Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Emocje automatyczne i refleksyjne zmieniają nasze postrzeganie Uniwersytet Warszawski Kolegium Indywidualnych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk Matematyczno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Emocje automatyczne i refleksyjne zmieniają nasze postrzeganie Uniwersytet Warszawski Kolegium Indywidualnych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk Matematyczno."— Zapis prezentacji:

1 Emocje automatyczne i refleksyjne zmieniają nasze postrzeganie Uniwersytet Warszawski Kolegium Indywidualnych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk Matematyczno – Przyrodniczych (MISDoMP) mgr Kamil Imbir 8 września 2011

2 O czym będę mówił? Czym właściwie jest emocja? Zróżnicowanie emocji Badania relacji emocje - poznanie Implikacje badań – dziedzina samorozwoju.

3

4

5 PROCESY EMOCJONALNE Wszelkie – świadome i nieświadome – procesy wartościowania każdej stymulacji PROCESY MOTYWACYJNE Wszelkie – automatyczne i wymagające refleksji – procesy ukierunkowania aktywności Za: Prof. Maria Jarymowicz

6 Trzy zakresy pojęcia emocji (Frijda 1986) Emocja jako wynik oceny zdarzenia jako wpływającego istotny sposób na cele lub interesy działającego podmiotu Uruchomienie gotowości do realizacji specyficznego programu działań (wyrażanie emocji, programy motywacyjne) Doświadczanie szczególnego stanu psychicznego, któremu towarzyszą odczucia cielesne, zmiany mimiczne

7 Model LeDoux (1996) Dwie drogi powstawania emocji Droga dolna: bodziec – afekt (pierwotny) Droga górna: bodziec – ocena poznawcza – afekt (wtórny)

8 Różne systemy W związku z tym możemy wyróżnić co najmniej 2 poziomy organizacji, które odpowiadają za tworzenie się emocji –System straty (obrony status quo) –System rozwoju (podążania ku nowości)

9 Mechanizmy regulacji homeostatycznej i transgresyjnej

10 Regulacja homeostatyczna

11 Mechanizmy regulacji homeostatycznej i transgresyjnej Negatywne Pozytywne Regulacja homeostatyczna

12 Mechanizmy regulacji homeostatycznej i transgresyjnej Negatywne Pozytywne Regulacja homeostatyczna

13 Mechanizmy regulacji homeostatycznej i transgresyjnej Negatywne Pozytywne Regulacja transgresyjna Regulacja homeostatyczna

14 Mechanizmy regulacji homeostatycznej i transgresyjnej Negatywne Pozytywne Regulacja transgresyjna Regulacja homeostatyczna Regulacja hedonistyczna

15 Próba taksonomii ludzkich emocji (Jarymowicz, Imbir 2010) System WARTOŚCIOWANIA Źródła emocji Znak emocji NEGATYWNEPOZYTYWNE I. SYSTEM AUTOMATYCZNY (pierwotny) II. SYSTEM REFLEKSYJNY

16 Próba taksonomii ludzkich emocji (Jarymowicz, Imbir 2010) System WARTOŚCIOWANIA Źródła emocji Znak emocji NEGATYWNEPOZYTYWNE I. SYSTEM AUTOMATYCZNY (pierwotny) WEWNĘTRZNE: POPĘDOWE ZEWNĘTRZNE: PODNIETOWE II. SYSTEM REFLEKSYJNY WEWNĘTRZNE: STANDARDY JA TRANSGRESYJNE: POJĘCIA AKSJOLOGICZNE

17 Próba taksonomii ludzkich emocji (Jarymowicz, Imbir 2010) System WARTOŚCIOWANIA Źródła emocji Znak emocji NEGATYWNEPOZYTYWNE I. SYSTEM AUTOMATYCZNY (pierwotny) WEWNĘTRZNE: POPĘDOWE N1 naruszenie HOMEOSTAZY (cierpienia fizyczne, strach przed odrzuceniem) P1 przywrócenie HOMEOSTAZY (ulga, spokój, poczucie akceptacji) ZEWNĘTRZNE: PODNIETOWE N2 bodźce AWERSYJNE (wstręt) P2 bodźce HEDONISTYCZNE (rozkosz) II. SYSTEM REFLEKSYJNY WEWNĘTRZNE: STANDARDY JA N3 naruszenie STANDARDÓW JA (wstyd, poczucie winy) P3 realizacja STANDARDÓW JA (samoakceptacja, duma) TRANSGRESYJNE: POJĘCIA AKSJOLOGICZNE N4 przejawy ZŁA (wzburzenie czyjąś krzywdą, naruszaniem praw, godności) P4 przejawy DOBRA (wzruszenie, podziw, poczucie wzniosłości)

18 Co zrobić, aby orzec o różnych emocjach? Znaleźć ich zróżnicowany wpływ na funkcjonowanie poznawcza Poszukać korelatów mózgowych ich trwania (fMRI) Zbadać sekwencję aktywacji w mózgu w trakcie ich powstawania (dopasowanie do modelu LeDoux)

19 Badanie relacji emocja poznanie Pytanie badawcze: Czy wszystkie emocje w jednakowym stopniu ograniczają nasze zdolności do kontroli? Podejście badawcze testu ruchu gałek ocznych oraz testu Stroopa

20 Wyniki – poprawność w teście ruchu gałek ocznych Emocje automatyczne upośledzają kontrolę odruchu orientacyjnego gałek ocznych

21 Wyniki – czas udzielania odpowiedzi w teście Stroopa Emocje automatyczne upośledzają kontrolę interferencji

22 Implikacje badań Myśląc o emocjach warto pytać nie tylko o znak, ale też o ich genezę i źródło Konflikty oparte o dominację emocji automatycznych o wiele trudniej rozwiązywalne Konieczność kształcenia wewnętrznych standardów Emocje refleksyjne / konceptualne łatwiej opanować

23 Dziękuję za uwagę kamil.imbir@psych.uw.edu.pl


Pobierz ppt "Emocje automatyczne i refleksyjne zmieniają nasze postrzeganie Uniwersytet Warszawski Kolegium Indywidualnych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk Matematyczno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google