Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gliwice, Lipiec 2008 Plan prezentacji: 1.Ogólna teoria zarządzania. 2.Ocena efektywności stosowania OŹE u poszczególnych odbiorców dóbr i usług energetycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gliwice, Lipiec 2008 Plan prezentacji: 1.Ogólna teoria zarządzania. 2.Ocena efektywności stosowania OŹE u poszczególnych odbiorców dóbr i usług energetycznych."— Zapis prezentacji:

1

2 Gliwice, Lipiec 2008 Plan prezentacji: 1.Ogólna teoria zarządzania. 2.Ocena efektywności stosowania OŹE u poszczególnych odbiorców dóbr i usług energetycznych. 2.1. Wskaźnik efektywności ekonomicznej sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. 2.2. Koszt graniczny sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. 2.3. Wyniki wstępnych obliczeń. 3.Ocena efektów wykorzystania OŹE w wyniku zarządzania zespołem obiektów komunalno-bytowych. 4.Podsumowanie. Gliwice, 16 czerwca 2011

3 Gliwice, Lipiec 2008 Ogólna teoria zarządzania: Gliwice, 16 czerwca 2011 Zarządzanie polega na: tworzeniu porządku prawnego i ekonomicznego, wdrażaniu do praktyki określonych pozytywnych norm postępowania, utrwalaniu pożądanych zachowań, selekcji kryteriów oraz wyborze sposobów podejmowania zadań, kontroli stopnia uzyskanych rezultatów. Jako podstawowe sposoby realizacji zarządzania uważa się cztery klasyczne funkcje bazowe: planowanie, organizację, kierowanie, kontrolę. Ogólna teoria zarządzania. Ocena efektywności stosowania OŹE u poszczególnych odbiorców dóbr i usług energetycznych. Wskaźnik efektywności ekonomicznej sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Koszt graniczny sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Wyniki wstępnych obliczeń. Ocena efektów wykorzystania OŹE w wyniku zarządzania zespołem obiektów komunalno-bytowych. Podsumowanie.

4 Gliwice, Lipiec 2008 Ogólna teoria zarządzania: Gliwice, 16 czerwca 2011 Głównym podmiotem powinna być gospodarka ekoenergetyczna w zespole obiektów. Przy czym powyższe ogólne stwierdzenie może być analizowane z perspektywy: bezpośrednich użytkowników dóbr i usług energetycznych, dysponentów (właścicieli) zarządzanych obiektów, organów państwa odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją lokalnej i krajowej polityki energetycznej. Ogólna teoria zarządzania. Ocena efektywności stosowania OŹE u poszczególnych odbiorców dóbr i usług energetycznych. Wskaźnik efektywności ekonomicznej sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Koszt graniczny sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Wyniki wstępnych obliczeń. Ocena efektów wykorzystania OŹE w wyniku zarządzania zespołem obiektów komunalno-bytowych. Podsumowanie. Wstępna analiza teorii zarządzania w kontekście jego wpływu na zwiększenie wykorzystania OŹE w zespole komunalno-bytowych obiektów budowlanych wykazała celowość wyróżnienia następujących grup problemów, które polegają na określeniu: końcowych podmiotów (beneficjentów), podstawowych przedmiotów (narzędzi i sposobów), ograniczeń, szczegółowych celów i efektów.

5 Gliwice, Lipiec 2008 Ogólna teoria zarządzania: Gliwice, 16 czerwca 2011 Ogólna teoria zarządzania. Ocena efektywności stosowania OŹE u poszczególnych odbiorców dóbr i usług energetycznych. Wskaźnik efektywności ekonomicznej sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Koszt graniczny sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Wyniki wstępnych obliczeń. Ocena efektów wykorzystania OŹE w wyniku zarządzania zespołem obiektów komunalno-bytowych. Podsumowanie. Ograniczeniami w realizowanym etapie zadania będą: zasoby OŹE, lokalne i krajowe bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne, uwarunkowania legislacyjne krajowe i unijne, dostępność technologii, zapewnienie warunków komfortu cieplnego, wentylacyjnego, oświetleniowego i akustycznego użytkowników, zakres zadania wynikający z agregacji analizowanych problemów. Za najważniejsze efekty etapu uznano: opracowanie metod badawczych umożliwiających wskazanie najkorzystniejszych postaci OŹE w zależności od typu i rodzaju obiektu, opracowanie metody optymalizacji parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych urządzeń do wykorzystania OŹE w zespołach obiektów, określenie bodźców motywujących wykorzystanie OŹE, opracowanie przykładów aplikacyjnych wykorzystania OŹE, określenie charakterystyk funkcjonalno-energetycznych.

6 Gliwice, Lipiec 2008 Ogólna teoria zarządzania: Gliwice, 16 czerwca 2011 Ogólna teoria zarządzania. Ocena efektywności stosowania OŹE u poszczególnych odbiorców dóbr i usług energetycznych. Wskaźnik efektywności ekonomicznej sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Koszt graniczny sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Wyniki wstępnych obliczeń. Ocena efektów wykorzystania OŹE w wyniku zarządzania zespołem obiektów komunalno-bytowych. Podsumowanie. Przeprowadzona w ramach etapu analiza wpływu zarządzania gospodarką energetyczną w zespołach obiektów budowlanych na zwiększenie wykorzystania OŹE umożliwiła: doprecyzowanie zakresu badań, wybór metod badawczych, określenie efektów badań.

7 Gliwice, Lipiec 2008 Ocena efektywności stosowania OŹE : Gliwice, 16 czerwca 2011 Ogólna teoria zarządzania. Ocena efektywności stosowania OŹE u poszczególnych odbiorców dóbr i usług energetycznych. Wskaźnik efektywności ekonomicznej sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Koszt graniczny sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Wyniki wstępnych obliczeń. Ocena efektów wykorzystania OŹE w wyniku zarządzania zespołem obiektów komunalno-bytowych. Podsumowanie. Wskaźnik efektywności ekonomicznej sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzanie dóbr i usług energetycznych. Wskaźnik efektywności ekonomicznej sposobu energetycznego zasilania produktu użytecznego definiuje się jako różnicę kosztów wytwarzania takiej samej ilości produktu przy wykorzystaniu analizowanego sposobu oraz sposobu odniesienia. gdzie: η si – jednostkowa ilość produktów użytecznych odniesionych do jednostki podstawowej energii stosowanej w danym sposobie zasilania procesu (sprawność energetyczna procesu), η si – udział energii podstawowej w ogólnym zużyciu energii, k oi,k si – jednostkowy koszt wytwarzania produktu użytecznego przy stosowaniu sposobu odniesienia sposobu analizowanego.

8 Gliwice, Lipiec 2008 Ocena efektywności stosowania OŹE : Gliwice, 16 czerwca 2011 Ogólna teoria zarządzania. Ocena efektywności stosowania OŹE u poszczególnych odbiorców dóbr i usług energetycznych. Wskaźnik efektywności ekonomicznej sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Koszt graniczny sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Wyniki wstępnych obliczeń. Ocena efektów wykorzystania OŹE w wyniku zarządzania zespołem obiektów komunalno-bytowych. Podsumowanie. Wskaźnik efektywności ekonomicznej sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzanie dóbr i usług energetycznych. Jednostkowy koszt wytwarzania i-tego produktu użytecznego przy stosowaniu j-tego sposobu energetycznego zasilania można określić z wyrażenia : gdzie: j [s,o] oraz: j, dj – jednostkowy koszt podstawowej oraz d-tej energii dodatkowej, k ej – jednostkowy poza energetyczny koszt eksploatacji odniesionej do łącznej energii zasilającej proces, ρ j – roczna rata obsługi kapitału inwestycyjnego układu wytwarzającego i-ty produkt przy stosowaniu j-tego sposobu energetycznego zasilania, I j –nakłady inwestycyjne poniesione na wyżej opisany układ – wydajność znamionowa produktu użytecznego, τ i – roczny czas wykorzystania wydajności znamionowej.

9 Gliwice, Lipiec 2008 Ocena efektywności stosowania OŹE : Gliwice, 16 czerwca 2011 Ogólna teoria zarządzania. Ocena efektywności stosowania OŹE u poszczególnych odbiorców dóbr i usług energetycznych. Wskaźnik efektywności ekonomicznej sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Koszt graniczny sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Wyniki wstępnych obliczeń. Ocena efektów wykorzystania OŹE w wyniku zarządzania zespołem obiektów komunalno-bytowych. Podsumowanie. Koszt graniczny sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Koszt graniczny danego sposobu zasilania urządzeń wytwarzających określony efekt użyteczny jest to koszt jednostki energii podstawowej, przy którym nie ponosi się strat ekonomicznych. Koszt ten określa się w odniesieniu do sposobu odniesienia pozyskania efektu użytecznego. Koszt ten określa się z warunku:

10 Gliwice, Lipiec 2008 Wyniki wstępnych obliczeń : Gliwice, 16 czerwca 2011 Ogólna teoria zarządzania. Ocena efektywności stosowania OŹE u poszczególnych odbiorców dóbr i usług energetycznych. Wskaźnik efektywności ekonomicznej sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Koszt graniczny sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Wyniki wstępnych obliczeń. Ocena efektów wykorzystania OŹE w wyniku zarządzania zespołem obiektów komunalno-bytowych. Podsumowanie. Rys. 1 Wartość wskaźnika efektywności substytucji przy wytwarzaniu ciepła grzejnego

11 Gliwice, Lipiec 2008 Ocena efektów wykorzystania OŹE w wyniku zarządzania zespołem obiektów komunalno-bytowych: Gliwice, 16 czerwca 2011 Ogólna teoria zarządzania. Ocena efektywności stosowania OŹE u poszczególnych odbiorców dóbr i usług energetycznych. Wskaźnik efektywności ekonomicznej sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Koszt graniczny sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Wyniki wstępnych obliczeń. Ocena efektów wykorzystania OŹE w wyniku zarządzania zespołem obiektów komunalno-bytowych. Podsumowanie. Rozpatrzono 4 warianty współpracy systemów przygotowania wody oraz uzyskano dla dziesięciu domów, w zależności od wariantów systemu następujący koszt przygotowania wody : każdy dom współpracuje z indywidualnym zestawem kolektorów, jeden zestaw na dwa domy, jeden zestaw na pięć domów, wspólny zestaw kolektorów dla dziesięciu domów. 14 400 zł 8 400 zł 6 300 zł 3 900 zł

12 Gliwice, Lipiec 2008 Podsumowanie: Gliwice, 16 czerwca 2011 Ogólna teoria zarządzania. Ocena efektywności stosowania OŹE u poszczególnych odbiorców dóbr i usług energetycznych. Wskaźnik efektywności ekonomicznej sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Koszt graniczny sposobu energetycznego zasilania procesu wytwarzania dóbr i usług energetycznych. Wyniki wstępnych obliczeń. Ocena efektów wykorzystania OŹE w wyniku zarządzania zespołem obiektów komunalno-bytowych. Podsumowanie. Etap 10 w okresie sprawozdawczym był wykonywany przez: prof. dr hab. inż. Joachima Kozioła, mgr inż. Barbarę Mendecką, mgr inż. Magdalenę Piłat, mgr inż. Joannę Sas. Ponadto bez udziału w kosztach zadania w badaniach uczestniczył mgr inż. Tomasz Skoczowski.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Gliwice, Lipiec 2008 Plan prezentacji: 1.Ogólna teoria zarządzania. 2.Ocena efektywności stosowania OŹE u poszczególnych odbiorców dóbr i usług energetycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google