Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej
Łódź, czerwca 2004 r. USŁUGI INFORMACYJNE W POLSKICH BIBLIOTEKACH SZKÓŁ WYŻSZYCH NA TLE USŁUG BIBLIOTEK ZACHODNIOEUROPEJSKICH. STUDIUM PORÓWNAWCZE INFORMATION SERVICES IN POLISH AND WEST EUROPEAN ACADEMIC LIBRARIES COMPARATIVE STUDY mgr Anna Sokołowska-Gogut Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie The Main Library of the Cracow University of Economics mgr Teresa Wildhardt Biblioteka Główna Akademii Pedagogicznej w Krakowie The Main Library of the Pedagogical University

2 WPROWADZENIE W referacie skoncentrowano się na usługach informacyjnych, dokonano próby ich identyfikacji w wybranych grupach bibliotek akademickich uniwersyteckie pedagogiczne politechniczne medyczne ekonomiczne

3 Information services in libraries of university level representing the following collections have been analysed: universal pedagogical politechnic medical economic

4 RODZAJE USŁUG INFORMACYJNYCH
Usługi podstawowe katalogi komputerowe, zamawianie, rezerwacja, prolongata, wypożyczanie międzybiblioteczne, dostarczanie dokumentu, zapytania ogólne (FAQ), usługi reprograficzne.

5 Types of information services common core of services
on-line catalogue access to collections remote reservation and renewal of loans inter-library loans document delivery enquiry help desk BITS – Basic Information Technology Skills for new students

6 RODZAJE USŁUG INFORMACYJNYCH
Usługi zaawansowane strona www biblioteki jako rozszerzenie oferty informacyjnej, kwerendy on-line, wybrane linki, SDI, dostęp do e-źródeł, usługi bibliometryczne, prowadzenie szkoleń dla grup seminaryjnych i pracowników naukowo-dydaktycznych.

7 ADVANCED INFORMATION SERVICES
library home page (a new platform for information) web information service on-line enquiries, access to worldwide digital information services via internet direct links to specialised reference e-sources and to the text of electronic journals documentation of parent institution staff publications wide range of IT training for staff and seminar groups

8 ODPŁATNOŚĆ USŁUG FREE OF CHARGE AND OPEN ACCESS TO LIBRARY COLLECTIONS AND SOME CORE INFORMATION SERVICES

9 WNIOSKI Co wyróżnia służby informacyjne akademickich bibliotek Europy Zachodniej: ścisła współpraca bibliotek z uczelnianymi centrami komputerowymi i archiwami w ramach information services – an integrated approach niektóre biblioteki zagraniczne posiadają specjalne wydzielone jednostki mające na celu obsługę procesu zdalnego nauczania (Distance Learning Units), które przygotowują niezbędne materiały dla uczestników kursów prowadzonych w trybie distance learning

10 WNIOSKI biblioteki posiadają wydzielone miejsca do samodzielnej pracy z dostępem do komputera, z możliwością rezerwacji, w Polsce tylko niektóre biblioteki oferują taką usługę informacji udzielają specjaliści dziedzinowi (w Polsce również spotykamy takie rozwiązania) biblioteki posiadają większe możliwości finansowe a co za tym idzie szerszy dostęp do światowych zasobów materiałów w formie elektronicznej

11 WNIOSKI biblioteki zachodnioeuropejskie na ogół nie prowadzą dokumentacji dorobku naukowego pracowników własnych uczelni (odnotowano tylko jeden taki przypadek w Niemczech, Bamberg) biblioteki zachodnioeuropejskie nie tworzą własnych specjalistycznych baz danych.

12 CONCLUSION loans remote access to the library catalogue
The analysis of the information services indicates that the range of services offered by the compared libraries is similar and comprises: loans remote access to the library catalogue remote renewal and reservation of books inter-library loans document delivery enquiries access to electronic information including bibliographic databases and electronic journals on-line news services photocopying.

13 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google