Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE ID grupy: 96/g2_mp Lokalizacja: Gdynia Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza (specjalność: chemia) Temat projektowy: Poszukiwanie tajemnic hydrologii – czyli rzecz o wodach powierzchniowych (K-89) Semestr/rok szkolny: 2009/2010 (obóz naukowy)

3 Parametry określające jakość wody - właściwość fizyczna - woda bardziej przeźroczysta lepiej odbija światło - wody przeźroczyste mają mniejsza ilość fauny i flory. - na barwę i przeźroczystość wody wpływają związki humusowe, plankton, fauna i flora - zasolenie nie wpływa na przeźroczystość wody - wyróżniamy 3 strefy oświetlenia w zbiornikach wodnych: dobrze oświetlona (eufotyczna), poziom półmroku (dysfotyczna), poziom całkowitego mroku (afotyczna) 1. Przezroczystość - im lepsza przeźroczystość wody, tym większa widoczność w dal - wody oligotroficzne są bardziej przeźroczyste, a eutroficzne - mniej przeźroczyste. Hania

4 Parametry określające jakość wody (cd.) 2. Temperatura Temperatura wody w zbiornikach wodnych zależy od wielu czynników, m.in.: - wiatru - temperatury powietrza - Głębokości zbiornika Wiosną i jesienią występuje przemieszanie, w wyniku którego gęstość i temperatura wody w całym zbiorniku wyrównują się. Natomiast latem i zimą następuje stagnacja: wyróżniamy wtedy masy wodne o różnej Temperaturze, występujące jedne na drugich i nie podlegające mieszaniu. Eliza

5 Parametry określające jakość wody (cd.) 3. pH - skala pH to skala ilościowa kwasowości i zasadowości wody - wyróżniamy odczyny kwaśne i zasadowe - woda zupełnie czysta nie istnieje, ponieważ jej cząsteczki ulegają autodysocjacji (rozpadowi na jony dodatnie i ujemne) - do ustalenia pH substancji używa się najczęściej papierków wskaźnikowych lub wskaźników kwasowości, m.in. oranżu metylowego i fenoloftaleiny. Ewa i Ala

6 Parametry określające jakość wody (cd.) 4. Przewodnictwo - przewodnictwo elektryczne to zjawisko przepływu ładunków elektrycznych (prąd elektryczny) pod wpływem pola elektrycznego - woda destylowana nie przewodzi prądu elektrycznego, bo nie zawiera jonów - każda inna je zawiera więc prawie każda woda jest przewodnikiem - woda jest dobrym izolatorem, ale zanieczyszczona domieszkami w mniejszym lub większym stopniu przewodzi prąd - domieszki rozpuszczone w wodzie decydują o jej przewodnictwie elektrycznym. - najpowszechniej stosowną jednostką przewodnictwa są uS (mikro simensy) - według naszych pomiarów przewodnictwo wody w jez. Necko wynosiło od 374 do 383 uS/cm. Tomek

7 Parametry określające jakość wody (cd.) 5. Tlen rozpuszczony w wodzie - zawartość tlenu w zbiornikach wodnych zależy od wielu czynników takich jak: liczba organizmów żywych (glony, ryby) intensywność fotosyntezy, oddychania procesy rozkładu i utleniania warunki pogodowe temperatura ilość zanieczyszczeń w danym zbiorniku Karol

8 Parametry określające jakość wody (cd.) 6. Sole odżywcze - w zbiornikach wodnych występują azotany, fosforany i krzemiany - są one potrzebne do wzrostu roślin i glonów - pochodzą głównie z nawozów stosowanych na pola uprawne, które spływają do jeziora - zimą jest więcej azotanów, ponieważ roślin jest mniej, a latem odwrotnie - związki te w zbyt dużym stężeniu - powodują eutrofizację (przerost roślinności, a zarazem wzrostu liczebności ryb). Wojtek

9 Parametry określające jakość wody (cd.) 7. Zasadowość Jędrek

10 Część pomiarowa projektu Parametry wody w jeziorze Necko Nr stacji DataGodzinaOpis stacjiTemperaturaPrzewodnictwoZawartość tlenupHUwagi uS/cm mg/l % nasycenia 1.22.09.1011:15pomost naprzeciwko hotelu 22,93809,53111,68,46Słonecznie 2.22.09.1011:48pomost na beczkach22,83809,67113,68,33Słonecznie 3.22.09.1012:05strefa przybrzeżna23,737610,171218,36Słonecznie 4.22.09.1012:25głęboka woda23,33839,261098,22Zacienione miejsce 1.23.09.1017:25pomost naprzeciwko hotelu 23,737410,26123,38,54Po deszczu 2.23.09.1017:49pomost na beczkach2437510,47125,58,56Po deszczu; zachmurzenie 3.23.09.1018:05strefa przybrzeżna23,43769,77111,58,49Po deszczu; zachmurzenie 4.23.08.1018:20głęboka woda22,93809.54111, 88,49Po deszczu; zachmurzenie 1.24.08.109:05pomost naprzeciwko hotelu 22,53769,23109,88,45Słabe słońce 2.24.08.109:35pomost na beczkach22,43808.4599,68,32Słabe słońce 3.24.08.109:50strefa przybrzeżna22,43808,67102,28,35Słabe słońce 4.24.08.1010:10głęboka woda22,43808,0995,08,30Słabe słońce

11 Część pomiarowa projektu Parametry wody w jeziorze Necko – opis i wnioski Opis: - wodę badano w czterech punktach pomiarowych, o różnych porach dnia, przez trzy dni - wyniki przedstawiono w tabeli: kolorami oznaczono najwyższe (czerwony) i najniższe (zielony) wyniki Wnioski: - wszystkie parametry są od siebie zależne - im niższa temperatura wody tym niższa (bardziej kwasowa) jest wartość pH - głębokość wody ma wpływ na temperaturę, zawartość tlenu i pH - inne czynniki takie jak obecność motorówek, położenie oraz kąpiący się ludzie mają wpływ na wyniki pomiarów - pora dnia ma wpływ na parametry wody - wartości przewodnictwa i temperatury mają najwyższe amplitudy

12 Jak zagospodarować teren wokół jeziora 24 sierpnia przeprowadziliśmy debatę na temat Jak zagospodarować teren wokół zbiornika oraz sporządziliśmy plan rozmieszczenia obiektów dookoła przykładowego jeziora. Wspólnie doszliśmy do następujących wniosków: - bliżej jeziora powinny znajdować się tereny mniej szkodliwe dla ekosystemu (lasy, łąki), które to dodatkowo oczyszczają wodę spływającą z dalej położonych obszarów -drogi należy budować w lesie aby las pochłaniał hałas i spaliny -powinno nie naruszać się terenów zamieszkiwanych przez rzadkie gatunki zwierząt i roślin

13 Zadania rachunkowe Podczas zajęć nauczyliśmy się rozwiązywać zadania na stężenie molowe. Poniżej przykładowe zadanie: Jakie jest stężenie molowe roztworu zawierającego 119 g NaCl jeśli objętość roztworu to 4 l? Dane: Szukane: V=4 l=4 dm3 Cmol=n/V Cmol=? M=59,5 g/mol n=ms/M ms=119 g n=119/59,5=2 Cmol=2/4=0,5 Odpowiedź: Stężenie molowe wynosi 0,5 mol/dm3.

14 Flora i fauna jeziora Necko Płaskonos (samica)Gadziogłówka zwyczajna Winniczek cętkowanyŁabędź niemy

15 Flora i fauna jeziora Necko (cd.) Paprotka zwyczajnaKlon zwyczajny Tygrysie okoLaurowiśnia wschodnia Zdjęcia zrobione przez osoby z grupy (nie ściągnięte z internetu )

16 Mini-słownik pojęć używanych na zajęciach Bentos - określenie fauny i flory żyjącej przy dnie zbiorników wodnych. Jezioro – śródlądowy zbiornik wody słodkiej bez połączenia z wszechoceanem. Krzywa rozpuszczalności – wykres pokazujący jaka jest rozpuszczalność substancji w określonej temperaturze. Morze – zbiornik wody słonej połączony bezpośrednio lub cieśninami z Wszechoceanem; cechy charakterystyczne to falowanie oraz przypływy i odpływy. Punkt pomiarowy – miejsce wielokrotnego wykonywania pomiarów w celu późniejszego porównywania wyników. Resublimacja – zmiana gazu w ciało stałe z pominięciem stanu ciekłego. Rozpuszczalność – zdolność do mieszania się cząstek jednej substancji z drugą. Roztwór nasycony – roztwór w którym rozpuszczalnik rozpuścił maksymalną ilość substancji i nie może rozpuścić jej więcej. Sublimacja – zmiana ciała stałego w gaz z pominięciem stanu ciekłego. Termoklina – warstwa przejściowa między ogrzaną wodą powierzchniową i chłodną przydenną; występuje w głębszych zbiornikach wodnych. Wszechocean – wszystkie oceany i morza mające bezpośrednie połączenie ze sobą.

17 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google