znajdzie się lobby wraz z główną recepcją, restauracją dla ok. 400 gości oraz wielofunkcyjna sala konferencyjna. 20 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

21 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
STRATEGIA- MIESZKANIA GOTOWE DO ZAMIESZKANIA Spółka posiada około 360 wolnych mieszkań gotowych do zamieszkania w zakończonych inwestycjach Górczewska Park, Warszawa Osiedle Lazurowa, Warszawa Rezydencja Quatro, Warszawa Willa Konstancin, Konstancin Osiedle Centrum, Łódź Ludwinowska Aleja, Warszawa Osiedle Leśne Gdynia Osiedle Uroczysko Katowice Osada Wiślana, Warszawa 21 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

22 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
PERSPEKTYWY ROZWOJU BRANŻY DEWELOPERSKIEJ W OCENIE FIRMY Ożywienie na rynku kredytów hipotecznych w ciągu ostatnich tygodni z perspektywą na następne miesiące Nadal niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe aktywnej grupy klientów wywodzącej się z wyżu demograficznego lat 80-tych Prognoza malejącej podaży gotowych mieszkań począwszy od 2010 r. - firmy deweloperskie wstrzymały budowy i nie rozpoczęły kolejnych projektów co w efekcie powoduje ponowne zainteresowanie zakupem mieszkań przy nieznacznym już wzroście cen Ustabilizowana sytuacja na rynku cen materiałów budowlanych W dalszej perspektywie ponowne ożywienie popytu od roku 2010 r. spowodowane efektem Euro 2012 i prawdopodobnym wejściem Polski do strefy euro 22 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

23 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.
POLITYKA SPRZEDAŻOWA SPÓŁKI W 2009r. Oferta różnorodnych programów finansowania zakupu inwestycji dla Klientów Pakiety na specjalnych warunkach dedykowanych pracownikom instytucji współpracujących z J.W. Construction Atrakcyjna oferta mieszkaniowa, w tym mieszkania gotowe do odbioru Oferta mieszkań spełniających kryteria rządowego programu Rodzina na swoim Profesjonalne doradztwo kredytowe Wieloletnia współpraca z bankami – najlepsza oferta kredytów na rynku kredytów hipotecznych wyłącznie dla klientów Spółki Programy wykończenia wnętrz dla Klientów Konkurs ofert składanych przez Klientów Stałe działania marketingowe Elastyczne podejście do klienta - możliwość negocjacji cen w zależności od wysokości i harmonogramu wpłat 23 Prezentacja – wyniki za III kwartał 2009r.

24 RELACJE INWESTORSKIE: Małgorzata Szwarc-Sroka
Dyrektor Pionu Ekonomicznego i Dyrektor Biura ds. Relacji Inwestorskich tel.: / bądź


Pobierz ppt "J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google