Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 N IESAMOWITY ŚWIAT CIAŁA CZŁOWIEKA Grupa G5

3 S PIS TREŚCI Układ krwionośny Budowa kości Aktywność amylazy Skrobia Ciśnienie Powierzchnia jelit a trawienie Aktywność katalazy Budowa wątroby, nerek, i płuc

4 B UDOWA KRWI Osocze Składniki nieorganiczne Jony sodowe, potasowe, chlorkowe, i węglanowe Składniki organiczne Składniki białkowe Składniki pozabiałkowe Składniki morfotyczne Erytrocyty Leukocyty Trombocyty

5 F UNKCJE KRWI Krew obronna homeostatyczna transportowa transport tlenu i składników pokarmowych do komórek transport powrotny produktów końcowych przemiany materii np. dwutlenku węgla czy mocznika utrzymanie równowagi wodnej i elektrolitowej, regulację wartości pH oraz temperatury ciała. jako część układu odpornościowego krew pełni funkcje obronne przeciwko ciałom obcym i antygenom jest ważnym elementem przy reakcji na skaleczenia (krzepnięcie krwi i fibrynoliza)

6 C ZY PAMIĘTACIE …? G RUPY KRWI Zestawy antygenów, czyli cząsteczek powodujących gwałtowną odpowiedź układu odpornościowego, które występują na powierzchni czerwonych krwinek. W ramach tego samego gatunku może istnieć wiele różnych grup takich antygenów. Różnice mogą być niewielkie i sprowadzać się do obecności pojedynczych aminokwasów budujących białka lub monosacharydów tworzących wielocukry, które pokrywają krwinki. Do konfliktu między grupami krwi dochodzi w następujących przypadkach: - ciąża jeżeli matka nie posiada pewnych antygenów, obecnych w krwi dziecka, może dojść do reakcji układu odpornościowego czyli konfliktu serologicznego, - transfuzja krwi przetoczenie krwi zawierającej niewłaściwe antygeny wywołuje reakcję obronną organizmu (aglutynację - sklejenie krwinek), prowadząc do poważnych powikłań, ze zgonem włącznie. - przeszczep podobnie jak w czasie transfuzji konieczne jest zapewnienie zgodności grup krwi, ale ze względu na możliwość odrzutu, pasować muszą również inne antygeny. W efekcie niektórzy pacjenci, np. wymagający przeszczepu szpiku mają szansę na odszukanie odpowiedniego dawcy dopiero wśród milionów niespokrewnionych dawców. Każdy gatunek ma swój układ grup krwi. W medycynie wyróżnia się ponad dwadzieścia układów grup krwi. Największe znaczenie ze względów praktyki medycznej i diagnostycznej mają: układ AB 0 układ Rh - antygeny C, c, D, E, e układ Kell - antygen K, k, Kpa, Kpb

7 U KŁAD KRWIONOŚNY CZŁOWIEKA – NASZE SERDUCHO ! Serce człowieka składa się z 4 części: -Komora prawa -Przedsionek prawy -Komora lewa -Przedsionek lewy Serce leży w osierdziowym worku wypełnionym płynem. Ściana serca składa się nasierdzia, śródsierdzia i wsierdzia. Serce kręgowców i człowieka charakteryzuje się zdolnością do wytwarzania samoistnych skurczów (automatyzm serca) dzięki posiadaniu układu przewodzącego (układ rozrusznikowo- przewodzący). W sercu człowieka w skład układu przewodzącego wchodzą: węzeł zatokowo-przedsionkowy – pierwszorzędowy ośrodek automatyzmu serca zwany rozrusznikiem serca (powoduje skurcz przedsionków); węzeł przedsionkowo-komorowy – ośrodek drugorzędowy; pęczek przedsionkowo-komorowy, od którego odchodzą włókna rozgałęziające się na obie komory PrzedsionekKomora Prawa (-y) 110 - 185 cm 3 160 - 230 cm 3 Lewa (-y) 100 - 150 cm 3 140 - 210 cm 3

8 B UDOWA KOŚCI Kość jest złożona z wielu różnych tkanek jej główny składnik to tkanka kostna, ale zawiera ona też tkanki tłuszczową, krwiotwórczą, chrzęstną i inne. Kości pokryte są okostną, powierzchnie kości przylegające do siebie w obrębie stawu którą pokrywa chrząstka stawowa. Trzon kości długich, powierzchniowe warstwy ich nasad i kości płaskich, tworzy istota zbita,a nasady kości długich, także we wnętrzu kości płaskich, różnokształtnych i krótkich – istota gąbczasta. kości rurowate (powstające w wyniku kostnienia chrzęstnego), kości mające kształt rur (długich lub krótkich) zbudowanych z istoty zbitej i gąbczastej, wypełnione są szpikiem kostnym; spełniają funkcję podporową, krwiotwórczą i obronną kości gąbczaste (powstające w wyniku kostnienia chrzęstnego), zbudowane są z istoty gąbczastej pokrytej istotą zbitą oraz trzeszczki, dzielą się na długie (np. żebra, mostek) i krótkie (np. kręgi), pełnią funkcję krwiotwórczą, stanowią miejsce początku i przyczepu mięśni kości płaskie (powstają przez kostnienie chrzęstne lub łącznotkankowe), są zbudowane z istoty gąbczastej lub zbitej, pełnią funkcję osłaniającą i krwiotwórczą.

9

10 Aparat ruchu człowieka składa się z: a) Szkieletu – bierna część b) Mięśnie – czynna część Funkcje szkieletu: · Stanowi rusztowanie ciała · Stanowi rusztowanie aparatu ruchu – umożliwia poruszanie · Chroni narządy wewnętrzne · Wytwarza krwinki – jest krwiotwórczy Podział kości: · Długie (kość udowa, ramieniowa, obojczyk) · Płaskie (kości biodrowe, mózgoczaszki, łopatki) · Krótkie (nadgarstka, stępu) · Różnokształtne (żuchwa, rzepka, kręgi, kość piętowa, gnykowa).

11 B ADANIE SKŁADU KOŚCI Sprawdzałyśmy jaki wpływ ma wysoka temperatura na kość kurczaka. Ogień niszczy związki organiczne – kość traci elastyczność, robi się krucha

12 A MYLAZA Amylaza należy do grupy hydrolaz katalizujących hydrolizę poliglikanów takich jak: glikogen, amylopektyna, do cukrów prostych (maltoza, glukoza). Amylaza w największym stężeniu występuję w trzustce i śliniankach - odpowiednio w formie izoenzymu trzustkowego i ślinowego. Wzrost aktywności amylazy ma największe znaczenie w rozpoznawaniu chorób trzustki i przewodu pokarmowego. Na poniższym slajdzie znajdują się zdjęcia z wykrywania amylazy.

13 Amylaza pochodząca ze śliny w połączeniu z amylazą zawartą w leku dała najlepsze efekty! Całkowity rozkład skrobi nastąpił najszybciej, a zmiany barwy roztworu w czasie były najłatwiej obserwowalne! Krochmal + jodyna + ślina/ślina i amylaza z leku/amylaza z leku

14 S KROBIA (C 6 H 10 O 5 ) N ( N >300) - WŁAŚCIWOŚCI Semikrystaliczna substancja, bez zapachu, bez smaku, biała Nierozpuszczalna w zimnej wodzie, z gorącą tworzy kleik skrobiowy (krochmal) Węglowodan, polisacharyd, składający się jedynie z merów glukozy W roślinach magazyn energii Stanowi ponad 80% węglowodanów spożywanych przez człowieka Używany do wykrywania jodu

15 S KROBIA NIE JEST JEDNORODNYM ZWIĄZKIEM CHEMICZNYM ; SKŁADA SIĘ Z 2 FRAKCJI : Amyloza Złożony wielocukier W skrobi stanowi 10% - 35% Amylopektyna Mocno rozgałęziony wielocukier Otoczka ziarenek skrobi, ok. 80% masy

16 S KROBIA MODYFIKOWANA Według PN-87/a-74820 skrobia modyfikowana to skrobia naturalna obrabiana w sposób zmieniający jedną lub więcej jej początkowych właściwości fizycznych lub chemicznych. Modyfikowanie skrobi ma na celu poprawę właściwości funkcjonalnych skrobi lub nadanie jej nowych cech.

17 W YKRYWANIE SKROBI Skrobię można wykryć poprzez dodanie do niej roztworu jodyny. Zmienia wtedy kolor na fioletowy. Sprawdzałyśmy zawartość skrobi w różnych produktach – jogurcie, ziemniakach, ryżu i innych produktach spożywczych.

18 C IŚNIENIE TĘTNICZE Ciśnienie tętnicze (ang. blood pressure – BP) – ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym rozumie się pod tą nazwą ciśnienie w największych tętnicach, np. w tętnicy w ramieniu. Jest ono wyższe niż ciśnienie krwi wywierane na ścianki żył. Ciśnienie krwi ulega ustawicznym zmianom zarówno długookresowym (co związane jest z wiekiem, stanem zdrowia itp.), średniookresowym (zależnie od pory doby, aktywności, stanu psychicznego, spożytych używek itp.), jak i krótkookresowym (w obrębie cyklu pracy serca).

19 W YNIKI POMIARU CIŚNIENIA PRZED I PO WYSIŁKU ( BIEG NA 60 METRÓW ) 1234 Przed wysiłkiem ciśnienie104/57108/61124/78109/64 tętno73 10187 Bieg na 56m ciśnienie133/67132/78144/67157/85 tętno84102116121 3 min później ciśnienie115/61128/6685/59141/83 tętno718695110 5 min później ciśnienie142/84115/79 tętno7875 8 min później ciśnienie131/75110/75 tętno8274 Widać jak na dłoni – wysiłek fizyczny podwyższa nasze ciśnienie i tętno w stopniu zależnym od naszej kondycji (osoba nr 2 jest w najlepszej sytuacji ).

20 Z WIJAJ JAK JELITO CZYLI JAK POWIERZCHNIA JELIT WPŁYWA NA TRAWIENIE Powierzchnia jelit istotnie wpływa na trawienie. Sprawdziłyśmy to na przykładzie ręcznika wrzuconego do słoika z wodą. Im większa była powierzchnia ręcznika i stopień jego złożenia tym więcej wody ubywało ze słoika. Już wiem po co są kosmki jelitowe!

21 A KTYWNOŚĆ KATALAZY Badałyśmy również aktywność katalazy – enzymu odpowiedzialnego za rozkład nadtlenku wodoru do wody i tlenu. Czy w naszym organizmie jest katalaza? Tak! Bardzo duże stężenia tego enzymu występują przede wszystkim w wątrobie i nerkach. I to rzeczywiście prawda – do odważonych i utartych organów świni (wątroba, płuca, serce, nerki) dodałyśmy wodę utlenioną i …….. W probówce, gdzie znajdował się homogenat z wątroby zaszła najbardziej intensywna reakcja – zaczęło wydzielać się ciepło i tlen!

22 B UDOWA WĄTROBY, NEREK I PŁUC Zdecydowałyśmy się doświadczalnie sprawdzić jak zbudowane są trzy bardzo istotne narządy każdego organizmu. Wyposażyłyśmy się w fartuchy, narzędzia do cięcia, deski do krojenia i mięcho świni Zabrałyśmy się do krojenia! To co wcześniej przeczytałyśmy w materiałach źródłowych, rzeczywiście jest prawdą Serducho

23 Wątróbka z kurczaka Płuco

24 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google