Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Zygmunt Korzeniewski zaprasza do obejrzenia i wysłuchania prezentacji Z. Korzeniewski, DODN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Zygmunt Korzeniewski zaprasza do obejrzenia i wysłuchania prezentacji Z. Korzeniewski, DODN."— Zapis prezentacji:

1  Zygmunt Korzeniewski zaprasza do obejrzenia i wysłuchania prezentacji Z. Korzeniewski, DODN

2  Umiejętność/zdolność rozpoznawania ograniczeń, które sami na siebie nakładamy, usuwanie ich i wykorzystywanie skutków i usunięcia. Z. Korzeniewski, DODN

3 1. Niezadowolenie osoby z jej otoczenia. Od tego zaczyna się rozpoznawanie problemów, uruchamiając twórcze działania. 2. Analiza dostrzeżonego problemu. Zbadanie rozmiaru, części składowych problemu; zwizualizowanie problemu, ustawienie w kolejności. 3. Określenie problemu. Wyznaczenie jakości rozwiązania i kierunków dochodzenia do niego. Z. Korzeniewski, DODN

4 4. Gromadzenie potrzebnych informacji. 5. Pierwsze podejście do rozwiązania i wnikanie problemu w podświadomość (inkubacja). Podświadomość przejmuje problematykę i prowadzi dalsze sekretne rozmyślania. 6. Nagłe „olśnienie” (przebłyski geniuszu). Zdarza się, że pomysły pojawiają się, gdy jest się zajętym czymś zupełnie innym. Z. Korzeniewski, DODN

5 7. Sprawdzenie i dopracowanie pomysłów. Należy sprawdzić, czy jest się w stanie dzięki wyłonionym pomysłom osiągnąć cele, czy te pomysły odpowiadają wymogom sytuacji i nie powodują niepożądanych skutków ubocznych. 8. Prezentacja wybranego pomysłu (w postaci możliwie szczegółowej). 9. Urzeczywistnienie rozwiązania (zamienianie koncepcji w rzeczywistość). Z. Korzeniewski, DODN

6  Psychika ludzka ma dwa obszary – świadomość i podświadomość.  Myślenie świadome to myślenie logiczne, odwołujące się do doświadczeń.  Podświadome – jest uważane za pozbawione kontroli i rozsądku. Jednak nic w psychice człowieka nie jest nierozsądne ani bezcelowe.  Podświadomość podsuwa czasem rozwiązania.  Należy nauczyć się puszczać wodze intuicji, wyłaniające się pomysły badać jako możliwe. Z. Korzeniewski, DODN

7 Proces twórczy jest silnie hamowany przez rozmaite bloki i przeszkody o charakterze intelektualnym, emocjonalnym i społecznym: 1. Napięcia emocjonalne, 2. Autorytety hamujące inicjatywę, 3. Zasada indywidulanej własności pomysłu (grupa umawia się nieformalnie, że pomysł jest własnością tego, kto zgłosił, a nie wspólną własnością grupy). 4. Syndrom myślenia grupowego (wszyscy myślą w ten sam sposób, nie ma nowych, świeżych pomysłów i zmian kierunków myślenia). Z. Korzeniewski, DODN

8  Część z przeszkód można usunąć lub osłabić przez pracę grupową oraz stosowanie różnego rodzaju ćwiczeń zwanych też technikami. Z. Korzeniewski, DODN

9  Łatwiej się mobilizujemy.  Mamy możliwość porównywania się z innymi.  Uzyskujemy informacje zwrotne.  Możemy otrzymać wsparcie ze strony grupy Z. Korzeniewski, DODN

10  W czasie grupowego treningu twórczości ważne są umiejętności interpersonalne: 1. współdziałanie, 2. porozumienie się, 3. aktywne słuchanie, 4. Motywowanie, 5. Inne. Z. Korzeniewski, DODN

11  Wyrażanie za pomocą ruchów ciała nastroju, czynności. Z. Korzeniewski, DODN

12  Podstawowa technika pomagająca twórczo myśleć, przede wszystkim w grupie.  Uczestnicy zgłaszają wszystko, co przychodzi im do głowy w odpowiedzi na dane pytanie czy problem. Z. Korzeniewski, DODN

13  Odtwarzanie w wyobraźni i z wyobraźni kolorów, konkretnych przedmiotów, przedmiotów wymyślonych, zdarzeń realnych i wymyślonych, a nawet pojęć abstrakcyjnych.  Jest metodą, która bardzo pomaga w rozwijaniu wyobraźni. Z. Korzeniewski, DODN

14  Mapy skojarzeń.  Mapy myśli.  Plakaty.  Rysowanie komiksów.  Opisywanie obrazów.  Muzyczne podróże.  Collage.  Odgrywanie scenek pantomimicznych.  Zabawa w 8 typów inteligencji. Z. Korzeniewski, DODN

15  To taki sposób przedstawiania zagadnień, który łączy myślenie językowe z obrazowym. Można dzięki temu przejrzyście unaocznić złożone treści. Z. Korzeniewski, DODN

16  „Zadanie właściwego pytania wymaga od … intensywniejszego myślenia niż udzielanie właściwych odpowiedzi” – Robert Fischer.  Myślenie twórcze wymaga stawiania ogromnej ilości pytań. Ale nie pytań sprawdzających zapamiętanie przez… materiału, a pytań zgłębiających wiedzę i prowadzących do rozwiązania problemów.  Pytania otwarte zachęcają do namysłu, do refleksji, poszukania sensu. Z. Korzeniewski, DODN

17  Warto poznać wierszyk Rudyarda Kiplinga, dzięki któremu można dowiedzieć się, jak rozpoczynać pytanie, by uzyskać szerszą odpowiedź:  „Sześciu uczciwych służących mam, Nauczycieli mnie tego, co wiem, Nazywają się Co, Dlaczego, Kiedy, Jak, Gdzie oraz Kto? Z. Korzeniewski, DODN

18  Polega na nieskrępowanym zadawaniu pytań.  Najsilniej rozbudzają myślenie twórcze pytania prowokujące, np.:  Skąd wiecie, że to prawda?  Co by było, gdyby nie było szkoły?  Dlaczego tak się dzieje?  Co by się stało, gdyby można było oglądać myśli każdego człowieka?  Jak można to zinterpretować? Z. Korzeniewski, DODN

19  Tworzenie rzeźby z narzuconego tworzywa lub ułożenie historyjki zawierającej dane słowa: 1. „Co by było, gdyby…” 2. „Rysowanie pojęć abstrakcyjnych” 3. „Łańcuch obrazów” – układanie wspólnego opowiadania. Uczestnicy dopisują kolejne fragmenty opowiadania do już istniejących elementów, czyli tworzą kolejne ogniwo łańcucha. Z. Korzeniewski, DODN

20  Ćwiczenie polega na uzupełnianiu pomysłów poprzednika o nowe elementy. Z. Korzeniewski, DODN

21  Polega na naśladowaniu głosem zwierząt. Z. Korzeniewski, DODN

22  W nazwie ćwiczenia mieści się jej istota. Z. Korzeniewski, DODN

23  Polega na wyrażaniu swoich oczekiwań wobec danego obiektu. Z. Korzeniewski, DODN

24  Wyszukiwanie rzeczy według kryteriów, np. białe, białe i miękkie, itp. Z. Korzeniewski, DODN

25  Inscenizacje i improwizacje  Gry dydaktyczne.  Zabawy tematyczne.  … Z. Korzeniewski, DODN


Pobierz ppt " Zygmunt Korzeniewski zaprasza do obejrzenia i wysłuchania prezentacji Z. Korzeniewski, DODN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google