Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zostać dawcą krwi i szpiku kostnego?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zostać dawcą krwi i szpiku kostnego?"— Zapis prezentacji:

1 Jak zostać dawcą krwi i szpiku kostnego?
Aleksandra Durakiewicz Paweł Harazim Konrad Jabłoński Jacek Karnowka Paulina Piekut

2 Niektóre wskazania do przeszczepu szpiku:
Ostra białaczka szpikowa Ziarnica złośliwa Anemia sierpowata Niektóre wady wrodzone Niektóre choroby autoimmunologiczne

3 Co to są antygeny zgodności tkankowej ?
Białka na powierzchni komórek, będące identyfikatorami dla układu odpornościowego.

4 Prawdopodobieństwo znalezienia dawcy:
1:25 000 Odrzucanie przeszczepu: około procent przeszczepów kończy się sukcesem Zależne jest od rodzaju choroby.

5 Jak zostać dawcą szpiku kostnego ?
Wypełnienie formularza np. w Internecie Wiek – 18-50 Dawcą nie może zostać osoba, która: Choruje na nowotwór, cukrzycę, padaczkę, kiłę, łuszczycę Jest nosicielem HIV lub HBS Szpiku nie można oddać w okresie 6 m-cy po: Zabiegu chirurgicznym Kontakcie z krwią lub ukłuciu igłą Piercingu lub tatuażu Porodzie Powrocie z niektórych wycieczek zagranicznych

6 Przyczyny uniemożliwiające oddanie szpiku kostnego zarejestrowanemu dawcy:
Przejściowy stan zapalny Okres rozwoju choroby zakaźnej Okres bezpośrednio po przebytej chorobie Okres miesiączkowania Okres po szczepieniu

7 Etapy oddawania szpiku:
ETAP PIERWSZY: zgłoszenie wniosku, przejście badań klasyfikujących do wpisania do bazy dawców, zarejestrowanie w bazie

8 ETAP DRUGI: przygotowanie do pobrania szpiku badania kontrolne zabieg pobrania krótka rekonwalescencja

9 Metody pobierania szpiku:
tradycyjna Leukafereza

10 Ilość osób zarejestrowanych w bazie dawców szpiku :
-W Polsce zarejestrowanych jest około osób, -w Wielkiej Brytanii około , -w Niemczech aż

11 Warto wiedzieć: Dawstwo szpiku jest honorowe i bezpłatne,
Dawca zostanie również objęty specjalną opieką lekarską Dawcy szpiku przysługuje ponadto tytuł Dawcy Przeszczepu, potwierdzony przez odznakę i legitymację. Dawcy Przeszczepu są uprawnieni do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

12 Na czym polega przeszczep szpiku kostnego ?
Przeszczepienie szpiku kostnego polega na podaniu pacjentowi komórek, które są w stanie odtworzyć układ krwiotwórczy pacjenta tzw. Komórki macierzyste.

13 W zależności od źródła komórek
Przeszczepienie szpiku kostnego Przeszczepienie komórek macierzystych izolowanych z krwi obwodowej Przeszczepienie komórek macierzystych izolowanych z krwi pępowinowej

14 Czym są komórki macierzyste?
Mają zdolność do niekończącej się liczby podziałów. Mają możliwość przekształcania się w każdy dowolny zarówno rodzaj tkanki jak i organ.

15 Zalety komórek macierzystych:
Ich zastosowanie okazuje się być prawdziwym fenomenem w zakresie medycyny. Otrzymywane z komórek macierzystych tkanki w wielu przypadkach ratują ludzkie życie.

16 Czym są komórki pępowinowe ?
to właśnie w komórkach macierzystych komórki macierzyste występują najliczniej. Krew pępowinowa może być pozyskana tylko podczas porodu. Istnieje możliwość zamrażania i przecho- wywania krwi pępowinowej w banku komórek macierzystych.

17 Co to jest krew? Jest to rodzaj tkanki łącznej złożonej z płynnej substancji międzykomórkowej zwanej osoczem, z którego wytwarza się surowicę, i zawieszonych w nim elementów morfotycznych, czyli: erytrocytów odpowiedzialnych za transport gazów oddechowych, leukocytów, które uczestniczą w reakcjach obronnych organizmu i płytek krwi, które uczestniczą w krzepnięciu krwi.

18 Transfuzja krwi Jest to przetoczenie krwi pobranej od dawcy potrzebującemu biorcy. By zabieg się powiódł konieczna jest zgodność grup krwi obu osób.

19 Jakie badania krwi zostaną wykonane dawcy krwi?
- morfologia krwi - badania wirusologiczne (wirusów żółtaczki zakaźnej (WZW) typu B i C (HBs i HCV), wirusów HIV typu 1 i 2) - odczyny kiłowe - określenie aktywności enzymu wątrobowego ALATroby

20 Konflikt serologiczny
Konflikt serologiczny występuje po niewłaściwie wykonanej transfuzji, np. gdy osoba Rh- otrzyma krew Rh+, lub gdy w organizmie ciężarnej kobiety rozwija się dziecko o innej grupie krwi.

21 Kto może zostać dawcą krwi ?
- osoba w wieku od lat i waży co najmniej 50kg - w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie wykonano u niej akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała -w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miała wykonanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych -w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie była leczona krwią

22 Jak często można oddać krew ?
Krew może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, przy czym przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 2 miesiące. Jednorazowo od osoby pobiera się 450 ml krwi (tzw. 1 jednostkę krwi).

23 Co to jest aglutynacja? reakcja, w wyniku której powstają duże, wytrącające się kompleksy. Reakcja aglutynacji może zachodzić in vitro i być stosowana do różnego rodzaju testów diagnostycznych w serologii

24 Ile grup krwi w Polsce jest najwięcej ?

25 Co to jest surowica ? Jest to osocze krwi pozbawione fibrynogenu i innych składników biorących udział w krzepnięciu krwi

26 Warto wiedzieć: Dziennie wykonuje się tysiące transfuzji ratujących życie W bankach krwi nieustannie brakuje krwi Przed oddaniem krwi potencjalny dawca zostaje poddany szczegółowemu badaniu lekarskiemu Po oddaniu krwi dawca otrzymuje komplet wyników badań Honorowy Dawca Krwi uprawniony jest do darmowych przejazdów komunikacją miejską i wizyt u lekarza bez kolejki

27 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Jak zostać dawcą krwi i szpiku kostnego?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google