Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat realizacji projektu i udział w nim podmiotów zewnętrznych KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA pt. Bezpieczeństwo i zagrożenia zbiorowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat realizacji projektu i udział w nim podmiotów zewnętrznych KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA pt. Bezpieczeństwo i zagrożenia zbiorowego."— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat realizacji projektu i udział w nim podmiotów zewnętrznych KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA pt. Bezpieczeństwo i zagrożenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Słupska i wybranych obszarów Powiatu Słupskiego Andrzej Wójtowicz Prezes Zarządu Spółki Wodociągi Słupsk

2 ŁAŃCUCH ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ DLA MIASTA SŁUPSKA ZlewniaUjęcie wody Rurociąg technologiczny Stacja uzdatniania wody Magazyn wody Pompownia II- go stopnia Sieć wodociągowa Instalacje wewnętrzne Przedsiębiorstwo wodociągowe zajmuje największy obszar systemu zajmującego się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, wobec czego powinno być jednostką wiodącą w opracowaniu i stosowaniu metody Planu Bezpieczeństwa Wody, jednak nie powinno działać w odosobnieniu.

3 Niejednokrotnie problemy związane z zarządzaniem Bezpieczeństwa Wody będą mogły być rozwiązane poprzez działania i nadzór kilku resortów, m.in. środowiska, infrastruktury i zdrowia. Połączenie zbioru danych, wiedzy, możliwości działania i kompetencji powinny przerodzić się w współpracę, opartą na wzajemnej komunikacji i interakcji poszczególnych członków. Konieczne jest podjęcie ściślejszej współpracy wszystkich zainteresowanych stron, aby plan był dobrze opracowany oraz skuteczny w działaniu. ŁĄCZY NAS WODA

4 Podmioty które powinny uczestniczyć w zarządzaniu jakością wody to: Naukowcy (kierunki związane z inżynierią środowiska, bezpieczeństwem narodowym); Organy kontrolne (m.in. Sanepid, WIOŚ); Organy samorządowe, organy rządowe odpowiedzialne za ochronę zdrowia i środowiska; Przedstawiciele z Urzędu Miejskiego: Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Przedstawiciele z Starostwa Powiatowego: Wydział Środowiska i Rolnictwa, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności; Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie wodami, ściekami i odpadami; Przedstawiciele większych spółdzielni mieszkaniowych; Przedsiębiorstwa instalacyjne oraz biura projektowe; Przedstawiciele konsumentów (uczestnicy programów środowiskowych); Lokalne media. ŁĄCZY NAS WODA

5 ZlewniaUjęcie wody Rurociąg technologiczny Stacja uzdatniania wody Magazyn wody Pompownia II- go stopnia Sieć wodociągowa Instalacje wewnętrzne KONFERENCJA OTWIERAJĄCA "Woda najważniejszy produktem żywnościowym" WARSZTATY NAUKOWO- TECHNICZNE PANEL I "Ochrona zasobów wody pitnej" PANEL II "Dostawa wody pitnej" PANEL III "Instalacje wody pitnej" PANEL IV Bezpieczeństwo wody od ujęcia do kranu" KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU Cele: A. Identyfikacja zagrożeń B. Ocena zagrożeń C. Działania prewencyjne 26 kwietnia 2013r. IV kwartał 2014r. IV kwartał 2013 I kwartał 2014 II kwartał 2014 III kwartał 2014 D. Wypracowanie systemu zarządzania opartego na analizie i ocenie ryzyka

6 PROPONOWANY SKŁAD ZESPOŁÓW ROBOCZYCH PANEL I "Ochrona zasobów wody pitnej"` Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (Urząd Miejski w Słupsku) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Krysysowego (Urząd Miejski w Słupsku) Wydział Środowiska i Rolnictwa (Starostwo Powiatowej w Słupsku) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego w Słupsku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Słupsku Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Słupsku Hydrogeolog miejski Radni Miasta Słupsk Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Wodociągi Słupsk" Akademia Pomorska Zespół ds. Bezpieczeństwa Wody PANEL II "Dostawa wody pitnej" Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Słupsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Krysysowego (Urząd Miejski w Słupsku) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (Urząd Miejski w Słupsku) "Wodociągi Słupsk" Akademia Pomorska w Słupsku Zespół ds. Bezpieczeństwa Wody PANEL III "Instalacja wody pitnej" Właściciele firmy instalacyjnych Administratorzy współdzielni mieszkaniowych Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Słupsku Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (Urząd Miejski w Słupsku) Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska "Wodociągi Słupsk" Akademia Pomorska w Słupsku Zespół ds. Bezpieczeństwa Wody PANEL IV Bezpieczeństwo wody od ujęcia do kranu" Zespół ds. Bezpieczeństwa Wody Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Słupsku

7 ANKIETA

8 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Informacja na temat realizacji projektu i udział w nim podmiotów zewnętrznych KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA pt. Bezpieczeństwo i zagrożenia zbiorowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google