Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EasyMAP BI łatwiejsze raportowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EasyMAP BI łatwiejsze raportowanie"— Zapis prezentacji:

1 EasyMAP BI łatwiejsze raportowanie
Prezentacja rozwiązania

2 BCC EXTRA EasyMAP BI jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty, pozwalające niewielkim kosztem zwiększyć efektywność wykorzystania systemów SAP. Są to autorskie funkcjonalności BCC, rozszerzające standard systemów SAP, a także narzędzia ułatwiające wdrożenie i rozwój SAP. Produkty EXTRA tworzymy w oparciu o wieloletnie doświadczenia wdrożeniowe z pracy dla różnych klientów z Polski i zagranicy. Przygotowane w technologii SAP produkty EXTRA można po zakupie dostosowywać i rozwijać w analogiczny sposób jak inne standardowe funkcjonalności SAP. Więcej produktów BCC EXTRA:

3 Istota rozwiązania Celem produktu jest wzbogacanie danych z różnych źródeł w Hurtowni Danych SAP BW (Business Warehouse) dodatkowymi informacjami (np. informacją o pozycji raportowania). Takie przyporządkowanie, zwane dalej „mapowaniem” bądź „wyprowadzaniem” wymiarów analitycznych z wymiarów operacyjnych, umożliwia uproszczenie i zwiększenie efektywności raportowania wszelkich sprawozdań oraz porównywania danych rzeczywistych z planem. Trzonem narzędzia jest przyjazny użytkownikowi biznesowemu sposób obsługi (interfejs użytkownika) oraz efektywna procedura transformacji danych pozwalające określić jakie dane mają być w jaki sposób uzupełniane (np. przyporządkowywane do pozycji sprawozdań)

4 Problemy we wdrożeniach SAP BW
Konieczność czyszczenia danych i ich translacji do wymiarów biznesowych MPK 1000, RK => MPK 1000, RK , Pozycja raportowania Z1000 Koszty bezpośrednie MPK 2000, RK => MPK 1000, RK , Pozycja raportowania Z3000 Koszty logistyczne MPK 2000, RK X => MPK 1000, RK , Pozycja raportowania Z3000 Koszty logistyczne Zmieniające się reguły takich translacji, konieczność udostępnienia konfiguracji translacji użytkownikom końcowym Rozwiązanie zazwyczaj stosowane: aplikacje ABAP dedykowane dla potrzeby konkretnego wdrożenia

5 Wady/Zalety rozwiązań mapujących we wdrożeniach SAP BW
Wady rozwiązania z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania ABAP: duży nakład pracy programistycznej konieczność weryfikacji poprawności działania czasem dość skomplikowanych programów (często dopiero w systemie produktywnym okazuje się, że rozszerzenia zawierają błędy) zazwyczaj dość ograniczona wygoda użytkownika utrzymującego reguły translacji (najczęściej wgląd do tabeli obsługiwany transakcją konfiguracyjną SM30). weryfikacja uprawnień zazwyczaj na poziomie transakcji mała elastyczność w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w interfejsie użytkownika Propozycja:  Wykorzystanie rozwiązania uniwersalnego rozwijanego przez BCC, sprawdzonego u innych klientów ;-)

6 Funkcje produktu EasyMapBI
EasyMAP BI jest uniwersalnym narzędziem służącym do wyprowadzania w procedurze transformacji dodatkowych informacji (cech) za pomocą tablic mapujących. Najważniejsze cechy: Łatwa konfiguracja (brak potrzeby znajomości kodowania ABAP) – możliwość wielokrotnego wykorzystania rozwiązania w różnych obszarach przedsiębiorstwa Przyjazny interfejs dla użytkownika wprowadzającego reguły mapowania (ALV Grid umożliwiający wkopiowanie danych przygotowanych w MS Excel i eksport danych do MS Excel). Zarządzanie uprawnieniami do wprowadzania reguł mapowania za pomocą dostarczonego obiektu uprawnień Możliwość dostępu w regułach mapowania do grup/zestawów modułu CO w systemie ERP – grupy MPK, grupy zleceń, grupy rodzajów kosztów (bez konieczności przejmowania hierarchii do hurtowni danych SAP BW)

7 Najczęstsze zastosowania
Wyprowadzania wymiarów analitycznych dla raportowania korporacyjnego. Na potrzeby konsolidacji (przyporządkowanie skomplikowanych wymiarów technicznych do pozycji konsolidacyjnych). W celu czyszczenia danych (wyprowadzanie zestandaryzowanych cech z nieuporządkowanych danych wejściowych). Np. ujednolicanie słowników danych pochodzących z kilku systemów. Wyprowadzenia innych wymiarów biznesowych.

8 Schemat koncepcyjny

9 Konfiguracja rozwiązania
Konfiguracja pierwotna to wszystkie czynności, które administrator będzie musiał wykonać przed udostępnieniem rozwiązania mapowania pracownikom. Konfiguracja wtórna dokonywana jest przez pracownika biznesowego i składa się z dwóch elementów: Utrzymanie reguł mapowania polegające na wypełnianiu odpowiednich tabel mapowania zgodnie z uprawnieniami i logiką zdefiniowaną w konfiguracji pierwotnej Aktywowanie wprowadzonych reguł mapowania zgodnie z uprawnieniami.

10 Konfiguracja pierwotna i wtórna – dostęp z menu
Dostęp do konfiguracji pierwotnej z drzewa menu SAP – łatwa nawigacja.

11 Konfiguracja pierwotna – przykład ekranu konfiguracji

12 Konfiguracja wtórna udostępniona użytkownikowi biznesowemu
Konfiguracja wtórna składa się z 2 elementów: Wprowadzania reguł transformacji do tabel mapujących przez użytkownika biznesowego poprzez przyjazny interfejs siatki ALV (ALV GRID) Aktywacja reguł mapujących Dostęp do obu elementów konfiguracji wtórnej jest oddzielnie kontrolowany za pomocą obiektu uprawnień

13 Konfiguracja wtórna – główny ekran użytkownika
Informacje dodawane

14 Integracja z MS Excel Parametry mapowania mogą się zmieniac. Produkt posiada możliwośc przeniesienia danych do MS Excel i skopiowania z Ms Excel bezpośrednio do programu.

15 Zalety EasyMAP BI EasyMapBI = Uniwersalne narzędzie służące do wyprowadzania dodatkowych informacji w oparciu o reguły mapowania danych Łatwa konfiguracja (brak potrzeby znajomości kodowania ABAP) – możliwość wielokrotnego wykorzystania rozwiązania w różnych obszarach przedsiębiorstwa Przyjazny interfejs dla użytkownika wprowadzającego reguły mapowania (ALV Grid umożliwiający wkopiowanie danych przygotowanych w MS Excel i eksport danych do MS Excel). Umożliwienie nadawania uprawnień oraz obsługa interfejsu na poziomie reguł mapowania dla transformacji z podziałem np. na jednostki organizacyjne (inna osoba ma uprawnienia do wprowadzania reguł mapujących w jednostce 1, a inna w jednostce 2). Zarządzanie uprawnieniami do wprowadzania reguł mapowania za pomocą dostarczonego obiektu uprawnień (możliwość nadawania uprawnień do wprowadzania/ wyświetlania lub aktywowania reguł mapujących z dokładnością do transformacji i jednostki organizacyjnej) Możliwość dostępu w regułach mapowania do grup/zestawów modułu CO w systemie ERP – grupy MPK, grupy zleceń, grupy rodzajów kosztów (bez konieczności przejmowania hierarchii do hurtowni danych SAP BW). Nie trzeba przejmować hierarchii z modułu CO do BW. Interfejs mapowania umożliwia pobieranie on-line grup z systemu ERP podczas definiowania reguł mapujących i ich aktywacji.

16 … EasyMAP BI Schemat koncepcyjny Proste ! Bezpieczne ! Wydajne !
Tabela z danymi 1 Tabela z danymi 2 Tabela z danymi N System źródłowy Hurtownia danych SAP BW EasyMAP BI Wprowadzanie reguł transformacji danych Raporty tabelaryczne WWW/ Excel Raporty graficzne wykresy/ mapy Kokpity manadżerskie Proste ! Bezpieczne ! Wydajne !

17 Korzyści biznesowe Wyłapanie błędów danych wejściowych raportowania Ujednolicenie danych (np. uwzględnienie zmian organizacyjnych w raportowaniu, ujednolicanie słowników różnych systemów) Łatwiejsze raportowanie złożonych sprawozdań Łatwiejsze porównywanie wykonania z planem

18 Ograniczenia EasyMAP BI przeznaczony jest do uzupełniania/ wyprowadzania danych w systemach SAP BW. EasyMAP BI przeznaczony jest do wyprowadzania cech. Nie można go używać do uzupełniania danych o pola wartości/ ilości. EasyMAP BI może w jednej transformacji wyprowadzać maksymalnie 5 powiązanych cech. Liczba niepowiązanych cech (osobne transformacje/ tabele reguł mapujących) nie jest ograniczona. Liczba cech źródłowych w jednej transformacji, na podstawie których ustalane są dodatkowe cechy jest ograniczona do 20.

19 Zawartość produktu Bezterminowa licencja na użytkowanie produktu na systemach SAP klienta Pliki zleceń transportowych do wgrania przez administratorów BASIS klienta do systemu SAP wraz z instrukcją instalacji Pliki do wgrania na system SAP BW Pliki do wgrania na system SAP ERP Instrukcja dla administratora i instrukcja użytkownika oprogramowania

20 Informacje techniczne
Rozpoczęcie korzystania z rozwiązania jest możliwe po wgraniu do systemu SAP plików ze zleceniami transportowymi, które BCC dostarcza na płycie CD lub drogą mailową. Od strony technicznej produkt jest rozszerzeniem systemu SAP napisanym w języku ABAP. BCC dołożyło wszelkich starań, by wgranie naszego produktu nie powodowało zmian w istniejącej już konfiguracji lub innych rozszerzeniach SAP. W tym celu większość elementów produktu jest umieszczona w wydzielonej przestrzeni nazw ABAP zarezerwowanej dla BCC. Produkt jest przygotowany dla systemu SAP BW w wersji 7.0 lub nowszej i SAP ERP dla wersji ECC 5.0 lub nowszej.  

21 Informacje techniczne
Elementy poza zarezerwowaną przestrzenią nazw BCC: Wpis dokumentacji R3TR DOCV UOZBCC_ZB_CU Klasa obiektów uprawnień R3TR SUSC ZBCC Obiekt uprawnień R3TR SUSO ZBCC_ZB_CU Rozszerzenie menu standardowego SAP BW o nową transakcję związaną z produktem R3TR SHI6 RS00_MOD /BCC/ZB_CUST Obiekt w przestrzeni BCC, ale wpływający na standard (jest to rozszerzenie nie modyfikacja; gałąź Modelowanie > EasyMAP BI - rozszerzenie mapujące BCC > …) Rozszerzenie menu konfiguracji SAP BW R3TR SHI6 o transakcje konfiguracyjne D551202D5ED1D211A3C900A0C999149F/BCC/ZB_CUST Obiekt w przestrzeni BCC, ale wpływający na standard (jest to rozszerzenie nie modyfikacja; gałąź SAP NetWeaver > Business Intelligence >BI: Rozszerzenia > EasyMAP BI - Rozszerzenie mapujące BCC > ... )

22 Zakup produktu Klient Wybranie produktu w sklepie BCC na stronie BCC Akceptacja licencji próbnej (trial) przez klienta i zamówienie wersji próbnej produktu i klucza licencyjnego produktu. BCC przesyła pliki instalacyjne wersji próbnej i klucz licencyjny Samodzielna instalacja wersji próbnej (trial) w systemie testowym i wprowadzenie otrzymanego z BCC poprzez tymczasowego klucza licencyjnego. Przetestowanie produktu. Ocena przydatności. Decyzja czy kupić ? Tak Zamówienie wersji pełnej (full) poprzez wysłanie zamówienia i karty licencyjnej do BCC (faksem lub pocztą) lub poprzez stronę WWW BCC wystawia fakturę pro-forma Uregulowanie płatności za wersję pełną produktu BCC przesyła wersję pełną produktu i fakturę Samodzielna instalacja wersji pełnej produktu (full) w systemiach SAP i rozpoczęcie użytkowania zgodnie z instrukcją

23 www.bcc.com.pl/extra Darmowa wersja próbna Zamówienie Inne produkty BCC EXTRA


Pobierz ppt "EasyMAP BI łatwiejsze raportowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google