Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum w Dębach Szlacheckich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum w Dębach Szlacheckich"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum w Dębach Szlacheckich
Gmina Osiek Mały na przestrzeni ostatnich 20 lat Gmina Osiek Mały

2

3 Opis Gminy Osiek Mały Gmina Osiek Mały jest położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim. Jest to gmina wiejska, a jej wójtem jest Marek Górczewski. Zajmuje obszar 87,33km² , który zamieszkuje 5868 osób. Południowa część gminy Osiek Mały leży na Nizinie Wielkopolskiej (Kotlina Kolska), natomiast północne krańce wchodzą w skład Pojezierza Kujawskiego. Lasy stanowią zaledwie kilkanaście procent powierzchni. Krajobraz zdominowany jest przez pola uprawne. Przez gminę przebiega klika dróg powiatowych. Główna to droga łącząca Koło z Sompolnem. Na terenie gminy znajduje się też fragment linii kolejowej Warszawa Zachodnia - Poznań Główny, z przystankiem kolejowym w Budkach Nowych. Ponadto w gminie znajdują się dwa kościoły parafialne obrządku rzymskokatolickiego. Wszystkie one wchodzą w skład diecezji włocławskiej.

4 Budynek Urzędu Gminy Osiek Mały

5 To miejsce na podpis pod zdjęciem, plikiem video, wykresem…
Infrastruktura Priorytetem dla władz gminy stało się unowocześnienie infrastruktury. W tym celu: we wszystkich obiektach gminnych przeprowadzono remonty i wymieniono ogrzewanie na olejowe lub gazowe największa miejscowość w gminie – Osiek Wielki ma zainstalowany gaz ziemny dla potrzeb grzewczych i kuchennych o długości 8 km wybudowano dwie stacje uzdatniania wody i zwodociągowano całą gminę. Długość sieci wodociągowej to 160 km przeprowadzono remont budynku Urzędu Gminy pozyskano grunty pod budownictwo jednorodzinne gdzie powstało 181 działek wszystkie miejscowości posiadają oświetlenie uliczne wybudowano około 50 km dróg asfaltowych i 3,5 km chodnika wspólnie z powiatem na terenie gminy mamy 8 jednostek OSP, wszystkim zakupiono samochody w tym 3 bojowe To miejsce na podpis pod zdjęciem, plikiem video, wykresem…

6 Edukacja Odkąd władze samorządowe przejęły opiekę nad obiektami szkolnymi, zadbały o ich odnowienie i unowocześnienie: wybudowano szkołę podstawową w Budkach Nowych wybudowano nową salę gimnastyczną i rozbudowano szkołę w Dębach Szlacheckich Wybudowano pięć boisk sportowych W ciągu tych 20 lat w placówkach pojawiły się nowe komputery, sprzęt RTV, ławki, tablice, sprzęt do sali gimnastycznej Zadbano o letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Gmina na ten cel pozyskała środki z zewnątrz, a tylko niewielki odsetek kosztów ponieśli rodzice

7 Budynek Zespołu Szkół w Dębach Szlacheckich

8 Budynek Szkoły Podstawowej w Osieku Wielkim

9 Budynek Szkoły Podstawowej w Budkach Nowych

10 Ochrona środowiska W ciągu ostatnich 20 lat władze gminy zadbały o ochronę środowiska: wybudowano biologiczno – mechaniczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 200m3/dobę Wybudowano też kanalizację sanitarną z przykanalikami w dwóch miejscowościach: Osiek Mały i Dęby Szlacheckie o długości 24 km oraz 10 oczyszczalni przydomowych w każdej miejscowości ustawiono są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponad 90% mieszkańców ma podpisane umowy na odbiór nieczystości komunalnych

11 Oczyszczalnia ścieków w Osieku Małym

12 Pomoc społeczna Mieszkańcy naszej gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej również mogą liczyć na pomoc ze strony władz: 13 marca 1990 roku ustawą Gminnej Rady Narodowej w Osieku Małym został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). GOPS w Osieku Małym realizuje: Zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej Zadanie zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej Świadczenia rodzinne Dodatki mieszkaniowe Programy z zakresu pomocy społecznej

13 Ochrona zdrowia Władze starają się również zadbać o zdrowie mieszkańców: Na terenie gminy we wsi Dęby Szlacheckie znajduje się OSIEK-MED- gminny ośrodek zdrowia Gmina realizuje bezpłatne badania profilaktyczne, np. mammografię, badanie słuchu i wzroku

14 Promocja gminy

15 Imprezy okolicznościowe
Gmina organizuje wiele imprez kulturalnych, np. dożynki,majówki Niedawno zorganizowano pierwszy w historii gminy wyścig kolarski.

16 Wyścig kolarski w Osieku Małym
3 maja 2010r. w Osieku Małym odbył się pierwszy w historii gminy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy. Organizatorami wyścigu byli Wójt Gminy Osiek Mały Marek Górczewski oraz Kolski Klub Cyklistów. Sędzią głównym zawodów był Wiesław Kucab. Celem wyścigu była popularyzacja sportu kolarskiego oraz promocja Gminy Osiek Mały. Wyścig został rozegrany na trasie Osiek Mały, Dęby Szlacheckie, Kamień, Rosocha, Osiek Wielki, Witowo, Osiek Mały cała pętla wyścigu miała 26 km. W wyścigu startowali zawodnicy w kilku kategoriach: - młodzik, młodziczka 1 okrążenie 26 km. - junior młodszy, juniorka młodsza, juniorka 2x 26 km - junior 3x 26 km - mastersi I,II 3x 26 km, III, IV 2x 26 km, V 1x 26 km Po wyścigu każdy zawodnik otrzymał posiłek regeneracyjny, a na zakończenie rozdano zawodnikom nagrody oraz pamiątkowe puchary i medale.

17 Znane osoby z naszej gminy

18 Anna Olejnicka-Górczewska (ur
Anna Olejnicka-Górczewska (ur. 1953) – polski polityk, rolnik, senator III kadencji. Była pierwszym wójtem gminy Osiek Mały. W latach zasiadała w Senacie III kadencji z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, reprezentując województwo konińskie. Działa w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej.

19 Marian Gołębiewski (ur
Marian Gołębiewski (ur. 22 września 1937 w Trzebuchowie), duchowny katolicki, arcybiskup metropolita wrocławski, Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, profesor nadzwyczajny.

20 Okiem Mieszkańców

21 Wywiad z panią Krystyną Nowicką, byłym dyrektorem naszej szkoły
D.B. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że zgodziła się Pani z nami porozmawiać. Interesuje nas, czy Pani zdaniem w ciągu ostatnich 20 lat zaszły jakieś zmiany w naszej gminie? K.N. Bez wątpienia! Przez wiele lat pełniłam funkcję dyrektora w szkole w Dębach Szlacheckich, więc najlepiej obserwowałam zmiany, jakie zaszły w edukacji. Odkąd samorządy lokalne przejęły władzę, dużo się zmieniło. Wszystkie szkoły na terenie gminy zostały odnowione i zmodernizowane. W Budkach Nowych wybudowano zupełnie nową szkołę podstawową, a w Dębach Szlacheckich, gdzie mieści się podstawówka i gimnazjum, obiekt rozbudowano. Wszystkie placówki są świetnie wyposażone w sale multimedialne, a w Dębach Szlacheckich jest pełnowymiarowa sala gimnastyczna, z której mogą korzystać nie tylko uczniowie, alei mieszkańcy gminy w czasie, kiedy nie ma już lekcji. Obecnie szkoły dysponują świetnym sprzętem i innymi pomocami dydaktycznymi. W klasach są komputery z dostępem do Internetu, rzutniki multimedialne, sprzęt sportowy, plansze i inne. W takiej nowoczesnej szkole uczy się o wiele łatwiej. Niestety kiedyś nauczyciele sami musieli wykonywać pomoce dydaktyczne, najczęściej własnoręcznie. Uczniowie uczą się teraz w pięknym, zmodernizowanym budynku. Mogą też rozwijać swoje umiejętności fizyczne, gdyż na terenie gminy powstały boiska, np. w Dębach Szlacheckich, gdzie młodzież spotyka się, aby pograć w piłkę czy pobiegać. Ci, którzy chcą pożytecznie spędzić czas, mogą skorzystać ze świetlicy przy bibliotece publicznej w Osieku Małym. Jest tam swobodny dostęp do książek i Internetu.

22 Wywiad z panią Krystyną Nowicką cd.
D.B. Czy gmina w jakiś sposób promuje tak wspaniałe osiągnięcia w dziedzinie oświaty? K.N. W dziedzinie oświaty i nie tylko! Przede wszystkim wydaje kilka razy w roku broszurę ,, Osieckie Sprawy’’ , w której informuje wszystkich mieszkańców o tym, co się wydarzyło na terenie gminy. Świetną promocją są też festyny i inne imprezy, na które zapraszani są mieszkańcy oraz władze powiatu i sąsiednich gmin. Dzięki temu mogą podziwiać zmiany, jakie u nas zachodzą. Ostatnio jesteśmy bardzo dumni z parku, który został odnowiony. Pojawiły się w nim nowe dróżki, przy których stoją stylowe ławki i lampy. Wybudowano w nim też nowy amfiteatr, a wcześniej odrestaurowano zabytkowy dworek, w którym mieści się Urząd Gminy. W ogóle gmina wygląda ładnie. Jest czysta i zielona

23 Wywiad z panią Krystyną Nowicką cd.
D. B. Cieszymy się, że Pani to dostrzega. Chciałybyśmy jeszcze zapytać o jakość życia mieszkańców gminy? Czy Pani zdaniem poprawiło się ona w ostatnich latach? K.N. Nie mam co to tego żadnych wątpliwości! Mieszkańcy mogą dojechać asfaltową drogą do wsi położonych w największych zakamarkach naszej gminy. We wszystkich miejscowościach są też wodociągi. Na terenie Osieka Małego i Dębów Szlacheckich działa oczyszczalnia ścieków, a w Osieku Wielkim jest gaz ziemny. Mieszkańcy mogą tez czuć się bezpieczniej dzięki oświetleniu ulicznemu, które jest już prawie wszędzie. Ponadto gmina sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw, zwłaszcza tartaków, a dzięki temu więcej ludzi ma pracę. Nie ma też problemu z wywozem nieczystości. Na terenie gminy działa kilka firm, które się tym zajmują. Bez problemu można więc pozbyć się śmieci w ekologiczny sposób. Są też specjalne pojemniki do segregacji odpadów. Władze samorządowe dbają też o ochronę zdrowia, np. sponsorują różne badania profilaktyczne. A w razie problemów materialnych czy rodzinnych wszyscy mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie, bo nasza pomoc społeczna działa na medal. D.B. Bardzo dziękujemy Pani za poświęcony nam czas. Jest nam miło, że możemy mieszkać w gminie, na terenie której zachodzi tyle pozytywnych zmian. Wywiad przeprowadziły: Dominika Bedońska i Karina Starosta

24 Wywiad z panią Barbarą Trębacką, mieszkanką wsi Hilerowo
K.S. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że zgodziła się Pani z nami porozmawiać. Chcemy się dowiedzieć, jak zmieniła się nasza gmina w ciągu ostatnich 20 lat. Czy dostrzega Pani jakieś zmiany? B.T. O tak… Pamiętam naszą gminę jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat. Zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich 20 lat są wręcz spektakularne. Zwłaszcza w zakresie infrastrukturalnym. Jedyna droga asfaltowa, która przebiegała przez teren naszej gminy, to ta łącząca Koło z Sompolnem. A dzisiaj każda wieś ma twardą drogę, a o chodnikach i oświetleniu już nie wspomnę. Co prawda chodniki mają tylko największe wsie, ale lampy są już prawie wszędzie.

25 Wywiad z panią Barbarą Trębacką cd.
K.S. A szkoły gminne? Czy sądzi Pani, że coś się w nich zmieniło? B.T. Oczywiście. Najlepiej pamiętam szkołę w Dębach Szlacheckich, bo to w niej rozpoczęłam edukację w latach pięćdziesiątych. A moje dzieci(5 córek)też do niej uczęszczały w latach osiemdziesiątych. Nie wyglądała wtedy ciekawie, to były zresztą inne czasy. Był to niewielki piętrowy budynek ogrzewany piecami. Toalety mieściły się na zewnątrz. Ale teraz? Jest rozbudowana i odnowiona. Pięknieje z dnia na dzień. No i posiada świetne wyposażenie. Cieszę się, że moja wnuczka się w niej uczy.

26 Wywiad z panią Barbarą Trębacką cd.
K.S. Chciałabym zapytać o kolejny aspekt-środowisko naturalne. Czy Pani zdaniem coś się zmieniło? B.T. Zdecydowanie! Zawsze największym problemem były śmieci. Niestety najczęściej lądowały w rowach i lasach. Obecnie na terenie gminy działa kilka firm, które zajmują się wywozem nieczystości. W większych miejscowościach znajdują się specjalne pojemniki do selekcji odpadów(plastik, papier). Dużym osiągnięciem jest wybudowanie oczyszczalni ścieków w Osieku Małym. Wszystkie wsie mogą też korzystać z wodociągów. Kiedyś wodę brało się ze studni. A teraz-jaka wygoda! K.S. Czy sądzi Pani że nasza gmina dba o rozrywkę kulturalną mieszkańców? B.T. No tak! Dożynki, majówki, festyny. Wójt zawsze stara się o dobrą organizację takich imprez. Jest rozrywka dla dzieci, grochówka, zespoły muzyczne. K.S. Dziękujemy Pani bardzo za poświęcony nam czas i udzielenie wielu cennych informacji na temat naszej gminy. Do widzenia. B.T. Do widzenia! Wywiad przeprowadziły: Karina Starosta i Klaudia Jakóbiak

27 Kościoły na terenie gminy

28 Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dębach Szlacheckich

29 Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dębach Szlacheckich
Od roku 1998 w tej parafii przeprowadzano remonty świątyni. Wymieniono dach, odnowiono ściany kościoła, powstały 3 nowe ołtarze oraz ławki. W prezbiterium znajduje się posadzka z granitu. Wokół kościoła położono kostkę, zasadzono trawę oraz wybudowano nowe ogrodzenie. Po 5 latach od rozpoczęcia remontu na ołtarz główny wrócił wizerunek Patronki. Obraz został namalowany przez krakowskiego artystę-Zbigniewa Sałaja.

30 Parafia pod wezwaniem św. Bartłomieja w Osieku Wielkim

31 Parafia pod wezwaniem św. Bartłomieja w Osieku Wielkim
Neogotycki kościół zbudowany w 1890 roku jest widoczny z odległości 5 km. Na parafialnym cmentarzu znajduje się mogiła polskiego lotnika por. Edmunda Góreckiego, który został zestrzelony 5 września 1939 roku koło wsi Borecznia Wielka.

32 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Karina Starosta 1996,1b Dominika Bedońska 1996,1b Klaudia Jakóbiak 1996,1b Szkoła… Gimnazjum w Dębach Szlacheckich Opiekun: p. Sylwia Starosta Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum w Dębach Szlacheckich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google